YENİ TÜRKİYE İÇİN BİRLEŞİN

Sayın, saygın, dahi kahraman eğitiminin ve hayatının onurlu karşılığını
Bu topraklara ve insanlarına bilimci, akılcı, mantıkçı, uygar, insanca 
Bir ülke ve hayat biçimi getirerek verdi
O savaş alanlarına bile kitaplarla giden bir dahiydi
Ancak O'ndan sonraki yöneticiler O'nun gibi bilime ve kitaplara yönelik
Kimseler değillerdi
Ve bu durum 'Çok partili sistem' denilen Amerikancı faşist dayatma ile
Siyaset adı altında zirveye ulaştı
Gerçek ki siyaset cehalet ve nefstir
Siyaset fakirden alıp zengine, işçiden alıp kapitaliste vermek
Ve ülkeyi ya barbarlığa ve savaşa ya çıplaklığa ve utanmazlığa 
Ya hükümdarlığa ve diktatörlüğe götürme sanatıdır
Siyasetten medet ummak bir toplum için yapılabilecek en büyük hatadır
Siyaset dini tanımlayan Din hadisileri'nde bile lanetlenmiştir
Bu yüzden ne kendisine ne insanlığa hayrı(hayırı) vardır
Bakın sözümona demokrasi diye 'Çok siyasi partili' hayata geçildikten sonra
Türkiye'nin üstelik de 21. yüzyıldaki haline bakın
İçine gerilim, düşmanlık, dışına savaş dolmuş
Bakın siyasi iktidar Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözünü bile
Anlayamayacak kadar felsefeden, bilimsellikten, edebiyattan uzakta
Üstelik de 'Artık yurtta barış, dünyada barış sözünün bir anlamı kalmadı' diyen
Sözüm ona bir de 'Anayasa pırof'u' siyasetçi
Bakın Atatürk'ün basit bir sözü bile siyaset için nasıl anlaşılamaz zorlukta
Yani bir de bunlar ülke yönetecekler
Hep derim hukuk fakültesilerine(fakültelerine) felsefe ve Türkçe dersi koyulmazsa
Gerçek hukuk öğretemezler
Ve Türkiye'nin 'Demokrasi çok siyasi partili olmak'tır denile denile getirildiği nokta
Taht için öz annelerini, öz babalarını, kundaklarındaki öz çocuklarını
Eşlerini, öz torunlarını bile öldürtmekten çekinmemiş
Karılarından başka bir de çocuk yaşta yüzlerce kapatma kültürü olan
Osmanlı'yı baştacı etmektir
Çünkü siyaset cehalet ve nefs olduğu için götürmek isteyeceği yer ya barbarlık
Ya çıplaklıktır
Ülkemizde siyasetçiler ve tarikatları, cemaatleri din diye, İslamiyet diye
Dini tanımlayan, öğreten, açıklayan Din hadisileri'ni değil
Arabça, Arab tarihi, Osmanlıcılık, nefs, bilimdışılık ve siyasi yandaşlık öğretmektedirler
Din, iman denile denile ortalık çıplak, akıldışılık, bilimdışılık, ahlakdışılık
Din hadisileri'ne aykırılık dolmuştur
Öyleki(Öyle ki) ülkemizde zina, eşcinsellik, eşcinsel evlilik, eşcinsel aile 
Ve genelevler bile yasak değildir
Ülkemiz din, eğitim, demokrasi ve siyaset adları altında sürekli olarak bilimsellikten
Gerçeklerden, doğrulardan uzaklaştırılmaya çalışılmaktadır
Müftülere resmi nikah hakkının verilmesi de demokrasici, laik devlete ve düzene karşı
Sinsi bir hamleden, sinsi bir saldırıdan başka şey değildir
Tıpkı ülkemize demokrasi diye felsefe, bilim, evrensellik ve ahlak yerine 
Gerici, yıobaz, bilimdışı, laikliğe aykırı, insanlığa aykırı
Demokrasiye aykırı, Atatürk'e aykırı siyasi partilerin sokulması gibi
Oysa Atatürk'ün yolundan gidilseydi en azından doğru yolun başında olunmuş olunacaktı
Atatürk doğru yolun sonu ya da kendisi değildi ancak başı idi
Ve doğru yolun başından sapılırsa doğru yolun sonundan da sapılır,
