MEDİNE'DE NE İŞİNİZ VARDI

Sonradan Mustafa Kemal'ci olmuş 
Ve kendini yanlıştan yoldan kurtarmış Fahreddin paşa'ya bir sözümüz yok
Ne mutlu ona
Kuşkusuz ki Mustafa Kemal'in 
Yani aydın Türkiye'nin yanında yer almışlara sözümüz olamaz
Sözümüz 'Herşeyin kendisi için yaratıldığını, var olduğunu
Herşeyin yalnızca kendisinin hakkı olduğunu sanan 
Osmanlı'ya, Osmanlıcılığa
Ve 21. yüzyılda bile, ellerinde son model cep telefonları
Altlarında son model arabalarla dolaşıp
Bir türlü Mustafa Kemal'ci olmayı başaramayanlara,
Cehalet nefsi, nefs cehaleti yaratır
Siyaset cehaletin ve nefsin toplumsal zirvesidir
Bu yüzden siyasetle gerçeğe, doğruya gidilmez
Siyaset ancak saçmalama, zırvalama sanatıdır
Çünkü bilim olmayan bir alanı seçmek zaten saçmalamayı, zırvalamayı seçmektir
Hele ki siyasetin herşeyi kendisine hak görmesi siyasetin en saçma, en zırva halidir
Bu nedenle bilim yerine siyasetle yönetilen demokrasiler, hukuklar ve ülkeler
Hep cehaletin ve nefsin dibinde çırpınırlar,
Ülkemizde siyasetin en saçma, en zırva hali Osmanlıcılık olarak gerçekleşir
Çünkü Osmanlıcılık sultanların ya da sultan olmak isteyenlerin
Hem taht yani nefs için öz annelerini, öz babalarını
Kundaklarındaki öz kardeşlerini bile öldürmek
Ve karılarından başka cariye adı altında çocuk yaşta yüzlerce kapatma sahibi olmak
Ve ekonomi, gelir diye başkalarının vatanlarını fetih adı altında işgal etmek
Ve sömürmek hukukudur,
Bu açıdan Osmanlı ve Osmanlıcılık 'Kendine ait olmayan şeylere el sürmek
Sahiplenmek' demektir de
Ki bunun örneği Osmanlı'nın başkalarının vatanlarını fetih adı altında işgalleri olarak
Osmanlı tarihinde de, dünya tarihinde de kayıtlıdır
Yani Osmanlı ve Osmanlıcılık örneğin 'Bulgarların vatanını neden işgal ettin?'
Diye sormaz ancak Bulgarlar Osmanlı işgaline karşı ayaklandıklarında, savaştıklarında
Onlar hain ilan eder
Yani Osmanlı'nın ve Osmanlıcılığın böyle tuhaf, akıldışı, mantıkdışı, bilimdışı
Ahlakdışı, insanlıkdışı ve dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı bir
Anlayışı vardır ki bunu insanca, bilimsel ve dini tanımlayan 
Din hadisileri'ne dayalı gerçek, doğru din asla kabul edemez
Yani Osmanlı zaten sayın, saygın, dahi kahraman Mustafa Kemal olmasaydı da
Yok olmaya mahkumdu tıpkı Spartalılar gibi,
Açık ki Osmanlı ve Osmanlıcılık adeta şımarık bir çocuk gibi düşünür, ister ve yaşar,
Bu tuhaf akıl ve ruh yapısının son açılımı ise
Birleşik Arab emirlikleri adlı bir Arab, Müslüman devletinin, ülkesinin
Bir genç bakanınca Fahreddin paşa hakkında, öğrenmeye de hiç niyetim olmayan
Birşeyler söylemiş,
Ve siyasi iktidar o sözlere hemen köpürmüş, tepki göstermiş
Ve Fahreddin paşa'yı ve Fahreddin paşa karşıtı yani Osmanlı karşıtı Arablara
Karşı da 'Fahreddin paşa Medine'yi savundu, o Medine'yi savunurken 
Siz nerede idiniz?' dedi yani 'O Medine'yi savunurken siz ortada yoktunuz' demiş
Yani 'İngilizlerle işbirliği yapıyordunuz' demek istemiş,
İşte burada 'Herşeye sahip olmak isteyen, herşeyi kendisine hak gören
Şımarık, bilimdışı, nicel, tikel ve
Dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı Osmanlı ve Osmanlıcılık mantığını görüyoruz
Ki bu mantığa mantık bilimi açısından sorulması gereken ilk soru şudur: 
'Sizin Medine'de yani başkalarının vatanlarında ne işiniz vardı?',
Düşünün ki son birkaç yıldır Ege denizi'nde 18'e yakın Türkiye adası
Yunanistan'ca işgal edilmiş, tık yok
Medine'yi korumaktan, Kudüs'ü savunmaktan söz ediyorlar
İyi ki kargalar gülmeyi bilmiyorlar yoksa asla rahat edemezdik,
Yani gerçek ki biryeri işgal edenler o yeri de zorunlu olarak korumaya çalışırlar
Yani sorulması gereken soru
'Fahrettin paşa Medine'yi savunurken siz nerede idiniz?' değil
