ÇÖKÜYORUZ

Çöküyoruz
Toplum ve ülke sistemi parçalanıyor, bölünüyor
Toplumun kitleleri, parçaları birbirine düşman oluyor
Ülkeye her alanda utanmazlık pompalanıyor
Moda, cinsel sunumculuk ve çıplaklık ile
Benden uyarması
Hem de sağlıktan eğitime
Hukuktan devlete
Medyadan sanata 
Dinden ekonomiye kadar her alan çöküyoruz
Çünkü heryeri felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri'ne bağlı
Gerçek din değil
Moda ve cinsellik sarmış
Çöküyoruz
Hem de her alanda
Benden uyarması,
Hastahaneye gidiyorsunuz
Yapılması gerekli tahlilleri eksik veren doktorlar
Yani düşünün bir insan karın ağrısından ya da baş ağırısından şikayetçi ise
İlk yapılması gereken şeylerden biri bağırsakta patlama
Beyinde kana var mı diye bakmak
Karaciğerinde sorun olan insana ilk yapılması gereken şey ultrason iken yapılmıyor
Ve böyle yapılmadığı için ölen hastalar oluyor
Gerekli olanın 4-5 katı değerde gözlük veren doktorlar
Bekleyen hastalara bilimsel uyarı yerine kızan öfkelenen, kaba davranan doktorlar
Doktorların kendisini bilim yerine modaya, mankenliğe, cinselliğe vermiş bayan sekreterleri
Doktorların cezaevi hücresi gibi muayene odaları
Ve hastahaneler sağlık yuvası değil sanki moda, mankenlik yuvası,
Hukuka gidiyorsunuz
Pet şişeyi, terliği, meyveyi silah sayan yargıçlar
Öyleyse Müslümanların 'Nimet' dediği ekmek de silah sayılmalı bu durumda
Ekmek birisine fırlatılırsa pet şişe, terlik, meyve gibi
Ve yalanı, iftirayı ayıramayan yargıçlar
Yalanın, iftiranın esiri olmuş mahkeme kararları
Bileklerdeki tırnak izlerinin saldırı değil savunma karinesi olduğunu
Anlamayan bir hukuk
Yalancı şahitlerin kaynadığı ve karara temel alındığı mahkemeler
Alimlerden ya da dürüst, güvenilir kişilerden oluşmayan toplumlarda 
Şahitliğe, şahitlere güvenmek niyeki(niye ki)
Bir yalancı şahitle ya da uyduruk bir hastahane raporu
Yalan ile, iftira ile dava kazanan
Yalancılar, iftiracılar
Bayan yargıçlara, savcılara bakıyorsunuz
Yargıç mı, savcı mı yoksa modacı mı, manken mi yoksa ev kadını mı diye 
Düşünmek zorunda kalınıyor
Ve adliyeler sanki hukuk yuvası değil moda, mankenlik yuvası
Hukuk sanık sussa bile
Tüm şahitler ve delil sunumları aleyhine olsa bile
Ölmüş olsa bile gerçeği, doğruyu anlayabilmelidir
Tıpkı kalbi durmuş hastaları doktorların, tıppın canlandırmaya çalışması gibi
Hukuk hastalarca yanıltılamayan, gerçeği, doğruyu
Mutlaka ve kendiliğinden bulan tıp gibi olmalı
Bunun için de ceza ve boşanma davalarına 
Beden dili uzmanları, yalan makinesi ve hipnoz da dahil edilmeli ,
Eğitime bakıyorsunuz
Sanki felsefeyle, bilimsellik, ahlakla, edeble, insanlıkla ilgisiz yerler
Eğitim yuvası değil sanki moda, mankenlik yuvasılar ve siyasi iktidar makamılar
Ve hapishanelerdeki sayısız öğretmen ve akademisyen,
Medyaya bakıyorsunuz
Özellikle siyasi iktidar yandaşı medya ile
Medya olmaktan çıkmış
Öyle ki siyasi iktidar yandaşı medya 
Kendine iş olarak yalan söylemeyi, iftira atmayı, hakaret etmeyi
Muhalefete saldırmayı edinmiş
Özellikle siyasi iktidar yandaşı medyada gerçek, doğru, dürüstlük hak getire,
Sanat zaten sanat olmaktan çıkmış
Dinsel ahlaka ve bilimsel mantıpa aykırı sözde sanatçılar heryeri kaplamış
Toplumun, milletin, ülkenin tepesine sanatçı diye oturtulmuşlar,
Din desen Din hadisileri'ni değil
Arabçılık, Osmanlıcılık ve siyasi iktidar yandaşlığı öğretmek, aşılamak olmuş
Din hadisileri olarak öğretilmeyen dinin Diyanet'e bile yararı kalmamış kı
Bir Diyanet başkanı 'Babanın öz kızına şehvetle bakması haram değildir' 
Gibi tuhaf bir fetva verebildi
Dinin din görevlisine bile bir yararı kalmamış ki bir imam salatalık ile yakalandı
Din hadisileri'nden yoksun, uzak Arab dünyası da aynı durumda
Suudi Arabistan'da bir imam 'Aç kalırsanız karınızı yiyebilirsiniz' diye
Bir müftü de 'Dünya dönmüyor' diye fetva verdi
Yani Din hadisileri'nden uzaklaşılıp Arablaşmak din diye öğretiliyor topluma
Sonra bir de bunlara nikah kıydırılacak öyle mi,
Ekonomi desen patronların, şirketlerin, özel sektörün diktatörlüğü
