GÖBEK VE KAS

Günümüzde insanda kas göbekten üstün gösterilmeye çalışılmakta. Bunun iki temel nedeni var: 1- Beden ile beyin birlikte olmalarına karşın birbirlerine karşıttırlar, ve görünen ki günümüzde beden beyinden üstün hale gelmiştir, 2- Kapitalizım(Kapitalizm/Özel sektör) ve buna dayalı siyaset, moda, sıpor(spor), sanat gibi şeyler için de bedeni beyinden yani nitel ruhtan üstün tutan şeyler için de bedeni beyinden üstün tutan insan türü ve insanlık türü gereklidir; yani insanlar bedenlerine değil de beyinlerine önem verecek olurlarsa asgari ücret denilen aldatma ücreti ile, akıla aykırı koşullarda, üstelik de kendilerini sömürenler için nasıl çalışacaklar; ve insanlar bedene değil de beyine önem verirlerse bir cehalet, nefs, utanmazlık türü olan moda onları nasıl avuçunaalacak(avucuna alacak); insanlar bedenlerine değil de beyinlerine önem verirlerse bir cehalet ve nefs türü olan siyaset onların oylarını nasıl alacak? Yani ekonomiden siyasete, modaya, siyasete, sıpora kadar her alanda kapitalizıma beyin yerine bedeni üstün tutan, baştaçı eden insanlar ve toplumlar gereklidir.

İnsanlık farkında değil ki insanlık tarihinin başından beri beden yani kas beyine yani ruha üstün tutulmuştur; ancak insanlık yine bilmiyor ki insanlık tarihinin en başından beri beyin bedenden üstündür.

Bu bağlamdan olarak; insanlık önce kaslı, güçlü bedenleri, bedeni ve sürekli hareketi , hareketliliği baştaçı etdi(etti) yoksa hayatta kalamazdı yani buna zorunlu idi; ve ortaya 'Savaşçı insan türü' çıktı. Ancak zamanla insanlık medenileştikçe yani insanlar bir toprak parçasına yerleşmeye başladıkça yani beden gücü ve beden hareketi insan hayatında herkes için zorunlu olmamaya başlayınca kas yerini göbeğe terk etmeye başladı yani göbek yerleşik olmanın sonuçu oldu yani medenileşmeye başlamanın; bu medenileşmeye de önce teknoloji, sonra da bilim yardım etti. Ve artık zaman içinde; kas değil göbek iyi hal, medenilik, zenginlik, başarılılık, üstünlük sayılmaya başlandı; öyle ki insanlar gizili bir göbek yarışına bile girdiler. Göbek öylesine medenilik, zenginlik, başarılılık göstergesi idi ki Türk güreşinde bile pehlivanlar kas göstermek yerine göbek gösterme derdi içine girdiler. Yani göbek artık zenginlik yani başarılılık yani medenilik; göbeksizlik yani zayıflık ise fakirlik yani başarısızlık göstergesi oluyordu.

Tuhaf ki günümüzde yine; kasın egemenliğine bir dönüş var. Bunun ilk nedeni insanların ve insanlığın henüz beyin-beden çelişkisini anlamamış olmalarıdır; ikinci nedeni ise kapitalizımın ucuz emeği, fakirliği, düşük ücretleri, insanlıkdışı hayatı, akıldışı hayatı, ahlakdışı hayatı, vicdandışı hayatı, mantıksızlığını, tutarsızlığını bir başka barbarlık kültürüleri olan sıpor, moda ve çıplaklık ile yani bedensel teşhir ile örtmeye çalışmasıdır ve varlığını ancak geri kalmış bir insan ve insanlık türü ile sürdürebilecek olmasıdır ki bunun yolu da insanları ve insanlığı kastan cinselliğe kadar özelde bedene, genelde ise cehalete ve nefse köle etmektir; bu nedenle ki kapitaliızım ilerledikçe, var oldukça ortaya çıkacak şey alimlik, alimelik, ahlak, mantıklılık, tutarlılık, bilimsel beyin yapısı değil genelde utanmazlık, özelde ise çıplaklık, porno gibi şeyler olacaktır yani özelde kas tutkusu, genelde beden tutkusu bilimsel, medeni bir insanlık yaratmak için değil ahlakdışı, akıldışı, utanmaz, mantıksız, tutarsız, barbar, vahşi bir insan türü ve insanlık yaratmak içindir; bu nedenle ki sıpor alanında olsun, moda alanında olsun, sanat alanında olsun, siyaset alanında olsun, ekonomi alanında oldun, demokrasi alanında olsun, dini inanç alanında olsun ortaya çıkan şey barbarlık olmaktadır.

