BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 71

Ben bilgeyim diye yazmıyorum tüm bunları
Bilgeliğin başkalarına gereksinimi yok
Siz bilge olun, dünya bilimsel, insanlık bilimsel, ahlaklı ve nefssiz olsun diye yazıyorum
Çünkü toplumların yetişkinlerinin en az yarısı bilge olmadan toplumlar
İnsanlığın yetişkinlerinin de en yarısı bilge olmadan insanlık için umut yoktur
Bilgelik ayakkabı gibi başkaları için değil insanın kendisi içindir çünkü
Tıpkı güneş gibi
Yani yük sizin sırtınızda değil benim sırtımda,
Felsefe sürekli düşünme, sürekli araştırma, sürekli eleme, sürekli kuşku 
Sürekli güvenmezlik, sürekli kıyaslama, sürekli akıl yürütme gerektiren bir bilimdir
Felsefe evrenin mahkemesi, evrenin hem avukatı, hem savcısı hem yargıcı 
Evrenin laboratuvarı gibidir
Çünkü her türlü olasılığı, olanağı, seçeneği bilmek, ayrıştırmak, incelemek, görmek ister
Yanlış yapmamak, hak yememek için
Bu yüzden felsefe her beyinin, her kişiliğin kaldırabileceği, yapabileceği birşey değildir
Ve hem her bilimi hem herşeyi kapsayan bir bilimdir, en başta da kendisini
Öteki bilimler öncelikle ve genelde hep kendi dışları ile didişirken 
Felsefe öncelikle hep kendisi ile didişir
Yani hiçbirşey olmasaydı öteki bilimler var olamazdı ancak felsefe yine olurdu
Ne yazık okullarda felsefe diye felsefe tarihi anlatılmasına,
Üniversitelileri artık alime, alimeye, düşünen insana, kültür insana benzemelerinden değil
Mankene, modacıya, magazinde ünlü denilen kimselere benzemelerinden anlıyoruz
Yalnızca okuduğu bölümden anlayan üniversite mezununa yazıklar olsun
O ki bilim ve insanlık için değil 
Ya cebi ya patronlar için okumuş demektir,
Bilinemezcilik başka, bilinmezlik başka şeydir
Ve bilinemezcilik mutlaklık yani kalıcılık iken bilinmezlik görelidir yani geçidir
Bilinemezcilik özel olarak evrim ve tanrı konularında olsa da
Genel anlam olarak hiçbirşeyin bilinemeyeceği üzerine kurulu iken
Bilinmezlik bilinmezliğin geçici olması
Şimdi bilinemeyen şeyin şimdi bilinemiyor olsa da gelecekte bilinebileceğini içerir,
İnsanda örneğin iki başın olması şimdilik ya da hiçbir zaman olası ve olanaklı değilken
Ya da her cinsin belli bir yıl sonra karşı cinse dönüşmesi şimdilik olası 
Ya da hiçbir zaman olanaklı değilken
Birgün olabileceği ya da hiçbir zaman olmayacağı olsa da 
Ya da dünyadan aya yürüyüp gitmek şimdilik olası ve olanaklı 
Ya da hiçbir zaman olanaklı değilken
Birgün olabileceği ya da hiçbir zaman olmayacağı olsa da 
Seçenek olarak var olması seçenektir
Yani düşünün ki asla olmayacak olmasına karşın
Örneğin demirin altın olmasını mı istersiniz, bakır olmasını mı
Çinko olmasını mı, ekmek olmasını mı, yumurta olmasını mı
Ya da kağıt olmasını mı gibi birşeydir seçenek
Yani seçeneğin olası ya da olanaklı olması gerekmez
Anlaşılmalıdır ki insan ve insanlık olasılık ve olanak üzerine değil
Seçenek üzerine yoğunlaşmalıdır
Ve olasılık ile olanak sınırlı iken seçenek sınırsızdır
Olasılık ve olanak boyun eğmek iken seçenek savaşımdır ve sonsuzluktur
Örneğin bir tavla zarının 7 gelmesi olasılığı da olanağı da sıfırdır
Ancak seçeneği vardır
