21. YÜZYIL'DA AYIP

Osmanlıcı, gerici, bilimdışı, evrim düşmanı siyasetçiler
Hem toplumun doğru dini yani dini tanımlayan
Din hadisileri'ni öğrenmesini engelliyorlar
Hem de toplumun medeniliğini, ilerlemişliğini yok ediyorlar
Kuşkusuz ki siyaset ancak şeytanın dostudur
Çünkü siyaset cehalet, yalan, kibir ve nefstir,
21. yüzyıldayız
Yani teknolojisinin bile akıllı olduğu
Herkesin herşeyin son modelini almaya çalıştığı
Hemen hemen herkese son model ceptelefonlarının olduğu
Heryerin son model arabalarla ve görkemli binalarla dolduğu
Bulaşıkların bile bulaşık makinesileri(makineleri) ile yıkandığı
Hemen hemen her evde internetin olduğu
Tüplü televizyonlardan Led televizyonlara geçildiği
Ancak toplumda teknoloji bu kadar ileri iken
Toplumsallık o kadar da geri
Osmanlıcı, gerici, bilimdışı, evrim düşmanı siyasetçiler yüzünden,
Her dönemde böyle şeyler vardı diyenler
Türkiye 50 yıl öncesi de değil 30 yıl öncesi de artık
Görmüyor musunuz Türkiye artık teknolojik açıdan
Bırakın 50 yıl öncesini, 20 yıl öncesi bile değil
Herşeyin en iyisinin, en ilerisinin, en üstününün kullanıldığı ülkemizde
Ne yazık ki bundan 50 yıl bile olmayan şeyler oluyor
Örneğin üstelik de Müslümanlara ait çocuk yurtlarında 
Çocuklara tecavüz olayları ortaya çıkıyor
Öğretmen öğrenciden başka bir de babasını dövüyor
Amir memurunu dövüyor
Çocuk annesini, babasını öldürüyor
Sanatçılar uyuşturucudan yakalanıyor
Uyuşturucudan yakalanan, zina yapan kişiler eskiden toplum içine bile çıkamazlardı
Şimdi medyada baştacı bile edilebiliyorlar
Uyuşturucu kullanma yaşı bile düştü
Sanatçılar hırsızlıktan yakalanıyor
Siyasetçiler rüşvetle, yolsuzlukla suçlanıyor
Yani toplumun temelinde bile sarsılma, yıkılma var
Televizyon insanlıkdışı, vahşi, vahşet suç haberleri ile doldu
Eşcinsellere evlilik, aile kurma hakkı verildi
Fahişelikte eğitim düzeyi üniversiteye çıktı
Zina suç olmaktan çıkarıldı
Kadın cinayeti denilen cinayetler göklere çıktı
Atatürk'e hakaretler göklere çıktı
Ülkede seçimler bile güvenilir yapılamaz oldu
Ortalık çıplak oldu
Medyada güvenilirlik kalmadı
Eğitim düzeni zırtpırt değiştiriliyor
Yahu felçli insanlar, ihtiyarlar bile dövülür ve gasp edilir oldu artık
Her türlü ahlakdışı, akıldışı, vicdandışı, insanlıkdışı suç zirve yaptı
Yani bakın 21. yüzyılda madem ki ekonomi, eğitim, teknoloji
Herşey ilerlemiş, gelişmiş
Suçların da azalması, en azından medenileşmesi 
Vahşilikten çıkması gerekirdi
Ancak tuhaf ki herşey ileri giderken huzur, medenilik, insanilik geriye gidiyor
Yani teknoloji ileri, insanlık geri
Üstelik de 50 yıl öncesine göre üniversite sayısı 200'den çok ile 
Çok ileri düzeyde iken
Böyle kalkınma, böyle ilerleme, böyle gelişme olmaz
Her çağda, her dönemde suçlar olabilir ancak çağlar, dönemler ilerledikçe
Suçların da, suçluların da azalması ve medenileşmesi gerekir,
Bunun nedeni ne
Bunun birinci nedeni topluma din olarak
Dini tanımlayan Din hadisileri'nin öğretilmemesidir
İkinci nedeni Osmanlıcı, gerici, bilimdışı, evrim düşmanı 
Televizyon ekranlarında sürekli bağırıp çağırıp
Hakaret eden, topluma öfke aşılayan, toplumu geren
Toplumu bölen, toplumu birbirine düşman eden
İnsanları olumsuz, kötü, yanlış etkileyen
İnsanlardaki sindirilmiş, bastırılmış gerilimi, öfkeyi, düşmanlığı
Olumsuzluğu, uyumsuzluğu, medeniliksizliği, cehaleti, nefsi
Barbarlığı, zorbalığı, vahşiliği tahrik eden
Bilimdışı ve demokrasi, laiklik düşmanı siyasetçiliktir
İkinci nedeni utanmayı dışlayan moda ve 
Utanmayı dışlayan hukuktur,
Fırtına da denize açılan gemi sallanır
Sakin, huzurlu, güvenli bir yolculuk, hayat isteyenler
Fırtınalı havada denize çıkmamalıdır
Toplumların başlarında Yunus gibi, Mevlana gibi insanlar
Düşünür, alim, alime, bilge insanlar olsa
Deniz fırtınalı değil sakin olur
Bu yüzden ki toplumlar demokrasi diye siyasetle değil
Demokrasi diye felsefeyle, bilimle yönetilmelidirler
21. yüzyıldayız ve hergün televizyona öyle insanlıkdışı suç haberleri çıkıyor ki
İnsan insanlığından bile utanıyor artık
Felsefe, bilim yerine siyasetle yönetilen ülkeler değil 21. yüzyılda
50. yüzyılda bile iflah, huzurlu, güvenli olmazlar
Bırakın artık siyaset denilen, çağdışı kalmış mesleği
Siyaset yüzünden bakın artık okullarda, mabedlerde bile yüz kızartıcı suçlar
İşlenir oldu
İnsan televizyona bile bakmaya 
Sokağa bile çıkmaya artık utanır