Üniversitelerde üniversite diye felsefe, bilimsellik, evrensellik, insanlık,
Üniversite onuru değil meslek öğretilmektedir
Bu nedenle üniversite diplomasının altı bencil, sorumsuz, bilimdışı, akıldışı, ahlakdışı
İnsanlıkdışı, yoz kişilerle dolmaktadır
Ülkede eğitimi gerçekte bilim değil moda, sömürgenler ve Batı vermektedir
Üniversiteler felsefeye, bilimselliğe, evrenselliğe, insanlığa değil bilimdışılığa
Boşinançlara, siyasete ve özel sektör denilen sömürgenliğe hizmet eder hale getirilmiştir
Bu koşullar altında üniversite mezunu olmak onur değil utançtır,
Gerçek ki Atatürk doğru dini tanımlayan Din hadisileri'nin ilk maddesi
'Din bilimdir, dinde önce bilim gelir, bilim olmayan yerde din de olmaz' demesi gibi
'Önce bilim' deyip doğru ülke olmanın ilk basamağını kurmuştur ancak özellikle 1950
Sonrası gelen ve kendilerine Osmanlı'cı, İslamcı diyen, gerçekte ise Abd'ci 
Ve kapitalist olan siyasetçilerle doğru yolun bu ilk basamağı da yok edilmiştir
Gerçek ki insan için kanser ne ise toplumlar için siyaset de odur
Siyaset Abd'nin ülkeleri ele geçirmek için icat ettiği temel bir silahıdır,
Atatürk ile ülkede yerli sanayi, yerli ekonomi tavan yapmışken 21. yüzyılda ise
Ülkemizde neredeyse yerli sanayi, yerli ekonomi kalmamış durumdadır
Öyle ki devletin, milletin bile malları 'Özelleştirme' adı altında kapitalistlere
Peşkeş çekilmektedir
Öte yandan Türkçe büyük bir saldırı altındadır
Çocuklara her türlü yabancı adın koyulmasına izin verilmiştir
Öyle ki ülkenin cumhurbaşkanı bile 'Türkçe ile felsefe ve bilim olmaz
Türkçeyi terk etmeliyiz' diyebilmiştir
Bilinmeli ki Türkçe terk edilirse Türkiye terk edilmiş olur
Türkçe öyle basit bir dil değildir, evrensel dilin temelidir, dünya dilinin temelidir
Felsefenin ve bilimin temel dilidir, insanlığın temek dilidir
Bu ülkede terk edilmesi gereken şey Türkçe değil demokrasi kılıfı altına sinmiş
Siyasi partilerdir
Ve demokrasi siyasi partiler üzerine değil felsefe, bilim, ahlak ve Türkçe üzerine kurulmalıdır
Türkiye bu değildir, Türkiye bu kötülüğe, yanlışlığa layık değildir
Türkiye Atatürk'ün ve Din hadisileri'nin de dediği gibi bilime ve ahlaka layıktır
Yani dünyanın en doğru ve en güzel şeylerine,
Bu nedenle
Türkiye'deki üniversite mezunuları(mezunları) başta olmak üzere toplumun birinci görevi
Felsefeye, bilime, ahlaka, medeniliğe ve gerçek Türkçeye dayalı Yeni Türkiye'yi kurmaktır
Tüm inanç ve düşünce farklılıkları bir yana bırakılmalı 
Tüm Türkiyeliler felsefe, bilim, ahlak ve evrensel dil altında birleşmelidirler
Bu durum hem Türkiye'yi hem de tüm insanlığı kurtaracak tek yoldur,
Ey üniversiteliler
O diplomalar size işe girin, para kazanın, mevki makam edinin, köşeyi dönün verilmedi
Felsefeye, bilime, bilimselliğe, demokrasiye, laikliğe, insanlığa, ahlaka, evrenselliğe
Hizmet edin diye verildi
Yoksa o diplomalarınızı sakın 'Üniversite diploması' diye göstermeyin
Ve kendinize asla 'Üniversite mezunu' demeyin,
Ey Türkiye toplumu
Birinci, temel görevin felsefede, bilimde, ahlakta ve evrensel Türkçede birleşmektir
Muhtaç olduğun kudret, güç, olanak, olasılık damarlarında değil
Felsefede, bilimde, Din hadisileri'nde, Türkçede 
İnsanlık tarihinde ve Atatürk'ün bilimsel sözlerinde gizlidir
