CESUR DEĞİL AHLAKLI OLUN

Ahlak kısaca 'doğru olanı yapmak'tır ancak felsefel açıdan da kısaca 'maddeyi yani dünyayı yani niceliği dışlamaktır, küçümsemektir, aşağılamaktır, hakir görmektir, horlamaktır'. Yani ahlak gerçekte bir dini inanç ya da bilimdışılık ya da tabu değil zekanın, akılın, mantığın, bilinçin, beyinin, ruhun, dünyanın, evrenin(kainatın) en yüksek, en üst, en zirve aşamasıdır öyle ki ahlak olmadan doğru felsefe de, doğru bilim de, doğru sanat ta olmaz; öyle ki komünistler ya da dinsizler bile 'Marxist ahlak', 'Devrimci ahlak' gibi savlar içine girdilerdi. 'Ahlak bacak arasında olmaz' sözü gerçekten yanlıştır; ahlak gerçek ki 'Ahlakı hiçe sayanlarda olmaz' yani örnek ki bikini ile ahlak da, din de, İslamiyet dini inançı da, Hıristiyanlık(Hristiyanlık) dini inançı da, Yahudilik dini inançı da yanyana gelmez, ateş ile barut gibidirler yani hem bikini giyip hem de ahlaklı ya da Müslüman ya da Hıristiyan ya da Yahudi ya da dinli olmaktan söz etmek olanaksızdır; bu ancak akıldışı bir kafayapısı(kafa yapısı) ile olur, ve bunu da ancak moda, özel sektör, siyaset gibi cehalet ve nefs türleri ileri sürebilir.

Sıpor(Sipor/Spor) ve utanmazlık yapay, nicel, kütlesel, bedensel bir cesaret verir; ve herşeyi yapmayı cesaret sayıp halt eder; bu nedenle ki ahlaka aykırı, akıla aykırı giyinen bayanlara 'Cesur kadın' der kapitalizım(kapitalizm), moda, siyaset ve sözdeAtatürkçüler(sözde Atatürkçüler), sözdedemokrasiciler, sözdelaiklikçiler, sözde bilimseller. Bu nedenle kapitalizım ve yandaşıları özellikle bayanlara 'Açıksaçık giyinin, bikini giyin, mayo giyin, modaya uyun, cesur olun' gibi saçmasapan, akıldışı, ahlakdışı bir düşünce, kültür aşılamaya çalışıyor.

Sıpor barbarlık, vahşilik, ilkellik ile hasta bir cesaret, hasta bir özgüven, hasta bir mutluluk verir; çıplaklık ya da açıksaçık giyim ya da daracık giyim ya da ahlaka aykırı giyim de toplumu, başkalarını hiçe saymak biçiminde hasta bir cesaret, hasta bir özgüven, hasta bir mutluluk verir; bu nedenle de sıpor ve çıplaklık ya da moda barbarlıkta birleşir yani örnek ki sıpor yapanlar çıplak poz vermeye, çıplak poz verenler de sıpor yapmaya başlarlar; yani aynı kuşun tüyü olurlar.

Sıporun da, modanın da verdiği cesaret bedensel, barbar, ilkel, vahşi, hasta, nicel, somut, sanısal bir cesarettir, sorunlu bir cesarettir, tıpkı bir uyuşturucunun verdiği cesaret gibidir. Oysa felsefenin, bilimin ve dini tanımlayan Din hadisileri'nin verdiği cesaret beyinsel, ruhsal, nitel, soyut, mantıksal bir cesarettir.

Hani 'Ahlak bacak arasında değil' diyorlar ya; asıl doğru olan şu: Gerçek cesaret bedende değil felsefede, bilimde, Din hadisileri'ndedir yani ahlakta ve bilimselliktedir. Peki sıpor yapıp, moda giyinip ortayaçıkanlara(ortaya çıkanlara) sorun bakalım: Kaçı felsefe, bilim, Din hadisileri'ni biliyor? Yani belli ki onların cesareti nicel ve kolay yoldan olan barbar, ilkel, basit bir cesarettir yani 'Soyun ve cesur ol', 'Sıpor yap, barbarlık göster ve cesur ol' türü ilkel, barbar, vahşi, nicel, geri, çağdışı bir cesaret türü. Yani 'Topluma sıpor yaptırın cesur olsun, toplumu çırılçıplak soyun cesur olsun', yok böyle birşey; gerçek cesaret beyinde, ruhta olur ve o da yalnızca felsefe, bilim ve Din hadisileri ile yani kısaca ahlak ile olur çünkü ahlak olmazsa bu üç şey de doğru olarak var olmaz.

Yani gerçek cesurlar sıporda ya da çıplaklıkta ya da utanmazlıkta cesaret gösterenler değil; felsefede, bilimde, Din hadisileri'nde yani bedenin ve akılın cesaretini gösterenlerdir tıpkı Galile gibi, tıpkı Sokrates gibi, tıpkı Hallaç Mansur gibi, tıpkı Hypatia gibi, tıpkı Arabi Muhiddn gibi, tıpkı bayan Curie gibi, Mustafa Kemal Atatürk gibi, Muhammed gibi, İsa gibi, Musa gibi. Gerçek ki genelde sömürü düzenileri yani sömürgenler yani barbar dünya Conan, Zeyna gibi kahramanlar, cesurlar ister; oysa felsefe, bilim, din, ahlak yani insanca insanlık alim, alime cesurlar ister.

Cesur değil ahlaklı olun; işte o zaman gerçek cesur olursunuz çünkü ahlaklı olmak yani utanmak en büyük cesareti ister; bu nedenle delilerde hiç utanma yoktur, onlar cinsel organları dışarıda bile gezerler. Atanız ya da onurunuz ya da özleminiz ya da umudunuz ya da simgeniz ortalıkta herşeyleri ortada gezen deliler olmasın; felsefe, bilim, Din hadisileri yani ahlak yani utanmak olsun.

Kapitalizım 'Soyun' der çünkü insanlar utanmazlaştıkça daha çok para kazanır çünkü ahlakı yani utanmayı dışlamak gerçekte yalnızca ahlakı dışlamak değil akılı da dışlamaktır ve kapitalizime de makine, robot; kütleden, nicelikten, kastan ve cinsel organdan başka şey olmayan insan türü gerekir.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 4.12.18/09.41