'Sizin Medine'de ne işiniz vardı?' demektir
Yani siz değil miydiniz Güney Kore için 
Kuzey Kore'ye karşı üstelik de 'Gavur' dediğiniz, Hıristiyan(Hristiyan) Abd ile
Birlikte savaşan
Yani düşünün ki onlar da Osmanlı işgaline karşı 'Gavur' İngilizlerle savaşmışlar
Neden
Büyük olasılıkla vatanlarını Osmanlı'dan kurtarmak
Vatanlarını özgür, bağımsız yapmak için
Yani bu mu suç ya da suç bu mu
Yani siz 'Gavur' Batı ile bir olup Kuzey Kore'ye saldırırken iyi de
Arablar 'Gavur'larla bir olup size karşı savaşınca mı kötü
Yani siz ilah mısınız da yaptığınız, istediğiniz herşey doğru olsun
Ya da taht yani nefs yani dünyalık için öz anneyi, öz babayı, kundakdaki kardeşi bile
Öldürmeyi caiz sayan bir Osmanlı'ya karşı savaşmanın nesi dine, İslamiyet'e 
Ve Türklüğe aykırı
Bunları da sormak gerekir
Yani herşeye, heryere Osmanlı sahip olsun
Bu mu doğru
Yahudiler de, Tora(Tevrat) da 'Herşey, tüm dünya Yahudilerindir' diyor
Yani gerçekte bu mantık İslamiyet ya da dini tanımlayan Din hadisileri mantığı değil
Yahudi, İbrani mantığıdır,
Ey siyaset
Sen bir denizsin
İçindeki balıklar bile seni bilmez de
Felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri senin ne mal olduğunu iyi bilir
Bu yüzden ki dini tanımlayan Din hadisileri 
'İnsanları etkilemek yani kandırmak için güzel konuşanların yeri Cehennem'dir' 
Ve 'Sultanlar hırsızdır' der,
Alim mi oldunuz da gerçekler, doğrular, tarih sizin olsun
Siz önce kendinize bakın
Çuvaldızı başkasına batırmadan önce iğneyi kendinize batırın
Gerçek ki siyasetin götüreceği yer 'Şeytan'dan başka yer olmaz
Çünkü siyaset felsefeye, bilime, akıla, mantığa, vicdana, merhamete, medeniliğe
Nefssizliğe yani dini tanımlayan Din hadisileri'ne sırt dönmüş bir alandır,
İyi yani siz hem her kötü, yanlış, çirkin şeyin üzerine oturmuşken
Herşeyi zapt ederken iyi, doğru, güzel
Herşey sizden kurtulmak isteyince yanlış, kötü, ayıp, öyle mi
Yani bunlara bakılırsa dünyada Osmanlı'dan başka hiçbir milletin vatan, var olmak
Bağımsızlık, özgürlük hakkı yok
Yahudiler, Yahudilik, Tora da böyle diyor,
Hiçkimse sizin gölgenizde, sizin hükmünüzde yaşamak, var olmak zorunda değil
Üstelik felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri ile zerre alakanız bile yokken,
Yanlış dersek anlamıyorsunuz da
Belki 'Ayıp' dersek anlarsınız
Belki zamanla anlarsınız,
İnsanları ve düşünceleri ne oldukları ile anlayamıyorsanız
Ne istedikleri ile de anlayabilirsiniz
Kuşkusuz ki kim elinde tutuyorsa o korur
Yani taht yani nefs için öz annelerini, öz babalarını
Kundaklarındaki öz kardeşlerini bile öldürmek
Ve karılarından başka cariye adı altında çocuk yaşta yüzlerce kapatma sahibi olmak
Ve ekonomi, gelir diye başkalarının vatanlarını fetih adı altında işgal etmek
Ve sömürmek dünyası olan Osmanlı ile Medine yani İslamiyet arasında
Bir ilişki, bağ kurmak da bilimsel akıl için oldukça olanaksız
Yani demek ki mesele din iman falan değil
Çünkü meselesi din iman olanlar önce kendilerini eleştirmekten
Ve düzeltmekten başlarlar
Ve acaba Kurtuluş savaşı'nda Mustafa Kemal'in yani Türkiye'nin yanında yer almak yerine
İşgalci devletlerin yanında yer alanlar kendileri değil miydi
Yani kendileri yapınca neden suç, ayıp olmuyor da
Aynı şeyi Arablar yapınca suç oluyor
Kendilerini dünyanın hakimi mi sanıyorlar yoksa
Ve bugün İngiliz ürünü Vahhabi Suudi Arabistan ile mutlu mutlu yaşayan
Vahhabi Suudi Arabistan kıralı(kralı) öldü diye bayrak indiren
Kendileri değil mi
Yani gerçek ki siyaset olan yerde din de yoktur
Çünkü din bilim, ahlak, vicdan ve dürüstlükle başlar..

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 24.12.17/15.06

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.