YEMİN VE DİN

Dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmeyen insanlar ve toplumlar kendi inandıklarını, geleneklerini, göreneklerini, törelerini, sanılarını, korkularını, varsayımlarını, dini inançları din sanıyorlar.

Öyle ki bazan akıldışı hale de, ahlakdışı hale de yani dine aykırı hallere de düştükleri oluyor; ve zamanla dini maddiyat haline getiriyorlar yani yemek içmek, para.

Örnek ki verilen yemin tutulmazsa bedeli on fakiri doyurmakmış.

Dinde böyle şey olmaz. Din maddiyat değil maneviyattır; ve herşeyden önce kişinin kendi ruhunu dini tanımlayan Din hadisileri ile eğitmesidir, temizlemesidir. Yan şöyle ki örnek ki fizik sınavına girmemenin cezasının yerini bir fakiri doyurmak mı tutacak; kuşkusuz ki 'Din bilimdir, bilim yoksa din de yoktur' diyen Din hadisileri'ne göre din de bilimdir. Yani yemin edilmişse ya da bir söz verilmişse ve yerine getirilmemişse bunun karşılığı birilerini yedirmek içirmek, birilerine para vermek değil; kişiliği, ruhu, beyini dini tanımlayan Din hadisileri ile eğitmektir.

Öteyandan(Öte yandan) dinde yani Din hadisileri'nin tanımladığı dinde; akıldışı yeminler ve söz vermekler de, ahlakdışı yeminler ve söz vermekler de geçerli değildir. Yani ahlaka aykırı ya da akıla aykırı bir yemin edilmişse ya da söz verilmişse bunun yerine getirilmesi söz konusu değildir yani bunun yerine getirilmesi değil, yerine getirilmemesi dine uygundur. Yani örnek ki 'Seni gebertmezsem şerefsizim' gibi bir yemin ya da söz daha en baştan akıldışıdır; dine aykırıdır; ya da 'Ben bir koyunu bir oturuşta yerim, yemezsem şerefsizim' gibi bir yemin ya da söz vermek zaten daha en baştan dine aykırıdır yani bu sözün tutulması değil, tutulmaması gerekir zaten; yani böyle şeyler demek zaten dine aykırıdır çünkü nefstir; ve nefs de en büyük cehalet ve tüm kötülüklerin nedeni olduğu için dine aykırıdır; yani böyle bir sözde zaten daha ilk başta dine aykırılık vardır, yani yeminin ya da sözün tutulup tutulmasından önce. Yine eşin eşe 'Seninle bir daha sevişirsem canım çıksın' gibi bir yemin etmesi ya da söz vermesi akıldışı, olağanlıkdışı olduğu için zaten dine aykırıdır; yani bu tür bir yemin ya da söz yerine getirilmediğinde fakirleri doyurmak, fakirlere para vermek diye birşey yoktur dinde; burada olması gerekn şey bu kişinin zekasını, akılını, mantığını, beyinini, ruhunu Din hadisileri ile daha çok eğitmesidir ki dine aykırı böyle şeyler bir daha demesin. Yine 'Şunu yaparsan' ya da 'şunu yapmazsan ben herkesin içinde eşek gibi anıracağım' ya da 'Kendimi şuradan aşağı atacağım' gibi yemin ya da söz de dine aykırı bir yemin ya da sözdür; bu nedenle, yerine getirilmesi değil yerine getirilmemesi dine uygundur yani sorun ahlaka aykırı, akıla aykırı yeminler etmekten, sözler vermekten önce böyle yeminler eden, böyle sözler veren, böyle konuşan kötü, yanlış, çirkin, ilkel, barbar, cahil, nefs, yoz bir beyine, ruha sahip, sahipe olmaktadır ki bunu da ne fakirleri doyurmak ne fakirlere para vermek yok eder; ancak ve ancak Din hadisileri'ni öğrenmek ve uygulamak yok eder.

Yani din demek dini inanç, gelenek, görenek, töre değil, dini tanımlayan Din hadisileri'dir; ve dinde yemin etmekten, söz etmekten önce dine aykırı olmamak yani akıla ve ahlaka aykırı olmamak gerekir.

Görülmekte ki dni tanımlayan Din hadisileri'ni bilmeyenler dini maddiyata götürmektedirler, dini maddiyat sanmaktadırlar. Din maneviyattır; dinin maddiyatla, yedirmekle içirmekle, parayla marayla işi, ilgisi yoktur. Yani fizik dersinden geçmek için öğretmene para mı veriyorsunuz, öğretmene yemek mi ısmarlıyorsunuz da bir bilim olan dinde doğruya ulaşmak maddiyatla olsun? Gerçek ki dinde ahlakdışı, akıldışı yeminleri, sözleri getirmemek değil; böyle yeminler eden, böyle sözler veren, cahil, nefsli, yoz bir insan olmak kötüdür, yanlıştır; yani akıldışı, ahlakdışı yeminleri, sözleri yerine getirmemekle ahlaksız, namussuz, şerefsiz, borçlu, dinsiz olunmaz ancak böyle yemin edenleri ve söz verenleri de din ciddiye almaz, normal saymaz, dinli saymaz.

Kuşkusuz ki bir cehalet ve nefs olan siyasetin yanında da din yoktur.


Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 6.10.18/11.30