BÖYLE SÖYLEDİ DİN- 18

Din insandan yüksekte değildir
Çünkü din insanın içindedir, beyinindedir(beynindedir), ruhundadır
İnsanın içinde olan, insandan nasıl daha yüksekte olabilir
Kuşkusuz ki gerçekleri bilmeyenler elmasla kömürü ayırt edemezler
Ve onların aynı şey olduğunu da bilmezler
Kuşkusuz ki din bilimi yani gerçekleri, doğruları ve kanıtları arayıştır
Bunları dışlayan, inanmak ve inanç değil
Yani din olan yerde inanç, inanç olan yerde din olmaz
Çünkü 1400 yıldır, dini doğru olarak tanımlayan Din hadisileri'nden bu yana
Din artık inanç değil bilimdir
Ve bu işlerine gelmeyenler Din hadisileri'ni öğretmezler
Ve onlar din diye insanları, halkları, toplumları, milletleri dine aykırı şeylerle
Oyalarlar
Öyle ki onlar için artık din dini tanımlayan Din hadisileri'ne uymak değil
Ticarete, nefse, düzene yani cehalete ve nefse
Yani dine, dini tanımlayan Din hadisileri'ne en büyük düşman olan 
İki şeye inanmaktır, boyun eğmektir, ait olmaktır,
Puta tapıcılık kalkmadı dünyada henüz
Dünyada din diye puta tapıcılık egemen hala
İçlerine girilemeyen putların yerlerini içlerine girilen putlar almış
İlahlara kurban edilen kurbanların yerlerini
İlahlardan sakınılan, ilahlardan korunulan
İlahlara karşı sahiplenilen arabalar, cep telefonları, binalar
Ve ilahların koruması istenilen, ilahdışı, düşmanca şeylerin yerlerini
Artık ilahların kendilerinden koruması yakarışı, yalvarışı
Tek ve en egemen ilah ise,
Kendi dışlarında aradılar insanlar hep dini
Ve kendilerine ilahlar yarattılar
Kimi yerde, kimi yerin altında, kimi gökte
Ve kimi görülebilen, kimi görülemeyen
Yani demek ki ilahlar yaratılırken bile yaratanlarda kuşkular vardı
İlahlarının varlıkları konusunda
Ve bu çelişki ve çatışma dinin evrimini yarattı
Ve sonunda din dini doğru olarak tanımlayan
Din hadisileri'ne gelip dayandı
Ve hem kendini hem insanlığı kurtardı
Çünkü dini tanımlayan Din hadisileri
'Din önce bilimdir' dedi önce
Ve kan bulaşan din yaptı bayramını mürekkeple
Ve dinde silah ve çığlık seslerinin yerlerini sözcüklerin sesleri aldı
Ve din konusundaki kargaşa, karmaşa sona erdi
Şimdi kargaşa, karmaşa dinde değil
Dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmeyen dinlilerde ve dinsizlerde
Ve bu durum cehalet ve nefs içindeki insanları, halkları, toplumları, milletleri
Din diye daha da yöneltti cehalete, nefse, ticarete ve siyasete
Ve geçirdiler din diye arabalarını, cep telefonlarını, modayı, görkemli binaları
Kafalarına iyice
Ve insanlığa hep ağlamış olan din ilk kez güldü insanlığa
Daha da utançla
Ancak ilk kez küçümseyip,
Gerçek ki siz dini bilmeyenlersiniz
Yeni bir dinin gelmesini neden istemiyorsunuz
Din doğru, iyi, güzel, yararlı, insanca şeyler değil midir
Öyleyse neden yeni bir dini neden istemiyorsunuz
Apaçık ki sizler doğruyu, iyiyi, güzeli, yararlı olanı değil
Yalnızca kendiniz için, yalnızca kendi çıkarlarınız için doğru, iyi, güzel
Yararlı olanı istiyorsunuz
Onlara de ki 'Eğer ilahınız gökte ise neden yere secde ediyorsunuz?'