Bu nedenle kapitalizım Conan, Zeyna, Rambo, Terminatör, Tomb Raider, Tarzan, Superman, Batman, Spiderman gibi tipler; vücut geliştirme gibi sıporlar; vucut yarışmasıları, güç yarışmasıları gibi yarışmalar üretmektedir, ve insanlara, toplumlara, insanlığa ilkel, barbar, vahşi bir var oluş aşılamaya ve medyası ile de doğaya yöneltmeye çalışmaktadır çünkü insanda beyin ne kadar çok önemsizleşirse, zayıflarsa, güçten düşerse yani beden ne kadar çok önemleşirse, güçlenirse, baştaçı olursa kapitalizım hem o kadar çok kazanır hem de hayatı o kadar çok uzar.

Yani felsefel, bilimsel açıdan gerçek şu ki kas özelde kapitalizımı, genelde sömürü düzenini yani cehaleti, barbarlığı, ilkelliği ve nefsi; az da olsa göbek ise kapitalizıma karşıtlığı, sömürü düzenine karşıtlığı, medeniliği simgelemektedir.

Yani günümüzde toplumlara ve insanlığa pompalanmakta olan 'göbek düşmanlığı' yani 'sıfır göbek' gerçekte kapitalizımı yani kapitalizımın efendilerini yani kapitalistleri ve siyasetçileri korumak içindir, sağlığı değil çünkü işçilere düşük ücretler verip sağlıklı olmaları nasıl olur, gıdalara Gdo, kanserojen maddeler ve nişasta bazlı şeker konulup insanların sağlıklı olmaları nasıl olur? Sumo güreşçisileri göbekli insanlardır ancak sağlıksız değillerdir ancak göbeksiz olup da sağlıksız olan çok insan vardır; zayıf olup da karaciğerleri yağlı insanlar vardır.

Yani insanlık özel sektöre, siyasete, modaya ve sıpora karşı tavır almak zorundadır; ve felsefeye, bilime, dini tanımlayan Din hadisileri'ne, kitaplara, medeniliğe, düşünürlüğe(filozofluğa), alimliğe, alimeliğe, bilgeliğe, beyine, ruha sarılmak, ve nefssiz, inzivada olmak zorundadır yoksa genelde bedene, özelde ise kapitalizıma yem olur.

Yani kölelerin kasları olur; efendilerinin göbekleri.

Portekiz diktatörü Salazar ülkeyi 3F ile yönettiğini söyledi. Yani fado(müzik), Fatima(dini inanç), futbol. Fado'nun yerini ise başka ülkelerde 'fiesta/eğlence' almıştır. Günümüzde ise bu '3' dörttür: 'Moda, sıpor, müzik, medya'dır, ve bunların en tehlikelisi, herşeyi saran, herşeyi avuçuna alan modadır; futbol ise sıpor olarak genişlemiş ve genelleşmiştir. Oysa tek doğru yol felsefe, bilim ve Din hadisileri eşliğinde beyin ve ruhtur yani bilgi, nefssizlik ve inziva yani kapitalizımın, modanın, sıporun, medyanın, dini inançlıların ve siyasetin işine gelmeyen şeyler.

Bir de şu ki: 3. bir dünya savaşı isteyen kapitalilzım insanları, toplumları ve insanlığı hem savaş isteyecek hem de savaşa uygun bedenlere sahip hale getirmek için sıporu baştaçı ettirmektedir.

Yani barbarlık kas ister, kas da barbarlık. Felsefeye göre en uygunu ne kas ne göbek, ikisinin ortası, ikisinini arası.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 6.12.18/09.56


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AN VE ZAMAN Felsefe 17.04.2021
Dostluk.. Felsefe 05.04.2021
ERDEMLİ OLMA VE ŞEREFLİ KAYBEDİŞ Felsefe 13.02.2021
PANTEİST SPİNOZA’NIN YETERSİZ TANRISI Felsefe 12.01.2021
SIRADAN MISIN Felsefe 02.08.2020