DEVLETTE TÜRBAN OLMAZ

Siyaset cehalet ve nefstir
Bu yüzden siyaset ve siyasetçi 
Felsefel, bilimsel olarak doğru olanı değil
Akılına, işine geleni yapar
Yani önderi siyaset, siyasetçi olan toplumun
Önderi cehalet ve nefs demektir
Böyle bir toplum asla kurtulmaz,
Devlette türban, başı örtmek olur mu
Türbanın, örtünün altındaki başın içindekilere bağlı
Eğer örtülen başın içinde
Cehennem'de insanlara işkence edilmesi
Zulüm edilmesi, vahşet onayı varsa
Kuşkusuz ki bilimsel, çağdaş, insani bir devlette
Türban, baş örtüsü olmaz
Çünkü bu durumda devlette
Yani devlet kurumlarında, kuruluşlarında
Okullarında, üniversitelerinde
Mevkilerinde makamlarında
Devlet insanlara işkenceyi, zulümü, vahşeti
Onaylamış, desteklemiş olur,
Eğer örtülen başın içinde böyle şeyler değil de
Felsefellik, bilimsellik, insanilik varsa
Kuşkusuz ki devlette türban
Başı örtmek de olabilir
İşte Atatürk'ün fes yerine şapkayı geçirmesi
Bu nedenledir
Çünkü fes insanlara cehennem denilen yerde
İşkencenin, zulümün, vahşetin onaylanması demektir
Bunun simgesi demektir
Yani bu durumda cehennem kültürü üzerine başı örtmek
Cehennemi onaylamak, savunmak, desteklemek anlamı
Ve simgesi demektir
Oysa cehenneme inanan, cehennemi onaylayan
Cehennemi destekleyen bir toplumda
En azından devlette 
Cehennem kültürünü simgeleyen
Baş örtmenin olmaması
En azından devletin bu kültürü onaylamadığının
Desteklemediğinin,kabul etmediğinin simgesidir
Yani bir devlet düşünün ki hem demokrasiden
Bilimsellikten, insan haklarından, insanlıktan söz ediyor
Hem de cehennem denilen yerde insanların 
İşkence edilmesine, zulüm görmesine
Vahşete uğratılmasına onay, destek veriyor
Böyle bir devlet kuşkusuz ki yalnızca bilim, demokrasi ve insanlık ile değil
Kendi kendisi ile de çelişki içindedir,
Öte yandan din Din hadisileri'nin de
1400 yıl önce doğru olarak tanımladığı gibi
Bilim, vicdan, merhamet, medenilik ve nefssizliktir
Yani dinde asla işkence, zulüm, vahşet, barbarlık, nefs 
Yani cehennem ve cennet gibi şeyler olmaz
İşte bu yüzden ki Yunus da
'Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri
İsteyene ver onları
Bana sen gerek' demiştir,
Evet siyasetçiler cahil ve nefs içinde insanlardır
Onlar akıllarına geleni
İşlerine geleni yapabilirler
Herşeyi kafalarına göre yorumlayabilirler
Ancak akılın, mantığın, bilimin ve dinin belli kuralları
Yasaları, ilkeleri vardır
Bu yüzden siyaset de felsefeye, bilime, dine, medeniliğe, vicdana
Ve insanlığa aykırıdır
Birgün mutlaka yasaklanacak, yok olacaktır,
Bakın Hıristiyanlık(Hristiyanlık) kültüründe baş örtmek
İnsanlıkla, insancalıkla, vicdanla, merhametle, medenilikle çelişmez
Çünkü Hıristiyanlıkta cehennem kültürü yoktur
Ancak Yahudilik için baş örtmek öyle değildir
Çünkü Yahudilik 'Ey Yahudiler ilahımız dünyayı yalnızca Yahudilere verdi
Yahudi olmayan herkesi üstelik de vahşice öldürün, yok edin' der
Yani bu durumda Hıristiyanlara baş örtmek hakkı verip
Yahudilere vermemek asla çelişki, mantıksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik
Keyfilik, yandaşlık olmaz
Yani 'Hıristiyanlara baş örtme hakkı var' diye Yahudilere de 
Baş örtme hakkı verilemez
Yani kendilerini vurgulamalarına, belli etmelerine, simgelemelerine izin verilemez
Ancak bu durumda Hıristiyanlık yalnızca 
İnsanlara bilimdışılık öğretmekle eleştirilebilir, suçlanabilir
Ancak bu da zaten her inançta vardır
Çünkü zaten dinsel inanç demek bilimdışılık, bilime aykırılık demektir
Oysa din inanç değildir çünkü din dini tanımlayan Din hadisileri'nin de dediği gibi
Bilimdir,
Atatürk laf olsun diye değil
Kıllık olsun diye değil
Düşmanlık olsun diye değil
Bu mantıksızlığı yok etmek için
Fes yerine şapkayı getirdi
Çünkü sonuçta bakın şapka da başı örtmektir
Ancak cehennem kültürü içermez
Başı örtmenin altında işkence, zulüm, vahşet savunusu yoksa
Ne mutlu sizlere ve insanlığa
Peki ya öyle mi
Düşünün bakalım
Yani bir yandan ülkede işkenceyi, zulümü, vahşeti yasaklayan
Suç sayan bir devletin
Bir yandan da insanlara işkence, zulüm, vahşet demek olan cehennemi
Savunması hem felsefeye, bilime, dine göre mantıksızlıktır
Hem de herşeyden önce akıla ve vicdana göre
Yani cehennemi savunan bir baş örtmek
İnanç özgürlüğünü değil
İnsanlara işkence, zulüm, vahşet özgürlüğünü savunmaktır gerçekte
Ondan sonra da siz demokrasiden, hukuktan, adaletten, eğitimden
Vicdandan, merhametten, insan haklarından, insanlıktan söz ededurun, demvurun
Din zor iştir çünkü bilimdir
Onu siyasetçiler, ticaretçiler ve yandaşları kolay kolay anlayamazlar
Anlasalardı zaten kendilerini siyasete, ticarete değil dine, bilime
Kitap okumaya, kitap yazmaya
İnsanlığa verirlerdi
Yani bu durumda devlette ya da günlük hayatta 
Cehennem kültürüne dayalı baş örtmek
'Ben insanlara işkence edilmesine, zulüm edilmesine, vahşete
İzin, onay, destek veriyorum' demektir ki 
Türkiye'de ve benzeri ülkelerde zaten suçu övmek suçtur
Yani bu durumda herşeyden önce devlette baş örtmeye izin verenler
Suçlu olurlar
Ve dini yani dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmediklerini
Anlamadıklarını belirtmiş olurlar
Yani bu durumda başı örtmek felsefeye, bilime, dine ve insanlığa göre
Övünç, onur, gurur, üstünlük, mükemmellik, doğru, iyi, güzel, mutluluk
Huzur, güven olmaz
Din der ki 'Merhametsizliği savunanlara asla güvenmeyin
Çünkü merhametsizliği savunanlara nasıl güveneceksin?'.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 5.1.18/15.02

.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
AHLAKSIZLIK (ŞİİR) Şiir 14.05.2021
DİNSİZ AŞK İSTEME (ŞARKI SÖZÜ) Şiir 13.05.2021
TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN RABİA İŞARETİ YERİNE HAMSE İŞARETİNE GEREKSİNİMİ VAR SAVIM Felsefe 12.05.2021
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021