BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 92

İnsan dişisi ya da bayan ya da kadın 
İnsan erkeği ya da bayı ya da adamı için var olmuştur, düzenlenmiştir
Onun tek bir işlevi vardır, onun temel işlevi erkeği boşaltmaktır
Anne olmak, doğurmak, üremek falan değil, bunlar sonraki iş
İlk iş erkeği boşaltmaktır
Bu nedenle Kadın hakları, Kadınlara özgürlük, Kadıncılık gibi şeyler boş şeylerdir
Çünkü kadın özgür de olsa köle de olsa asıl işi olan erkeği boşaltmak 
Özelliğinden kurtulamaz, isterse eşcinsel olsun
Çünkü bedensel, cinsel, cinsiyet düzenlenişi böyledir
Bu yüzden insan dişisinin temel görevi, temel amacı kadın olmak değil
Her insan gibi felsefeyle, bilimle, ahlakla, vicdanla, merhametle
Nefssizlikle, medenilikle insanca olmaya çalışmaktır
Bu yüzden insan dişisinin cinsiyetine yönelik amaçlamalar boş şeylerdir
Yani kadın hükümdar da olsa köle de olsa maddenin evrminin, doğanın
Bedeninin, cinselliğinin ona verdiği iş bölümü, görev, amaç bellidir, aynıdır
Yani erkeği boşaltmak
Bakın zaten kadın özgürlüğü, kadın hakları adları altında oluşan şey de
İnsan dişisini cinselliğe, cinsiyete ve doğanın ona verdiği işleve
Daha çok yöneltmekten, sarıltmaktan başka şey değildir
Görüyorsunuz kadınlara özgürlük, kadınlara haklar denilen şeyler arttıkça
Artan şey insan dişisinin çıplaklığı, cinsel utanmazlığının artması
Kamusal alanlarda bile dişiliğinin sunumunu, teşhirini arttırmasından
Başka şey olmamaktadır
Yani kadınlara özgürlük, kadınlara haklar denilen şeyler arttıkça 
Kadınlar düşünürlüğe(filozofluğa), alimeliğe, bilgeliğe değil
Daha çok çıplaklığa, kamusal alanda daha çok cinsel sunuma
Kamusal alanda daha çok cinsel tahrike yönelmektedirler
Yani insan dişisinin var oluş amacı insan erkeğini boşaltmaktır
Bunu sonucunda döllenme, üreme olur ya da olmaz, o başka iş
Zaten görülmektedir ki cinsel ilişkinin zevk, haz, nefs amacı
Zaten üreme amacını milyon kez aşmış durumdadır ki
Genelevler, porno, fuhuş, fahişelik vardır
Yani insan dişisinin nesnel yazgısı, nesnel kaderi bellidir
Yani insan erkeğini boşaltmak
Ve cinsel yapısı da buna göre düzenlenmiştir,
Kadın cinayeti diyorlar ve bunun hem nedenini merak ediyorlar
Hem de buna çözüm istiyorlar
Felsefe bilmedikleri için de yanlış yollara gidiyorlar
Felsefe der ki konuları, sorunları önce felsefe ile anlayın
Kadın cinayeti diye cinayeti ayırmak zaten yanlış birşeydir
Çünkü cinayet cinayettir
Ancak gerçek ki kadın cinayeti denilen cinayetin özel bir durumu
Özel bir içeriği, özel bir özü, özel bir nedeni de var
Öteki cinayetlerden farklı olarak
O farklılık şu ki kadın cinayeti denilen cinayetin nedeni
Kadına değer vermektir
Yani kadın da tıpkı av gibi değer verildiği için öldürülmektedir kadın cinayetinde
Zaten genelde cinayet değer verilen şeyler için işlenir örneğin para, mal gibi
Yani bu durumda şöyle ki kadın cinayeti denilen cinayetin önlenilmesini istiyorsanız
Kadına değer vermeyin, kadına değer verilmemesi kültürünü yaratın yeter
Kimse değer vermediği şeyler için suç işlemek, hapise girmek istemez
Haşere, fare gibi hayvanların öldürülmesi ise bunlara değer verilmesinden değil
Bunların bulunduğu konuta, konuttaki yiyeceğe içeceğe, eşyalara
Değer verilmesindendir
Yani rastlantı olmayan öldürmeler savaşta da olduğu gibi
Birşeye ya da birçok şeye değer verilmesindendir
Savaşta(Salaş)ta da değer verilen ilk şey vatandır
Yani bu açıdan şöyle ki kadına değer verilmesini çoğaltmak için çalışmalar ile
Kadın cinayetinin nedeni çelişmektedir
Yani bu durumda kadın cinayeti denilen cinayetin temel nedeni şu oluyor:
Kadına değer verdirmek, erkeği işsiz ya da yoksul bırakmak
Ve toplumu felsefel, bilimsel, ahlaksal eğitimsiz bırakmak
Yani toplumu felsefel, bilimsel ve ahlaksal olarak bilinçlendirmemek
Yani cinselliğe değer verilmemesi kadına da değer verilmemesini oluşturur
Bu da kadın cinayetini yok eder
Yani önce cinsiyete değil cinselliğe önem vermeyen
Yani nefse önem vermeyen toplum yaratmak gerekir
Ki bu da ancak felsefe, bilim ve Din hadisileri'ne dayalı din anlayışı ile olur
Yani tuhaf bir durum, tuhaf bir çelişki ki kadın cinayetinin temel nedeni
Değer verilen birşeye kadının kendisince zarar verilmesini
Kötülük yapılmasını önlemek içindir
Yani düşünün ki karısını satan biri buna birşey demez de
Karısı kendisini bırakıp başkasına giderse karısını öldürmeyi düşünür
