HALİFE VE MEHDİ

Akıl ve ruh sağlığı tırene(trene) de benzer
Şöyle ki tırenin beyini, ruhu, akılı, mantığı yoktur ancak doğru yolda gider
Çünkü rayları doğru yapılmıştır, yolu doğru olarak belirlenmiştir
Amacı yani son durağı doğru olarak belirlenmiştir
Yani herşeyi 'Doğru' ile yapılmıştır
Ve doğrunun tek bir yolu vardır
O da Atatürk'ün 'Hayatta tek doğru yol bilimdir' sözündeki gibi
Ve dini tanımlayan Din hadisileri'ndeki 'Din bilimdir, bilim yoksa din de yoktur'
Hadisinin dediği gibi bilimdir
İnsanı, toplumu ve insanlığı doğru yapan şey de yalnızca
Felsefede, bilimde ve dini tanımlayan Din hadisileri'nde bulunur
Yani kendisini bu üç şeyin içine bırakmış insanda
Doğru akıl ve ruh sağlığı vardır
Bırakmamış insanda ise yoktur
Çünkü yalnızca bilim değil
Ahlak, vicdan, nefssizlik ve medenilik de doğru akıl ve ruh sağlığına dahildir
Yani kendisini felsefeye, bilime ve Din hadisileri yoluna
Bir tıren gibi bırakmış insan daima doğru yolda ve doğru amaca gider
Doğru akıl ve ruh sağlığı da doğru olandır
Ne yazık bu üç yolun oluşturduğu yolun dışında olanlara
Kuşkusuz ki onlar sonunda din diye silah ya da para gösterecek olanlardır
Ya da içi lav, kor, ateş dolu dünyanın üzerinde
İçi bağırsak, bok, tiksinç şeyler dolu bir bedenle mutlu olmayı akıl ve ruh sağlığı
Sanacak olanlar,
Bilmiyorlar ki İslam dünyasına halife olmak
Ne İslamiyet'e halife olmaktır ne dine
Çünkü taht için de olsa devlet için de olsa
Bebekleri, çocukları, anneyi, babayı öldürmenin
Vahşetin, barbarlığın, caniliğin
Ve bunları yapan sultanları baştacı etmenin, savunmanın, övmenin
İslamiyet'te de dinde de yeri yoktur
Ve bilmiyorlar ki Din, dinlilik
İslamiyet, Müslümanlık, halifelik peygamberin özel eşyalarına
Sahip olmak demek değildir, dini tanımlayan Din hadisileri'dir
Bilmiyorlar ki dinin halifesi de
İslamiyet'in halifesi de, mehdisi de
Dini tanımlayan Din hadisileri'dir yalnızca
Zaten İslamiyet'in halifesi olduklarını söyleyemiyorlar
İslam dünyasının yani bir coğrafyanın halifesi olduklarını söylüyorlar
Bırakın İslamiyet'e halife olmayı
Cehalete ve nefse batmış onları İslamiyet bile kabul etmez
Hele din hiç kabul etmezki(etmez ki),
Ne hadis dinliyor bunlar
Ne Mevlana ne Yunus
Dinledikleri tek şey
Kuran'dan cehaletlerine ve nefslerine uygun gördükleri ayetleri
Sardıkları cehaletleri, nefsleri, düşmanlıkları, kinleri, çıkarları,
Kuran'dan sanki Muhammed de birşey anlamamış
Mevlana da Yunus da
Birtek(Bir tek), yalnızca kendileri anlamış,
Kuran'dan Muhammed anlamasaydı
Dini tanımlayan Din hadisileri olur muydu
Ancak onlar Din hadisileri'ni de anlamazlar
Ve Kuran yanında Din hadisleri'ni önemsiz sanırlar
Kuran'dan Mevlana anlamasaydı Mevlana olur muydu
Ancak onlar Mevlana'yı da anlamazlar ve Mevlana'yı dönmek sanırlar
Kuran'dan Yunus anlamasaydı Yunus olur muydu
Ancak onlar Yunus'u da anlamazlar ve Yunus'u ney sanırlar
Padişahları, sultanları halife sanırlar
Görmüyorlar mı Ebubekir, Ömer, Osman, Ali nerede
Taht için kundaklarındaki bebekleri, öz annelerini, öz babalarını öldürten
Vahşete, sefahata, nefse batmış
Ve dini tanımlayan Din hadisileri ile uzaktan yakından alakaları olmayan
Osmanlı padişahları, Osmanlı sultanları, Osmanlı hanedanlığı ve çömezleri nerede
Kuran'dan sanki ellerine bir kitap bile almayan
İki sözü bir araya getiremeyen
Ellerinde kitap yerine silah, servet anahtarı olan
Cehalete, nefse, düşmanlığa, kine batmış
Birtek kendileri anlamış,
Yüzlerinde din yüzü yok