Ey Türkiyeli yerdeki çiçeklere, gökteki yıldızlara değil kitaplara bak
Utanmalıyız ki şu ülkede 100 siyasi parti, 200 üniversite var ancak 100 düşünür(filozof)
Alim, alime, bilge yok
İşte senin en zayıf noktan budur
Hayatın bu zayıf noktayı yok etmek olmalıdır
Yoksa 10 kasım'lar sizin için yastan 
Üniversiteleriniz, üniversite dilomalarınız, demokrasiniz
Ve siyasi partileriniz utançtan başka şey olmayacaktır
Ne mutlu felsefel, bilimsel, ahlakçı
Düşünür, alim, alime, bilge Türkiyeliye
Siyasete son Türkiye'ye özgürlük
Felsefede, bilimde, ahlakta, Türkçede Yeni Türkiye için birleşin
Gerçek cesaret, gerçek Türkiyelilik, gerçek demokrasi, gerçek din
Gerçek özgürlük, gerçek laiklik, gerçek Atatürkçülük bunu yapabilmektir
Unutmayın siyaset denilen cehalet ve nefs zinciri ancak yalanlarla örülür
Tüm üniversiteliler kapitalistleri terk edin ve 1'er Tl, 10'ar Tl, 100;'er Tl olsun verip 
Felsefel, bilimsel, ahlakçı, Türkçeci, evrensel, işçilerle adil paylaşımlı şirketler
Ve felsefel, bilimsel, ahlakçı, Türkçeci kurumlar, kuruluşlar, vakıflar, yayınlar kurun
Türkiye için yapabileceğiniz en önemli şey köle gibi çalışmak değil
Felsefe, bilim, ahlak, Türkçe için yazmak ve okumak olacaktır
Çözüm siyaset, kapitalistler değil felsefe, bilim, ahlak ve Türkçedir
Elleriniz cehalet, nefs ve para değil felsefe, bilim, ahlak, Türkçe ve kitap koksun
Seçmen değil düşünür, alim, alime, bilge olun
Unutmayın siyasete verdiğiniz her oy felsefeye, bilime, ahlaka, Türkçeye
Gerçek demokrasiye, gerçek dine, size, topluma
Türkiye'ye ve insanlığa ihanet olarak geri döner
Ve kazanan her zaman Abd, Batı, Türkiye düşmanlığı, bilim düşmanlığı
Akıl düşmanlığı, ahlak düşmanlığı, Türkçe düşmanlığı olur
Ve size verilecek tek görev, tek amaç da 
Felsefel, bilimsel, ahlaksal, Türkçe, bağımsız, özgür, insanlığa önder olarak var olmak değil
Başarı, ilerlemek, yükselmek diye özel sektörün ve 
Bir başka devletin kuyruğuna takılmak olur
Siyasetten Yeni Türkiye olmaz, siyasetin yaratacağı tek Türkiye her zaman eski, geri
Akıldışı, ahlakdışı, bilimdışı, insanlıkdışı başka devletlere
Başka dünyalara bağımlı bir Türkiye'dir
Ey üniversiteli siz o diplomaları siyasete, ticarete, cehalete, nefse
Başka bir devlete, özel sektöre, bilimdışılığa akıldışılığa, ahlakdışılığa
Türkçe düşmanlığına, yobazlığa boyun eğmek için de cep doldurmak
Köşe dönmek için de almadınız
O diplomalarınızın felsefeye, bilime, ahlaka, Türkçeye, insanlığa
Türkiye'ye, Din hadisileri'ne hakkını verin
Siyaset birgün size 'Çıplaklığa tapın' ya da 'Putlara tapın' bile diyebilir
Yeni Türkiye siyasetsiz, siyasetçisiz ancak felsefel, bilim, ahlakçı, Türkçeci
Ve evrensel olacaktır
Türkiye padişahlığı ve padişahları kaldırdı
Yeni Türkiye de siyaseti ve siyasetçileri kaldıracaktır!

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 17.12.17/13.48

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
AHLAKSIZLIK (ŞİİR) Şiir 14.05.2021
DİNSİZ AŞK İSTEME (ŞARKI SÖZÜ) Şiir 13.05.2021
TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN RABİA İŞARETİ YERİNE HAMSE İŞARETİNE GEREKSİNİMİ VAR SAVIM Felsefe 12.05.2021
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.