TUFANA KOŞAN TOPLUM

Ben bu toplumu da bu insanlığı da kendi haline bırakıyorum artık. En çekilmez toplum; varlık, bolluk,mutluluk, keyif, zevk, nefis, yozluk  ve mantıksızlık içindeki  'çen-çen çene' toplumudur ki göğü yere indirsen gerçekleri, doğruları, gerçek çözümleri anlamazlar da anlamak da istemezler de.

Hala; yok Atatürk'müş, yok Muhammed'miş, yok Nietzsche'ymiş, yok Che'ymiş, yok Marx'mış , deyip deyip geriye dönüyorlar; bilimsellikte değil geçmişte ve kolay çözümler arıyorlar. Yeni, bilimsel, felsefel, kuramsal yaklaşımlar, çözümler yaratmaktan yoksunlar. Tek bildikleri geçmişi evelemek, gevelemek. Tarih ve gerçekler sanki onlara gidin de tarihte, geçmişte yan, taraf tutun ve mutlu olun diyor. Felsefe, mantık, bilimsellik, dilbilim bilmeyen insanlardan, toplumlarına; böyle toplumlardan da insanlığa ve dünyaya hayır, çözüm gelmez. Onlar futbol takımı tutanlar gibi tarihin karanlık geçmişlerinde taraf tutmakla; işleri falla, büyü ile çözmek isteyen boş inançlılardan farksızdırlar. Aptallığın tarihi aptallar aptallıklarında direndikleri sürece yinelenecektir. Ve tarih de felsefe, mantık, bilimsellik bilmeyenelere aptal der. Ülke ve insanlık sorunlarının çözümü için ortaya çıkıp çen-çene yapanların kaçı bunları biliyor? Hiçbiri. Öyleyse yinelenmekte olan tarih geleceğin çözüm tarihi değil geçmişteki aptallığın yinelenimi tarihidir.

Yak sigarayı, al yanına çayı ya da içkiyi, al eline kılavyeyi  aptallığın  tarihinin yinelenmesine katkıda bulun. Basılan her tuşta kibir, nefis, yozluk, çözümsüzlük, mantıksızlık on karış daha büyüsün.

Ben bu toplumu da insanlığı da kendi haline bırakıyorum. Nuh tufanını yaratan, doğa değil aptalların aptallığın tarihini yinelemekte ısrarlarıydı.

Yazın bakalım yazabildiğiniz kadar; kişnetin bakalım felsefe, mantık, bilimsellik bilmeyen yoz ruhlarınızın atlarını kişnetebildiğiniz kadar. Tufanda atlar da boğulur, binicileri de.

Şu sözü  de çok severim: 'En acınacak insanlardan biri de cahiller içindeki alimlerdir.'

Evet; 10 liralık  kılavyelerin tuşlardan beygirleri ve sanal dünyanın dayanılmaz kışkırtıcılığı ve sonsuz sayfaları  ellerinizde.

Havanda su dövmeye; elekle su taşımaya; bostan beygiri gibi kısır döngülere devam. Siz ancak böyle mutlu olabiliyor ve var olabiliyorsunuz, ne yapalım.

Ama bilin ki bu ülkenin de insanlığın da çözümü; sizin akılınızın bile alamayacağı boyutlarda, biçimlerde, özlerde, koşullarda ve hızla sürmektedir.

Biliyor musunuz  on bin yıl önce de toplumlar sizden farksızlardı kişilik, nefis, kibir , mantıksızlık, içerik olarak.

Ben  tarihte yeni bir bilimsel düşünce ve inanç akımının kuramsal kurucusuyum. Ama gördüm ki farklı görünümde ve farklı isimle gelseler; Atatürk'çüler bile Atatürk'ü; Müslümanlar bile Muhammed'i; Hıristiyanlar bile İsa'yı; Yahudiler bile Musa'yı taşlayacak durumdalar; öylesine bir kibir, nefis, cehalet, yozluk, mantıksızlık, bilimsellikten yoksunluk sarmış insanları ve toplumları.

Yahu siz kim çözüm kim; siz kim ülke kurtarmak kim; siz kim insanlığı ve dünyayı kurtarmak kim? Sizin tek derdiniz ve yeteneğiniz ancak kendinizi ve kendi kibirinizi, nefisinizi kurtarmak.

Sizler gerçekte bu ülkenin ve insanlığın; farklı renklerde ve isimlerde ve hem biribirine hem de bu ülkeye ve insanlığa  düşman birer düşmanısınız.

Bir toplum kendi bilgelerini bile dinlemeyecek duruma gelmişse tufanı hak etmiş demektir. Oynaşın bakalım kılavyelerinizle; kibirlerinizin, nefislerinizin ve cehaletlerinizin düğününde.

Elde sigara, içki , kılıç ile ülkelerin sorunlarını çözebilirsiniz ama insanlığın düşünsel sorunlarını çözemezsiniz.

Açık ve kesin söylüyorum: Ben açıklamadan  ne ülkelerin ne insanlığın sorunlarını çözemezsiniz. Bu işler kuram işi; çen-çen çene değil.

Necdet Gürçiftçi
19 kasım 2010'da internette yayınlandı.Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.