Yani kadın cinayeti denilen cinayette katil erkek karısı ya da sevdiği bayan
Kendisinde kaldıkça değerli olduğunu ve zarar, kötülük görmediğini düşünür
Yani gerçekte kadın cinayeti denilen şey eğer başka bir neden yoksa şizofrence birşeydir
Yani akıl ve ruh sağlığı iyi olmayan toplumlarda var olmaktan başka bir seçenek
Bulamaz kendisine
Devlet de özelde erkeklerin, genelde toplumun sorunlarına ilgisiz ise
Ki demokrasisi ya da yönetimi felsefeye, bilime ve Din hadisileri'ne değil de
Siyasete, siyasi partilere, siyasetçilere bağlı ülkelerde 
Ya da kapitalızım(kapitalizim) gibi sömürüye dayalı ülkelerde zaten devletler
Toplumlarının, insanlarının sorunlarına ilgisizdir
Yani özelde bayana, genelde cinselliğe, daha genelde nefse değer vermeyin
Hiçbirşeyiniz kalmaz
Yoksa toplum olarak hem bayanı baştaçı edip 
Hem de bireyerin bayana değer verilmemesini istemek
Yani kadın cinayeti denilen cinayeti önlemeye çalışmak felsefel açıdan mantıksız olur
Bakın yasal medya bile bikinili, mayolu, çıplak bayan görüntülerini paylaşamıyor
Bir yandan 'Aile toplumun temeli' ve 'Vergi ahlakı', 'İş ahlakı', 'Vatan namusu' falan deniliyor
Yani vergiye, işe gelince ahlak, vatana gelince namus aranıyor, isteniyor
Bir yandan da 'Bırakın karınız, kızınız ortalıkta bikini, mayo denilen sütyen-külot
İle dolaşsın, herkes seyir(seyr) etsin, herkes kendini en azından gözle tatmin etsin'
Yani biryerde deniliyor ki 'Biz bayanı istediğimiz gibi kullanalım ancak siz hiç tepki vermeyin'
Yani ailenin, insanın ahlaka, namusa gereksinimi yok mu verginin, işin, vatanın var da
Bunun nesi akıl mantık, din ahlak, medenilik, demokrasi, bilimsellik, anlamak olanaksız
Yani kadın cinayetini yaratan şey çelişkilerdir
Ve farkında olunmayan çelişkiler
İşte hep bunlar ülkeleri felsefenin, bilimin, Din hadisileri'nin değil
Siyasetin, siyasetçilerin, siyasetçiliğin yönetmesinden ileri geliyor
İnsanlar değer vermedikleri şeyler için savaşmazlar
Bu yüzden kadın cinayeti denilen cinayeti önleyecek tek şey cezalar, kanunlar, hukuk değil
İnsan dişisine değer verilmesini önlemek, yok etmektir
Yoksa kadını öldüren kendini öldürür ve tüm cezalarınız, kanunlarınız, hukuklarınız
Anında geçersiz bırakılır
İnsanlar değer verdikleri şeylere ya sarılırlar ya saldırırlar
Sarılmak ihanet etmemeye bağlıdır,
Güzel şeyler mi görmek istiyorsunuz, öyleyse gözlerinizi seyir(seyr) edin
Ancak arkalarından
Ancak kulaklarınız gözleriniz kadar olanağa sahip değil
Güzel şeyler duymak için
Çünkü doğanın ve nesnelerin dilleri yok can sıkacak
Gözler için ise yalnızca helaya bakmak gibi bir hak var,
Nietzsche okuyup okuyup kafa çekiyorlar, sevişiyorlar
Oysa bir kitap insanları, insanlığı nefsten uzaklaştırdığı ölçüde değerlidir
Kutsal kitapları okuyup okuyup barbarlaşıyorlar, vahşileşiyorlar, acımasızlaşıyorlar
Oysa bir kitap insanları, insanlığı barbarlıktan, vahşilikten, acımasızlıktan
Uzaklaştırdığı ölçüde değerlidir,
Gerçek ki siz israf ettikçe devletinin ve milletiniz kazanacaktır
İsraf ettiğiniz herşey devletinize ve milletinize kazandırır
Çünkü satın alınan her yeni şey vergi de demektir
Yani devletin, milletin, ülkenin gelirinin, kazancının artması
Demek ki devlet, millet gibi şeyler biryerden sonra akıla aykırıdır, doğruya aykırılıktır
Yani demek ki devlet ve millet olmaktan önemli şeyler vardır
Onları öğrenmelisiniz
Örneğin felsefe, bilim, Din hadisileri, insanlık gibi
Yani devlet ve millet olmakla övünmek yerine
Felsefe, bilim ve Din hadisileri ile doğru devlet ve doğru millet olmakla övünmeli
Devletler, milletler, insanlar, ve insanlık dürüst, güvenilir, adil, doğru, yüce
Olmak istiyorlarsa 
Felsefe, bilim ve Din hadisileri'ni öğrenmeliler
Ve cehalet ile nefse karşı olmalılar
Cehalete ya da nefse esir olduktan sonra dürüst, güvenilir, adil, doğru, yüce olunmaz
Bir toplum medyasının felsefel, bilimsel ve dinsel kalitesi(niteliği) kadardır
Medyanıza bir bakın bakalım ne halde
Üniversite diplomalı ve servet içindeki medyanız o halde iken insanlar ne halde olsun
Siyasetçiler yukarıda, patronlar ortada tepişirken
Aşağıda çimenlerin ezilmesi kaçınılmaz olur.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 4.12.17/09.05


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İNCELEMEM Felsefe 05.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.