DİYANET KAPATILSIN

Dinin de İslamiyet'in de temeli dini tanımlayan Din hadisileridir
Din hadisileri olmayan bir din fay hattına yapılmış binaya benzer
Din hadisileri din için, inşaatın demirlerine benzer,
Din hadisileri diyor ki
'Din bilimdir, bilim yoksa din de olmaz
Din ahlaktır, edebtir, utanmaktır, vicdandır, merhamettir, nefssizliktir
Ahlak, edeb, utanmak, vicdan, merhamet, nefssizlik olmazsa
Din de olmaz,
Ancak ne yazık ki son halifeden sonra Müslümanlık bu hadislerden koparıldı
Genelde İslam dünyasının, özelde ise Türkiye'nin en zayıf yeri 
Din ya da İslamiyet olarak, dini tanımlayan Din hadisileri'nin öğretilmemesidir
Yani özün ve amacın öğretilmemesidir
Böylece İslamiyet yani Müslümanlık Din hadisileri'nden uzaklaştı
Ve cehalet ve nefs demek olan hükümdarların ve siyasetçilerin egemenliğine sokuldu
İşte İslam dünyasına, Müslümanlığına asıl zarar veren
Ve İslam dünyasını, Müslümanlığı Batı karşısında geri bırakan asıl neden budur
Bunun sonucunda ortalık Din hadisileri'nin amaçları yerine
Ya çıplaklık, utanmazlık ya vahşet, barbarlık dolar
Ve Din hadisileri ile bilim, insancalık
Dünyaya bilim ve insanlık önderi deryası olması gereken İslam dünyası
Ve Din hadisileri'nden uzaklaşan Arab dünyası cehalet, nefs, hükümdar
Bilimsizlik, adaletsizlik, vicdansızlık, barbarlık, vahşet, savaş, terör dünyası oldu
Türkiye de siyaset, cehalet, çıplaklık, nefs deryası
Din hadisileri ile dünya bilim ve medenilik merkezi olması gereken
Arab dünyasında bu yüzden ki Suudi Arabistanlı bir imam çıkıp
'Aç kalırsanız karınızı yiyebilirsiniz' diye fetva verebildi
Bir müftü de 'Dünya dönmüüyor' diye fetva verebildi
Ve aynı duruma şimdi de Türkiye götürülmek isteniyor
Bu yüzden ki Diyanet'ten 'Babanın öz kızına şehvetle bakması haram değildir'
'Karıya 'Anam bacım gibisin' demek boşanmaktır' diye fetvalar çıkabiliyor
Diyanet de yakında örneğin 'Dünya dönmüyor' diye bir fetva verirse
Hiç şaşırmamak gerekir
Türkiye'de Din hadisileri öğretilmediği
Din diye Arabça, Arabçılık, Arab tarihi, Osmanlıcılık, siyasi iktidar yandaşlığı
Bilimdışılık, nefs öğretildiği için ki bir televizyon kanalında
Ramazan ayı'nda Sultan Ahmet meydanı'nın akıldışı, ahlakdışı, vicdandışı, utanç ve gülünç
Sorular 'Din' diye'İslamiyet' diye sorulmaktadır
Oysa Müslümanlar Din hadisileri gereği felsefel, bilimsel, evrensel, ciddi, mantıklı
Sorular sormalıdırlar ki o yayındaki Sultan Ahmet meydanı gerçekte İslam
Dünyasının nasıl Din hadisileri'nden koparıldığının
Ve Müslümanların nasıl cehalet ve nefs yani Din hadisileri'ne aykırılık 
İçine sokulduğunun da kanıtıdır, göstergesidir
Açık ki imamhatiplerde de, ilahiyatlarda da Din hadisileri yani gerçek din
Gerçek İslamiyet, gerçek Müslüman öğretilmemektedir
Ve Diyanet de gerçek İslamiyet'i, gerçek Müslümanlığı öğretmemektedir,
Diyanet'in 'Kocanın karısına cep telefonuyla üç kez 'Boş ol' demesi
Ya da yazması boşanmaktır'
'Kocanın karısına 'Bundan sonra artık anamsın, bacımsın' demeyi boşanmak
Sayması İslamiyet'in, İslam dünyasının, Müslümanların, Müslümanlığın
