TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA HİÇKİMSEDE ÜNİVERSİTE DİPLOMASI YOK SAVIM

Türkiye'de 200'e yakın çok yakın üniversite var.

Vikipedi'deki 2018-Ekim verisine göre üniversite sayısı:
Hindistan: 8407, Abd: 5758, Filipinler: 2060, Arjantin: 1705, İspanya: 1415, Meksika: 1341, Bangladeş: 1268, Endonezya: 1236, Japonya: 1223, Fıransa(Fransa): 1062, Çin: 1054, Rusya: 1108, İran: 343, Güney Kore: 322, Vietnam: 209, Türkiye: 196, Mısır: 173, Tayland: 158; yani yalnızca 19 ülkede 29.038 üniversite var. Bunların da milyonlarca öğrencileri, ve milyonlarca mezunuları var. Peki kaçı düşünür, alim, alime, bilge üretmiş? Hiçbiri. Çünkü hiçbiri de doğru felsefe, doğru bilim; düşünürlük(filozofluk), alimlik, alimelik, bilgelik öğretmiyor. Felsefe diye öğretilen şey gerçek, felsefe felsefe değil felsefe tarihi, felsefe mazisi; bilim diye öğretilen şey bilimin felsefel, toplumsal, evrensel, insanlık, manevi anlamı değil meslek sahibi yapmak yani bu üniversiteler gerçekte üniversite değil ya fakülte ya yüksek okul çünkü üniversite demek herşeyden önce evrensellik demektir, evrensel düşünmek, evrensel insan olmak, bilimdışı şeylere inanmamak, nefsi aşmışlık, dünyayı aşmışlık, ahlak, edeb, vicdan, merhamet, insanlık sevgisi demektir oysa üniversitelere bakıyoruz ki bunlar üzerine değil meslek sahibi yapmak, bilimdışılık, ve nefs üzerine kurulu yani neredeyse Büyücülük-Falcılık-Medyumluk üniversitesi, Fahişelik fakültesi kurulacak. Dünya üniversite mezunu fahişeler, büyücüler, falcılar, çıplaklar, zinacılar, beden teşhircileri, cinselllik teşhircileri, kas teşhircileri, barbarlar, ilkeller, vahşiler dolmaya başlıyor; bu mu yani üniversite, bu mu yani üniversite mezunu olmak?

İşte bu nedenle ki yalnızca 19 ülkede 29 bin üniversite olmasına karşın dünya, insanlık 21. yüzyılda bile hala ilkellik, barbarlık, vahşet, sömürü, bilimdışılık, insanlıkdışılık, husursuzluk, güvensizlik, akıldışılık, ahlakdışılık içinde; bilimsellik, medenilik, barış, huzur, güven, insanilik içinde olmak yerine.

Dünyada kaç tane ilah var? Her dini inançta bir tane. Üniversite de ilaha benzer; her ülkede yalnızca bir tane olmalıdır çünkü hem üniversite bir insanlık, ahlak kültürüdür hem de hiçbir ülke yüzlerce üniversiteye bilimin, teknolojinin en yüksek ürünlerini, olanaklarını sunacak durumda olmaz yani örnek ki Kongo'da on tane fizik mühendisliği fakültesi olsa, o fakültelerin tümünde fizik biliminin ve teknolojisinin tüm nesnel ve öznel olanakları olabilir mi yani her üniversiteye bir Einstein, Newton, Sokrat, Platon olanaklı mı yani düşünün ki Türkiye'deki her hastahanede bile tüm tıp(tıb) cihazıları yok yani düşünün ki Türkiye'nin doğusunda bile hastalar tedavi olmak için Türkiye'nin Batısına gitmek zorunda kalabiliyorlar; yani söylenilebilir mi ki Mardin üniversitesinde Odtü'deki ya da Oxford'daki gibi eğitim veriliyor?

Yani düşünün ki ilahlara, cinlere, perilere, fala, büyüye, bilimdışı şeylere inanan insanlar üniversite öğrencisi, üniversite mezunu, akademisyen olmuş; böyle bir üniversite, böyle bir üniversitelilik, böyle bir üniversite mezunuluğu olmaz çünkü üniversite demek bilimdışı şeylerin giremediği yer demektir ancak bakıyoruz ki düşünürlerin, alimlerin, alimelerin, bilgelerin çıkamadığı üniversitelerden dansözler, mankenler, çıplaklar, sıpırcular(sporcular), abuksubuk müzikçiler, patronlar, patroniçeler, kapitalistler, siyasetçiler, esnaf, tüccarlar çıkıyor oysa üniversitenin, üniversitelerin görevi, amaçı(amacı), işlevi bu mu?

