BÖYLE SÖYLEDİ DİN- 19

Batı dünyası icatların patentlerini alırken
İslam dünyası ancak duaların patentini almakta
Neden
Çünkü İslam dünyası dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmiyor
Batı dünyası bilime sarılmışken,
Kuşkusuz ki fillerin olduğu yerde çimenler ezilir
Ve kuşkusuz ki siyaset çimenlikte fil beslemek gibidir
Çünkü siyasetin felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri ile ilgisi yoktur
Ve üstelik de bunlara zıt, karşı, düşmandır
Siyaset felsefeyi, bilimi ve Din hadisileri'ni değil
Cehaleti ve nefsi baştacı eder
Bu yüzden kendisine ölçü olarak felsefeyi, bilimi, Din hadisileri'ni 
Yani niteliği yani, maneviyatı yani beyini yani ruhu yani kişiliği değil
Önüne gelenin oy kullandığı seçim sandıklarını yani niceliği yani maddiyatı 
Yani bedeni yani kütleyi alır
Bu yüzden bilim 'İnsan beyini ancak 25-40 yaş arasında olgunlaşır'
Hadis de 'Gençlik geçici bir akıl hastalığıdır' demesine karşın
Onlar seçme, seçilme ve evlenme yaşını düşürebildiklerince düşürür
Çünkü felsefe, bilim ve Din hadisileri ile ilgisi yoktur
Çünkü siyasetin istediği şey insanca insanlık değil yalnızca iktidardır
Yani çözüm değil belasını arayan insan, halk, toplum, millet, ülke, devlet
Demokrasi felsefe, bilim ve Din hadisileri yerine siyasete koşsun,
Onlar dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmedikleri için 
Dediler ki 'Din afyondur'
Kuşkusuz ki doğru şeyler de yanlış yoldakiler için yanlış, kötü, zararlı gelirler
Ve siz dinin en büyük düşmanı olan cehalet ve nefs içindeki siyasetin, siyasetçilerin
Sizde doğru, iyi, güzel şeyler ve dini öğreteceklerini mi sandınız
Onlar kendileri bilmiyorlar ki size öğretsinler
Çünkü bilselerdi dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı şeylerle değil
Uygun şeylerle anılırlardı
Ve bilselerdi siyasetçi olmayı değil düşünür(filozof), alim, alime
Bilge olmayı seçerlerdi
Bakın bakalım son on yılda servetleri mi artmış kitaplıklarındaki kitapları mı
Ve bilselerdi ekonomi verileri gibi sayılarla, niceliklerle, maddi verilerle değil
Felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne uygun manevi verilerle övünürlerdi
Kuşkusuz ki onlar felsefe, bilim, din yerine servetle zengin olmayı
Zenginlik görenlerdir
Ve onlara baktığınızda görecek olduğunuz şey bir alimin, alimenin
Dervişin, evliyanın, düşünen insanın değil ağanın, patronun, zenginin 
Nefs insanının görüntüleridir
Öyleyken onlardan bela yerine nasıl medet bekleyebilirsiniz
Bakın ülkelerinizi kaç yıldır onlar yönetiyor
Ve dünya hala kardeşlik, dostluk, barış, huzur, güven, insanlık yerine
Düşmanlık, kin, nefret, savaş, terör, yoksulluk içinde
Çünkü sizler çözümü doğru yerde değil yanlış yerde arayanlarsınız
Terzi yerine marangozdan elbise dikmesini bekleyen insanlar gibisiniz
Gerçek ki doğru ülkede, doğru devlette yoksulluk, yokluk, suçlar olmaz
Çünkü o ülke felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri yolundadır
Ve kuşkusuz ki dünyanın, insanlığın en üst, en üstün doğruları onlardır
Öyleyken neden gölgelerde güneş 
Yerde yıldız arıyorsunuz,
And olsun ki Noah'a(Nuh'a) gelen
Firavuna gelen size de kurtarıcı olarak gelecek
Çünkü din insanı ve insanlığı kurtarmak, insanca yapmak, bilimsel yapmak için
Bitmez tükenmez bir mücadeledir, savaşımdır
Siz sandınız mı ki din ununu eledi eleğini duvara astı ve siz artık keyifinize bakın
Şunu asla unutmayın
Bir ülkede gerçek demokrasi yani felsefe, bilim, ahlak
Ve dini tanımlayan Din hadisileri üzerine kurulu
Nitel, soyut, manevi demokrasi olmayınca
O ülkede her kötülük, her yanlış, her bok olur
Yani suçluları suçlamak yerine
Sivrisinekleri suçlamak yerine bataklıkları kurutmayanları suçlamak gibi
Ülkelerinde doğru demokrasiyi yani doğru devleti yani doğru düzeni
Yani doğru hukuku kurmayanları suçlamak gerekir
Gerçek, doğru hukuk önce devleti, düzeni, eğitimi, ülkeyi yönetenleri