Genelde Din hadiisileri'nden, özelde ise tıpkı Suudi Arabistan'daki gibi
Bilimden nasıl koparıldığının da kanıtıdır
Çünkü boşanmayı kocaya ait ve kolayca yapılan birşey haline getirmiştir
Yani evliliği ve boşanmayı denetimsiz hale getirmiştir
Yani adeta evliliğe karşı bir hal haline getirmiştir
Çünkü dini tanımlayan Din hadisileri'nden uzak hale gelmiş
Bundan 1400 yıl önce, İslamiyet'in dinderi(peygamberi) Muhammed'in
Yanındaki Müslümanlarla bugünkü Müslümanları aynı, bir, eşit sayamazsınız
Onlar gerçekten, dürüstçe, apaçık dine uygun kimselerdi
Oysa günümüzdeki Müslümanların hallerine bakın
Bikini, mayo giyen de var, daracık pantaolon giyeni de var,
Sigara, içki içeni de var
Yani 1400 yıl önceki Müslümanlarla şimdiki Müslümanları aynı sayamazsınız
1400 yıl önceki Müslümanlar Din hadisileri'na bağlı kimselerdi
Şimdi ise Din hadisileri'ni bilen yok
Yani onlar 'Boş ol' demişlerse gerçekten haklı oldukları içindir
Ancak şimdi karısına 'Boş ol' diyen acaba bir başka sevdiği için mi bunu demektedir
Diye büyük bir kuşku vardır artık,
Diyanet'in dini tanımlayan Din hadiisleri ile alakasız olduğu şuradan da bellidir:
Diyanet başkanını ne, kim seçiyor
Siyaset seçiyor
Oysa din de İslamiyet de siyasete karşıdır
Bu yüzden ki Din hadisileri 'İnsanları etkilemek için güzel konuşanları Cehennem'lik'
Sayar
Ve 'Hükümdarlar düşüp kalkan alimler de hırsızdır' der
Oysa İslam dünyasında ülkelerin başlarında ya sultanlar var
Ya sultanları öven, baştacı eden siyasetçiler
Ortada ki Diyanet ve siyaset dini tanımlayan, öğreten, açıklayan, anlatan
Din hadisileri'ni değil Suudi Arabistan'ı örnek, amaç almaktadır
Ancak Suudi Arabistan'da İngiliz uydurması Vahhabilik vardır
Yani Diyanet başkanını siyasetin seçmesi zaten yanlıştır
Yani görülen ki Diyanet'te, siyasette, İslam dünyasında
Ve Müslümanlıkta, Müslümanlarda Din hadisileri'ne aykırı bir yapılanma vardır
Ve açık ki dini ya da İslamiyet'i siyaset Din hadisileri'nden uzak olduğu için yalanla
Hükümdarlık da Din hadisileri'nden uzak olduğu için silahla ayakta tutmaya çalışmaktadır
Oysa din ya da İslamiyet'i ya da Müslümanlığı ya da dinliliği ayakta tutacak tek şey
Dini tanımlayan Din hadisileri'dir,
Örneğin Türkiye'de Din hadisileri'nden uzaklık öylesine çoktur ki 
Taht için öz annelerini, öz babalarını, kundakdaki kardeşlerini bile öldürtmüş
Karılarından başka bir de cariye adı altında çocuk yaşta yüzlerce kapatması olan
Sultanları öven, baştacı eden siyasetçiler vardır
Kuşkusuz ki dini tanımlayan Din hadisileri'nin arkasından gitmemek
'Şeytan'ın arkasından gitmekle birdir,
Açık ki Diyanet hem kendisini siyasetin yönetmesine karşı çıkmamakla
Hem de verdiği fetvalarla Din hadiisleri'nden uzak
Din hadisileri'ne aykırı olduğunu göstermekte, kanıtlamaktadır
Öyle ki Diyanet üstelik de Din hadisileri'ne aykırı siyasetçilerle cami açılışı yapmıştır
Ve camiler bile siyaset yerine dönmüştür
Kuşkusuz ki Din hadisileri yani din ya da İslamiyet yolunda olanlar
Ancak bilim, ahlak, vicdan, merhamet, adillik, dürüstlük, medenilik, nefssizlik
Gibi şeylerle anılırlar
Peki siyasetin neresi yolsuzlukla, rüşvetle, usulsüzlükle, adaletsizlikle, hukuksuzlukla
