KİMLER ATATÜRKÇÜ BU ÜLKEDE

Kimler Atatürk’çü bu ülkede
Dizilerde, filimlerde pisikopatlara, sosyopatlara, mafyaya
Fahişelere, eşcinsellere, zinacılara, pezolara 
Topluma, ulusa, halka  insanlık, ahlak dersi verdirenler mi
Türk bilgesiyim, diyenlere sayıp sövenler mi
Ellerinde sigara, içki, uyuşturucu ile gezenler mi
Adına bikini dedikleri sütyen, iç donu ile ortalıkta gezenler mi
Bacaklarını, kıçlarını, göbeklerin, memelerini açıp gezenler mi
Yüzleri boyacı dükkanı gibi boya dolu olanlar mı
Kulaklarına  bilek genişliğinde küpeler takıp gezenler mi
Bedenlerine dövmeler yaptırıp hava atanlar mı
Fahişeliğe, eşcinselliğe, zinaya özel yaşam, çağdaşlık, uygarlık
İnsanlık hakkı, demokrasi diyenler mi
Sözlerine yabancı düşünür sözleri olmadan başlayamayanlar
Son nokta koyamayanlar mı
Yabancı düşünürlerin sözleri olmadan düşünemeyenler
Konuşamayanlar, yazamayanlar 
Çağdaşlık ve uygarlık sahibi olmayanlar mı
Çocuklarına, işyerlerine Arab’ça, Latince, İngilizce adlar koyanlar mı
Burçlara, fallara, medyumlara, boşinançlara inananlar mı
Türkiye’yi Atatürk öldükten sonra bir karış ileriye götüremeyenler mi
Türkiye’yi çözüm diye Batı, Arab tutsaklığı zincirlerine bağlayanlar mı
Ülke ekonomisini yerli, yabancı yağma edip paylaşanlar, çökertenler mi
Fahişelere verdiklerinin onda birine emekçi çalıştıranlar mı
Ulusu ilerletmek yerine etnik etnik bölenler mi
Dizilerde ve filimlerde şivelerle Türkçe’yi yok edenler mi
Televizyon reklamlarında fahişesiz, eşcinselsiz
Pisikopatsız, sosyopatsız, çıplaksız, barbarlıksız yapamayanlar
İnsanları düşünürlüğe, bilgeliğe değil de pisikopatlığa
Sosyopatlığa, mafyalığa özendirenler mi
Televizyonda bilgi yarışmalarını bile kumara çevirenler mi
Yanıltıcı, aldatıcı televizyon reklamlarıyla toplumu kandıranlar mı
Barbarlığı, etnikliği,  ulusallıktan gerilemeyi
Terör örgütü ile anlaşmayı demokrasi sayanlar mı
Çözüm sayanlar, sananlar mı
Felsefenin f’sinden, mantığın m’sinden
Bilimselliğin b’sinden anlamayanlar mı
Bikini bayanların izlenebileceği
Toplumsal fuhuş havuzlu siteler yapanlar mı
Demokratik açılımlar için eşcinsellere, fahişelere, zinacılara
Yoz sanatçılara gereksinim duyanlar mı
Sömürgeci, faşist, ahlaksız, onursuz, yoz Avrupa Birliği’ne katılmayı
Atatürk’çülük, uygarlık, çağdaşlık, ilerleme, aydınlanma sananlar mı
Ahlaksız, onursuz insanlara bile ödül dağıtanlar mı
Çıplaklığı kişiliklilikten, onurluluktan, ahlaktan
Üstün tutanlar mı
Ahlaksız, onursuz, zinacı, çıplak, kumarcı
İçki, uyuşturucu bağımlılarını 
Sarı saçlıları ekranlara ve sinemaya  çıkarmak için yarışan
Medya mı, reklamcılar mı, yapımcılar mı, yönetmenler mi
Eşcinsel, zinacı, alkolik, uyuşturucu bağımlısı, açık saçık giyinen
Ahlaksız, onursuz, gurursuz, kişiliksiz, boşinançlı sanatçıları
Sevenler, alkışlayanlar, övenler mi
Seksen yılda milyonlarca pisikopat, sosyopat, ahlaksız
Yetiştirebilmişken beş düşünür yetiştiremeyenler mi