Seslerinde din sesi yok
Bakışlarında din bakışı yok
Ellerinde kitap yok
Dillerinde Din hadisileri yok
Sanki Kuran'ı bir kendileri anlamış
Kuran ile İncil ve Tevrat arasında alaka kuramayan
Dinin akıl, mantık, vicdani merhamet, nefssizlik, bilim
İnsanca insanlık arayışı olduğunu anlamayan
Cehalet ve nefs içindeki kafa
Sanki Kuran'ı insanca bir dünya güneşi değil
Savaş baltası sanmış
Gerçek ki onlar vatanlarının, milletlerinin başlarına ilahlardan bela isteyen
Sodom'lular ve Gomora'lılar gibiler de ya farkında değiller
Ya da akılla alay ediyorlar
Onlar sanıyorlar ki din dini tanımlayan Din hadisileri değil de
Zeus'un yerine geçen birşeydir,
Her kafa nalıncı keseri gibi kendine yontar dünyayı
Din tarihinin amacının dini tanımlayan
Din hadisileri'nde olduğunu anlayamayan kafa da
Dini cehaletine, nefsine, düşmanlığına, kinine, barbarlığına
Nalıncı keser sanır,
Din beyinde, ruhta Din hadisileri demek
Din yüzde meymenetlik demek
Din seste meymenetlik demek
Din davranışta meymenetlik demek
Din duyguda meymenetlik demek
Din gündelik hayatta meymenetlik demek
Din insanlara örneklikte meymenetlik demek
Din bilimde meymenetlik demek
Din ahlakta edebte meymenetlik demek
Din vicdanda, merhamette meymenetlik demek
Din nefssizlikte, medenilikte meymenetlik demek
Din anılmakta meymenetlik demek
Bunlar dini sahipsiz ve tanımsız sanmış
Onlar bilmiyorlar ki dinsizlik bile dinin koruması olur da
Onlar olmazlar
Çünkü bunları gören bile dini eşkiyalık kültürü sanır,
Ellerinde kitap yerine silah
Ceplerinde nefssizlik yerine servet anahtarı
Yüzlerinde nur yerine  barbarlık, vahşet
Sözlerinde insanilik yerine düşmanlık, kin, nefret
Amaçlarında insanca, medeni bir dünya yerine barbar, vahşi bir dünya
Bir felsefel, bilimsel, akıllı, mantıklı, tutarlı, insanca laf edemezler
Bunları gören dini 
Köşeyi dönmüş, moda giyinmiş yamyamlık sanır,
Halife mi istiyorsunuz
İşte size dini tanımlayan Din hadisileri
Mehdi mi istiyorsunuz
İşte size dini tanımlayan Din hadisileri
Peygamber mi istiyorsunuz
İşte size dini tanımlayan Din hadisileri
Din mi istiyorsunuz
İşte size dini tanımlayan Din hadisileri
Tufan mı istiyorsunuz
İşte size dini tanımlayan Din hadisileri
Kıyamet mi istiyorsunuz
İşte size dini tanımlayan Din hadisileri
Cennet mi istiyorsunuz
İşte size dini tanımlayan Din hadisileri
Cehennem mi istiyorsunuz
İşte size dini tanımlayan Din hadisileri
Kuşkusuz ki dinin de doğru insanlığın da doğru dünyanın da temeli artık
Dini tanımlayan Din hadisileri'dir
Onun dışı dinin olmadığı yerdir,
Din hadisileri dedi ki 'Alimin uykusu bile cahilin ibadetinden üstündür'
Yani dini ibadete değil alimliğe, yani bilime eşitledi
Bu yüzden de dedi ki 'Bilim Çin'de de olsa gidip öğrenin'
Din hadisileri dedi ki 'Peygamberlerin varisleri alimlerdir'
Yani sultanlar, hükümdarlar, tüccarlar, siyasetçiler değil
Din hadisileri dedi ki 'Dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir'
Çünkü gerçek ki peygamberlere önceleri hep 'Dinsiz' denildi
Yani dine, inanca değil bilime, alimliğe
İbadete değil beyine, ruha, kişiliğe, özel hayata bakın.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 14.1.18/15.55

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
DİNSİZ AŞK İSTEME (ŞARKI SÖZÜ) Şiir 13.05.2021
TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN RABİA İŞARETİ YERİNE HAMSE İŞARETİNE GEREKSİNİMİ VAR SAVIM Felsefe 12.05.2021
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021