BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 201

Halktan cehalet ve nefs oy alınmaz değil, kuşkusuz ki alınır, yüzde yüz bile
Eğer halk demekse nefs ve cehalet
'Zamanında yaşamayan, zamanında nasıl ölür?' demiş Nietzsche
Zamanda yaşamak da, yaşamak da, ölmek de değil
Felsefede, bilimde ve Din hadisileri'nde yaşamak ve ölmek önemli, değerli, anlamlı,
İnsanlar
Yoz insanlar
Cehaletin ve nefsin
Duyuların ve sanının kölesi olmuş insanlar
Üzerine bir de bolca kibir 
İnsanlar
Ya kafanın dışında ya kafanın içinde insanlar
Onlardan kurtulunabilecek tek yer
Ya felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri ya uykular,
Korkma; yalnızlıktan korkmadığın ya da 
Akıl ve ruh sağlığını yitirmedikten sonra yalnızlık çekip gitmez
Felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri yalnızlığı aşar
Mevlana 'Uyumayı kabre, rahatı Sırat Köprüsü'ne, övünmeyi mizana,
Arzu ve istekleri cennete bırak' demiş
Derim ki: Paranı, mallarını bana bırak da ötekileri nereye bırakır isen bırak yiğit isen
Yanlış anlama: Kendim için değil felsefe, bilim ve Din hadisileri üzerine vakıf 
Siyaseti yasaklamak için bir siyasi parti, televizyon kanalı, üniversite, yayınevi kurmak
Ve sokaklarda yatıpkalkan(yatıp kalkan) evsizler, kimsesizler ve deliler bir çiftlik kurmak için
Maddi iyilikler yapmayı sürdür; paran bitip 
Sen de başkalarının maddi iyiliklerine muhtaç kalıncaya, boyuneğinceye kadar
Bence insanlara, insanlığa maddi iyilikten çok felsefe, bilim
Ve Din hadisileri öğretmek manevi iyiliği gerek,
Demokrasi fakülte bile okumamışların ülke yönetmesi ise ben de diktatörüm
Sol'dan devrimci olmaz çünkü düşünsel yani felsefel ve ahlaksal korkak 
Yani dünyanın en büyük cehaleti ve her kötülüğün nedeni olan nefse köle
Bir güldürü de ben yapayım oldu olacak: 
'Okumak, öğrenmek, eğitim de birişe(bir işe) yaramıyor
O kadar okuyoruz, öğreniyoruz, eğitim geçiriyoruz: Akp hala gitmiyor!'
Ey ilahlar varsanız ya da gücünüz yetiyorsa bu insanlığı, bu dünyayı
Size inananlardan, size tapanlardan koruyun
O zaman derim ki 'İlah olması doğru, iyi, güzel birşeydir',
Ey ahlaktan, edebten söz edenler
Bilmez misiniz ki açlıktan ya da işsizlikten ya da yoksulluktan
Ya da parasızlıktan ölmüş insana ahlak, edeb, din gerekmez
Öyleyse insanları, toplumları neden insanca ayaktatutmuyorsunuz(ayakta tutmuyorsunuz)
Ve ülkeler, ekonomiler biravuç(bir avuç) kapitalistin elinde
Ve ülkeleri neden felsefe, bilim ve Din hadisileri yerine
Akılın, ruhun rezaleti olan; cehalet ve nefs olan siyaset yönetiyor
İcatlar, bilim, teknoloji, medeniyet, demokrasi 
İnsanları ve dünyayı insanca yapmak amaçlı iken neden tersine yol açıyor
'Depresyon cinsel sorunlara yol açıyor' demiş bazı çok bilmiş uzmanlar
Akp de işsizlik ve yoksullukla aynı soruna yol açıyor
Üstelik akıl ve ruh sorunularına da yol açıyor, ne olacak şimdi,
'Tecavüz edenin, tecavüz etdiği(ettiği) kadın ile evlenmesi önerisini iğrençlik
Sapkınlık sayanlar
Ortalıkda(Ortalıkta) bikini, mayo yani sütyen-külot ile çolukçocuk
Bay, bayan karışık hayatı da neden acaba iğrençlik, sapkınlık saymıyorlar
'Özel hayat' diyorlarsa ortalıkta
Herkesin içinde sütyen-külot dolaşmanın nesi özel hayatki
Atatürk'çüler ve komünistler Türkiye'yi ya da insanlığı
Ya da dünyayı kurtarmak istiyorlar ise önce yüksek ahlaklı ve nefssiz olmayı öğrensinler
Felsefe diye Nietzsche'den ve öteki yabancı düşünürlerden alıntı yapanların
Sigara, içki ya da bikini, mayo ya da cinsel sunumlu giysilerle 
