BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 106

Napoleon'un 'Para para para' dediğini herkes biliyor da
Muhammed'in 'Din bilimdir, bilim yoksa din de olmaz' dediğini
Kaç kişi biliyor 
Para akılınızı(aklınızı) kaça alıyor acaba
Devlet siyasi partilerin ve yandaşlarının yuvalanma yeri değil
Felsefel, bilimsel, dürüst, adil, vicdanlı, merhametli, ahlaklı, medeni, evrensel
Toplumcu, insancı, onurlu, öz eleştirili insanların toplanma yeri olmalı
Siyaset ve ticaret öyle kötü ya da yanlış işlerdir ki
Doğru, iyi insan olmamak için bir de para alınır,
Para, ticaret, ekonomi, patronluk, servet ile neden övünüyorsunuz
Bunlar Hitler'in ülkesinde de vardı
Alt yapı emek ise
Ve emek de onur, gurur, insanca, doğru bir değer ise
Üst yapı da emeğe uygun olmalı
Ahlakdışılığa ya da ahlakdışılığın binbir türüne değil
Zaman anladı da siz anlayamadınız henüz
Zaman erkeklik değil 
Bilgelik gösterme zamanı
Patronluk akıllı olmak demek olsaydı
Patronlar patron değil alim olmayı seçerlerdi
İnsanlık medenilikten, insanlıktan uzaklaştırılıyor
İş diye, ekonomi diye, çalışmak diye, ekmek kapısı
Moda diye, eğlence diye, medya diye, özgürlük diye, demokrasi diye
İnsan hakları diye
Ah bu sokaklar
Aşkı bitiren
Ömür yiyen sokaklar
İş diye, ekonomi diye, çalışma saatleri diye
Sabahların körlerinde
Çalıştırılanların güneş yüzüne yasaklanmış
Yüzlerini taşıyan sokaklar
Size neler söyler de siz duymazsınız
Çünkü kulaklarının fil kulakları gibi
Karınca kulakları gibi değil de
Gözleriniz timsah gözleri gibi
Kelebek gözleri gibi değil de
Ey 'Ya varsa?' diye Öteki dünya dünyalarına inananlar
Peki neden ölülerinizin mezarlarına soba da koymuyorsunuz
Ya üşüyorlarsa
İnternet zehir saçmıyor
Olsa olsa pislik saçıyor
Zehir saçan ise ancak siyasettir
Bakın insanlık 21. yüzyılda bile hala Orta çağ kafasında
Gerçek ki ilahlı ya da tapmalı din dinlili
Alimli dini anlayamaz 
Çünkü bilimle, bilimsellikle, mantıkla değil
İlahla, tapmayla yani bedenle, kütleyle, nicelle, duyular ile algılar
Gerçek ki bir ülkede işçiler ev sahibi değillerken
Onları çalıştıranlar villa sahibi iseler
O ülkede gerçek adalet, gerçek hukuk, gerçek demokrasi
Gerçek ekonomi asla yoktur,
Ortalıkta ahlaka aykırı var olmak isteyenler
'Kimse bize karışamaz, kimse hayatımıza müdahale edemez
Kimse bize dayatmalarda bulunamaz
Kimse bize düşüncelerini dayatamaz' gibi tuhaf şeyler söylüyorlar
Onlar belli ki hiç düşünemiyorlar
Kendi yaptıklarının da, kendi seçimlerinin de topluma dayatma olduğunu
Türkiye ve dünya siyaset denilen cehalet ve nefs incir çekirdeğine hapis edilmiş
İyi parti'nin adı siyasetin Türkiye için söyleyecek bir sözünün kalmadığının
Olmadığının da kanıtıdır, göstergesidir
Gerçek ki siyaset yanlış doğru, kötüyü iyi olarak göstermek cehaleti ve nefsidir,
İnsanlar mutluluğu modada aradıkları ya da buldukları sürece
Felsefeye, bilime, dine yani bilimsel olmaya, gerçekçi olmaya
Yani beyine, ruha, doğru kişiliğe yani doğru insan olmaya
Asla gereksinim duymazlar, ilgi göstermezler
Ve onca okul, üniversite, eğitim de modaya çerez olur
Hem dünyaya, hayata, bedenlerine dörtelle(dört elle) sarılıp