Çalışanlar da onların köleleri sanki
İsterlerse işe alıyorlar, isterlerse işten atıyorlar
İstedikleri gibi çalıştırıyorlar
Özel sektör bilimselliklten, ahlaktan ve ulusallıktan kopmuş
Yalnızca cebini doldurmaya ve nefsine bakıyor
Parayı veren yabancılara bile fabrikalarını, şirketlerini satmaktan hiç çekinmiyorlar
Zaten bu ülkeye 21. yüzyılın terörden bile tehlikeli kanserini 
Moda ile sokan da özel sektör
Ekonominin amacı felsefel, bilimsel, ahlakçı, insanca, adil bir ülke yaratmak değil
Patronların, şirketlerin, özel sektörün ceplerini doldurmak olmuş,
Moda, beden, kas, cinsellik esiri
Felsefesiz, bilimsellikdışı, ahlakdışı, robotik, mekanik, bencil, sorumsuz
Bireysellikçi, nicel, tikel, 'Bana neci, sana neci'
Berduş, serseri, pısikopat(psikopat), sosyopat, ilkel, barbar, maganda
İnsanlardan oluşan bir topluma doğru gidiliyor
Böyle bir toplumdan kimseye yarar ve hayır gelmez
Siyasetteki, ekonomideki, medyadaki ve modadaki bencillik, sorumsuzluk ve yozluk
Topluma da yansıyor
Felsefel, bilimsel, ahlakçı olunsa bireysellik yanlış, kötü, zararlı olmaz
Yani alim bir tek insan cehalet ve nefs içindeki tüm insanlardan üstündür
Ancak hem cehalet hem nefs içinde olunursa bireysellik çok kötü
Çok yanlış, çok zararlı olur
Kanser gibi birşey olur, toplumu gittikçe yok eden,
Çözüm ne
Çözüm şu:
Ülke felsefe, bilim ve Din hadisileri'ne dayalı din ile yönetilmeli
Tüm ülkede ve özellikle
Kamu kurumlarında, kuruluşlarında moda, manken özentisiliği yasaklanmalı
Devlet çalışanı yalın, sade, gösterişsiz, modasız, cinsel sunum giyimsiz, nefssiz 
Ve topluma, insanlığa doğru, iyi, nitelikl, örnek olmalı
Sigara, içki kullananlar devlet kurumlarında, devlet işyerilerinde 
İşe alınmamalı
Pılajlar(Plajlar), otel havuzları, site havuzları, cinsel sunumlu giyim 
Cinsel sunumlu medya, cinsel sunumlu sanat yasaklanmalı
Medyada yandaşlık yasaklanmalı
Eğitim felsefel, bilimsel, tarafsız olmalı
Din yalnızca Din hadisileri üzerine kurulu olmalı
Hastahanelerde doktorların odaları geniş, ışıl ışıl, güzel, doktora yakışır olmalı
Doktora saygı göstermeyen bir devlet öteki vatandaşlarına hiç gösteremez
Bilimsel ve ahlakçı olmayan siyasi partiler kapatılmalı
Zina yasaklanmalı, genelevler kapatılmalı
Fuhuş, zina
Eşcinsellik, Atatürk düşmanlığı ve Osmanlıclık tedavisi zorunlu akıl ruh hastalığı
Kapsamına alınmalı
Türkçe bakanlığı, Ahlak bakanlığı ve Gençliği koruma polisi kurulmalı
Felsefe edebiyat fakültelerinde değil bağımsız fakültede öğretilmeli
Tüm okullarda ve tüm üniversitelerde bilimsel felsefe ve felsefel Türkçe
Dersleri zorunlu olmalı
Okullara, üniversitelere sanatçıların, siyasetçilerin, patronların 
Felsefe, bilim, Din hadisileri ve teknoloji dışındaki kimselerin
Sunuma girmesi yasaklanmalı
Tüm liselerin adı da işi de yalnızca felsefe, bilim, teknoloji üzerine olmalı
Siyasetçilerin, patronların, sanatçıların
Felsefe ve bilim ile ilgisiz 
Felsefeye, bilime, teknolojiye, insanlığa katkısı olmamış kimselerin 
Ve ahlakdışı kimselerin isimlerinin okullara
Ve üniversitelere koyulması yasaklanmalı
Ve en son aşamada da siyaset tümden yasaklanmalı
Ve ülke felsefenin, bilimin, Din hadisileri'nin
Düşünürlerin(Filozofların), alimlerin, alimelerin, düşünürlerin, bilimcilerin
Egemenliğine verilmeli
Yoksa inanın gerçekten çöküyoruz
Ölümcül bir hastalıkta ölümden önce sahte iyileşme belirtisi durumu içinde
Göstere göstere, sevine sevine
Benden söylemesi
Benden uyarması
Yoksa unutun doğru, iyi yarınları
Işık arayanlar aydınlığa gitmeli, karanlığa değil
Akıllı toplum felsefeyi, bilimi, Din hadisileri'ni
Düşünürleri, alimleri, alimeleri, bilgeleri dinler
Akıl arayamayan toplumlar da siyaseti, siyasi partileri, siyasetçileri
Gerçek ki toplumlar ya hak ettikleri gibi yönetilirler
Ya da çoğunluğun diktatörlüğü ile
Şimdilik bu kadar.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 17.11.17/17.40


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.