ALLAH'TAN BAŞKA MÜRŞİD YOKTUR

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda Facebook’ta “İlahiyat profesörleri birbirlerinin bayramını kutladılar mı?” yazdım; tık yok. “Cumhurbaşkanı adayları birbirlerinin bayramını kutladılar mı?” yazdım; üç yorum yapıldı. Fakat “Tarikat liderleri birbirlerinin bayramını kutladılar mı?” diye yazınca (yorumlardan birine bu makaleyi cevap olarak yazdıktan sonra birkaç düzine yorumunu sildiği halde hala) yetmiş beş yorum görünüyor. Demek ki yüz yoruma yakınmış… Belli ki tasavvuf ve tarikatlar yumuşak karnımız… Bu yazının ortaya çıkmasına neden olan karşı yorum şuydu: “Tarikatın lideri olmaz, onlar mürşiddir” ve saire… Arkadaşımız, "Rahmetli Erbakan hocam da mürşitleri çok severdi" diyerek adeta beni can damarımdan yakaladı… Hocam onlara "meşayih" ya da "şeyh" diyordu. "Mürşid" dediğine ben şahsen hiç tanık olmadım. Eğer dediyse yine de Kur’an'ın ne dediğinin önüne geçemez. Kur’an'a uygun olduktan sonra her İslami harekete saygılıyız. Ancak biz Müslümanlar maalesef İslami terminolojiyi bilip bilmeden dilimize dolamamalıyız ve bilirken referansımız Kur’an olmalıdır; Kur’an’ın tanımı dışına taşmamalıyız.

Ben de “lider” sözcüğünün bir kavram değil, terim olarak kullanıldığında her grup, hizip, parti ve sair için kullanılabileceğini iyi bir grubun başında iyi bir insan olarak liderlik yaptıktan sonra bu sözcükten kaçınmanın gereksizliğini yazmıştım. Fakat asıl anlatmak istediğim Kur’an okumalarımda dikkatimi çeken Allah’ın kendinden başka kimseye mürşid demiyor olmasıydı. İşte bu makale bunu izah etmek için hazırlanmıştır. İfadelerim tamamen Kur’an'ın bize koyduğu hudutlar içinde ayet numaraları verilerek samimiyetle gerçekleşmiştir.

"Mürşid" (murşid) Arapçada aynı kökten gelen kelimeyle "irşad eden" demek. Rüşd, reşid, raşid, irşad... hep kökdeş kelimeler; "re şe de" kökünde türüyorlar ve Allah söz konusu olduğunda "etken", kul söz konusu olduğunda "edilgen" kullanılıyorlar. Kur’an'da bu kelimeler nerelerde geçiyor? Bırakalım bunu bize Kur’an öğretsin.

Kur’an'a göre kim irşad eder? Bakara 186'ya göre Allah'a icabet ve iman edilirse Allah'ın irşad etmesi umulur. Tabi senin de bunu taleb etmen lazım. Bakara 256'ya göre irşad yolunu Allah gösteriyor ve ona tarikat demiyor; ayeti okuyunca o yolun apaçık İslam dini olduğu anlaşılıyor.

Hud 78'te de "irşad" sözcüğü geçiyor ama o da tarikatla değil, Allah’ın elçisi Lut azgın sapıklara "aranızda hakka davet eden aklı başında bir adam yok mu?" anlamında "aranızda irşadlı (reşîd) yok mu?" diye soruyor. Hud 87'de Allah’ın elçisi Şuayb’a "sen irşadlısın (reşîdu)" diyorlar. Hud 97'de firavunun emrinin irşad edici olmadığını öğreniyoruz.

Kehf 17'de Allah'ın dalâlette bırakacağı kimse için velî mürşid bulunmayacağını öğreniyoruz. Kehf 24'te Allah teala, Resulullah’tan (a.s.) kendisini "irşadlı seviyesine ulaştırmasını" dua etmesini istiyor. Bu ayete göre Resulullah (a.s.) için bile irşadlanmak bir amaç. Her nasılsa tarikatlarda meşayih, şeyhler ezelde buna ulaşmışlar. Ama bu ayette Resulullah "inşaallah" demediği için yüce Allah da "Ancak Allah’ın dilemesiyle (yapacağım de). Ve unuttuğun zaman Rabbini zikret ve de ki: Rabbimin beni bundan daha yakın bir irşadlı seviyesine ulaştırmasını umarım” buyuruyor. Bu ayete göre kendinizi gözden geçirin…

Enbiya 51'de Allah Teala, elçisi İbrahim’e rüşd verdiğini söylüyor; yani Allah onu irşad etmiş. Demek ki Allah "mürşid"dir; yani irşad edici; Allah elçisi İbrahim de bu durumda reşiddir; yani irşad edilen.

