TARİHÇİ AHMET ŞİMŞİRGİL’E CEVAP

10 Kasım 2017… Vallahi yeni fark ettim… Tarih profesörü Ahmet Şimşirgil diyor ki: “Diyanet adına üzülüyorum. İhsan Bey bu hizmeti her şekilde yapar. Bu durum İhsan Bey’i değil Diyanet’i yıpratacaktır. Diyanet'in tepe noktasındaki bir grup zümre Diyanet’i yanlış noktaya sürüklüyorlar. Diyanet Ehli Sünnet’in koruyucusu olmak zorunda. Diyanet’te sözü geçen Ali Bardakoğlu’dur. Ali Bardakoğlu’nun diyanetin başına geçmesinden itibaren diyanetin faaliyetleri FETÖ ile irtibatları dinler arası diyalogdaki yeri çok iyi incelenmelidir. Diyanette Ali Bardakoğlu etkisi hala devam ediyor. Görmez’in gitmesi bişeyi değiştirmedi. Görmez çok mu iyiydi? FETÖ ile ilgili bir tane yazı mı yazdı? Diyanet olarak sen İhsan Şenocak gibi bir ehli sünnet koruyucusunu görevden alıyorsun ama Mustafa İslamoğlu’nun adamları diyanette cirit atıyor. Bana söyle o zaman ey diyanet sünneti hadisleri yok sayan imanın şartlarını inkâr eden Mustafa İslamoğlu hakkında ne diyorsun? İhsan Şenocak beyi neden görevden aldıklarını söyleyemezler. Hürriyet gazetesinde Ali Bardakoğlu’nun bir lafı vardı. Diyanet sünni bir kurum değildir dedi. Ali Bardakoğlu Diyanet’i bu hale getirdi. Diyanet dinler arası diyaloğu takip eden, hıristiyanlaşmayı takip eden, FETÖ ile ilişkileri takip eden bir kurumdur. Müslümanları da azarladı. İslamoğlu, Taslaman, Eliaçık’la zerre mücadele etmiyorsun. Eliaçık’la Şenocak’ı karıştırdı herhalde. Biz Görmez’i niçin eleştirdik. Günümüz insanının anlayamayacağı hadisleri ayıkladı diye eleştirdik. Konu nereye geldi şimdi. Tesettür ayetlerini okudu diye görevden aldıysan ayetleri ayıklama projesine gitmiyor mu? Yani devlet İhsan beyi görevden alıyorsa bu iş ayetleri ayıklama projesi noktasına gelmiştir.”

Bu ifadeyi eleştireceğim ama nasıl özetleyeceğim nasıl kendimi tutacağım nasıl hayretimi dizginleyeceğim dur bakalım… Diyanet ehl-i sünneti koruyacakmış. Yahu ehl-i sünnet kendisini koruyacak argümanlara sahip değil mi? Koruyamaması bir gerçeği ortaya çıkarıyorsa bırak çıkarsın. Diyanet Alevilerin de kurumu. Diyanetin görevi mezhep koruyuculuğu değil dinin doğru tebliğidir. Mezhebleri akademisyenler anlatırlar. Akademisyenler tesbit ettiklerini kamuya sergilerler. Toplum bu araştırma ve incelemelerden yararlanır. Herkes tatmin edilirse inanır. Körü körüne inanmış olanların da gönlü olsun diye ehl-i sünnet müdafaası yapılmaz.