Vicdansızlıkla, merhametsizlikle, Din hadisileri'ne aykırılıkla anılmamaktadır da
Diyanet'i siyaset yönetmektedir
Ve hangi imamhatipte ve hangi ilahiyatta ve Kuran kursunda
Ve hangi din dersinde
Hengi camide dini tanımlayan, anlatan, açıklayan, öğreten Din hadisileri öğretilmektedir
Din ya da İslamiyet diye öğretilen şey Din hadisileri değil
Arabça, Arabçılık, Arab tarihi, Osmanlıcılık, siyasi iktidar yandaşlığı, bilimdışılık
Gibi şeylerdir
İşte böyle bir yapı üzerine ve böyle bir yapı için Diyanet vardır
Var edilmektedir,
Şu açıkça bilinmelidir ki
Din hadisileri'ne aykırı herşey dine de, İslamiyet'e de aykırıdır
Din hadisileri'ne aykırı hiçbir fetva verilemez
Din hadisileri'ne aykırı hiçbirşey din diye öğretilemez
Öte yandan televizyonda dine aykırı, İslamiyet'e aykırı, ahlaka aykırı giyim
Ve hayat içinde olan kimseler
Din adı altında, İslamiyet adı altında sözümona din dersi, sözümona İslamiyet dersi
Sözümona Müslümanlık dersi vermektedir
Peki Din hadisileri 'Din ahlak, edeb, utanmaktır' derken
Diyanet nerede, neden onlara tepki göstermiyor
Televizyonda üniversite bile okumamış kimseler
Sözümona din dersi ya da sözümona İslamiyet dersi ya da sözümona Müslümanlık dersi
Vermektedir
Peki Din hadisileri 'Din bilimdir, bilim olmayan yerde din de olmaz' derken
Diyanet neden onlara tepki göstermiyor, ses çıkarmıyor
Diyanet neden dinin ya da İslamiyet'n cehalet ve nefs yapılmasına neden ses çıkarmıyor
Tepki göstermiyor 
Ortalık yasal falcı, yasal medyum doldu
Diyanet neden tepki göstermiyor
Yoksa bu gibi şeylerin dine, İslamiyet'e aykırı olduğunu bilmiyor mu
Peki Din hadisileri 'Din ahlaktır, edebtir, utanmaktır' derken Diyanet neden
Bikiniye, mayoya, açıksaçık giyime, daracık giyime, modaya, zinaya, eşcinselliğe
Genelevlere, çıplak turizıma(turizme) tepki göstermiyor
Peki iktidar 'Biz Bop eş başkanıyız' diye övünçle anlatırken
Diyanet neden tepki göstermedi, sesini çıkarmadı
'İslam dünyasına karşı da 'gavur'la da başkanlık olmaz' diye fetva vermedi
Peki Diyanet 'Hakkında bilim, ahlak, edeb, vicdan, merhamet, medenilik, nefssizlik
Adillik, dürüstlük, adalet' gibi tanımlamalar yerine
Yolsuzluk, usülsüzlük, rüşvet, adaletsizlik, yandaşlık gibi şeyler olmak
Dine, İslamiyet'e aykırıdır' diye neden hiç fetva vermiyor
Peki Diyanet Ramazan davulculuğuna ve sokakta düğün yapmaya
'Gürültü yapan bizden değildir' hadisine dayanıp neden karşı çıkmıyor
Peki sünnet olan erkek çocuğa 'Artık Müslüman oldun, artık erkek oldun'
Denilmesine Diyanet neden karşı çıkmıyor
Yani sünnetsiz bayanlar Müslüman olmuyor mu
Ve sünnetsiz erkekler erkek olmuyor mu
Yoksa Diyanet dini, Müslümanlığı, İslamiyet'i sünnete değil de Din hadisileri'ne bağlayan
Din hadisileri'ni bilmiyor mu ya da umursamıyor mu
Peki son anayasa halk oylaması için de genel seçimleri için de Diyanet
'Haklarında ileri sürülen büyük bir kuşku var
Kuşku olan şey düzene uygun olsa da dine, İslamiyet'e aykırıdır' diye fetva vermedi
Peki Diyanet iftar sofralarının, Ramazan ayı'larının ziyafete, şölene dönüştürülmesine