Yani nefse kölelik ile felsefe yapmaya kalkanların da
Felsefel olarak akıl ve ruh sağlıkları yerinde değildir
Görünen ki hiçbir il(şehir) ya da vatan da lüks bir fahişenin evi kadar lüks olamaz,
Dini inançlıların zeka katsayısı genel ortalaması ne kadar ise 
'Din afyondur' diyenlerin, dinsizlerin zeka katsayısı ortalaması da o kadardır
Yani dinsizler kendilerini dini inançlılardan üstün görmesinler
Çünkü birisi bilimden ne kadar uzaksa öteki de nefssizlikten o kadar uzak,
Anlaşılıyor ki artık ne kitap okumak ne üniversite okumak artık bir kültürlülük
İlerilik, üstünlük, nitellik, gelişmişlik değil
Atatürk'çüler, bilimciler, ahlakçılar, dinsizler ve komünistler
Türkiye'yi bilimsel, ahlakçı, Türkçe, ulusal, bağımsız, özgür yapıncaya kadar 
Baş eğik, baş önde gezmelidirler
Doğru felsefeyi, doğru bilimi ve dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmediği için
Çözüm olarak kaosu isteyen Bakunin bilimsellikdışı biridir
Bilimsellikdışı kişiler bilimsel çözüm üretemedikleri için nicel çözüm umutlarına
Nicel çözüm düşlerine sarılırlar; zavallı Bakunin, ve yabancı düşünür bağımlıları
Türkiye'de; felsefe, bilim, demokrasi, özgürlük, ilerilik, gelişmişlik, üstünlük diye
Yabancı düşünür, yabancı söz, yabancı kültür dalkavukluğuna, uşaklığına 
Ve yalakalığına son verilmelidir artık
Özetle ki Din hadisileri'ne uymayanın doğru sözü de olmaz,
Günümüzde Nietzsche ve öteki yabancı düşünürler hayranı olmak artık 
Madonna, Elvis Presley, Michael Jackson, Lady Gaga hayranı olmak gibi nicelikten
Tikellikten, yozluktan, ruhsal çürümüşlükten, başarısızlıktan, beceriksizlikten
Yeteneksizlikten, kibirden, nefsten ve keyfilikten başka birşey değil
Türkiye yabancı düşünür hayranlığına ve yabancı söz hayranlığına mezar olmalıdır
Atatürkçüler, komünistler, milliyetçiler, dini inançlılar, dinsizler, demokratlar
Osmanlıcılar, Arabçılar, Orta Asyacılar, Batıcılar, Doğucular, etnikçiler, sanatçılar, ünlüler
Ahlakdışılar, pısikopatlar, sosyopatlar, yabancı söz dalkavukları, yabancı felsefeci uşakları
Kapitalistler, ağalar, modacılar, turizımcılar, sanatçılar, medya ve siyasetçiler
Ülkeyi rahat bırakın da doğru felsefe, doğru bilim ve doğru din yani Din hadisileri ile
insanca, bilimci, ahlakçı, bağımsız, özgür, insanlığa örnek ve önder
Dünyaya örnek ve önder bir Türkiye kurulabilsin,
Ben hayvanları sevenlerin gerçekte ne insanları ne hayvanları sevmediklerini
Hayvan sevgisinin sağlıklı bir sevgi olmadığını
Çiçek sevgisinin hayvan sevgisinden, kitap sevgisinin çiçek sevgisinden
Felsefe sevgisinin kitap sevgisinden, Din hadisileri sevgisinin her sevginden 
Üstün, önemli, anlamlı ve değerli olduğunu düşünüyorum, savunuyorum
Televizyona haber olmuyorlar mı hayvanları kurtarmak için insanları dövenler
Hayvanları kurtarmak için insanları öldürenler
Dikkat edin: Hayvanları sevenlerin yüzde kaçı çiçekleri, kitap okumayı
Felsefeyi, bilimi, Din hadisileri'ni seviyor
Hayvanlara 'Yavrum, çocuğum, evladım, oğulum(oğlum), kızım, canım, aşkım, hayatım'
Diyen bir akıl ve ruh sağlık içinde değildir felsefeye, bilime ve Din hadisleri'ne göre,
'Medya ile demokrasi olmaz' demiş Akp başkanı Erdoğan
Sokaklar ile olmaz, meydanlar ile olmaz, muhalefet ile olmaz, medya ile olmaz
Ee neyle olacak bu demokrasi
Akp yandaşılığı ile mi
'Demokrasi bir tıramvaydır/tramvaydır, istediğim durakta inerim' mantığı
Demokrasiyi tanımlama özelliğine nasıl ve nereden sahip olabilir acaba
