Kudüs’ün kutsallığı (9)

Masonluğun filozofu ve “yenidünya düzeni”nin planlayıcısı Albert Pike’ın “Morals and Dogma” adlı kitabını mutlaka okumalısınız. 15 Ağustos 1871’de İtalyan mason üstadı Giuseppe Mazzini’ye yazdığı mektupta İlluminati’nin 3. Dünya Savaşı planına dikkat çekti. Mektup Londra’daki British Museum’da 1977’ye kadar sergilendiyse de daha sonra bilinmeyen bir nedenle saklandı. İlluminati 3.Dünya Savaşı’nı ta 15 Ağustos 1871’de planlamış. 1.ve 2. dünya savaşları da İlluminati’nin oynadığı global oyunların sonucu olarak ortaya çıkmış. Mektupta yer alan ifadelere göre 1. Dünya Savaşı Rus çarlığı İlluminati tarafından yıkılıp ateistliğin-komünizm’in kalesi olacaktır. İngiliz ve Alman imparatorlukları arasındaki anlaşmazlıklar körüklenecek savaş sona erdikten sonra, Rusya’da komünist bir rejim kurulacak ve bu rejim, hükümetleri ve dinleri zayıflatmak için kullanılacaktır. Nitekim 1.Dünya Savaşı bu şekilde oldu. Lenin, Stalin kanlı bir diktatörlük dönemi yaşattı. Zaten Lenin, Stalin, Karl Marx hepsi Yahudi asıllıdırlar. Yine mektuba göre “2. Dünya Savaşı, Faşistler ve Siyonistler arasındaki farklılıkların kışkırtılmasıyla tetiklenmelidir. Bu savaşın sonunda Faşizm yıkılmalı ve Siyonizm Filistin’de bağımsız bir İsrail Devleti kuracak kadar güçlenmelidir. Enternasyonal Komünizm, savaştan Hıristiyan dünyasıyla denge içinde bir güç olarak çıkmalıdır ki ona çıkaracağımız son karışıklıkta ihtiyacımız olacak…” Bu da gerçekleşmiştir. Bush ailesinin mali desteğiyle güçlenen Hitler, sözde Yahudi düşmanlığıyla birlikte soykırıma başlamış ve İsrail’in kurulmasına hizmet etmiştir. Hatta o dönemde soykırımdan kaçan Yahudiler gemilerle Türkiye’ye sığınmak isteyince İnönü tarafından gemilerin karaya alınmaması nedeniyle zorunlu olarak Filistin’e gitmeleri sağlanmıştır. Mektuba göre, “3. Dünya Savaşı, Siyonistlerle İslam âlemi arasında İlluminati ajanlığının sebep olacağı farklılıkların körüklenmesiyle tetiklenmeli. Bu savaş, öyle bir savaş olmalı ki İslam ve Siyonizm birbirini yiyerek yok etmeli. Bu arada diğer uluslar, fiziki, ahlaki, ruhsal, ekonomik yıkımlara sürüklenerek bölünmeli. Öyle bir sosyal kaos yaratılmalı ki, herkes dinleri kanlı şiddetin temel sebebi olarak görmeli ve insanlar mutlak ateizme yönelmeli.”

İlluminati’nin amacı, bütün dinleri yıkmak, tek bir “dünya ülkesi” kurmaktır. Yani savaşa savaş ile son vermek istemektedir. İlluminati kartları 1995 yılında basılmış olup birçok önemli bilgiler taşır. İkiz kule saldırısı da Japonya depremi de bu kartlarda gösterilir. Japonya depremi kartında, devrilen Japonya saat kulesinde saat: 3.11’dir. Deprem ise Kasımın 3’ünde gerçekleşmişti. Bu kartlar İllüminati’nin yapacağı kötülükleri gösterir. Gelecekte klonlar, syborglar gibi şeyler olacaktır. Ezoterik olarak 3. Dünya Savaşının çıkma tarihi 2021-25 arasıdır. Hem de Deccal’a karşı. Bu Deccal hikâyesini Müslümanların inancına da Müslümanlığa uyarlayarak soktular. 2025’te bitecek ve İslam’ın ağırlığı kalmayacakmış. Katolik kilisesi de kalmayacakmış. Bu bir Büyük İsrail projesi. Bayrağında bile iki mavi çizgi var; bunlar Dicle-Fırat. Arada David yıldızı var. Yahudiye değil, Siyonizme dikkat etmeli. Antisemitist değil antisiyonist olmalı. Siyonizm Yahudiler için de tehlikeli. Ama unutmayın: Asıl kontrol Evangelistlerin (Evanjelistlerin) elinde… Siyonizmi gösterip Evangelizmle vuracaklar… Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Papa ile görüşmesini eleştirenler bilsinler ki, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Evangelizme karşı çıkan Papa ve Katoliklerle ortak bir noktada buluşması manidardır…