Liseleri bile gövde teşhiri yerleri yapanlar mı
Temel eğitimde
Çocuk yurtlarında bile uyuşturucuyu, fuhuşu önleyemeyenler mi
Televizyon kanallarını pavyona ve boşinanç yayma yuvalarına çevirenler mi
Abd’de, Ab’de okumayı, yaşamayı
Abd’li, Ab’li olmayı Türkiye’lilikten, Türkiye’den üstün tutanlar mı
Türkiye’nin, ulusun yönünü Atatürk, bilim, felsefe  ve Anıtkabir yerine
Abd’ye, Ab’ye, boşinançlara ve Kabe’ye çevirenler mi
Ülkeyi dandik Çin malları ve
Sağlığa zararlı yiyecekler, içecekler ve giysiler ile dolduranlar mı
Fahişeleri, eşcinselleri, zinacıları, çıplakları, ahlaksızları
Baştacı edenler mi
Ahlaksızlaştıkça insanları yükseltenler ve yükselenler mi
Üniversiteleri bilimle ilgisi olmayanların yolgeçen hanı
Ve dans, eğlence, konser, boşinanç yuvaları yapanlar mı
Sanatı  ve medyayı  ahlaksızların, onursuzların, pisikopatların, sosyopatların
Yozların, kişiliksizlerin geçim kapısı yapanlar mı
Ulusu bölüp birbirine kırdıranlar mı
Atatürk’ün, bilimin, felsefenin, insanlığın  savaşçısı değil de
Abd’nin, Ab’nin, Arab’ın savaşçısı olmak için uğraşanlar mı
Atatürk’e, felsefeye, bilime, bilimsellere, düşünürlere, bilgelere değil de
Terörcülere, barbarlara, eşkiyalara, haydutlara, ilkellere, cahillere
Boşinançlılara, Türkiye ve Atatürk düşmanlarına danışanlar mı
Ufacık çocuklarından bile para kazanabilmek için
Ekranlara çıkarmak için yarışanlar mı
Para kazanmak için camilerin bile karşılarına yarıçıplak
Kadın reklamları koyanlar mı
Para kazanabilmek için her yere yarı çıplak, çıplak, cinsel tahrikçi
Reklamlar koyanlar mı
Para kazanabilmek için kadınları soyup soyup
Soyulmuş muza çevirenler mi
Para kazanabilmek için insanların zaaflarından yararlananlar mı
Para kazanabilmek için gecekondu semtlerine bile
Bar, pavyon açanlar mı
Cinsel, duygusal ve emeksel sömürü yapmadan
Para kazanmayı, geçimini sağlamayı beceremeyenler mi
Ülkeyi, toplumu sömürmeden, yanlış yollara itmeden
Para kazanmayı, geçimini sağlamayı beceremeyenler mi
Namus bacak arasında değil deyip deyip
Hiçbir yerde namus bırakmayanlar mı
Kızlarını okula gönder deyip
Okul bitince kızların nereye gittikleriyle ilgilenmeyenler mi
Ezbere eğitim olmaz deyip eğitimi eğitim olmaktan bile çıkaranlar mı
İlerleyip ilerlemediğini Abd’ye, Ab’ye soranlar mı
Hükümeti devletin, Abd’yi ve Ab’yi devletin yerine geçirenler mi
Kızılay’ın çadırlarına Atatürk yerine Türkiye yerine
Mevlana adını  koyanlar mı
Polisin, ordunun kuruluş tarihini Atatürk Türkiyesi ile değil de
Atatürk’ün yıktığı  Osmanlı ile başlatanlar mı
Türkiye’yi yıkmak, yok etmek için ellerinden geleni yapanlar mı
Atatürk Türkiye’sine Türkçe, bilimsel, ulusal
Özgün, özel, özge, özden, yerel  bir tuğla da kendileri koymak yerine
Anlamayı bile başaramadıkları Marx’ın, Lenin’in, Mao’nun, Nietzsche’nin
Platon’un, Voltaire’in arkasına takılıp kuyrukçuluk yapanlar mı
Kadınlara özgürlük, çalışma hakkı, eşitlik deyip deyip
