DİNLİLER DİNLİ DEĞİL

Din genel olarak, doğru, iyi, güzel şeyler demektir
Yani demek ki din yolunda olsaydınız, dinli olsaydınız
Hem sizin hayatınız, hem ülkeniz hem dünya 
Doğru, iyi, güzel şeyler içinde olurdu
Bakın bakalım dünyaya
Doğru, iyi, güzel bir ülke var mı
Görülen ki kimisinde bilimsellik yok kimisinde ahlak kimisinde vicdan
Kimisinde de üçü de
Demek ki din yolunda değilsiniz
Demek ki dinli değilsiniz ki dünya 21. yüzyılda bile hala
Bu kötü, yanlış, çirkin, insanlıkdışı durumda
Öyleyse sizlere dini anlatmak, öğretmek gerekiyor
Gerçek ki din size din diye öğretilen şeyler değil,
İnsanlara, halklara, toplumlara, milletlere, insanlığa
Din diye inançları öğretiyorlar
Oysa din başkadır inanç başka
İnançta istenilen şeye inanılabilir
Ancak dinde ancak bilime ve insancalığa uygun şeyler vardır
Daha din ile inanç arasındaki farkı bilmiyorlar
Bir de insanlara, halklara, toplumlara, milletlere, insanlığa
Din öğretmeye kalkıyorlar
Yani diyorlar ki 'Yanlış şeyler öğretiyoruz ancak insanlar çok mutlular
Ve bizim de düzenimiz, çarkımız tıkırında
Neden bozalım insanların mutluluklarını ve güzelim düzenimizi'
Oysa din başka inanç başkadır
Din inandıklarınız değil bilimin dedikleridir
İnanç olarak ise bilimdışı şeylere örneğin putlara bile inanabilirsiniz
Yani baştacınız bilim değilse din içinde değil inanç içindesiniz,
Hükümdarlar bir yandan siyasetçiler bir yandan
Dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmeyen anlamayan 
Sözde din örgütleri, sözde din kurumları, sözde din kuruluşları bir yandan
İnsanların, halkların, toplumların, milletlerin, insanlığın
Dini öğrenmesini, anlamasını, bilmesini önlüyorlar,
Onlar sanıyorlar ve sandırıyorlar ki din inançtır
Oysa 1400 yıldır, dini tanımlayan Din hadisileri diyor ki
'Din bilimdir, bilim yoksa din de yoktur'
Kuşkusuz ki bilime bilimsellik de dahildir
Yani demek ki din inanç değil bilim
Bilim de inanç değil bilimdir,
Ve diyor ki dini tanımlayan Din hadisileri
'Din bilimdir' dedikten sonra
'Din ahlaktır, vicdandır, merhamettir, dürüstlüktür, adilliktir
Tarafsızlıktır, nefssizliktir, medeniliktir, dostluktur'
Peki bakalım dünyaya
Kendilerine 'Dinli' diyen ülkelere, halklara, toplumlara, milletlere
Bunlar var mı
Kimisinde bilim var ahlak yok, kimisinde ahlak var bilim yok
Hiçbirinde de nefssizlik, medenilik yok
Yani bakın hem dinli olduklarını söylüyorlar hem de ortalıkta
Bikini, mayo diye sütyen-külot dolaşıyorlar
Hani nerede ahlak
Bakın birileri de bir yandan dinli olduklarını söylüyorlar
Bir yandan da vahşet, barbarlık içindeler
Hani nerede kaldı medenilik, vicdan, merhamet
Siyaset ise zaten alavere dalavere
Kanunları da zaten bilim değil siyasetçiler yapıyor, yaptırıyor
Nefssiz bir halka, topluma, millete rastlamak ise olanaksız
Hani nerede, hani kimde 'Din bilimdir, ahlaktır, vicdandır, merhamettir
Dürüstlüktür, adilliktir, tarafsızlıktır, nefssizliktir, medeniliktir, dostluktur' diyen
Din hadisileri ve Din hadisileri'nin tanımladığı din,
Sanılıyor ki din Din hadisileri değil de ilahlara tapmaktır
Öteki dünya denilen dünyalara inanmaktır
Sanıyorlar ki dinin genel, evrensel, bilimsel özü, yasaları, kuralları, ilkeleri yoktur
Sanıyorlar ki din kafaya göre takılmaktır, istediğine inanmak
İstediğine inanmamaktır
Sanıyorlar ki din cehaletin ve nefsin kalesidir, ülkesidir, vatanıdır, milletidir
Sonra da diyorlar 'Her kutsal kitap değiştirildi ancak yalnızca bizimki değişmedi
Bizim dinimiz son din'
Bu sözü söylemeden önce dini tanımlayan Din hadisileri'ne bakın
Bir de kendinize
O zaman anlarsınız ne değişmiş ne değişmemiş
Ve kimin dini son din
Ve Din hadisileri'ne uygun
Ve bekliyor sizi din olarak yalnızca Din hadisileri
Öğrenin dini tanımlayan Din hadisileri dışında din yoktur
Hani sizin dünyanızda, hayatınızda, sizde
Halkınızda, toplumunuzda, milletinizde
Devletinizde, vatanınızda, ülkenizde Din hadisileri nerede.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 7.1.18/09.46


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021