Televizyona bile bakmaktan
Sokağa bile çıkmaktan artık korkar oldu
Daha nereye kadar
Sokağa hiç çıkamamaya kadar mı
Oturduğunuz yerden kendi kendinizi ve ülkeyi yok etmeyiniz
Batan gemiden kimseye hayr(hayır) gelmez
Siyasette yalnızca siyasetçiler ve zenginler özgür olur,
Yahu siyaset yapmayı bile bilmiyorlar
Siyaset diye gidiyorlar taht için annelerini, babalarını, çocukları bile öldürtmüş
Karılarından başka bir de çocuk yaşta yüzlerce kapatması olan Osmanlıcı oluyorlar
İnsan seçtikleri, beğendikleri ile de tanımlanır, yargılanır, eşitlenir, bilinir, tanınır
Bakın Türkiye'nin adı 21. yüzyılda güzel, iyi, doğru şeylerle değil
Yalnızca hergün televizyonu dolduran insanlıkdışı suçlarla 
Ve akıldışılıklarla değil
İş kazasılarında(kazalarında) ve yolsuzlukta derecelerle de anılır oldu
Komşular bile komşularına düşman olur hale geldi
Siyaset birleştirmez, parçalar, böler
Osmanlıcı siyaset ise bunu da da derin, fazla, büyük ve korkunç yapar
Çünkü Osmanlı hayatının gözünde büyük olan şey felsefe, bilim
Ve dini tanımlayan Din hadisileri değil
Başkalarının vatanlarını işgal etmek, başkalarının vatanlarını sömürmek
Vahşet ve şehvettir
Yani felsefeye, bilime ve dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı herşey
Din hadisileri'ne aykırılık bir de nasıl İslamiyet'e halife olur
Bu kafadan kimseye hayır(hayr) gelmez
Böyle kafalardan ne hayır(hayr) bekleyebilirsiniz
Bu kafa tutarsız, mantıksız, akıldışı, bilimdışı, insanlıkdışı, medenilikdışı bir kafadır
Bu yüzden Osmanlıcılık dünyanın heryerinde tepki görmeye mahkumdur
Osmanlıcılık dostsuzluğa mahkumdur
Osmanlıcılık huzursuzluğa, güvensizliğe, adaletsizliğe, vicdansızlığa
Barbarlığa, insanlıkdışılığa
Dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırılığa mahkumdur
Böyle kafadan kimseye hayır(hayr) gelmez,
Ne diyor dini tanımlayan Din hadisileri
'Din bilimdir, ahlaktır, vicdandır, utanmaktır; bilim olmayan yerde din de olmaz'
Yani 'Bilimle yönetilmeyen yerde din de olmaz, ahlak da olmaz, vicdan da olmaz' diyor
Yahu bırakın bilimi, siyaset kitap bile okumayan insanlarla dolu
Ne diyor dini tanımlayan Din hadisileri
'Alimler peygamberlerin varisleridir' diyor
Yahu bırakın alimliği, siyaset cehaletle dolu
Böyle bir siyasetten mi hayır beklenilecek,
21. yüzyılda yüz kızartıcı suçlar Türkiye'ye artık daha da hiç yakışmıyor
Çağ, teknoloji, ekonomi ileri giderken Türkiye'de neden medenilik, insanilik
Mantık, bilimsellik geriye gidiyor
Bilinmeli ki dini tanımlayan Din hadisileri'ne aykırı her oy 
Ya yüz kızartıcı suç olarak ya utanç ya gerilik olarak geri döner,
Siyasete son, bilime özgürlük
Siyasete son, demokrasiye özgürlük
Siyasete son, insanlığa özgürlük
Siyasete son, huzura ve güvene özgürlük
Yüksek nitel, yüksek soyut zekalı insan zaten siyasetçilik değil
Düşünürlük(filozofluk), alimlik, alimelik, bilgelik yapar
Nitel ve soyut olmayan zekadan kimseye hayır(hayr) gelmez
Toplumları ve ülkeleri bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri birleştirir
Siyaset ise siyasi parti siyasi parti, bölük pörçük böler
Atatürk'ü Atatürk yapan siyasetçi olmak değil
Düşünürlük, alimlik, bilgelik yolunda olmasıydı
Çok partili demokrasi denilip ülke 
Atatürk'ün bilim yolundan alınıp
Batı tarafından, Türkiye'nin düşmanları tarafından siyaset bataklığına sokuldu
21. yüzyılda övünçlerde değil ayıplardayız
Maddiyatta kazançta ancak maneviyatta zarardayız
Bedende kazançta ancak ruhta zarardayız
Cehalette kazançta ancak alimlikte, bilgelikte, bilimsellikte zarardayız
Nefste kazançta ancak dini tanımlayan Din hadisileri'nde yani dinde zarardayız
Osmanlıcılık ve siyaset asla birşeyi doğru, iyi yere götürmez
Osmanlıcılığın ve siyasetin arkasında dünyayı 3. dünya savaşı'na sürüklemek isteyen
Batı vardır
Çekiç isteyen, çivi olmaya mahkumdur,
Uyan artık ey insanlık, uyan artık ey akıl, uyan artık ey vicdan
Dini tanımlayan Din hadisileri yerine Osmanlı'ya sarılırsan olacağı bu
Dini tanımlayan Din hadisileri yerine ticarete, mala, paraya, nefse sarılırsan
Olacağı bu
Dini tanımlayan Din hadisileri yerine siyasete sarılırsan olacağı bu
Siyasete son, dini tanımlayan Din hadisileri'ne özgürlük
Siyasete son, Türkiye'ye özgürlük
21. yüzyılda Türkiye'nin bu hali ayıp.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 22.12.17/09.25

