BARBAR KENDİNİBEĞENMİŞLİĞİN DÜNYASI OLARAK AKP

'Kendini beğenmek' mi yazayım yoksa 'Kendinibeğenmek' mi; buna henüz karar veremedim; bu nedenle iki hali de yazdım, biri parantez içinde olarak, her yazımda olduğu gibi. Ancak yazılarımdaki her parantez içinde ikinci yazımım kuşku anlamı taşımaz, var olan hali anlatabilir de.

Dünyada kendinibeğenmeyen insan yoktur. Kendini beğenmeyen insan yaşayamaz. 

Felsefeden, bilimden ve dini tanımlayan Din hadisileri'nden uzak yani nicel toplumlarda şiddetin ya da barbarlığın da soyut nedenlerinden biri de budur yani kendinibeğenmişlik(kendini beğenmişlik). Örnek ki cehalet içindeki insanların akademisyenlere, bilime kafatutmasılarının(kafa tutmalarının) da; cehalet içindeki insanların doktorlara saldırılarının da; aşk, sevgi, nefret cinayetilerinin(cinayetlerinin) de; demokrasi diye oy kullanmasılarının da. 

Ancak bu hal ya gerçekleri, doğruları bilmemenin bir sonuçudur ya da ruhsal bir sorun. Çünkü içi lav, kor, ateş olan dünyanın üzerinde; içi bağırsak, bok, iğrenç şeyler, tiksinç şeyler dolu insanın sırf derisinin dışına yani bedeninin dışına bakıp kendini beğenmesi normal, doğru, iyi, güzel birşey değildir. Yani iki tür 'kendinibeğenmek' var: 1- Bedenini, dış görünüşünü beğenmek, 2- Ruhunu, kişiliğini beğenmek; en doğrusu da eğer buna gerçekten layık ise ruhunu, kişiliğini beğenmektir.

Kendini beğenmişlik ile narsistliki(narsistliği) aynı sananlar var; oysa narsistlik kendine aşık olmak hastalığı biçiminde aşırı bir haldir, aşırı bir uçtur; kendinibeğenmişlik ise örnek ki bir ayakkabıyı ya da elbiseyi ya da evi ya da arabayı ya da yemeği beğenmek halini bir insanın kendisine yansıtması halidir, yani buna felsefe, bilim ve Din hadisileri açısılarından hakkı varsa bir sorun yoktur ancak bu açılardan buna layık değilse 'kibir/kibr' denilen şey oluşur yani alimin kendinibeğenmesi ile cahilin kendinibeğenmesi aynı şey değildir.

Kendini beğenmişlik de, narsistlik de bence iki türdür: 1- Medeni olarak, 2- Barbar olarak. Yani örnek ki bülbülün kendinibeğenmesi ile kartalın kendini beğenmesi ya da ceylanın kendini beğenmesi ile aslanın kendini beğenmesi arasındaki fark gibi. Felsefe, bilim ve din açısılarından kendinibeğenmeyi hak edenlerin hali de zaten medeni haldir ancak açık ki bir sultanın ya da hükümdarın kendinibeğenmesi medeni hal olmayacaktır.

Yani siyasi açıdan Chp de, Akp de kendinibeğenmişlerin toplandıkları yerdir. Çünkü insan beğenmediği yerde toplanmaz, ve kendinibeğenmiyorsa da biryerde toplanmaz.

Bu açıdan yani felsefe, bilim ve din açısından Akp açık ki 'Barbar kendinibeğenmişlik'in alanı oluyor.

Neden?

Çünkü Akp öncelikle; nefs için olsun, hayatta kalmak için olsun, devletin bekası için olsun; bebek, çocuk kardeşilerini; öz annesilerini(özannelerini), öz babasılarını(özbabalarını) bile öldürtmekten çekinmemiş; ve varlığını, ekonomisini, hayatını başka milletlerin vatanlarını sömürge yapmak, ve örnek ki Kuyucu Murad paşa'nın yaptıkları gibi katliamlar üzerine kurmuş bir Osmanlı hanedanlığı dünyasını baştaçı, övünç, onur, gurur ediniyor. Yani medenilik buna yandaş olmakı(olmayı) değil, tepkiyi gösterir. İkinci olarak; Akp'nin siyasi hali de bir öfke, düşmanlık, kin, şiddet, sertlik, katılık, hakaret, kas gücü, gövdegösterisi(gövde gösterisi) gibi şeyleri yani sanki sultanlık kültürünü yani sultalık kültürünü yani diktatörlük kültürünü sanki olmazsa olmazı yapmış bir görünümdedir.

Felsefe, bilim ve Din hadisileri ile üzerine kurulu olmayan her toplumda hem barbar bir kitle hem de kendinibeğenmiş bir kitle olur. Görülen ki Akp alanı, Akp bölgesi barbarkendinibeğenmişlikin hoşuna giden bir alandır.

Ancak gerçek şu ki felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden her uzaklık, her yoksunluk zaten barbarlıktır ve kendinibeğenmişliktir. Bu açıdan ki insanların ve insanlığın tek medeniliği ve tek doğru kendinibeğenmişliği yalnızca felsefe, bilim ve Din hadisileri'dir.

Yani açık ki Akp dünyasının kendinibeğenmişliği felsefedışı, bilimdışı, dindışı yani akıldışı yani yanlış ve kötü bir kendinibeğenmişliktir.

Yani dünya, nefs ya da açlık nasıl ki kişiliğe ait bir tür sınav yerine de geçer; belli ki Akp de Türkiye milleti için bir sınav halidir.

Bu nedenle; bilimsel bir merak olarak; Akp'nin elinde olan yerlerde genelde şiddet durumunun, özelde ise suç oranılarının incelenmesi yapılabilir.

Gerçek ki bir toplumu Yunus Emre yönetirse herkes Yunus Emre gibi olmaya çalışır; bir toplumu Superman yönetirse herkes Superman gibi olmaya çalışır.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 8.12.18/09.00