CEMAL KAŞIKÇI CİNAYETİNİN TUTUKLULARININ TÜRKİYE'DE YARGILANMASI NE DEMEKTİR?

Akp iktidarı diyor ki 'Cemal Kaşıkçı Türkiye'de öldürüldü, bu nedenle ki Suudi Arabistan'da tutuklanan cinayet zanlıları Türkiye'de yargılansın.'.

İyi de, öldürülen kişi de Suudi Arabistan vatandaşı ya da Amerikan vatandaşı ise bir Suudi Arabistan vatandaşı ya da bir Amerikan vatandaşı öldürülmüş demektir; yani Suudi Arabistan da bu nedeni ileri sürebilir.

Akp ile özelde İslam dünyası, genelde ise dünya içinde sivrilmeye çalışan Türkiye Suudi Arabistan'ı yönetenleri de aynı amaç için ya da aynı konuda heveslendirmiş, özendirmiş olabilir, Suudi Arabistan özellikle İslam dünyasında Akp'nin karşısına çıkmak istemiş olabilir ya da birilerince bu konuda kışkırtılmış ya da desteklenmiş ya da cesaretlendirilmiş ya da övülmüş olabilir.

Akp iktidarı da bunu sezmiş ya da anlamış olabilir ve 'İslam dünyasında lider benim, İslam dünyasında merkez, odak benim'i hem İslam dünyasına hem dünyaya göstermek ya da hissettirmek için 'Cemal Kaşıkçı cinayetinin Suudi Arabistan'daki tutukluları Türkiye'de yargılansın' demiş olabilir.

Cemal Kaşıkçı cinayetine en başta dahil edilmesi gereken kişi ise veliaht pırens(prens) denilen Salman'dır. Yani zanlılar Türkiye'de yargılanırsa o pırensin de yargılanması gerekir ve Türk ceza kanunu'na göre müebbet hapis alması gerekir ki bu durumda Suudi Arabistan hanedanlığı veliahtsız kalır ki bu da hem Türkiye'nin hem Abd'nin işine yarar yani Suudi Arabistan'ın bu isteği kabul etme olasılığı nerede ise sıfır bence. Ayrıca bu istek eğer Abd'den kaynaklanmışsa bu durumda Abd de Suudi hanedanlığına cephe almaya başlamış demektir artık ki bu da dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı bir devlet biçimi olan Suudi hanedanlığının da tıpkı Osmanlı hanedanlığının yıkılmasının büyük yararı gibi özelde Arab dünyasına, genelde İslam dünyasına, daha genelde ise insanlığa ve dünyaya büyük bir yararı olur çünkü Suudi hanedanlığı da tıpkı Osmanlı hanedanlığı gibi cehalet, nefs, israf ve vahşet ile yükümlü ve hükümlüdür felsefe, bilim, Din hadisileri ve insanlık açısılarından.

Yani bir olasılık ki yeni zaman Türkiye ile Suudi Arabistan arasında, İslam dünyasının liderliği ya da merkezliği konusunda bir mücadele gelişebilir; ve Batı da Müslüman düşmanıları da bu hali kendi yararlarına ve İslam dünyası zararına kullanabilirler çünkü nerede bir bölünme varsa oradan Batıya ekmek çıkar.

Yani artık dünyada felsefeye, bilime ve dini bilimsel olarak tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı herşey yıkılmalı ki insanlık artık insanca bir dünyada insanca yaşayabilsin. Cehalet, nefs ve zulüm çağı ona ermelidir artık tüm dünyada; bu nedenle de bir 'Dünya insanlık ordusu' kurulmalıdır felsefeyi, bilimi ve Din hadisileri'ni amaçlayan, ve bu ordu tüm dünyayı cehaletten, nefsten, zulümden, vahşetten, insanlıkdışılıktan temizlemelidir yoksa bu insanlıkdışı dünya sonsuza kadar sürer.

Yani 'Tutuklular Türkiye'de yargılansın' Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bir liderlik mücadelesi olabilir ki bu da en çok Batının işine yarar. Suudi Arabistan'ın pırens Salman'ı yargılamayacağı ise açıktır yani özelde Arab dünyası, genelde İslam dünyası felsefenin, bilimin ve Din hadisileri'nden uzaklığın kaosuna, geriliğine yine devam.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 27.10.18/10.24