Hıristiyanların kötü niyetlilerince kurulan Evangelistler ile Yahudilerin kötü niyetlilerince kurulan Siyonistler kendilerinden olmayanlarla beslenen birer canavardırlar. İkisinin de emperyalist bir ideali vardır. Bunu gerçekleştirmek için yarışır haldeler. Müslümanlar dışarıda bu canavarların, içerde ise hurafe canavarının kıskacı altında sürünmekteler. Rahmetli Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi Efendi’den muhterem Erbakan Hoca’ma kadar şuur abideleri bu güne kadar Siyonizmin tehlikesine dikkatimizi çektiler. Bu elbette tehlikelidir ve isabetlidir ama Siyonizm sadece kuklacı. Korkak ya da şuursuz liderler ise birer kukla. Evangelizm kuklacının da patronu; panayırın sahibi. İşte İsrail gazetesi Haaretz’in aklıselim bazı yazarları bu yüzden Trump’ın bu krizi İsrail’in kucağına neden bıraktığını sorguluyorlar…

Evangelistlerin aklında da kehanetler var. Mısır yıkılacak… Asur, Babil ve saire. Bütün o bölge yıkılacak. Bunlar Ege Bölgesinde 7 kiliseye bildirilecek. Daha önce bu planı Atatürk bozdu ve 7 kilise topluluğu kuramadılar. Her şey en sonunda Türkiye’de düğümleniyor. Bu 7 yer Hıristiyan olacak ki kutsal melek oraya seslenebilsin. Evangelistlerin en büyük hedefi İsa Mesih’in yeryüzüne tekrar gelmesidir. 7 büyük alametten söz ediyorlar. Alametlerin birincisi Yahudilerin Filistin’e yerleşmeleri. Bu ziyadesiyle gerçekleşti. İkincisi Büyük İsrail’in kurulması. Üçüncüsü tüm dünyada İncilin yayılması yani misyonerlik faaliyetleridir. Dördüncüsü 7 yıl sürecek olan felaket dönemi. Yani karışıklıkların çıkması. Beşincisi o felaketler üzerine İsa Mesih'in gelmesi. Altıncısı Armagedon savaşının gerçekleşmesi. Yedincisi kıyametin kopup cennet hayatına geçilmesi.

Türkiye ekonomik ve kültürel ilişkileri geliştirerek yumuşak güçle çıkarlarını korumalı. Diğer yandan da caydırıcı bir güce kavuşmalı. Çok taraflı ilişkilerimizi kararlı ve inandırıcı şekilde yürütmeliyiz. Mitinglerde ülkelere posta koyarak bu sağlanamaz. Elimizdeki kartları açmamalıyız. Bir niyetimiz varsa niyetimizi belli etmemeliyiz; yoksa da yanlış anlaşılmaya neden olmamalıyız. Aksi takdirde bize karşı pozisyon alırlar. 120 ülkenin desteğinden 60’a kadar düştüysek sayıyı artırmanın yoluna bakmalıyız. Demokrasi olmayan ülkelerin nükleer güce sahip olmaları bir felakettir. İran, Suud, İsrail’de var; onlarda olacaksa bizde niye yok? İşte bu Yakındoğu’ya felaket getirecek bir politikadır. İran, Rusya ve İsrail gibi uzun vadeli siyasetimiz olmalı. Fakat bu ülkeler kamuoyuna bağırarak güçlerini ilan etmiyorlar: “Biz şu kadarız” diye. Ölçütümüzü veriyoruz. Bırak kafalarında soru işaretleri oluşsun; blöf yapma imkânı bile bırakmıyoruz. Büyük devletlerin ayakta durmaları veya başı çekmeleri silah satmaya bağlı oldukça savaşlar devam edecektir. Bu durumda çare barış değil, “en güçlü olmak”tır. Yakındoğu çatışmalarının içinde ya da tarafında olmak zorunda değiliz. ABD’de askeri ve ekonomik olarak nispeten bir güç kaybı olsa bile askeri açıdan hala en güçlü ülke. Gidişata göre gelecek ya çok kutuplu yahut kutupsuz bir dünya olacaktır. ABD’nin tek kutupluluğu sona erecektir. İsrail’le ticaret kesilmelidir. “Siyonizme Tel’in” sloganı atan Müslümanlar İsrail mallarının müşterisi olmamalılar. BM’ye müeyyide uygulanmalı; Kasım 1967’de aldığı kararı uygulatmalı. İşgalciler devlet oluşturamamalı. Evangelistlerin ve Siyonistlerin tehlikelerine karşı bilinçli ve tedbirli olunmalı.

10 Şubat 2018    http://www.bizimyaka.com/yazar-83427-Kudusun-kutsalligi-9


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
AK Parti'nin Akı, Karası Politika 01.06.2021
Üst Akıl Faaliyeti Politika 31.05.2021
FİLİSTİN’DE KALICI BARIŞ MÜMKÜN MÜ? Politika 19.05.2021
Şeytanın Oyunu Politika 03.05.2021
ŞİRİNLER Politika 02.05.2021