Yani bakın; herşeyden önce şuna dikkat edin: Bir bilim alanı olan, ve bilimdışılığa kapalı bir alan olan üniversitede ilahiyat fakültesinin yani bilimdışılığın ne işi var? Üniversitede nalbantlığın, otelciliğin, modacılığın, müziğin, sıporun, siyasetin, yüksek okulun ne işi var? Yani görülen ki siyasetçiler kafalarına ne geliyorsa üniversiteye doldurmuşlar, ve üniversite üniversite olmaktan çıkmış, öyle ki Abd'den akıldışı, ahlakdışı, abuksubuk, saçmasapan sözde müzik sanatçısıları bile gelip üniversitelerde ya da üniversitelilere sözde konserler veriyorlar; bu mu yani üniversite, bu mu yani üniversitelilik?

Televizyondaki bilgi yarışmasılarında üniversite mezunularının, üniversite öğrencisilerinin, akademisyenlerin hallerini görüyoruz; kendi okuduğu bölümle ilgili soruları bile bilemeyen üniversite mezunuları öyle ki akademisyenler var; yer fıstığının ağaçta yetiştiğini sanan üniversite mezunuları bile var; cinlere, perilere inanan üniversite mezunuları, üniversite öğrencisileri, akademisyenler bile var, bu mu yani üniversite, bu mu yani üniversitelilik?

Dövmeli, makyajlı, takılı, moda kölesi; bikini, mayo diye ortalıkta sütyen-külot dolaşan; açıksaçık, daracık, cinsel sunumlu, cinsel tahrikli giyimli üniversite öğrencisileri, üniversite mezunuları, akademisyenler var; bu mu yani üniversite, bu mu yani üniversitelilik? Üniversite değil sanki moda dünyası, bilimdışılık, akıldışılık, ahlakdışılık dünyası. Üniversitenin hem akıl dünyası hem de ahlak dünyası olduğu unutulmuş, dışlanmış; üniversite siyasetin, özel sektörün ve modanın yani cehaletin ve nefsin kölesi olmuş. İşte bu nedenle 21. yüzyılda bile dünyada hala barbarlık, vahşet, ilkellik, ahlaksızlık, güvensizlik, huzursuzluk, adaletsizlik, bilimdışılık egemen.

Felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri açısılarından gerçek şu ki Türkiye'de de, dünyada da hiçkimsede üniversite diploması yok, yalnızca fakülte diploması ve yüksek okul diploması var. Üniversite bitirmek öyle kolay birşey değil; gerçek felsefeyi, gerçek bilimi ve Din hadisileri'ni bilmek, ve evrensel insan olmak yani herşeyden azçok anlamak gerekir ancak gerçek ki fakülte, yüksekokul bitirenler kendi bölümlerinden bile tam anlamıyorlar ki bırakın herşeyden biraz anlasınlar.

Gerçek üniversite bir ülkede ancak bir tane olur; ve gerçek üniversitenin temeli meslek öğrenmek değil felsefe, bilimsellik, ahlak, edeb öğrenmektir, ve insanlık insanı, evrensel insan olmaktır; bunun için de ülkeleri felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nin yönetmesi gerekir, siyasetin, eğitimliliğe göre değil de yaşa göre oy kullanılan seçim sandıkılarının(sandığılarının) değil.

Banka şubesi ya da Avm mi ki heryere üniversite açılıyor?

Peki bu kadar üniversite varsa; dünyada demokrasi, bilimsellik, barış, huzur, güven, insanlık, medenilik, adalet, aydınlık nerede?

Türkiye'de tüm üniversiteler kapatılmalı, ve örnek ki İç Anadolu'da, cehalet ve nefs içindeki dünyadan yalıtılmış; ve biri baylar için, biri de bayanlar için iki üniversite ili(şehiri) kurulmalıdır; ve üniversite öğrenci sınav ile değil felsefeye, bilime ve ahlaka uygun amaç ve kişilik ile alınmalıdır yoksa oluşan üniversite türü ancak meslek öğreten ancak üniversite kültüründen kopuk, uzak, yoksun, nicel ve tikel bir eğitim hali olur. Üniversitenin amaçı düşünür, alim, alime, bilge yetiştirmek olmalıdır, başka şey değil; meslek öğrenmek isteyen meslek lisesine gitsin; üniversite meslek öğrenmek yeri değil felsefe, bilim ve insanlık öğrenme yeridir öncelikle.

İşte bu nedenle ki bir hadis 'Dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir' demiştir; bir de üniversite öğrencisilerinin, üniversite mezunularının hallerine bakın? Bir hadis de 'Din bilimdir/ilimdir, bilim yoksa din de olmaz' demiştir, bir de üniversite öğrencisilerinin, üniversite mezunularının hallerine bakın? Atatürk de 'Hayatta en doğru bilimdir/ilimdir' ve 'Ben sıporcunun/insanın ahlaklısını isterim' sözü ile aynı şeyleri söylemiştir oysa bir de üniversite öğrencisilerinin, üniversite mezunularının hallerine bakın? Ya bunlar ne bilime uyuyorlar ne dine, ne Muhammed'e uyuyorlar ne Atatürk'e; sanki üniversiteler Türkiye'ye değil de Abd'ye, Ab'ye , Suudi Arabistan'a, İran'a bağlı.