Hem de dünyadan ve bedenlerinden haberleri olmayanlar var ya
İşte onlar modanın en sevgili insanlarıdır
Çünkü moda nefstir ve nefs önce akılı(aklı), sonra da insanca herşeyi yok eder,
Felsefeye, bilime, dini tanımlayan Din hadisileri'ne
Düşünürlüğe, alimliğe, bilgeliğe sarılmak yerine
Gençliğe, gençlere neden sarılıyorsunuz çözüm, umut, kurtuluş diye
Bilmez misiniz insan çocukluk ve gençlik şizofrenisilerini(şizofrenilerini)
Aşabildikçe, aştıkça olgunlaşır
Bu yüzden ki hadis de 'Gençlik geçici bir akıl hastalığıdır' der
Hem akıl hastalığına sarılıp hem de nasıl ileri, üstün, büyük, güçlü, önder
Umut, çözüm, kurtuluş olabilirsiniz,
Felsefenin, bilimin ve dinin ise utandığı insanlar,
Orospuluğun(Fahişeliğin) 'Utanmazım, ahlaksızım ancak üniversite mezunuyum
Bakımlıyım, zenginiyim, modaya uyanıyım' dönemi başladı
Tuhaf şey değil mi dinde fuhuş, zina ve eşcinsellik gibi şeyler yasakken
Dinli olduklarını ileri süren tuhaf ülkelerde genelevlkerin bile olması
İnsan ya da ülke böyle dinli olmaktan utanmaz mı
Utanmayanlar nasıl dinli olabilirler
Dini tanımlayan Din hadisileri 'Din utanmaktır, utanmak yoksa dinde olmaz' derken
Elmas da taştır, çakıl taşı da
Açık ki bayanlar cinsel organlarına, cinsiyetlerine, cinselliklerine, bedenlerine
Eşitlenmek isteniliyorlar
Ve bir de utanmadan buna demokrasi, özgürlük, kadın hakları gibi şeyler deniliyor
Kuşkusuz ki cahiller içindeki alimler taşa, betona düşmüş 
Buğday tanesilerine(tanelerine) benzerler
Acıları öylesine çok büyüktür
Yılbaşı kutlamak yasaklanmalı ancak tüm kutlamalar ve bayramlar da yasaklanmalı
Dini bayram denilen inanç bayramları da
Çünkü tümü de Yılbaşı kutlamaları gibi nefstir
Yani nefse ait herşey dışlanmalı
Çünkü nefs ya suça götürür ya kötülüğe ya yozlaşmaya
Yani nefsin yolu asla felsefe, bilim ve din ile kesişmez
Siyasetçinin akıllısı olmaz çünkü akıllı olsalardı zaten siyasetçi değil
Alim olurlardı
Çünkü siyaset bir ülkedeki en genel ve en üst cehalet ve nefstir
Atatürk geldi ülkeyi bir adım ileri götürdü
Siyasetçiler geldi, ülkeyi bin adım geri götürdüler
Çünkü Atatürk felsefeye, bilime, kitaplara ilgi duyarken
Siyaset bunlara ilgi duymaz
Gerçek ki onlar Atatürk'ün izinde değil
Olsa olsa ancak birer mantar gibi gölgesindedirler
Dinli insan zengin olmaz
Çünkü sahip olduğu her fazla şeyin halkın, toplumun, milletin hakkı olduğunu bilir
Ve kendisi için değil halk, toplum, millet, insanlık
Gerçekler, doğrular için harcar
Siyasetçiden güneş olmaz
Siyasetçi mumu güneş diye yutturur ancak,
Neden yediklerinizi içtiklerinizi, nimet dediklerinizi size ilahınızın verdiğini söylüyorsunuz
Aynı şeyler genelevlerde, meyhanelerde, kumarhanelerde, pavyonlarda da
Yani dine aykırı yerlerde de yok mu
Hem doğrulara hem yanlışlara, hem iyilere hem kötülere de
Hem dine de hem dine aykırılığa da hizmet eden bir ilah var olsa ne olur
Var olmasa ne olur
Demez misiniz insanlara 'Sen önce kendini düzelt, kendini doğrult' diye
Milli piyango mu bu
İyiye de kötüye de çıksın
Ya da iyi kötü ayırımı(ayrımı) yapmasın
Kuşkusuz ki din piyango değildir
Çünkü dini tanımlayan Din hadiisleri'nin de dediği gibi din bilim ve ahlak