Ve Öteki dünya gökte ise mezarlarınız neden yerde
Ve eğer ölülerinizi ilahlarınız aldı, Öteki dünya'ya gittiler ise neden ağlıyorsunuz
Kuşkusuz ki siz özü sözü bir olmayanlarsınız
Ve bilimsel, mantıklı, tutarlı, gerçekçi, doğru düşünmekten de çok uzak,
Dini tanımlayan Din hadisileri insanlardan ve insanlıktan mekan olarak
Gittikçe uzaklaşan dini yeryüzüne indirdi
Ve gerçekleşti ki 'Dini ancak dini tanımlayan Din hadisileri'nde bulabilirsiniz
Başka yerde değil
Ve din sizin içinizdedir, başka yerde değil
Ve din ilahları mutlu etmek için değil insanı insanca yapmak içindir
Ya da başka şey için değil'
Ve yeryüzünde kendilerine ilahların düzenlerine benzer düzenler kurmuş olan
Cehalet ve nefs içindeki hükümdarlar ve siyasetçiler 
Düzenleri bozulacak diye buna karşı çıktılar
Ve 'Din cehalete ve nefse karşı savaştır' diyen Din hadisileri'ne karşın
Cehalet ve nefs içindeki kendilerini ilahların yardımcısıları olarak gösterdiler
Onların ellerini kokla
Bilim ve kitap değil para ve kan kokacaktır
Onların beyinlerine bak
Bilim ve kitap yeşermek yerine kuruyacaktır
Onların ülkelerine bak
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin esamesi okunmayacaktır
Kuşkusuz ki cehennemi savunmak merhametsizliktir, vicdansızlıktır
Ve merhametsiz, vicdansız insanlara güvenmek, inanmak
Doğru değildir
Ve bir bilim, merhamet, vicdan da olan dine aykırıdır
Kuşkusuz ki bilim, merhamet, vicdan birlik yaratırken
Merhametsizlik düşmanlık ve yıkım yaratır
Demek ki din diye dini yanlış yerlerde arıyorsunuz,
Öğrenin, bilin artık 'Secde edilen, tapınılan yerde din yoktur
Olsa olsa inanç vardır
Çünkü din bilimdir, bilimde secde, tapmak, tapınmak olmaz
Putlara tapanların hep yaptıkları gibi
İnanç ise bilim değil
Ve din bilimdir
Din hadisileri 'Din bilimdir, bilim olmayan yerde din de yoktur' diyeli
Gerçek ki zaten din hep böyle dedi
Ta en baştan bu yana da siz hiç anlamadınız
Ve anlamıyorsunuz hala
Gözleriniz, kulaklarınız, ruhunun dini ne yerde arasın artık 
Ne yerin altında ne gökte
Arasın yalnızca dini anlatan Din hadisileri'nde
Din sizi birleştirmeye geldi bölmeye, parçalamaya, birbirinize düşman etmeye değil
Çünkü din doğru, iyi, yararlı, güzel, insanca şeylerdir
Yani sizi birbirinize düşman eden yerde mutlaka din yoktur
Bakın mabedlere, tapınaklara yalnızca inananları giderken
Hastahanelere nasıl da dinli dinsiz herkes gidiyor
Din işte böyle birleştirici, böyle davet edici, böyle kurtarıcı birşeydir
Parçalayan yerde din yoktur
Çünkü din doğru, iyi, yararlı, güzel, insanca birşeydir
Korkmayın ilahlarınız siz doğru, iyi, güzel, yararlı, insanca şeylere inanıyorsunuz diye
Size kızmazlar, sizi cezalandırmazlar, öyle değil mi
Yoksa dinin, inanmanın ne anlamı, önemi, değeri kalır
Ancak kuşkusuz ki hükümdarlar ve siyasetçiler din dedikleri şeyleri
İnsanları, halkları, toplumları, milletleri, insanlığı, dünyayı
Bölmek, parçalamak için isterler ve kullanırlar
Bu yüzden ki din hükümdarlığa da siyasete de lanet eder
Ve insanlar, halklar, toplumlar, milletler onlara inanıp
Kendilerine çözüm, kurtuluş, umut diye Din hadisileri'ni değil
Siyasi parti arar oldular
Ve üstelik dine en büyük düşmanlar olan cehalet ve nefs içindeki
Ve insanlar, halklar, milletler, insanlık peynir istedikleri bakkaldan
Kendilerine peynir diye verilen yoğurtu(yoğurdu) güle oynaya alıp giden
Ve aldıklarının peynir değil yoğurt olduğunu hiç anlamayan
Ve üstelik de yoğurt değil peynir olduğunda ısrar eden tuhaf 
Gerçeklerden, doğrulardan, kanıtlardan uzak insanlara benzediler
İşte hükümdarlıklar ve siyaset onlara böyle yapmaktı
Ve böyle yapmakta
Ve böyle yapacak
Çünkü Din hadisileri'ne dayalı dinin dışında kurtuluş, çözüm, umut yoktur,
Din der ki tüm dünyayı, tüm insanlığı bilim, ahlak, vicdan, edeb
Dürüstlük, adillik, nefssizlik, medenilik yönetsin
Korkmayın ilahlarınız ve inançlarınız eğer doğru, iyi iseler
Buna kızacak, buna öfkelenecek, buna sinirlenecek değildir,
İşte böyle söyledi din bugün de
Binlerce yıllık tarihi içinden
Gördüklerinizin göremediklerini görüp
Anladıklarınızın anlamadıklarını anlatıp.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 4.1.17/09.21

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMEM Felsefe 05.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021