KUDÜS KİMİN

Dini tarihte ilk kez tanımlayan ve tarihte ilk kez 'Din bilimdir' diyen
Din hadisileri'dir
Din hadisileri der ki 'Din bilimdir ve adalettir,
Müslümanlar diyor 'Kudüs bizimdir'
Yahudiler diyor 'Kudüs bizimdir'
Bazıları diyor 'Mescidi Aksa bizimdir'
Bazıları diyor 'Mescidi Aksa bizimdir'
Yani ilk önce konuda bir tutarsızlık var
Yani Kudüs mü Mescidi Aksa mı
Yani bunlar farklı konular
Önce bunu anlamak gerekli,
Şimdi konuya basit bir hukuk gerçeği ile başlayalım
Bir mülk kimindir
Sahibinindir
Sahibi kimdir
İlk yapan ya da ilk yaptıran ya da son satın alan ya da son miras kalanındır
Yani kimse başkasının olan bir eve gidip
'Ben burada doğdum, bu ev benim' diyemez
Ve kimse de böyle birşeyin kendisine yapılmasını istemez,
Şimdi bakalım
Kudüs kimin
Kudüs kaç yılında ve kimlerce kurulmuş ve asıl adı nedir
Bilgilere göre Kudüs günümüzden 5 bin yıl kadar önce Samiler denilen kavimce kurulmuş
Sami kimdir
Kaynaklara göre Yahudi inancına göre Noah'ın(Nuh'un) üç oğulundan birinin adıdır
Ve oğuldan türeyen kavime de Samiler deniliyor
Yani bu durumda Sami İbrani'dir yani Yahudilerin atası
Yani bu durumda Arabça Kudus/Kuds yani Rusalim yani İbranice Yeruşalayim
İsrail milletinin atalarının kurduğu biryerdir
Yani tapu, mülk olarak onlara aittir
Yani Kudüs İslamiyet, Müslümanlık, müslümanlar henüz dünyada
Yoklarken kurulmuş biryerdir,
Gelelim Müslümanların sahiplenme savına
Ne diye sahipleniyorlar
'İlk kıblemiz' diye
Bu neye benzer
Bir insanın bir başkasının evine 'Ben burada doğdum' diye sahiplenmek istemesine benzer
Kaldı ki İslamiyet artık kıble olarak orayı yerk etmiş
Ve kıblesini Kabe yani mekke yapmış
Buna karşın hala Kudüs'e Müslümanların 'İlk kıblemizdi' deyip sahiplenmek istemeleri
Doğru ise bu durumda Kuran'da önceleri yasak değilken sonraları yasaklanan şaraba
Da sahiplenmeleri gerekir
Kudüs ne zaman yapılmış, günümüzden 5 bin yıl kadar önce
Müslümanlar orayı yani oradaki Mescidi Aksa'yı ne zaman kıbleleri yapmışlar
Günümüzden 1400 yıl kadar önce,
Gelelim Mescidi Aksa konusuna
Mescidi Aksa'yı kim, ne zaman yapmış
Yahudilerin peygamberi(dinderi) Abraham(İbrahim) zamanında
O zamanki adıyla İslamiyet'ten yani Müslümanlardan çok önceleri yapılmış
Yani esas adında 'Mescid' yok çünkü Yahudiler namaz kılmazlar
Bu durum neye benziyor
Örneğin Yunanistan'ın, Yunanlılar'ın Türkiye'deki Antik Yunan çağına ait
Eski eserleri ve toprakları 'Bunlar bizim atalarımızın' deyip istemelerine 
Ya da Türkiye'deki Türklerin Orta Asya'daki anavatanlarına, özvatanlarına gidip
'Burası bizim atalarımızındı, burasını bize verin' demelerine benziyor
Yani düşünün ki bir de Türkler 1071'de bu topraklara gelmişler
Yani Türklerden önce bu topraklarda başkaları yaşıyordu, başkaları vardı
Açık ki Kabe'ye karşın(rağmen) Mescidi Aksa'ya 'İlk kıblemizdi' deyip
Sahiplenmek istemek
Öncelikle Kabe'ye, 'Artık kıbleniz Kabe'dir' diyen Kuran'a saygısızlıktır bence
Kaldı ki bir de Müslüman olmayanların da yaşadığı biryere, biryerdeki biryere
Kıble demek zaten İslami mantığa da aykırıdır
Yine kaldı ki zaten İslamiyet'te vatan kavramı yoktur çünkü İslamiyet
Kıyamet'e yani dünyanın ilahi sonuna inanır
Bu yüzden ki bir hadis 'Ölmeden önce ölünüz' demiştir
Yani İslamiyet'te vatan, dünyayı ele geçirmek gibi şeyler değil
Din hadisileri ve insanlığı aydınlatmak vardır
Yani İslamiyet'in amacı dünya, vatan, toprak, mal değil insanlıktır
Bunların anaşılmasını önleyenler ise Din hadisileri'ni bilmeyenler
Ya da bilmezden gelen, tek dertleri dünyayı ele geçirmek isteyen
