5 HİTLER 1 ATATÜRK'TEN BÜYÜK DEĞİLDİR

Dünyayı, insanlığı başından günümüze kadar hala cehalet ve nefs yönetmektedir; oysa düşünürlüğün(filozofluğun), alimliğin, alimeliğin yani gerçeklerin ve doğruların yönetmesi için 1400 yıldır olanaklar vardır felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri gibi ancak bir cehalet ve nefs türü olan hükümdarlık, siyaset, özel sektör gibi şeyler bunu hep önlemektedir.

Siyaset öyle bir cehalet ve nefstir ki kendisini var eden demokrasinin felsefe, bilim, ahlak, vicdan gibi şeyler olduğunu bile anlamaz ve demokrasiyi gerici bilinçaltının, cehaletin ve nefsin tatmini sanır.

Siyaset sanır ki gerçekler ve doğrular felsefede, bilimde ve Din hadisileri'nde değil seçim sandıkılarında(sandıklarında), oylarda, halk iradesi denilen ve halk iradesi sanılan şeydedir.

Gerçekte siyaset demokrasinin ve halkın değil hem cehaletin ve nefsin hem de özel sektörün uzantısıdır ve koruyucusudur; yani örnek ki hangi halk düşük ücretle ve akıldışı koşullarda, köle gibi çalışmayı ister, halk iradesi bu mudur? Ve hangi akıl kendisine bilim diye bilimdışı şeyler öğretilmesini ister?

Siyasetin nefs hali zaten siyasetin hükümdarlıklar gibi bir halde yaşamasından bellidir. Siyasetin cehalet halini anlamak daha zordur.

Örnek ki 'Dünya beşten büyüktür' denildi. Açık ki nitelik değil de nicelik içindeki bir yaklaşımın savı bu sav. Yani nicelik olan çok olan, nicelik olarak az olandan büyüktür mantığı; ancak bu mantık yalnızca nicelik ve aynı, eş nicelikler için geçerlidir; örnek ki aynı fiyatttan 5 Kg pırasa 1 Kg pırasadan büyüktür yani çoktur ancak 1 Kg muzdan çok yani pahalı olmayabilir; Kg'ı 5 Tl olan 1 Kg pırasa, Kg'ı 1 Tl olan 2 Kg pırasadan nicelik yani fiyat olarak büyüktür.

Hastalık konusundan örnek: Kanser hastalığında; 5 Kg ağrı kesici 1 Kg kanser ilaçından(ilacından) hem fiyat olarak hem de çözüm olarak daha büyük değildir.

Metalden örnek: 5 Kg demir 1 Kg altından fiyat olarak büyük değildir.

Yani görülmektedir ki '5 birden büyüktür'de yalnızca nicelik ya da miktar karşılaştırılmaktadır ve nicelik nitelikten ya da nicelik anlamdan üstün tutulmaktadır yani işin soyut ya da manevi yönüne önem, değer verilmemektedir. 

Anlaşılıyor ki '5 birden büyüktür' de 'büyük' sözcüğü(kelimesi) yalnızca nicelik olarak düşünülmektedir yani örnek ki 'Ağabeyin senden 5 yaş büyük' gibi; ancak bir de 'büyük insan' olmaktaki 'büyük' vardır.

Örnek ki 5 Kg altını olan cahil bir insan 1 Kg altını olan cahil bir insandan zengindir yani maddi zenginlik olarak yani nicelik olarak büyüktür, ancak 1 Gr altını bile olmayan bir alimden ya da alimeden büyük değildir, küçüktür.

Alimlik te yaşça büyüklükle değil ilimle/bilimle büyüklükle ilgilidir.

Anlaşılıyor ki bir cehalet ve nefs türü olan siyaset herşeyi tıpkı seçimlerde olduğu gibi yalnızca nicelikle yani sayı yani miktar ile değerlendirmektedir. Ancak insanlığın ölçütü niteldir yani manevidir.

Yine ki: 100 katlı bir ticaret ya da siyaset ya da konut binası bir katlı bir mabedden ya da bir katlı ilim binasından nicelik yani yükseklik olarak büyüktür ancak nitelik yani soyutluk yani manevi olarak büyük değildir.

Son bir örnek te insan açısından: 5 Hitler 1 Atatürk'ten büyük değildir; 5 Hitler 1 alimden de büyük değildir.

Yani görülen ki siyaset asla çözüm olamayacaktır çünkü nicel bir dünyadır. Bu nedenle tek çözüm birer nitelik olan felsefe, bilim ve Din hadisileri'dir.

Görülen ki siyaset felsefeyi, bilimi ve Din hadisileri'ni önemsememektedir; nicelikle, cehaletle ve nefsle yani hazla davranmaktadır.

Belli ki siyaset dünyası da tıpkı ticaret dünyası, sıpor(spor) dünyası, moda dünyası, turizım(turizım) dünyası, eğlence dünyası, medya dünyası ve sanat dünyası gibi felsefeyi, bilimi ve Din hadisileri'ne ilgisizliğin, sevmemenin toplandığı bir dünyadır.

Alimin bir damla gözyaşı bile zalimin bin damla gözyaşından büyüktür.

Cehalet ve nefs nicelikle, miktarla, kütle ile, kitle ile, sayılarla, hazla, nicel büyüklükle övünür.

Siyaset yandaşlarla yani sayılarla, cehaletle, nefsle büyür; insanlık ise felsefe, bilim ve Din hadisileri ile.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 10.12.18/06.57

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020