Açlığa, sahura ve iftara indirgenmesine
Karşı neden fetva vermiyor
Yoksa dinin, İslamiyet'in nefssizlik olduğunu
Din hadisileri'nin nefssizliği de buyurduğunu bilmiyor mu
Peki birileri Dini moda, İslami moda denilen şeye
Diyanet neden 'Dinde, İslamiyet'te moda olmaz çünkü moda nefstir'
Diye fetva vermiyor
Peki yağmur duasına çıkılmasına ve benzeri bilimdışı şeylere Diyanet 
'Din bilimdir, bilime aykırı şeyler dine de aykırıdır' diye hiç fetva ermiyor
Peki Diyanet televzyonda açıksaçık giyimli, daracık giyimli
Dine aykırı giyimli, ahlaka aykırı giyimli
Kimselerin din, İslamiyet söyleşileri yapmalarına neden tepki göstermiyor
Peki Diyanet Kore savaşı'na asker göndermeye
'Biz 'gavur ve gavurluk' için savaşmayız' deyip neden karşı çıkmadı
Peki Diyanet liselerin imamhatipe çevrilmesine
'İslamiyet, din, devlet, devlet okulları imam ve hatip yatiştirme yeri değil 
Bilim, bilimci, alim, alime yetiştirme yeridir
Yoksa İslam dünyası geri kalır
Din hadisileri imam ve hatip olmayı değil bilimi 
Ve alim, alime olmayı emrediyor' diye neden karşı çıkmıyor
Peki Diyanet 'Gençlik geçici bir akıl hastalığıdır' hadisine karşın
Bırakın gençlerin, çocukların bile evlendirilmesine neden karşı çıkmıyor
Peki Diyanet Kuran'ın, ezanın ve selanın Arabça okunmasına ve okutulmasına
'Kuran, İslamiyet, din herkes anlasın diyedir' ayetine
Ve Din hadisileri'ne dayanıp neden karşı çıkmıyor
Peki Diyanet taht için öz annelerini, öz babalarını, kundaklarındaki öz kardeşlerini
Bile öldürtmüş
Karılarından başka bir de çocuk yaşta yüzlerce kapatması olan sultanları ve
Onları övmenin
Ve üstelik bir de onlara halifelik vermenin
Din hadisileri'ne, dine, İslamiyet'e aykırı olduğu yönünde neden hiç fetva vermiyor
Ve siyasi iktidar hakkında sayısız eleştiri varken 
Diyanet siyasetin egemenliğinde olduğunu gösterir gibi
Neden bir kez bile olsun siyasi iktidarı eleştirmiyor
Ve bir de Din hadisileri'ne aykırı, tuhaf tuhaf fetvalarla bu 
Cehalet ve nefs kervana bir de kendini katıyor,
Belli ki Diyanet kendisini Din hadisileri'nin gölgesi altına değil
Siyasetin, cehaletin ve nefsin yani Din hadisileri'ne aykırılığın, zıtlığın
Gölgesi altına almış görünmektedir
Açık ki Diyanet dini asla temsil edemez durumdadır
İslamiyet'i de asla temsil edemez durumdadır
İşte bu nedenle yalnızca resmi nikah yerine müftülere, imamlara da 
Evlendirme yetkisi verilmesi yanlıştır
Çünkü böylece hem onlara hem de kocalara üç kez 'Boş ol' demekle
Boşanma hakkı da verilmiş olur,
İşte bu nedenlerle Diyanet kapatılmalıdır
Siyasetin üstünde değil altında olan din olmaz
Siyasetin üstünde değil altında olan bir Diyanet olmaz
Acaba Diyanet başkanını atayan siyasetçiler
Diyanet'in kendilerini görevden alma hakkını da onlara vermişler midir
Ya da Diyanet kendilerini görevden alsa boyun eğecekler midir
Yani Diyanet yalnızca halk için mi var
Siyaset, siyasetçiler, hükümetler ve devlet için yok mu,
Dine sormuşlar 'Nereye gidiyorsun?' diye
'Dinsizlerin yanına' demiş
'Neden?' diye sormuşlar
Din de demiş ki 'Tarih boyunca dini size hep, dinsiz dediklerinizin öğretmedi mi?'