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021

Yazıya yapılan bütün yorumlar

Bir Türk Bilgesi 02.08.2018

MURAT BARIŞ ÇETİN'E: Laiklik biryandan çıplakları korumak biryandan din iman vaazları vermek değildir. Ahlak olmayan yerde gerçek laiklik de olmaz. Laiklik de Türkiye'nin icadı değil zaten. Üniversite mezunu değilsen yazılarımı anlamak biraz zor gelebilir ancak cehalet yazmaktan önce anlamayı öğrenmelidir de.

MURAT BARIŞ ÇETİN 02.08.2018

Anarşist ya da teröristsen cevap vermeyin. Ülkemizin laik ilkesini yıkıyorsun da.

Bir Türk Bilgesi 01.08.2018

Bilgeliğin ne olduğunu biliyorsan git bilge ol. Dini tanımlayan Din hadisileri'nden haberin yok daha, felsefenin f'sinden haberin yok, bir de ahkam kesme kibiri içindesin. bilgelik bilgi ile olmaz, bilgi ile bilginlik olur, git önce Türkçe, Din hadisileri ve felsefe öğren. Cehalet akıla hep gülmüştür zaten. Sen gülmene devam et. Felsefe, bilim ve Din hadisileri de sana gülmekte. Akp var diye cehalet alimlik olmaz.

MURAT BARIŞ ÇETİN 31.07.2018

Bilgelik bilgi ile olur ikilik yapmakla değil. Doğru şekilde yapılmasa gülerler dikkat edilmelidir.

Bu yazıya sizde kendi yorumunuzu yazabilirsiniz.