Islamı doğru anlamak..

Islam dini, Allahu Teala kullarına verdiği en güzel nimetlerden birisidir. Çünkü bütün güzellikler ve iyilikler onda toplamıştır. Onu güzel ve emrildiği gibi yaşayanın Cennete gidebileceğini ve böylece Cehennemden korunabileceğini sözü vermiştir. Kimileri o dini yaşar, kimileri yaşamaz fakat yine de onu bir din olarak kabul eder ve kimileri yaşamaz ve o dini kabul etmez. Bazıları o güzel dini kötü görür maalesef. Halbuki Hazreti Allah celle cellahu bir Ayeti Kerime de Islam dinini şöyle tarif eder:

‘Ey iman edenler, hepiniz topluca ‘barış ve güvenliğe (Silm’e Islama) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.’ (Bakara Suresi, 208.Ayet)

Kötü olamaz o din, barışı ve güveni önemsediği için. Kötülük edemez o din, insanın iyiliğini istediği için. İyilik etmekle tanılan bir insana ‘o insan kötülük ediyor’ denilebilir mi? İyi davranan bir insana da ‘o insan kötü söz söylüyor’ denilebilir mi?

Peki neden bu zamandan kiyamete kadar sürecek yegane bir din olarak kabul görülmüştür? Bunun sebebi ise şunlardır;

Çünkü..

1- Her şeyden evvel, eski dinler, yalnızca belli bir zamana ve belli bir muhîtin insanlarına hitab ediyorlardı. İslâm ise, topyekûn bütün insanlığa seslenmektedir. Dâveti umumî ve mesajı cihanşümuldür.

2- Eski dinler, sadece kendi zamanlarının insanlarını muhâtab almışlardı. O zamanın insanlarının seciyeleri kaba ve mizaçları vahşete yakındı. İlimde, medeniyette, fikir ve anlayışta geri idiler. Ulaşım ve haberleşme imkânları, ibtidai bir haldeydi. Her bölgenin kültürü, inancı, örf ve âdetleri farklı farklıydı. Karşılıklı fikir ve kültür alışverişi de oldukça zayıftı.

Bu yüzden, her muhîte ayrı ayrı peygamberler gelmesi, başka başka dinler gönderilmesi zarureti vardı. Zaman geçip insanlık ilim, fikir, kültür ve medeniyet yönünden büyük gelişmeler kaydedince, eski mahallî dinler artık insanların ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiler. Bunun üzerine Cenâb-ı Hak da insanlara en son din olan İslâmiyeti gönderdi.

İslâm dîni, 1400 yıl evvelki dünyanın insanından, bugünün ve yarının modern insanına kadar gelip geçen bütün insanlığa hitab edebilme özelliğinde olan bir dindir. Bu bakımdan, kıyamete kadar hükmü bâki ve geçerlidir.

3- Eski dinlerin, zamanla, içlerine hurâfeler, bâtıl inançlar karışmıştır. Allah'ın birliğine îman esası, yani tevhid inancı kaybolmuştur. İslâm ise, hâlâ ilk günkü tazelik ve saflığı ile, bozulmadan durmaktadır.

Kaynak­ < sorularlaislamiyet.com>

 

İslamı işte bu sebeblerden dolayı bizlere Allahu Teala Hazretleri göndermiştir. Onun işinde mutlaka bir hikmet vardır. Hiç bir şey boşboşuna yaratmamış ve var etmemiştir. Herşeyin bir maksadı vardır şüphesiz. Islamında maksadı hakkı batıldan ayırmak, doğruyu ve yanlışı öğretmek ve saadeti ve adaleti temin etmek olacaktır. Bu yüzden de Dünya ve Ahiret mutluluğu için o güzel dine uymak lazım.

Islam tek din olduğunu ispatını Yüce Rabbimiz olan Allah celle cellahu başka ayetleriyle şöyle dile getirmiştir;

"Ey Muhammed! Biz seni bütün insanlara yalnızca müjdeci ve korkutucu olarak gönderdik." (Sebe Suresi, 28.Ayet).

"Ey Muhammed! De ki: 'Ey insanlar, ben Allah'ın hepiniz için gönderdiği Peygamberiyim'." (el-A'raf Suresi, 158.Ayet).