Eskiden 'Diyanet hıyanet' derlerdi anlayamazdım
Siyasi bir dangalaklık, düşmanlık ya da cehalet ya da kıskançlık diye düşünürdüm
Ancak artık gördüm ki, anladım ki 
Diyanet en azından, en başta Din hadisileri'ne ihanet içinde
Dini tanımlayan, anlatan, açıklayan, öğreten Din hadisileri'ne ihanet içinde
Yani ortada sanki siyaset, cehalet ve nefs çalıyor
Diyanet oynuyor gibi bir görüntü, durum var gibi,
Din hadisileri diyor ki
'Din isyanla başlar
Cehalete, bilimdışılığa, akıldışılığa, ahlaksızlığa, vicdansızlığa, merhametsizliğe
Nefse, barbarlığa, vahşete isyanla'
Hani nerede Diyanet'te isyan
İsyan olmayan Diyanet'e ben isyan ediyorum
Din hadisileri böyle bir Diyanet'e hak etmiyor
Böyle bir Diyanet Din hadisileri'ne, dine, İslamiyet'e layık değil
Çünkü heryerinden din açısından, İslamiyet açısından
Dini tanımlayan, öğreten, anlatan, açıklayan Din hadisileri açısından
Siyaset, cehalet ve nefs kokuyor
Yani dine, İslamiyet'e, Din hadisileri'ne aykırılık, zıtlık
Öyleyse ne yapacağız
Tarih boyunca hep yapıldığı gibi
Dini öğrenmek için yine
'Dinsiz' denilen ancak bilim, dürüstlük, vicdan, merhamet, ahlak, mantık
Medenilik ve nefssizlik içinde birilerine koşacağız
Ve diyeceğiz ki 'Böyle Diyanet olmaz, Diyanet kapatılsın'
Ve 'Böyle siyaset olmaz, siyaset yasaklansın'
Ve 'Ülke de tüm dünya da yalnızca felsefe, bilim ve Din hadisileri üçlüsü ile
Yönetilsin
Öyle ki Diyanet, fetvalarına ilahiyatçıların bile karşı çıktığı bir hale gelmiştir, getirilmiştir,
Siyaseti, siyasetçiyi, devleti, hükümeti, düzeni eleştirmeyen din olmaz
Çünkü din
Din hadisileri'nin de dediği gibi bilim, dürüstlük, vicdan, merhamet, ahlak, mantık
Medenilik ve nefssizliktir
Yani dünyaya bakış açısı
Bakan da görür, inceler, araştırır, değerlendirir, eleştirir
Yani susmaz ve boyun eğmez
Din gerçekleri ve doğruları söylemektir, açıklamaktır
Saklamak, gizlemek, saptırmak değil
İşte bu yüzden ki Din hadisileri dinin de, İslamiyet'in de temelidir
Ve Din hadisileri'ne aykırı herşey dine de İslamiyet'e de insanlığa da aykırıdır
Din önünde böyle bir Diyanet ve siyaset ya da ülke yönetimi hükümsüzdür
Bu da böyle biline,
Kuşkusuz ki 'Diyanet kapatılsın' demem
'Diyanet, imamhatipler, ilahiyatlar, Kuran kursları
Dinlilik, Müslümanlık
Siyaset, ülke yönetimi, İslam dünyası 
Din hadisileri'ne uygun hale gelsin' demektir
Yoksa dinden, İslamiyet'ten çıkılacak
Halkanın kopacağı yerdeyiz,
Zaten Diyanet din üzerine konuşamaz 
Yalnızca inanç üzerine konuşabilir
Çünkü din başkadır, inanç başka
Ve din Din hadisileri'nin de tanımladığı gibi bilimdir, inanç değil
Yani Diyanet'in adı da değiştirilmelidir.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 26.12.17/08.51

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.