Efsane başkan Ali Bardakoğlu’nu kötülüyor. Yazıklar olsun! FETÖ’den bahsederek sözüm ona ilişkilendiriyor. Eğer gelişigüzel tutukluyorlarsa “belki Ali Bardakoğlu’nu da arada kaynatır FETÖ’cü diye içeri attırırız” der gibi irtibat araştırması yapılmasını istiyor. Dinler arası diyalogtaki yerinin incelenmesini istiyor. Görmez’i de buna dâhil ediyor. Bir tane FETÖ ile ilgili kitap mı yazmışmış… Cevap olarak o kadar çok şey söylenebilir ki neresinden başlasak… Yahu sen Şimşirgil! Sen Şenocak! Sünneti tarif et. Hadisi tarif et. Dinde ölçülerini söyle. Din anlayışını söyle. Mehdi, kabir, deccal, cin, mucize, yaratılış, mirac ve saire hakkında sen ne düşünüyorsan Fethullah Gülen aynısını düşünüyor. Adnan Oktar da aynısını düşünüyor. Tarikatlar da aynısını. Fakat eleştirdiğin Bardakoğlu ve Görmez gibi bu iki çok değerli âlim, gerek rivayet ve çelişkilerle yüklü Gülen’e ve gerekse onun kadar bile bilgisi olmayan Oktar’a yüz seksen derece ters düşünüyorlar. Bu yüzden asıl seni ve sizleri araştırmak lazım. Onlara benzemeyenleri değil, benzeyenleri araştırmak lazım. Şimşirgil, Görmez’in neden FETÖ ile ilgili kitap yazmadığını soruyor. Görmez uzman olduğu kendi hadis alanında kitaplar yazmıştır. Bu kitaplar Fethullah Gülen’in, senin ve Şenocak’ın hadis anlayışına taban tabana zıttır. FETÖ siyasi alanın konusu olup silahlı bir terör örgütü olduğuna dair karar alınmıştır. Gülmez gibi bir Diyanet İşleri Başkanının din anlayışı FETÖ gibi örgütleri tamamen karşısına almaktadır. Melih Gökçek’in Gülen’i vaktiyle nasıl övdüğü sosyal medyada gezmektedir; fakat ardında “Sol Siyaset Fetö İlişkileri” adında adeta günah çıkarttığı bir kitap yazdı. Görmez de böyle mi yapsın? Sen daha kimden ne istenir onu bile bilmiyorsun. Sayın Şimşirgil senin de FETÖ ile ilgili hiçbir kitabın yok diye senin mantığınla senden de mi şüphelenelim? Böyle ilim adamlığı olmaz. Bardakoğlu zamanında Diyanetin Sünni bir kurum olmaktan çıktığını söylüyorsun; çünkü mezhebi değil İslamı öne çıkarıyor ve Müslümanları parçalamıyordu. Sor bak Fethullah Gülen de senin gibi Sünni olduğunu söylüyor.

Şenocak’ı görevden alan Görmez değil, senin fikirdaşın yani Ali Erbaş. Bu hususta kimin haklı olduğuna girmeyeceğim. Şenocak’a “ehl-i sünnet koruyucusu” diyor; yahu “ehl-i sünnet” bile sünnete uygun değilken geldiğimiz hale bak. Şimşirgil, İslamoğlu hakkında “sünneti hadisleri yok sayan imanın şartlarını inkâr eden…” gibi saçma sapan bir ifade kullandığına göre onu ne dinliyor ne de tanıyor. Çünkü İslamoğlu’nu dinleyenler ve tanıyanlar çok iyi bilirler ki o sünneti de hadisleri de yok saymaz. Sünneti sizin gibi taklit olarak tanımlamadığı için siz “yok sayma” olarak görüyorsunuz. Biz de sizi “sünneti saptıranlar” olarak görüyoruz. Hadislere temkinli yaklaşıyor Kur’an’a ters düşüp uydurma olanları elbette Resulullaha atılmış bir iftira olarak görüyoruz. İmanın şartları olarak siz 6 madde sayıyorsunuz; biz 6666 ayete de iman ettiğimiz için sizin 6 maddenizi de kapsıyoruz. Neyden rahatsız oluyorsun? Ali Bardakoğlu’nun “Diyanet Sünni bir kurum değildir” demesine tepki gösteriyorsun? Bardakoğlu Müslümanları bölmemek için böyle diyor ama sen adeta bölmek için tepkilisin. Milyonlarca alevisi olan ülkemizde onların Diyaneti yok mu? Bardakoğlu’na göre Diyanet bütün Müslümanların kurumu. Ama senin gibilere göre bu durumda milyonlarca alevinin Diyaneti yok. Sana bakıp da ya onlar da aleviler için Diyanet isterseler bu daha mı iyi? Yahu siz fitne misiniz nesiniz? Diyanetin FETÖ ile ilişkileri takip eden bir kurum olduğu iddianı ispatlamakla mükellefsin. İslamoğlu, Taslaman, Eliaçık’la neden mücadele etmiyormuş? Oldu, sanki herkes senin gibi inanmak zorunda. Onlara karşı cevap vermekte aciz kalarak mücadele ediyorsunuz ya daha ne mücadelesi istiyorsun?