Ayetlerde geçen BÜTÜN INSANLARA ve HEPİNİZ İÇİN GÖNDERDİĞİ PEYGAMBERİYİM sözleri islam dinin ne kadar doğru, önemli ve anlamlı olduğunu bir kez daha  göstermiş oluyor. Bunları duyduktan sonra tekrar yanlış yoldan dönmek istemeyene ne diyelim, Allahtan hidayet dileriz. İslamın doğruluğunu bir de bu yönde göstermeye çalışalım.

Allahu Teala buyuruyor ki;

"Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı, kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabb'i Allah, onların nitelemerinden uzaktır, yücedir.

(Enbiya Suresi, 22.Ayet)


Bu ayette de ALLAHTAN BAŞKA İLAHLAR OLSAYDI, KESİNLİKLE İKİSİNİN DE DÜZENİ BOZULURDU.. diye zikrediyor. İnançlı olan ister Hristiyan ister Yahudi ister Müslüman olsun. Hepsi Allahın birliğine inanıyor ve bir olduğunu kabul ediyor. Madem ki böyle o zaman neden haşa Allah ona böyle ibadet etmesini ve öbürüne şöyle ibadet etmesini diye emretsin? Allahu Teala bir olduğunu anlaşıldığı gibi dini de bir olduğunu anlaşılması gerekir. Yani İslama göre yaşanmasını emreder Yüce Rabbimiz. Tarif ettiği yolu birdir ve bunu nasıl yaşanmasını İslam dini ile anlaşılacağı bir biçimde anlatmaktadır. Tabi ki sadece eski dinlerde yanlış inanışlar vuku bulmamıştır. İslamda da yanlış inanışlar meydana gelmiştir. Fakat o zaman bu zamana benzememektedir.

Artık teklonoji gelişti. İletişim ve ulaşım kolaylaştı. Islam dinini güzel ve doğru öğrenmeye çok fırsat vardır. Öldükten sonra "Ben bilmiyordum Islam dinin doğru bir din olduğunu" demeye hakkı yoktur bu yüzden. Teklonoji, iletişim ve ulaşım vasıtaları çok güçlü olmasaydı yine de Allahu Teala dini olan Islama ve Kitabı olan Kur'âna sahip çıkar ve zarar görmesine izin vermez. Çünkü Allahın Kelamı olan Kur'ândır Islamı Kullarına duyuran.

Bu mevzu ile ilgili Hazreti Allah celle cellahu bir Ayeti Kerime de şöyle buyurur;

„Hiç şüphe yok ki o Zikri / Kur'ânı Biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz“

(Hicr Suresi 9.Ayet)

 

İslamda herhangi konuda anlaşılmadığında Islamı doğru ve güzel yorumlayan birine veyahut bir Hocaya veya Alime kulak vermek gerekmektedir. Öyle yapmazsa Islamı başka anlayıp yanlış hüküm verebilir.

Hz. Ömer radıyallahu anh buyurdular ki;

„Dininizi iyi öğreniniz, ona göre yaşayın. Yoksa yaşadığınızı din zannedersiniz.“

Islamı yaşamak isteyen o Halifenin dediği gibi yapsın. Islamı yaşamayı istemeyen ise en azından Islam hakkında kötü düşünmesin ve söz söylemesin veya iyi araştırıp Islamı doğru anlamaya çalışsın. Felsefeciler gibi sadece akıl ile Islamı yorumlamasın yoksa helak olur..

1.Bölümün Sonu..


Selam ve Dua ile


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Benim sevgili Atam Abdülhamid Han Şiir 18.07.2021
Haklarını helal etsinler.. Şiir 26.05.2021
Dünya dedikleri.. Şiir 24.05.2021
Güzel Filistinim.. Şiir 16.05.2021
Islam güzel ahlaktır.. Genel 25.01.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
NAMAZI İNKAR EDEN MÜSLÜMANLAR DA VARMIŞ Genel 24.07.2021
NEV VAKIF(ÇI)LAR VE TOPLUM(2) Genel 24.07.2021
Şeridine Sığmayan Araba Kullanmasın Genel 16.07.2021
NEV VAKIF(ÇI)LAR VE TOPLUM Genel 10.07.2021
AYETLERE GÖRE BEŞ VAKİT NAMAZIN KILINIŞI Genel 07.07.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.