Ve kendisini eleştiren, suçlayan hukuktur
Bilirsiniz Ali düşman askerini tam öldürmek üzereyken
Düşman askeri onun yüzüne tükürdü
Ve Ali onu değil de kendisini suçlayıp onu öldürmekten vazgeçti
Ali'yi düşmanını öldürtmekten vazgeçiren şey
Dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmesinden
Ve kendisini eleştirebilme üstünlüğünden idi
Ve bir de siz kendi hallerinize bakın
Siz dini bildiğinizi mi sanıyorsunuz
Tüm gün ibadet, dua edip ve bir de 
Din hadisileri ile ilgileri olmayan siyasetçilerin 
Ve bir cehalet ve nefs olan siyasetin arkasına takılıp
Kuşkusuz ki dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmeyenler
Dini de bilemezler
Kuşkusuz ki Din hadisileri'ni bilmeyenler gerçek, doğru demokrasiyi de
Gerçek, doğru eğitimi de
Gerçek, doğru hukuku da
Gerçek, doğru sanatı, sanatçılığı da
Gerçek, doğru yazarlığı, şairliği de 
Gerçek, doğru devleti, ekonomiyi, ticareti, evliliği, aşkı, sevgiyi
Mutluluğu da bilemezler,
Baba bilgisayar mühendisliğini kazanmış çocuğuna bilgisayar almış
Zaten bilgisayarı varken daha pahalısını
Ya uçak mühendisliğini ya da gemi mühendisliğini 
Ya da deniz mühendisliğini ya da uzay mühendisliğini kazansaydı
Ülkemizde nedense sınıf geçmiş, okul bitirmiş öğrencilere hep
Tüketim malları hediye edilmekte
Cep telefonu, tablet, bilgisayar, sıpor(spor) ayakkabısı, bisiklet, araba, oyuncak gibi
Kitap, büyüteç, mikroskop, teleskop, taş kolleksiyonu, pul kolleksiyonu gibi
Eğitime ve öğrenciye daha uygun şeyler yerine
Ülkemizde eğitimden anlaşılan şey işte budur
Mezuniyetlerde birer Batı kültürü olan 'Kep fırlatma' töreni
Ve 'Mezuniyet balosu' gibi akıldışı, bilimdışı şeyler varken
Büyüme oranınız yüzde onbin(on bin) olsa da hem bilimin
Hem Batının hem gerisinde hem esirisiniz demektir
Ne bekiyorsunuz kep fırlatmaktan, mezuniyet balosundan 
Batının peşine, arkasına, kuyruğuna takılmaktan
Batıyı baştacı etmekten başka,
İşte bu ülkede eğitimden ve üniversiteden bu anlaşılıyor henüz
Yani keyif, zevk, eğlence, bireysel çıkarlar,
Nitelik nicelikle, soyutluk somutlukla, maneviyat maddiyatla
Ruh madde ile, insan olmak zengin olmak ile ölçülmez
Öğretmiyor mu bunları size okullarınız, üniversiteleriniz
Öğretmenleriniz, akademisyenleriniz, bilimcileriniz
Yazarlarınız, şairleriniz
Öyleyse niye okumuşlarki(okumuşlar ki)
Eğer Türkiye gerçekten ilerlemiş olsaydı
Eğer Türkiye'deki üniversiteler gerçekten gerçek üniversiteler 
Üniversite kavramına, kurumuna, anlamına, özüne gerçekten ait olsalardı
Türkiye'ye tüm dünyadan üniversite okumaya akın akın koşulurdu
Oysa bakın Türkler bile üniversite okumak için Batıya koşmaktalar
Ve Suriyeliler bile beğenmemekte Türkiye'yi de
Kapağı Avrupa'ya atmak için çırpınmakta
Sonra da 'Avrupa bizi niye almıyor?' diye şikayet ediyorsunuz
Üniversitelerinize alimler yerine koşmakta 
Ahlak edeb bile tanımayan popçular,sözde sanatçılar
Felsefe, bilim, ahlak yerine sarmış eğitimi ahlak edeb, akıl mantık
Vicdan merhamet bile tanımayan yoz moda
Sonra da bu eğitimden, bu üniversitelerden hayr(hayır) bekliyorsunuz öyle mi
Üstelik bir de tüm dünyaya, tüm insanlığa
Kuşkusuz ki yanlış dala binen yanlış meyva toplar
Okullarda giyim serbestliği yapacağınıza düşünce serbestliği yapsanıza
Sonra iktidarınız, çıkarlarınız, egemenliğiniz, yalan ve yanlış dünyanız
Sarsılır ya da yıkılır öyle mi
Anlamadınız mı okullarda ve kamuda felsefe, bilim türbandan
Daha önemlidir, daha üstündür, daha gereklidir
Çünkü bakın 1400 yıldır haykırıyor dini tanımlayan Din hadisileri
'Din bilimdir, dinsiz de olsalar alimlerin yeri Cennet'tir'diye
Ne yazık ki demokrasiyi bilmeden demokrasiden
Felsefeyi bilmeden felsefeden
Bilimi bilmeden bilimden
Üniversitenin anlamını bilmeden üniversiteden
Din hadisileri'ni bilmeden dinden söz ediyorsunuz
Oysa bakın Abd size insanlıkdışı, ahlakdışı sözde sanatçılarını