Diyor ki, “Biz Görmez’i niçin eleştirdik. Günümüz insanının anlayamayacağı hadisleri ayıkladı diye eleştirdik” yahu bunları ayıklayanlar günümüz sıradan insanları mı? Hadis otoriteleri. Kur’an’a ters diye. Ayıklamasın mı? Allah’ın hadisleri koruma vaadi mi var? Yok. O halde neden körü körüne iman ediyorsun? Nihayet Şimşirgil fitnesinde adeta tavan yapıyor: “Tesettür ayetlerini okudu diye görevden aldıysan ayetleri ayıklama projesine gitmiyor mu? Yani devlet İhsan beyi görevden alıyorsa bu iş ayetleri ayıklama projesi noktasına gelmiştir.” Tövbe tövbe! Sayın Şimşirgil, merak etme Resulullah’a iftira atan hadisleri ayıklayanlar Kur’an’ın korunduğuna fakat hadislerin korunmadıklarına inandıkları için senin bu beklentin gerçekleşmez; ayetler ayıklanmaz. Peygamberi (hâşâ!) sübyancı gösteren hadisler var (1) ama öyle ayetler yok. Deve sidiğinin şifa olduğunu (hâşâ!) söyleyen hadisler var (2) ama öyle ayetler yok. Allah’ın bacağını açıp baldırını gösterdiğine dair (hâşâ!) hadisler (3) var ama öyle ayetler yok. Ayetlerin durumu böyle hadislerin durumu gibi tutarsız değil. Ayrıca Kur’an’a uygun düşen hadislere dokunulmadı. Bu sana bir şey ifade etmiyor mu? Meseleyi körü körüne ayetleri ayıklama zannına getirmek fitnedir.

Haa, şunu da ilave etmeliyim. Tarihte hadislerle ayetleri nesh etme yani hükmünü kaldırma girişimini yapanlar senin gibi hadislerin Kur’an’ın açıklaması olduğuna inanan usulsüz düşüncelilerdir. Haberin olsun… Ayeti nasıl anlamak istiyorlarsa ona uygun hadis buldular. Kısacası bizi itham ettiğin ayetleri ayıklama girişimini bile senin âlimlerin yaptılar; benim âlimlerim değil… Şimşirgil Hocanın yukarıdaki ithamlarından biri de Diyanet’i hıristiyanlaşmayı takip eden bir kurum olarak görmesidir. Hıristiyan inançları senin iman ettiğin uydurma hadisleri etkilemiştir. Senin cin inancın bile Kur’an’daki gibi değil Hıristiyanlardaki gibidir. Hıristiyan olmadınız ama dinde metodsuz düşünmek nedeniyle Hıristiyanlaştınız haberiniz yok. İsa’nın tekrar dünyaya geleceğine de işte bu yüzden Hıristiyanlar gibi inanıyorsunuz. Hatta İsa’yı Allah’a oğul kabul eden müşrik Hıristiyanları uydurma hadisler yüzünden ehli kitab sanarak Müslümanların onlarla evlenmelerini onaylıyorsunuz. Bu yüzden Padişahların neredeyse tümünün ecnebi hanımlarla evlenmiş olmalarına karşı çıkmıyorsunuz. Siz ne yaman bir çelişki içindesiniz…

Uzatmaya gerek yok. Gerçekten sadece şunu izah edin yeter: Neden hiç sevmediğiniz Fethullah Gülen’in İslam anlayışı bizim gibi düşünen müslümanlara taban tabana zıt düşerken sizinle aynıdır? Siz önce bu problem ve çelişkinizi halledin… Terör örgütü lideri olduğu onaylanan (4) Gülen gibi biriyle dini görüşünüzün aynı olması şimdi sizin susup sonra düşünüp fikirlerinizi gözden geçirmenizi gerektirmez mi?

Not: Bu yazı cevap olması bakımından biraz geç oldu ama gündem olması bakımında tam zamanı.

KAYNAKLAR:

1. Buhârî (nikâh 38-39, VI, 134; 57-59, VI, 139; 61, VI, 140), Muslim (Nikâh no. 69-72, s. 1038-9), Ebû Dâvud (no. 2121,4933-7), Nesâî (Nikâh 29/1-3, VI, 82) ve İbn Mâce (no. 1876), Hisâm b. Urve an ebîhî an Âişe asl-ı senedi ile tahrîc ettiler. Rudani, Büyük Hadis Kulliyatı, Cem’ul-Fevaid, İz Yayıncılık: 2/226-227.

2. Buhari Tıp5/1, Hanbel, 3/107,163.

3. Müslim, İman 302; Hanbel, 3/1.

4. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 6.6.2016 tarihli ve E.2016/24769 sayılı iddianamesi. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin 04.08.2016 tarih ve 2016/6 değişik iş-2016/12 karar sayılı kararı.

 

http://www.bizimyaka.com/yazar-88733-Tarihci-Ahmet-Sisirgile-cevap


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021