Jesse Glover Jkd (Non Classıcal Gung Fu) 3

Salazar devam ediyor: “Big punch’ı daha önce duymamıştım. Ama artık ona inanıyordum. Oluşan güç çoğu kişiyi kesinlikle knock out eder. Uygulamak biraz zor olabilir. Üzerinde biraz düşünmem gerekir. Fakat güç inanılmaz. Bir pad’i tutarken herhangi bir yumrukta hissettiğim diğer yumruklardan daha güçlüydü. İlerlemiş öğrenciler saniyede 5-6 straight punch vurabiliyor gibi gözüküyordu. Bu yumrukların arkasındaki hız ve güçten çok etkilenmiştim. Birisi straight blast’ı doğru yaparken siz fokus eldiveniyle alıcı tarafında bulunduysanız onu denemenizi tavsiye ederim. Straight blast ustası olmak istediğim bir teknik oldu.”

Big punch’a büyük yumruk denmesinin nedeni kol kuvvetine destek olarak tüm vücudun katılması ve böylece yumruğun gücünün artırılması yani tüm vücutla vurulmasıdır. Bu da onu kocaman bir yumruk yapar.

Elbette Bruce Lee’nin her öğrencisi aynı şeyleri biliyor ve öğretiyor diye bir şey yok. Çünkü her geçen zaman zarfında sürekli gelişen ve değişen bir öğretmenin müfredatı öğrencilere de yansır. Birileri sizden hep kendi gördüğü çalışmanın aynısını görmeyi beklerler. Bu klasik sistemler dönemine ait bir alışkanlık olarak kalmıştır. JKD’de durum böyle değildir. JKD, olmazsa olmaz ilkeleri dışındaki her çalışmasını değiştirebilir; yeter ki gerek görsün.

Bakın Salazar nasıl devam ediyor: “Bu okuldaki chi sao daha önce yaptığımdan çok farklıydı. Partnerler bong/tan/fook pozisyonunda kilitleniyor ve birbirlerine büyük ileri güç uyguluyorlardı. İki geyiğin boynuzlarını kilitleyip birbirlerini itmelerine benzer şekilde hareket ediyorlardı. Çok miktarda enerji harcanıyordu. Hareket ederlerken merkezdeki herhangi bir açık gövdeye vuruşla sonuçlanıyordu. Vuruşlara kontralar yapılmıyordu. Bir öğrencinin bana açıkladığı gibi ‘neden kontra veya trap yapasın, sadece vur’ (why counter or trap, just strike). Denediğimde başarısız oldum. Ben hafif veya orta derece enerjiyi hissetmeye alışıktım ve bir açıklık oluştuğunda ya direkt ya da endirekt vuruyordum. Benim çalışmam daha çok vuruşlara kontra yapmak veya trapping teknikleri üzerine idi. Bu çocuklar sürekli ileri vuruş basıncı (forward striking pressure) uyguluyorlardı ve yavaş hareket ettiğinizde vuruş otomatik olarak geliyordu. Bu öğrendiğim çok ilginç bir konsept idi. Taktir ettim ve ilerde uygulayacağım. Yanmakta olan göğsüme yaklaşık 20 tokattan sonra bir ara verdim ve diğer öğrencilere bakıp etkisiz gibi gözükmeden nasıl devam edeceğimi anlamaya çalıştım. Bu noktada Jesse öğrencileri ile sparring yapmaya başladı.”

Bruce Lee de alışılmış olan o geleneksel chi sao’yu değiştirmiştir. Yaptığı değişiklikle daha fonksiyoneldir. Biz onun değiştirdiğini de biraz değiştirdik. Şöyle ki:

Klasik Chi Sao: 1. Sabit bir noktada ileriye ve geriye doğru çok dengeli değildi. 2. Yönleri belirli başlangıç şekliyle önce davranana şans tanıyordu. 3. Tradisyonel Wing Chun’un dışında bir tekniği olanaksız kılıyordu.

JKD Bruce Lee Chi Sao: 1. Kalıpsal duruşu değiştirerek bai jong’la her yöne dönme ve denge imkânı sağladı. 2. Yönleri belirli başlangıç şekliyle önce davranana şans tanıyor. 3. Tradisyonel Wing Chun’u olanaksız kılmaya ayarlı.

JKD Kulelkavido Chi Sao: 1. Kalıpsal duruşu değiştirerek her yöne dönme ve denge imkânı sağlayan duruşu aynen aldık. 2. Yönleri belirli başlangıç şekliyle önce davranana şans tanıyan başlangıcı belirsiz kıldık ki kalıpsal metodik özelliğinden uzaklaşarak sokağa daha elverişli olsun. 3. Tradisyonel Wing Chun’un dışına gerekirse ve özgürce taşma imkânı verdik.

Yapılmayan değişiklikler bizim için de geçerlidir ve chi sao’nun başka bir değişiklik ihtiyacı yoktur. Daha fazla değişiklik gerektirmeyecek kadar güzel bir metottur.

25 Kasım 2017   http://www.bizimyaka.com/yazar-80795-Jesse-Glover-Jkd-Non-Classical-Gung-Fu-3