Sanat diye, sanatçı diye, moda diye yuttururken, eğlendirirken
Gizli gizli, sinsi sinsi ilerlemekte yer altında
Düşünmenin, bilimin, teknolojinin dehlizlerinde
Dünyayı avucuna almak için
Ve siz daha kendi dilinizi bilmiyorsunuz
Diliniz, ülkeniz yabancı sözcüklerle dolu
Çünkü bilim, teknoloji üretemeyenler
Üretenlere dilde de esir olurlar
Peki ne işe yarıyor bu üniversiteler
Düşünür(Fillzof), alim, alime, bilge, dahi üretemiyorlarsa
Popçu, topçu, modacı üretmeye mi
Yozlukla toplumu yozlaştırmaya mı
Ne işi var düşünce özgürlüğü bile yokken üniversitelerinizde
Otelcilik, nalbantlık gibi üniversitedışı, bilimdışı şeylerin üniversitelerinizde
Siz üniversiteyi ne sanıyorsunuz
Panayır yeri mi, yolgeçen hanı mı
Öğrenin artık üniversitenin görevi felsefeye, bilime, teknolojiye
Ve insanca bir dünyaya, insanca bir insanlık yaratmaya hizmettir,
Bana yapılan köprülerden, yollardan, tünellerden
Metrolardan, santrallardan 
Ekonomi verilerinden söz etmeyin
Kaplumbağa yarıştırmıyoruz ki metreyle ölçelim
İyi insan ile kötü insan arasındaki fark kilo ile mi, metre ile mi ölçülür de
Ülkenizini kilo ile, metre ile ölçülen şeylerle ölçüyorsunuz,
Abd ve Ab dışında siyasetin temel görevi
Abd ve Ab dışındaki ülkeleri
Bilimden hukuka, teknolojiden sanata kadar geri bırakmak
Ve her alanda Abd'ye ve Ab'ye bağımlı yapmaktır
Bu nedenle siyaset sokulmuş bir ülke
İçine ateşle girilmiş patlayıcı deposuna benzer
Bu yüzden ki örneğin Türkiye'de Kanlı 1 mayıs yaşanmıştır
Demokrasi ve özgürlük mutluluğu, huzuru yerine,
Neden ülke, vatan, devlet, millet deyince ekonomi yani ticaret yani para
Yani zengin olmak akılınıza(aklınıza) geliyor
Dini öğreten Din hadisileri'nin de dediği gibi bilim, ahlak, vicdan, merhamet
Dürüstlük, nefssizlik, medenilik, dostluk, huzur, güven
Kitap okumak, düşünmek, araştırmak gibi şeyler yerine
O siyasetçiler ki ülke deyince felsefe, bilim, düşünmek, kitap, özgürlük değil
Ekonomiyi anlarlar
Ekonomi deyince de parayı, zengin olmayı
Ancak felsefe, bilim bilmedikleri için anlamadıkları şey
'Zengin olmanın akıllı ya da mantıklı ya da alim olmayı
Ya da üstün olmayı' sağlamadığıdır
İşte bu yüzden ki petrol zengini olan Arab Müslüman ülkelerinde bile
Allah'a secde edilen binalar 'Gavur' dedikleri Batı icatlarıyla kaplanır
Kuşatılır, çevrelenir
Görmüyor musunuz zenginlik içinde yüzen Arab ülkeleri ne kadar geriler
Batı karşısında
Onların kuleleri bile Batı icadı yapıştırıcılarla yapıştırırılar
Bilim ve teknoloji üretmek yerine para üretmek işte böyle gerileştirir
Varlık içinde yokluk yaratıp
Açık ki para hiçbirşey üretemez
Emekten de üstün üreten şey felsefe, bilim ve teknolojidir
Bedenden de üstün üreten şey beyindir
Gerçek ki zengin olmak niceliktir, mutlak ilerlemek değildir
Demir yerine altın çarklar bile hareketlerini aynı yerde yaparlar bilmez misiniz,
Dünyanın, insanlığın iki zirvesi vardır
Biri dini bilim olarak tanımlayan Din hadisileri'dir
Öteki ise henüz gerçekleşmemiştir ki
Dünyadan siyasetin, siyasetçiliğin yok edilmesidir
Din hadisileri dini ve insanlığı ilerletirken ve insanca olmayı baştacı ederken
Siyaset ise geriletir ve mutlaka ya ahlaksızlığa ya savaşa götürür
Öyleyse neden Din hadisileri yerine siyaseti, siyasetçileri seçmekte inat ediyorsunuz
Neden yanlışı seçmekte ısrar ediyorsunuz
Sodomlular, Gomoralılar, Pompeililer gibi
Yoksa dini beyininiz için değil de bedeniniz için mi
Kulaklarınız için değil de mideniz için mi sanıyorsunuz,
Neden mi geri kalıyor İslam dünyası, Türk dünyası
İşte bunları bilmedikleri için
Kuşkusuz ki Muhammed'e gelen size de gelecektir
Eğer ki beyinlerinizi söküp atmazsanız, beyinlerinizi aldırmazsanız.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 6.1.18/15.20


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMEM Felsefe 05.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021