Mumin 29'da Allah elçisi Musa "irşad edilenlerin yolundan başkasına ulaştırmadığını" söylüyor; edenlerin değil; (dikkat!) edilenlerin. Mumin 38'de ise "Ey kavmim! Bana tâbî olun ki size irşadlıların yolunu göstereyim" diyor.

Hucurat 7'de de bu sözcüğe rastlıyoruz: Allah onlara imanı sevdirerek onu kalplerde müzeyyen kılıp küfrü, fıskı ve isyanı kerih gösterdiğini söyledikten sonra "işte onlar, onlar irşad olanlardır" buyuruyor.

Cinn 10'da cinlerin ifadesinde Rabbin irşad edici olduğuna bir gönderme var. Cinn 14'te kim (Allah’a) teslim olmuşsa onların irşad olmayı aradıklarını öğreniyoruz. Cinn 21'de Allah, Hz. Muhammed’e (a.s.) "De ki: Muhakkak ki ben size bir zarar verme ve sizi irşadlı etme (raşeden) gücüne malik değilim”buyuruyor. Apaçık ayet! Allah’ın nebileri ve resulleri irşad edici değiller; ama irşadlılar. Anlıyoruz ki mürşid Allah'tır. Yoksa Allah hem de son elçisine “irşad etme gücüne sahip değilim” dedirtir mi? Öyleyse bunu şeyhlere de dedirtmek lazım…

Allah'tan başka mürşid var mı peki? Cinn suresi 2'de öğreniyoruz: “O (Kur’ân), irşada ulaştırır" buyuruyor. Kur’an'a uyarsak böyle. Demek ki Kur’an'da Allah kendisinden başkasına "mürşid" ya da "irşad eden" demiyor; elçilerine bile "reşid" yani "irşadlı" yani "irşad edilen" diyor. Asla mürşid demiyor. Kur’an Allah kelamı olduğu için elbette mürşiddir; çünkü Allah mürşiddir.

Gelelim tasavvufa. Kur’an'a ters düşmedikten sonra maneviyattan haz alabilirsiniz. Kimseye akıl verecek halimiz yok. İnsan bildiğini söyler, bilgi verir; onu dinleyen ya alır, ya kalır. Yani akıl değil, bilgi verir. Biz düşüncemizi söyleriz; dikte edemeyiz; eğer ikna olmuyorsanız kabul etmezsiniz. “Niye böyle düşünüyorsun?” diye kimsenin üzerine gidilemez. İnsanlar yanlış argümanlarla yanlış kanaatlere sahip olurlar. Argümanları düzeltirseniz daha doğru düşünecek ve doğru sonuca varacaktır. Eğer anladığında inat etmezse ikna olacaktır. Siz, "Tarikatların liderleri olmaz bence, mürşidleri olur" derken bunu bir daha düşünün. Siz "mürşidler kendilerini lider olarak görmezler" derken ben derim ki hayırlı bir yolda liderlik yapmalarında beis yoktur. Bırakın hepsini bir yana ve bilin ki: Eğer peşine düştüğünüz kimseler irşadlı iseler onlar tebliğ ederken mürşid olan Allah’ın irşad etmesi mümkündür. Çünkü reşid olan kul anlatırken mürşid olan Allah’ın sözleriyle etkiler. Eğer onlar mürşid olduklarını kendileri iddia ediyorlarsa bizi boş iddialar değil, bu ayetler bağlar. Yok eğer onların böyle bir iddiası yok iken siz iddia ediyorsanız irşadın hidayet demek olduğunu bilin ve kendinizi düzeltin. Onları yücelteyim derken Allah’ın sıfatlarını onlara yakıştırmayın. Bizden hatırlatması…

 

 

30 Haziran 2018   http://www.bizimyaka.com/yazar-87836-Allahtan-baska-mursid-yoktur

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021
DI-RIŞ! Genel 15.05.2021