SUUDİ ARABİSTAN BAYRAĞI

Suudi Arabistan bayrağı İslam dünyasının, Müslümanların 
Dini tanımlayan, anlatan, açıklayan, öğreten Din hadisileri'ni bilmediklerinin
En simge, en genel, en özel, en özgün halidir
Dinin de İslamiyet'in de bayrağında bilim dalgalanır
Din hadisileri dalgalanır, kılıç, silah değil
İnançta kılıç Yahudilik, Tora(Tevrat) kültürüdür
İnsanları ilahlarının yaşadığı yerden uzak tutan 'Havada dönen kılıçlar'
Kültürüdür Tora'daki
Oysa din, İslamiyet dini tanımlayan, anlatan, açıklayan, öğreten 
Din hadisileri'nin dediği gibi 'Bilim, ahlak, vicdan, merhamet, medenilik, nefssizlik'tir
Kılıç, silah, kan, savaş değil,
Yani düşünün ki İslamiyet'in beşiği, anavatanı, doğduğu yer bile İslamiyet'i, dini
Yani Din hadisileri'ni henüz öğrenebilmiş değil
Öteki ülkelerin, öteki milletlerin hallerini siz düşünün,
Zaten Suudi Arabistan'da bir İngiliz casusunun yani sömürgeci İngiltere'nin
Tezgahladığı 'Vahhabilik' diye dindışı, İslamdışı
Dine aykırı, İslamiyet'e aykırı bir inanç, yönetim, devlet var
Bakın bu ülkeyi yönetenler ülkelerinde din iman, şeriat, İslamiyet, Müslümanlık derlerken
Avrupa'da yüzlerce milyon dolarlık şatolar
Yüzlerce milyon dolarlık Batı malı yağlı boya tablolar alıyorlar
Servet, gösteriş(lüks), zevk, haz, eğlence, nefs, servet, adaletsizlik, haksızlık, cehalet 
Bilimdışılık içinde yüzüyorlar
Bu yüzden ki bu ülkede bir imam 'Aç kalırsanız karınızı yiyebilirsiniz' derken
Bir müftü de 'Dünya dönmüyor' diyebiliyor
Çünkü genelde Din hadisileri'nden, özelde de Din hadisileri'nin temeli olan
Bilimden, bilimsellikten, bilimden uzaklar, yoksunlar
İşte bu yüzden İslam dünyası Batı karşısında ve tarih önünde geri, güçsüz 
Etkisiz durumda,
Öte yandan Suudi Arabistan'daki biri bayrağı biri de hükümdarlığı olmak üzere iki şey
Özelde bu ülkenin, genelde ise tüm İslam dünyasının Din hadisileri'nden
Yani doğru dinden, doğru İslamiyet'ten ne kadar uzak olduklarının da kanıtıdır
Şöyle ki Suudi Arabistan bayrağı'nda Din hadisileri'ne uygun olarak bilim, kitap
Gibi şeyler değil
'Kılıç çekmeden, mızrak vurmadan, ok atmadan Allah yolunda bir saat durmak 
Göz ucu kadar isyansız altmış senelik ibadetten üstündür' hadisine aykırı olarak 
Kılıç yani silah yani savaş var
Yine Suudi Arabistan'da Din hadisileri'ndeki 'Sultanlarla düşüp kalkan alimler de hırsızdır'
Hadisine aykırı olarak hükümdarlık, sultanlık, kırallık(krallık) var,
Ve Türkiye'de imamhatip okulları açılıyor
İmamhatip'lerde ne öğretiliyor
hatiplik yani insanları, toplumu, halkı, milleti etkilemek
Yani yönlendirmek için güzel konuşmak sanatı
Oysa Din hadisileri diyor ki 'Kim insanların kalbini kazanmak için güzel konuşmayı 
Öğrenirse Allah kıyamette onun hiçbirşeyini kabul etmez',
Yani açık ki herkes din diye, İslamiyet diye, Müslümanlık diye 
Din hadisileri'ne aykırılık içinde
Gerçek ki Din hadisileri'ne uyulmayan
Siyasetçilere, hükümdarlara uyulan yerde din, İslamiyet olmaz
Bu yüzden ki Din hadisileri 'Din bilimdir, bilim olmayan yerde din de olmaz' der,
Hani nerede, hangi İslam ülkesinde, dini tanımlayan Din hadisileri
Hani nerede Din hadisileri'nin tanımladığı, açıkladığı, anlattığı, öğrettiği
İslamiyet, Müslümanlık
Din, İslamiyet Din hadisileri'ne uymaktır
Siyasetçilere, hükümdarlara takılmak değil
Gerçek ki dünyada henüz gerçek din, gerçek İslamiyet yok
Çünkü hükümdarlar ve siyasetçiler heryeri ele geçirmiş
Bakın halinize, Din hadisileri nere, siz nere
Dinin, İslamiyet'in bayrağında silah değil bilim, Din hadisileri dalgalanır
Din, İslamiyet hatip, siyasetçi, tüccar, hükümdar değil düşünür, alim, alime, bilge
Bilimci yaratır
Bunu olsun öğrenin artık
Bilgisayar çağı'nda.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 19.12.17/10.13

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.