BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 73

Evliliğin yerini ilişki
'Seni seviyorum'un yerini 'Sen olsan bari' almış
Türkiye kurban ya da adak sanki
Yoz Batıya adanmış,
Demokrasiyi, hukuku, özgürlüğü
Suç olmadıktan sonra herkesin her istediğini yapabilmesi
Ya da 'Senin özgürlüğün başkasının özgürlüğünün başladığı yerde biter'
Gibi şeyler olarak düşünmek, tanımlamak, tanımak, uygulamak
Akıl ve ruh hastalıklarına demokrasi, hukuk, özgürlük tanımaktan başka şey değildir
Çünkü bireylerin dışında bir de millet, toplum ve ülke denilen şeyler vardır
Başkasına zararlı olmayan şeyler kişinin kendisine ve
Millete, topluma, ülkeye, insanlığa zararlı olabilir
Ki örneğin bir insanın sütyen-külot ya da bikini ile ortalıkta dolaşmasının
Başkalarına zararı yoktur
Ancak akıl ve ruh sağlığı açısından kendisine
Ve bu seçimin ileride yaygınlaşması ile de millete, topluma, ülkeye, insanlığa
Zararı olacaktır
Ki ahlaksızlık, ahlakdışılık da akıl ve ruh hastalıklarına dahildir
Yani demokrasi, hukuk, özgürlük, devlet yalnızca bireyler açısından düşünülmemelidir
Yani yapana zararı olmayan birşeyin herkese zararı olabilir
Örneğin yolda tehlikeli araç kullanan birinin kendisine zararı olmasa da
Öteki sürücülerin kaza yapmalarına neden olabilir
Yani demokrasi, hukuk, özgürlük bireylere göre de, 'başkaları'na göre de 
Seçenlere göre de değil, seçilenlere göre de değil
Felsefeye, bilime göre olmalıdır,
Tıp tarihine bakıldığında anlaşılıyor ki Batıda tıbbın Doğudakinden 
Batıdaki tıppın İslam dünyasındaki tıptan daha ileri olması
Batının tıbta ameliyata yönelmesi ile ilgilidir
Yani Batının teknolojiye yoğunlaşması
Çünkü ameliyat teknoloji gerektirir,
Onur ancak insanlara ait birşeydir
Ve ancak insanlara yani anlaması olan varlıklara karşı ileri sürülebilir
Yani örneğin hayvanlara karşı ileri sürülemez
Yani örneğin vahşi bir hayvan sürüsünün saldırısına uğrayan insan
Onların kendisine onurlu davranmalarını isteyemez
Ancak esir edildiği vahşi bir çetenin
Ya da esir edilidği bir ordunun kendisine onurlu davranılmasını isteyebilir
Ve insan olarak başkalarına karşı ileri sürülebilir
Ve insanlar evlerindeki Beyaz eşya'ların evlerinde
Onurlu bir biçimde var olmalarını, durmalarını isteyemez
Örneğin insanın kendi lağımını temizlemesi 
Ya da başkalarının lağımlarını temizlemek onursuzluk olarak yorumlanabilir
Değerlendirilebilir bazı toplumlarda
Ya da bir toplumda bazı kimselerce
Örneğin yoksullaşan soyluların ticaretle uğraşmaları, dükkan açmaları bile onursuzluk
Sayılmıştır uzunca bir süre Eski Avrupa'da
Ve yine bazı işler, bazı hayat biçimleri ve tercihler(seçimler) de,
Bilmemek yani cehalet sonsuzlaştırır ancak güçsüzleştirir
Bilmek güçlendirir ancak sınırlar
Bu yüzden düşünür(filozof), alim, alime, bilge olmak
Bilmezlik ile bilmek arasında gidip gelmeyi
Ve uzmanlığa karşı olmayı gerektirir
Çünkü bilmemek sonsuzluğu ile
Bilmek sınırlılığı ile beyini, ruhu yani insanı ele geçirir
Bilmek bir yandan güç, özgürlük verirken bir yandan da sınırlar, sınırlılık getirir,
10'a dokuz yenilecek olduktan sonra
Hayata 1-0 önde başlamak neye yarar
10'a dokuz yenecek olduktan sonra
Hayata 1-0 yenik başlamaktan ne olur,
Kemik ilginç birşeydir
İnsan iskelet yani kemik üzerine sarılmış ettir
Ancak doğanın tarihine baktığımızda ilk canlılar kemiksiz canlılardır
Örneğin amipler, solucanlar kemiksizdir
Yani insan ve memeli hayvanlar ve kemikli öteki hayvanlar 
Kemik üzerine sarılı et olmalarına karşın
Önce iskelet yani kemik değil et var olmuştur
İskelet bedeni(vücudu) dik tutmaya yarar denilir
Ancak balıkta da kemik var, iskelet var
Ve balığın dik durması diye bir şey yok
Demek ki iskeletin temel işlevi dik tutmak değil
Canlıda daha çok iç organın ve daha büyük iç organların var olmasını sağlamak
Yani iskelete bakıp 'Hayat harekettir' diyemeyiz
Zaten kemikler de hareket etmeyen şeylerdir
Demek ki evrim iskeletten yani kemikten ete değil
Yani eti kemik değil kemiği et yaratmıştır
Ya da ikisini de iki farklı şey
Etten kemiğe yani iskelete doğru evrimdir de
Ve bir iç evrimdir de
Yani bu durumda bedenin asılı(aslı) kemik yani iskelet değil ettir
Ve gerçek ki insan topraktan gelip toprağa gitmez
Molekülden gelip moleküle gider
Gaz molekülleri de dahil
Bakın iskelet toprağa karışmamak için nasıl da direniyor
Yani et ve iskelet aynı anda var olmamışlar
Oysa evlerin önce iskeletleri var olur
Ve eti hareket ettiren iskelet değil
İskeleti hareket ettiren et
Ve gerçekte ölüm ne et ister ne kemik
Et, kemik bahane
Ve karın ağrısı, karın şişkinliği, karın şişliği deyip geçmemek gerekir
Çünkü karaciğerde, dalakta, pankreasta, bağırsaklarda, midede ölümcül bir hastalığın
Ya da durumun habercisi, belirtisi olabilir
Duyulmayan sözlerden değildir
'Karını(Karnı) ağrıyordu, üç gün sonra öldü' sözü
Evlilik yaşının düşük olması yanlıştır
Çünkü evlilik yalnızca bedensel birşey değil
Bir aile yaratma, koruma, sürdürme kültürüdür de
Vay ki felsefe, bilim peşinde değil de oy, iktidar peşinde koşan siyasete
O av yasağında avlanan ve yavruları avlayan avcıya benzer
Merak etmeyin üniversite mezunlarında bile bu cehalet, nefs, bencillik
Sorumsuzluk, modaya esirlik, cinselliğe esirlik
Eğlencesel internete esirlik, örgütsüzlük, başıboşluk
Başıbozukluk, yozluk olduğu sürece bu ülkeye de dünyaya da
Gerçek demokrasi, insancıl dünya, bilimsel var oluş, barış asla gelmez
Sizin sırtınız asla yere gelmez
Rahat, huzurlu, güvende olun siz diktatörlük, faşizım(faşizim) arayışçıları
Ve silah üreticileri, satıcıları.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 18.11.17/08.36

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Güzel Filistinim.. Şiir 16.05.2021
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.