Mal mülk servet, nefs olan tüccarlar, siyasetçiler ve hükümdarlardır,
Bence Müslümanlar, İslam dünyası siyasetçilere, hükümdarlara sarılmak
Ve Kudüs, Mescidi Aksa kavgası yapmak yerine dini tanımlayan
Dini anlatan, dini öğreten, dini açıklayan Din hadisileri'ne sarılsalar
Hem kendileri hem tüm insanlık hem de tüm dünya için en doğrusu, en iyisi
En güzeli olur
Yani zaten size ait bir kıbleniz var
Ne yapacaksınız artık Mescidi Aksa'yı Öteki dünya'ya mı götüreceksiniz
Siz elinizdekine sahip çıksanıza
Bakın Kabe'nin çevresi üstelik de yükske yüksek otellerle, gökdelenlerle doldu
'Kabe'nin çevresine iki kattan yüksek binalar yapmayın' hadisine karşın
Demek ki din diye, İslamiyet diye birileri gerçeklerin, doğruların öğrenilmesini
Önlemek için
Müslümanların dikkatlerini başka konulara, başka yerlere çekmeye çalışıyor,
Nedir bu, insanları, milletleri, halkları, ülkeleri din diye Din hadisileri'ne göndermek yerine
Cisim, nesne, dünyalık, mal mülk kavgasına götürmek
Gerçek ki cehalet ve nefs içindeki
Din hadisileri'ni bilmeyen siyasetçiler ve hükümdarlar 
Din hadisileri güneşi ile aranıza giren kara bulutlar gibidirler
Onlardan uzaklaşmadıkça güneşi göremezsiniz,
Müslümanlar kendilerine şu soruyu sormalılar:
'Üstelik bizim zaten kıblemiz, Kabe'miz varken
Ve üstelik biz Mescidi Aksa'yı kıble olmaktan terk etmişken
Bizim kurmadığımız, bize ait olmayan birşey nasıl bizim
Ve kıblemiz olur?',
Bakın Müslüman ülkelerini dini öğreten Din hadisileri değil
'Sultanlarla düşüp kalkan alimler bile hırsızdır' hadisine karşın
Hükümdarlar ve onlara özenen siyasetçiler yönetiyor
Bence Müslümanlar Mescidi Aksa yerine dini anlatan Din hadisileri'ne
Sahip çıksalar hem kendileri hem tüm insanlık için en doğrusu, en iyisi
En güzeli olur
Çünkü belli ki Kudüs'e, Mescidi Aksa'ya sahiplenmek isteyenlerin amacı 
Din hadisileri, din, İslamiyet değil petrol, doğalgaz, yeraltı ve yerüstü servetleri
Askeri üs kurmak ve ticaret gibi şeylerdir,
Evet bence Müslümanlar siyasetçilerine ve hükümdarlarına bu soruyu sormalılar öncelikle
Sonra da dini anlatan Din hadisileri'ni
Gerçek ki Din hadisileri yani İslamiyet yani din ticaret, siyaset ve hükümdarlık akılının
Kafasının çok üstündedir
Din hadisileri diyor ki 'İslamiyet, din mescidlerde değil Din hadisileri'ndedir'
Benden söylemesi
Gittiğiniz yol din, İslamiyet yolu değil,
Günümüzden 1400 yıl önce dünyaya gelmişsiniz
Heryere sahipleniyorsunuz
Dine, İslamiyet'e, dinliliğe, Müslümanlığa yakışmaz
Aykırıdır bu
Heryere, herşeye sahiplenmek Yahudilik, Tora(Tevrat) kültürü ve buyruğudur
Dinin ya da İslamiyet'in değil
Dinin ya da İslamiyet'in tek buyruğu ve amacı vardır o da Din hadisileri'dir
Ve dünyayı ele geçirmek, dünyayı kurtarmak değil insanlığı kurtarmaktır,
Yani Kudüs'ün, Mescidi Aksa'nın tapusu size aitse alın sizin olsun
Öte yandan İsrail'e toprak satanlar da Arabların, Müslümanların kendileri değil miydi
Ancak gerçek ki daha dünyada İslamiyet, Müslümanlar yokken
Yahudiler ve ataları oralarda yaşıyorlardı
Bazı şeyler Abraham'ı İbrahim, Daniel'i Danyal, Josef'i Yusuf
Samuel'i İsmail, Jakob'u Yakup, Mose'yi Musa, Jesus'u İsa yapıp
Sahiplenmek kadar kolay değildir .

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 19.12.17/11.41

 

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
DİNSİZ AŞK İSTEME (ŞARKI SÖZÜ) Şiir 13.05.2021
TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN RABİA İŞARETİ YERİNE HAMSE İŞARETİNE GEREKSİNİMİ VAR SAVIM Felsefe 12.05.2021
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.