Peki o zaman ben de şunu diyorum: Gerçek, nicel demokrasi felsefe, bilim
Din hadisileri ile, ve özel sektörsüz ve siyasetsiz olur'
Haydi buyurun öyleyse gerçek, nitel demokrasiye
'En kötü geride kaldı' demiş Hazine ve maliye bakanı
Demek ki ekonomiden ve borsadan anlamıyor
Ne de olsa adam ekonomi değil işletme okumuş üniversitede, Abd'de
Muhalefete yüzvermeyen(yüz vermeyen) Akp gitti Amerikan şirketine
Danışmanlık verdi danışmanlık yani 'Beni yönet' yani 'Türkiye'yi yönet' vermiş olmak
Yani 'Ben Türkiye'yi de, ekonomiyi de yönetecek özelliğe sahip değilim' demek
Danışmanlık vermek denetleme vermek değilmiş, yok canım ya
Demek ki Akp de felsefe, bilimsellik ve Din hadisileri kültürü kadar
Bir de Türkçe kültürü yetersiz
Yani koskoca Türkiye'yi akıl sormak için bile olsa bir şirkete
Hele bir Amerikan şirketine muhtaç etmek ne demektir
Diyor ki Akp 'Muhalefet ya cahil ya da vatan haini' 
Peki kardeşim 7 Tl'yi gören Dolar'ı geçtik
Çığ gibi büyümekte olan konkordatolar ne
Baraj yapandan şirketten, kebapçıya kadar
Öyleyse demek ki seçim sandıklarına, halk iradesine, halk oylamasına, siyasete
Güvenmemek, inanmamak gerek
Amerikan üniversiteleri herşeyi öğretebilir de
Doğru felsefeyi, doğru bilimi, Din hadisiler'ni
Ve insani duyarlılık ve toplumsal duyarlılık öğretemezler
Akp'nin danışman yaptığı Amerikan şirketi birzamanlar da
'Kardemir kapatılsın' diyordu
Hem İzmir'e 'Gavur İzmir' diyeceksin hem de Türkiye'ye, ekonomiye 
Bir 'Gavur şirketi'ni danışman yapacaksın
'Elin gavuru' senin milletinin halinden anlamazki(anlamaz ki)
'Türkiye devlet gibi değil şirket gibi yönetilmeli' diyen Akp'nin
Şirket yaptığı, 'Başkanlık, ille de başkanlık' 
Ve 'Yeni sistem', 'Devrim' diye Türkiye'yi getirdiği hal işte bu hal
Demek ki ne olursa olsun 'Denize düşen Müslüman bile, gavur dediği Abd'ye sarılıyor' artık
Anlaşılıyor mu şimdi; Lozan neden hezimet değil zafer
Ve anlaşılıyor mu neden 'Vatanda barış, dünyada barış'
Ve anlaşılıyor mu, Atatürk'ün gözleri gerçekte neden mavi değil de
Felsefe, bilim ve Din hadisileri birleşimi rengi,
Felsefeden, bilimsellikten ve Din hadisileri'nden uzak nicel ve tikel mantık içindeki Akp
İşin kolayını bir şablon gibi bulmuş; bunlara karşı çıkan herkes vatan haini oluyor
Oysa bilmedikleri ya da anlamadıkları bir konu var:
Bu ülkede asıl vatana ihanet
Batıya tüm kapıları da açan Atatürk düşmanlığı ve Osmanlıcılık'tır
Ve ondan da büyük vatana ihanet hali cehalet ve nefstir
Çünkü cehalet ve nefs insanca bir dünyaya da ihanettir
İmam, hatip gerekli değil Türkiye'ye çünkü dünyaya, insanlığa bunlar gerekli değil
Türkiye'ye felsefe, bilim ve Din hadisileri gerek
Çünkü dünyaya, insanlığa da bunlar gerek
İmamlar, hatipler değil Türkiye okuluları(okulları)
Düşünür, alim, alime, bilge yetiştirmeli
Arabçılık, Osmanlıcılık, özel sektörcülük, siyasi yandaşlığı, bilimdışılık değil
Türkiye okuluları felsefe, bilim ve Din hadisileri öğretmeli
'Din bilimdir, bilim yoksa din de yoktur' dedi dahi kahraman Muhammed
'Doğru olan bilimdir' dedi dahi kahraman Atatürk
'Din ahlaktır, ahlak yoksa din de yoktur' dedi dahi kahraman Muhammed
'Doğru insan ahlaklı insandır' dedi dahi kahraman Atatürk
Öyle ise bilim ve ahlak üzerine olmalı herşey
Oysa çıplak turizımdan, barlardan, pavyonlardan, gece kulübülerinden, kumarhanelerden
Sıtriptiz(striptiz) kulübülerinden ve genelevlerden bile gelir beklemekte 
Cehalet ve nefs içindeki, bir de üstelik din, iman diyen siyaset
