BÖYLE SÖYLEDİ DİN- 21

Ey genç diye kendilerini yaşlılardan üstün sayan, üstün sananlar
Firavuna giden Mose(Musa) ile kardeşi seksenin üstünde değiller miydi
Kuşkusuz ki insanlığı genç akıl değil yaşlı akıl kurtarır
Çünkü bir su içinde çok kurbağa var diye
İçinde hiç kurbağa olmayan sudan üstün değildir
Ve din sizi ibadetle, inançla değil akıl, bilim, ahlak, edeb, vicdan, merhamet
Nefssizlik ve medenilik ile deneyecek
Aynı insan genç yaşında mı daha çok adım atmış olur, yaşlılığında mı
Toprak yolda da olsa bilim yolunda da olsa
Ve sonra da diyorlar ki 'Dünya altı günde yaratıldı ancak o bir gün
Bizim bildiğimiz bir gün değil, bin yıldır'
Yani sor ki ilahınız o kadar güçlü ve üstün ise neden daha çabuk yaratamasın
Ve bir ilah için altı gün bile çok uzun değil mi
Bir saniyede herşeyi var etmek varken
Sor ki 'Yoksa ilahınızdan önce zora düşen siz misiniz?'
Ancak kuşkusuz ki bir bilim de olan din önünde her karanlık
Her anlaşılmazlık, her kuşku, her dokunulmazlık, her kaçış
Her görmezden geliş, her anlamazdan geliş boşuna
Ancak dedikleri şu doğrudur: 'Bir zamanlar tüm insanların dili bir idi'
Farkında değiller ki yine bir
Ve bunu onlara Mustafa Kemal Atatürk sayesinde Türkçe gösterecek, kanıtlayacak
Öyleyken neden hala kulaklarını Türkçeye tıkamak için ısrardalar
Kuşkusuz ki din bazıları değil herkes anlasın diyedir,
Hıristiyanlar(Hristiyanlar) sanıyorlar ki Jesus(İsa) fahişeyi
Hediyesini alıp gururlandırdı diye 
Fuhuş, zina, çıplaklık, ahlakdışılık gibi şeyler dinde önemsizdir ya da serbesttir
Onların anlamadıkları şey şu:
Jesus o fahişeden hediyesini aldı çünkü yoksa hediyesi
Zenginin hediyesinden küçük diye aşağılamış 
Ve dinde bağışlama, kötülükten kurtuluş yokmuş gibi görünecekti
Ancak fahişe fuhuştan pişmandı ve Jesus ona bu yüzden dedi ki 'Bir daha günah işleme'
Gerçek ki onlar Jesus'un bu ikinci sözünü bilmezden geliyorlar
Ve ortalıkta ahlaka aykırı giysilerle dolaşıp
Boyunlarında Jesus, haç kolyesi taşıyıp kendilerini dinli sanıyorlar
Onlar bilsinler ki dine ahlak, edeb de dahildir
Çünkü din öğretici, eğitici, koruyucu ve kurtarıcıdır
Kuşkusuz ki doğru insanın sözlerinde kötülük
Kötü insanın sözlerinde derinlik yoktur
Gerçek ki köpekleri sahiplerinin artıklarıyla beslenirler de
Din insanları asla artıklarla beslemez
Din yalnızca gerçeklerle ve doğrularla besler
Ve bir kişiyi milyon kez bağışlamak milyon kişiyi bağışlamaktan
Daha büyük akıl, bilgi, erdem, üstünlük, büyüklük, derinlik ve sabr(sabır) ister
Suçlu dedikleriniz, suçladıklarınız belki bir kişiyi milyon kez
Bağışlamış olanlardır
Öyleyken kendinizi suçlulardan nasıl daha üstün, daha büyük, daha temiz
Daha iyi, daha başarılı görebilirsiniz
Jesus demedi mi size 'İçinizde kim masumsa ilk taşı o atsın'
Ve hiçkimse atamadı
Bilin ki yanlışa, kötüye sabr da
Doğruda, iyi de sabr da dindendir,
Birşeyin sayıca çokluğu, üstünlüğü, büyüklüğü onun doğruluğu 
Ya da haklılığı demek değildir
Görmez misiniz gökte bile bir güneş sayısız yıldızdan üstündür
Vay ki gerçeklere, doğrulara değil de sayılarına bakıp 
Azlara 'Biz sizden büyüğüz, üstünüz, güçlüyüz, doğruyuz, haklıyız, ileriyiz' diyenlere
Onlar ki akılı, bilgiyi ve dini hiç anlamamışlardır
Üstün avcı okunun çokluğuyla ölçülmez
Dürüstlüğün şahitsizse sözünün çokluğu neye yarar,
Onlar kendilerine inanmayanlara derler ki
'Haydi sen de bir insan ya da bir organ yarat da görelim' 
Ya da 'Haydi sen de bir mucize göster de görelim' derler
Dinsel inançlarının doğruluğunu ya da üstünlüğünü kanıtlamak
Göstermek için
Kuşkusuz ki onlar dini bilmeyenlerdir, anlamayanlardır
Çünkü din maddi, nicel, somut şeylerle ölçülemez
Çünkü din maddi, nicel, somut şeyler değildir
Çünkü din soyut, bilimsel, manevi, ruhsal değerlerdir
Yoksa din teknoloji, maddiyat yarışı olurdu
Kuşkusuz ki din sizlerle madde, cisim, nesne, büyü, fal yarıştırmaya gelmedi
Size evrensel gerçekleri ve evrensel doğruları öğretmeye
Ve sizi mutlak anlamda doğru, mutlak anlamda iyi insan yapmaya geldi
Gerçek ki dinin baştan beri size öğretmek istediği şey tapmak, tapınmak değil
Akıl ve bilgidir
Kuşkusuz ki dinin kimsenin kendisine tapmasına gereksinimi yok
Çünkü din taptıran değil öğretendir
Yoksa tarihin en çok tapınan kavimleri en üstünleriniz olurdu
Kuşkusuz ki insanlar ölülerini ilah varsa değil toprak varsa gömerler
Gerçek ki din akıl ve bilgi ile başlar,
Kutsal kitapların değiştirilmelerini ya da değiştirilen yerlerini anlamak çok kolaydır
Vahşi, barbar emirler ya da nefssel sunumlar, vaatler içeren bir kutsal kitabın ya tümü ya da
Bu tür emirler içeren yerleri değiştirilmiş demektir
Çünkü din asla böyle emirler vermez, böyle isteklerde bulunmaz
Çünkü din dini tanımlayan Din hadisileri'nin dediği gibi 
Din kısaca, özetle bilimdir, vicdandır, ahlaktır, medeniliktir ve nefssizliktir
İşte bu yüzden ki vahşi, barbar emirler içeren Hammurabi kanunları 
Ne kutsal kitaptır ne dindir
Kuşkusuz ki dinin koruyucusuları(koruyucuları) vardır
Ve mantık, vicdan, ahlak ve nefssizlik de onlardandır
İşte örneğin Zeus bunları sağlayamadığı için yok oldu
Putlara tapanlara hep 'Sizin yaptıklarınız sizden üstün olamaz' denildi
Oysa insanın yaptığı bazı şeyler insandan üstün olabilir
Ve onlar, beyinsel, ruhsal, manevi, soyut şeylerdir
Yoksa insan hayvan olurdu
Hele ki artık kutsal kitapların değiştirilmelerini anlamak dini tanımlayan
Din hadisileri ile artık en kolay hale gelmiştir.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 15.1.18/00.09


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021