TUTUKLULARA TEK TİP ELBİSE

Ülkeler için en büyük kötülü, ayıp, utanç hukuksuzluk değil
Bilimdışılıktır çünkü hukuk keyfi, akıldışı, vicdandışı, insanlıkdışı ise
Zaten doğru değildir
Ve bilimsel olan ülkelerde herşey zaten doğru olur
Yani yanlış hukuk varsa hukukun var olması doğru hukukun
Yani doğru olanın var olması değil
Yanlış olanın var olması demektir ki yanlış olanın var olması da
Zaten doğru değildir,
Tek tip elbise(giysi) ya onurlandırmak içindir örneğin subaylarda ve polislerde
Olduğu gibi
Ya iş içindir, işçilerde olduğu gibi
Ya da aşağılamak, cezalandırmak içindir,
Siyaset felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri üzerine kurulu olmadığı
Ve felsefeyi, bilimi ve dini tanımlayan Din hadisileri'ni amaç da almadığı için
Zaten daha en başta yanlıştır ve üstelik de sürekli olarak yanlışı amaçlamaktır
Yanlışı amaçlamaktan doğru beklenilemez
Eğer ki bu alan bilim değilse hiç beklenilemez,
Dini tanımlayan Din hadisileri de, Atatürk de 'Önce bilim' der
Bu yüzden dini tanımlayan Din hadiisleri 'Din bilimdir, bilim yoksa din de olmaz' der
Atatürk de 'Hayatta en doğru yol gösterici bilimdir' der
Ancak siyaset bunlara egemenlik vermez
Çünkü siyaset daha en baştan cehalet ve nefstir 
Yani dünyanın en yanlış iki şeyini amaçlamak
Ve dünyanın en yanlış iki şeyi ile var olmaktır,
Öte yandan bir hadis de 'Bir topluluğa duyduğunuz öfke sizi o topluluğa
Düşmanlığa itmesin' diye doğru, iyi, güzel, bilimsel bir uyarıda 
Ve öneride bulunur
Çünkü buna aykırılık ya cehalete ya nefse
Yani dinin hiç sevmediği iki şeye girer,
Öte yandan var olan hukuka göre de sanıklar yani tutuklular
Suçları kanıtlanıncaya yani yargılama bitip suçlu kararı verilinceye kadar
Suçsuzdurlar
Oysa tutuklulara tek tip elbise giydirmek onları daha yargılanmadan
Suçlu ilan etmek ve cezalandırmaktır,
Birşeyin Abd'de ya da Batıda ya da başka ülkelerde var olması
Ya da birşeyi halkın ya da toplumun ya da milletin ya da siyasetin
Ya da devletin ya da hükümetin istemesi
O şeyi doğru, iyi, güzel yapmaz
Önemli olan şey 'Başkaları'na uyumlu, uygun, doğru olmak değil
Felsefeye, bilime ve dini tanımlayan Din hadisileri'ne uyumlu, uygun
Ve doğru olmaktır,
Tüm bu açılardan sonuç ki
Tutuklulara tek tip elbise(giysi) giydirilmesi
Mahkemeye gidip gelirken de olsa
Hem bilime hem hukuka hem de dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırıdır, zıttır,
Ayrıca mahkemeye götürülüp getirilirken de olsa 
Tutuklulara tek tip elbise giydirilmesi
Onların daha yargı bile bitmeden topluma düşman, hedef 
Olarak gösterilmesine neden olabilir
Ve böylece siyasi bir amaça(amaca) da hizmet olabilir
Ancak felsefenin, bilimin, hukukun, demokrasinin
Devletin, hükümetin, halkın, toplumun, milletin ve dini tanımlayan Din hadisileri'nin
Amaçı siyasete ve siyasetçilere ya da siyasi iktidarlara hizmet değil
Gerçeklere, doğrulara ve insancalığa hizmettir,
Gerçek ki tutuklulara tek tip elbise giydirmek istemek mantığı
Onları onurlandırmak, gururlandırmak amaçı taşımayacağına göre
Felsefeyi, bilimi, hukuku, demokrasiyi
Ve dini tanımlayan Din hadisileri'ni takmayan
Ve tutukluları cezalandırmak, aşağılamak, hedef göstermek isteyen bir mantıktır
Ki bu durumdaki halklar, toplumlar, milletler, devletler, ülkeler
Mars'a bile gitseler daha en baştan felsefeyi, bilimi, akılı mantığı
Vicdanı merhameti, adilliği dürüstlüğü
Dini tanımlayan Din hadisileri'ni dışlamışlar, atmışlar demektir ki
Bunu yapanlar asla helak olmaktan kurtulamazlar
Ve teknolojide, ekonomide ve seçim sandığılarında(sandıklarında) kazansalar da 
Akıl mantık ve insanlık önünde yok olurlar,
Tek çözüm, tek kurtuluş yolu yalnızca felsefe, bilim ve dini tanımlayan
Din hadisileri'dir
Yoksa herşey havanda su döğmek olur, gerilemek olur, çökmek olur,
Siyasette ve kişilerde değil felsefede, bilimde
Ve dini tanımlayan Din hadisileri'nde toplanın
Yoksa herşeyin doğrusundan uzaklaşırsınız
Herşeyin doğrusundan yoksun kalırsınız
Doğa kötü düşüncelerin, tarih iyi düşüncelerin gebesidir
Eğer Cehennem olsaydı onu önce kuşkusuz ki 
Siyasetçiler ve hükümdarlar yani ülkelerini yanlış yönetenler doldururdu.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 25.12.17/08.41

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.