'Ekmek bulamıyorlasa pasta yesin' diyen hükümdarlar bitmedi
İşte onlardan biri cehalet ve nefs içindeki, cafcaflı özel sektör ve siyaset
Bir kolda Rusya, bir kolda bir Amerikan şirket
İşte bu kadar; Arabçılık ve Osmanlıcılık denilen, kibir içindeki nefs ve cehalet
Ve neden demiyor acaba, 'Makyaj yapan kadının kaportası bozuktur' 
Ve 'Demokrasi bir tıramvaydır' diyen
Akp başkanı Erdoğan
Sütyen-külot olan bikiniye, mayoya ve turizıma
Ve akıldışı, ahlakdışı modaya, çıplaklığa
Genelevlerin kapatılmamasına, zinanın suç olmamasına ve eşcinsel evliliklere karşı birşey
Atatürk'ün Suudi Arabistan kıralına(kralına) 'Kabe'yi yıktırmaması' konusundaki mektubu da
Sahte, yalan çıkmış
Ben de zaten bir bilimsever olan Atatürk'ün 
Böyle bir mektup yazmasını pek anlamlı bulmamıştım
Peki öyleyse Suudilere Kabe'yi kim ya da ne yıktırmadı durum böyle ise
Ancak O' mektup Atatürk'e ait değil' diyenlerin sanırım gözlerinden kaçırdıkları birşey var
'Suudi Arabistan krallığı 1932'de kuruldu ancak Atatürk o mektubu 1919'da yazmış' diyorlar
Ancak Vikipedi'deki 'Suudi Arabistan' sayfasındaki bilgide
'1730'larda ortaya çıkan Vehhabi hareketi 1745'te Suud ailesi tarafından benimsendi' diyor
Ve Atatürk'e ait denilen o mektubun A4 kağıdına daktilo ile yazılmış hali var internette
Oysa o mektubu gördüğünü söyleyen Pırof(Prof) Nevzat Yalçıntaş
Gördüğü mektubun 'orijinal' olduğunu söylemiş ki o zamanlarda zaten A4 kağıdı da yoktu
Yani koskoca Pırof A4 kağıdını bilmeyecek, anlamayacak değil ya
Ve deniliyor ki Mustafa Kemal o tarihte henüz Atatürk soyadına sahip değildi
Mustafa Kemal ancak 1934'te çıkarılan Soyadı kanunu ile Atatürk soyadını aldı
Yani bu durumda şu olasılık var ki gerçekte öyle bir mektup var, Atatürk tarafından yazılan
Ancak birisi o mektubu A4 kağıdına geçirmiş ve altına da Mustafa Kemal Atatürk yazmış 
Ki zaten mektubun başında 'Suudi Arabistan kralı' yazmıyor
'Suud kralı' yazıyor yani o tarihte Suudi Arabistan yoksa da 
Suudların başında bir Suud kıralı vardı
Yani verilere ve savlara hemen sazangibiatlamamak(sazan gibi atlamamak) gerekir
Yani medyaya verilen mektup zaten gerçek mektup değil
Gerçek mektubu anlatan, yansıtan, gösteren ikinci bir not niteliğinde,
'Görünen köy kılavuz istemez' sözüne sakın aldanma
Köyün çevresi bataklıklar, yılanlar, akrepler ve belki de mayınlar ile dolu olabilir
Sen köy görünse de, yine de kılavuz(önder) iste
Bakın sarı gördüğünüz güneş de gerçekte yeşil
Yani bilim olmasa herkes yalancı çıkacak
Peki ya bir ilah olsaydı evrende
Ve Öteki dünyada sorsaydı sınavda 'Güneşin rengi ne?' diye
Ne yapardınız sonra
Demek ki sevgiliden, eşten, vatandan ayrılınsa da 
Bilimden ayrılmamak gerek, bir de ahlaktan
Zaten internetteki 'Atatürk'ün yazdığı' denilen mektupta Atatürk'ün imzası da yok
Oysa bir devlet başkanı bir devlet başkanına imzasız mektup yazmaz
Demek ki internetteki mektup gerçek mektupa birebir(bire bir) ait değil
Gerçek mektubun tam kopyası değil, aktarma kopyası.

Necdet Gürçiftçi
Bağımsız, özgür, bilimsel, tarafsız; hiçbir dini inançtan ve hiçkimseden yana olmayan dinli ve bilge
İnternette yayınlandığı zaman: 4.10.18/14.19


Başlık Kategori Yayın Tarihi
AHLAKSIZLIK (ŞİİR) Şiir 14.05.2021
DİNSİZ AŞK İSTEME (ŞARKI SÖZÜ) Şiir 13.05.2021
TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN RABİA İŞARETİ YERİNE HAMSE İŞARETİNE GEREKSİNİMİ VAR SAVIM Felsefe 12.05.2021
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021