Türkiye'nin temeli ne ekonomidir ne teröre karşı savaş ne siyaset; Türkiye'nin temeli felsefe, bilim, ahlak, Türkçedir. Üniversitenin temeli de fakülte değil felsefe, bilim, ahlak, evrensellik ve insanlıktır. Bir de şu hale bakın. Tek dert 'Dolar kaç para?', 'Bugün kaç terörcü öldürülmüş?' olmuş; hani nerede felsefe, bilim, Türkçe, ahlak? Tuhaf birşey değil mi ülkede üniversite sayısı çoğaldıkça düşünürlük, alimlik, bilgelik değil cehalet, nefs, akıldışılık, ahlakdışılık, moda, çıplaklık çoğalıyor? Demek ki ya yanlış birşeylere binilmiş ya da birşeylere yanlış binilmiş.

Üniversite diplomanız var diye sevinmeyin çünkü dünyada; felsefeden, bilimden ve Din hadisileri'nden uzak, yoksun hiçbir üniversite mezununda üniversite diploması yok. Biraz daha ileri gideyim: dünyada hiçkimse üniversite diploması yok. Örnek ki hanginiz ya da kaçınız Platon'u, Sokrat'ı, Da Vinci'yi, Harezmi'yi, Farabi'yi, İbni Sina'yı aştınız da dünyada üniversite diploması olsun, üniversite mezunu olsun? Platon'la, Sokrat'la, Da Vinci ile, Harezmi ile, Farabi ile, İbni Sina ile değil Madonna, Lady Gaga gibilerle yarışanlar bin üniversite bitirseler de tek bir üniversite diplomasıları bile olmaz; üniversite, üniversite mezunu olmak o kadar kolay değil.

Sakın beni cumhurbaşkanı seçmeyin çünkü tüm üniversiteleri kapatırım ve felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne uygun tek bir üniversite açarım; siyaseti yasaklarım, özel sektörü yasaklarım, modayı yasaklarım, çıplaklığı yasaklarım, bilimdışı herşeyi yasaklarım.

Bindiğiniz gemi Noah'ın(Nuh'un) gemisi de bilimin gemisi de değil; ya tufanın basacağı yerin gemisi ya cehaletin gemisi, nefsin gemisi, bilimdışılığın gemisi. İşte bu nedenle ki dünyada üniversite çoğaldıkça dünya, insanlık batıyor.

Tuhaf ki üniversiteler artık felsefeden, bilimsellikten anlamayan; kitap okumayan; cehalet, nefs, moda, cinsellik kölesi; bencil, sorumsuz, nicel, tikel, tuhaf bir kitle yaratmakta. Üniversite dünyası öylesine büyük bir yozluk, gerilik ve çöküş içinde ki siyasetçiler, kapitalistler, bilimdışı kimseler, insanlıkdışı kimseler adına bile üniversiteler açılmakta.

Atatürk düşmanılarının da, cinlere perilere inananların da, modanın da, utanmazlığın da, siyasetçilerin de, özel sektörün de üniversitede ne işileri var?

Çok tuhaf birşey değil mi, tıpta bunca bilimsel ve teknolojik gelişime karşın doktor hatasıları azalmak yerine artıyor; üniversite mezunu ailelerin üniversite mezunu çocukları bile suça karışıyor.

Bunlar felsefenin, bilimin, Din hadisileri'nin ve insanlığın üniversitesiler değil; bilimdışılığın, cehaletin, nefsin, siyasetin, özel sektörün, modanın, yozluğun, akıldışılığın, ahlakdışılığın, niceliğin, tikelliğin üniversitesileri; bu nedenle ki üniversitelerden herşey çıkıyor da düşünür, alim, alime, bilge çıkmıyor. Gerçek ki dünyada özellikle son on yıldır hiçkimsede gerçek üniversite diploması yok.

Dünyada bunca üniversite, bunca üniversite mezunu varsa insanlık, medenilik, ahlak, bilimsellik, vicdan, dürüstlük, adalet nerede? Anlaşılan ki ülkelerde üniversiteyi, üniversite açmayı seven şey bilim, bilimsellik değil de siyaset; işsiz sayısını az göstermek ve yandaş, köle kafalar yetiştirmek isteyen siyaset ve özel sektör; baksanıza demokrasinin, bilimselliğin ve insanlığın mumla arandığı; yoksulluğun, bilimdışılığın ve barbarlığın göğe çıktığı Hindistan gibi bir ülkede 8407 üniversite yani dünyanın en çok üniversitesi var, yani bu 8407 üniversite ne işe yarıyor acaba; düzene uygun kafalar yetiştirmeye mi özel sektöre köleler yetiştirmeye mi çünkü felsefeye, bilime ve insanlığa pek yarar bir halleri yok gibi de.

Yani bu durumda üniversite sayısı çoğaldıkça ya da üniversite açıldıkça sevinmek değil korkmak ya da ürkmek gerekir.

Yani felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne göre dünyada üniversite de, üniversite mezunu da, üniversite diploması da yok, özellikle son 10 yıldır; olanlar üniversite diploması değil fakülte diploması, yüksek okul diploması.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 20.10.18/14.43