Devletin işyerlerini bile açıksaçık giysi defilelerine
Oynaş ve beden teşhir yerlerine çevirenler mi
Çıplak kadın heykellerini ve resimlerini
Erkeklerin kulaklarına küpe takmasını
Top sakal bırakmayı
Erkeklerin omuzdan aşağı saç uzatmasını
Bayanların kulaklarına üçer, beşer küpe takmalarını
Dudaklarına, burunlarına, göbek deliklerine küpe takmalarını
Televizyon reklamlarında bayanların pedlerini
Uluorta, edepsizce sergilemeyi
Dondurmayı bile seks nesnesi yapan reklamları
Çocukları bile sömüren araba reklamlarını
Reklam deyince barbarlık, ilkellik, aptallık, yanıltma, cinsel sömürü
Küçük düşürme sunan reklamları yapmayı
Çağdaşlık, uygarlık sananlar mı
Saçma sapan belgeler isteyerek yurttaşı zora koşanlar mı
Sigortasız, güvencesiz emekçi çalıştıranlar mı
Asgari ücretten vergi kesenler mi
Milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırmayanlar mı
Parti ve televizyon kanalı kapatmayı zorlaştırıp
Onuru ve haklılığı  için bir  tokat atanların yuvasını dağıtanlar mı
Evde hasta var mı yok mu demeden
Üç kuruş için insanların elektriğini, suyunu, telefonunu kesenler mi
Mantıksız, bilimsellik dışı, insanlık dışı yasalarla ve hukuk  anlayışı ile
İnsanları mağdur edenler mi
Yabancıların düşünürlerine uşaklık ederken kendi bilgelerine kıl kapanlar mı
Felsefeyi Batı düşünürlerine papağanlık sananlar mı
Sanatta, felsefede, bilimde akımlar, görüşler, düşünceler, kuramlar yaratmak yerine
Yabancı akımlara, görüşlere, düşüncelere, kuramlara 
Dalkavukluk, uşaklık edenler mi
Felsefenin f’sinden bile anlamayıp düşünürlere, bilgelere akıl vermeye kalkanlar mı
Batı göstermeden yönlerini bulamayanlar mı
Dilleri  beyinlerinden büyük olanlar mı
Kendi görüşünden değil diye insanlara sövüp sayanlar, düşman olanlar mı
Boşinanç arkasından koşanlar mı
Çıplaklık, yozluk, ahlaksızlık arkasından koşanlar mı
Benciller, sorumsuzlar, ulusal duyarsızlar
Bana ne, sana ne, kime ne diyenler mi
Bu benim özel yaşamım, kimse karışamaz  deyip her pisliği yapanlar mı
İktidara gelebilmek, iktidar da kalabilmek için bin bir dümen çevirenler mi
Kitap karın doyurmaz, namus karın doyurmaz, ahlak karın doyurmaz diyenler mi
Ülkeyi kurtaracağına sen kendini kurtar önce diyenler mi
İnanç özgürlüğü var deyip toplumu boşinançlara yönlendirenler mi
Eğitim özgürlüğü var deyip okulları boş inanç yuvaları durumuna getirenler mi
Türk'lükle insanlığı, Türkiye ile uygarlığı
Çağdaşlığı birbirinden ayıranlar mı
Yabancı sözcükleri, yabancı kültürleri
Ve yabancı şirketleri ve yabancı malları ülkemize dolduranlar mı
Yuva yıkıp, eşine sahip olsaydın, diyenler mi
Bilimselliği, düşünürlüğü, ahlakı, onuru, ulusal bağımsızlığı
Ulusal özgürlüğü değil de
İçkiyi, sigarayı, çıplaklığı, yozluğu, Batıya bağımlılığı Atatürk'çülük  sayanlar mı
Kimler Atatürk’çü bu ülkede?
 
Necdet  Gürçiftçi
2010-Kasım tarihinde internette yayınlandı.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.