Yani bilim ve utanmakla başlar,
Arama atanı toprakta
Soyda sopta, milletlerde kavimlerde, mazide
Doğru insanın doğru tek bir atası vardır
O da felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri'dir
Gerçeklere, doğrulara
Felsefeye, bilime, ahlaka katlanamayan insanlarla
Doğru, iyi, güçlü, önder ülke, toplum, halk, millet kurulmaz
Toprakta, soyda sopta, mazide ata aramak
Doğmakla insan olmayı eşit saymaktır,
Birşeyler tanıdık olmalı biryerde
Ya beş duyudan en az biri ile
Ya hareket ile ki buna uyku da dahil,
Hücreler, dokular, organlar hayvanlara davrandıkları gibi davranıyorlar
İnsanlara da, yaralandıklarında, hastalandıklarında
Canları olabildiğince çok yakıp
Ortalıkta hiçbir ilah hatırı, ilah kayırması yok
İnsanın hayvanla eşitlenmesi ise ilah
İlaha ne gerek var,
Benim Türklüğüm Türkçe ile başlar, felsefe ile devam eder, bilim ile yükselir
Ve dini tanımlayan Din hadisileri üzerine kurulu din ile zirveleşir
Yani benim Türklüğüm ve Orta Asya bağlantılıdır ne ırk ne millet ne vatan
Benim Türklüğüm evrenselliğe ve insanlığa giden yoldur
Bir kavime ya da toprak parçasına değil
Yani sizin Türklüğünüz size, benim Türklüğüm bana
Yani sizin Türklüğünüz yalnızca size
Benim Türklüğüm ise tüm evrene, tüm insanlığa
Bu yüzden ki sizin Sanat güneşi'niz bir eşcinselken
Benim sanat güneşim Türkçe, felsefe, bilim
Ve dini tanımlayan Din hadisileri'dir
Bu yüzden ki sizin vatanınızın ekonomisine, milli gelirine bikinili turizım(turizm)
Genelev vergileri dahilken
Benim vatanıma, benim ekonomime, benim milli gelirime asla dahil değildir
Bu yüzden ki sizin Diyanet'inize 'Babanın öz kızına şehvetle bakması haram değildir'
'Dokuz yaşındaki kız çocuğu evlenebilir, doğurabilir' gibi tuhaf, akıldışı, vicdandışı
Ahlakdışı, insanlıkdışı, medenilikdışı
Dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı tuhaf, sözde fetvalar veren
Diyanet dahilken
Benim Diyanet'ime dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı hiçbirşey dahil değildir
Ben bir Türk bilgesi'yim, gerçek bir Türk bilgesi ve gerçek bir bilge
Ancak dediğim gibi bir Türk
Ve eğer ben değil siz doğru yolda olsaydınız
Ya da dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilseydiniz
Size böyle utanç fetvaları verilemezdi
Ah o size dinden imandan söz eden siyasetçiler var ya
Onlar Din hadisileri, felsefe ve bilim açısından kara güneşlerden
Başka şey değillerdir
Hayat ne onların ne onlarla birlikte olanların bilgeliklerini ya da insanlıklarını asla arttırmaz
Arttırdığı tek şey ya servetleri ya barbarlıklarıdır
Bakın onlar yükseldikçe sokaklarda duyulan şey erdem sesleri değil
Barbarlık naralarıdır
Nasıl da takar kötülük onlara kendi yüzünü
Hiç allamaya pullamaya bile gerek duymadan
Maske takmadan.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 2.1.18/21.51

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
AHLAKSIZLIK (ŞİİR) Şiir 14.05.2021
DİNSİZ AŞK İSTEME (ŞARKI SÖZÜ) Şiir 13.05.2021
TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN RABİA İŞARETİ YERİNE HAMSE İŞARETİNE GEREKSİNİMİ VAR SAVIM Felsefe 12.05.2021
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.