Ve bir tavla zarı 7 gelecek biçimde yapılırsa yapılabilir
Yapılamazsa yapılamaz ancak seçenek olarak vardır
Ve yapılırsa yeni bir tavla oyunu ya da yeni bir oyun var edilebilir
Var olmak olasılık ve olanak gerektirir
İlerlemek ise seçenek
Seçenek ilerleticidir ve yaratıcılığı, yaratmayı gerektirir
Yani felsefeye yani bilime göre seçenek yalnızca sunulmuş, verilmiş
Var olan seçenekler değildir
Yani seçenek düşünen, felsefel, bilimsel insana ait birşeydir
Ve gerçekleşmesi, olması gerekmez
Yani dünyada ya da evrende olasılığının ya da olanağının olması gerekmez
Seçenek insanın yaratıcılığıdır
Bu nedenle dünyada ve evrende tek yaratıcı insandır
Bu yüzden her ilahın işi insanladır, insanla işi olmayan ilah
İlahlar tarihinde yoktur
Evren ilah arıyorsa, ilah istiyorsa insana baksın
Ve her seçeneğin yapılması, gerçekleştirilmesi gerekmez,
Genelde insan, özelde ise patronlar ve devletler 
Bilimi ve teknolojiyi isterler ancak felsefeyi istemezler, sevmezler
Çünkü bilim ve teknoloji onlara para kazandırır
Bu nedenle devletlerin, milletlerin ve insanların medenilikleri için
Sahip oldukları bilime ve teknolojiye değil felsefeye bakmak gerekir,
İnsan ilah gibi ya da ölümsüz bir varlık değil gibi değil
Bir idam mahkumu gibi yaşamalıdır
Çünkü doğduğu döllendiği andan başlayıp ölüme mahkumdur
Ve demesi gereken tek şey
'Zamanı geldi mi?' olmalıdır hayata, dünyaya
Yanıtını beklemeyen  bir soru olarak, boyun eğip,
İnsanlara ya da insanlığa okunmasını önereceğim beş şey ise
Karl Marx'ın felsefesi, Muhammed'in Din hadisileri 
Necip Alsan'ın 21. yüzyıl ve çağımız 
Kemalettin Tuğcu'nun İhtiyar dilenci
Ve Atatürk'ün sözleri olurdu
Gerçek ki felsefeyi bilmeyen evrimi de dini de bilemez
Ve hem insan hem ülkeler hem insanlık hem sanat hem akıl adına 
Ne yanlış, ne kötü, ne zararlı şey 
Sanatı yanlış, kötü, ahlakdışı sanatçılardan almak
Bunu yapmaktansa sanatsız kalmayı yeğlerim
Ya da kendi sanatımı kendim yapmayı
Sanata dolmuş ahlaklısından çok ahlaksızı
İnsanlığa doğru, iyi örnek olmaktan çok yanlış, kötü örnek olanı
Giyiniğinden çok çıplağı
Hayır sanatsız kalan bir millet değil felsefesiz kalan bir millet ya geriler 
Ya insanlıktan çıkar ya yok olur
Ve ne mutlu 'Türk'üm diyene' ya da ne mutlu 'İnsanım diyene' değil
Ne mutlu 'Düşünürüm(Filozofum), alimim, alimeyim, bilgeyim' diyenlere
İnsanlığı ayırmak değil
Felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisileri ile birleştirmek gerekir
İşte bu yüzden bir de evrensel dil gerekir
Ve gereksinim duyulan güç kanda yani bedende değil 
Felsefede, bilimde ve Din hadisileri'nde yani beyindedir
Gerçek ki düşünürlük, alimlik, alimelik, bilgelik 
Yani felsefe bilimsellikle ve tarafsızlıkla olur
Ne tuhaf birşey insanları ilahlara tapınmaya yine insanların çağırması
Ve ne tuhaf patronun ilah, ilahe gibi yaşarken
İşçinin doğal yaşam savaşımı(mücadelesi) yapan bir canlı gibi olması
Gerçek ki felsefeden uzak olmak yalnızca doğmuş olmaktır
Küçük bir çocuk bir taşa takılıp düşmüşse
Büyüklerin kaldırmadığı taş yüzündendir
Yerçekimi yüzünden değil
Kuşkusuz ki 'Felsefe yapma' ve 'Kitap karın doyurmaz' diyenler 'Alim olma' diyenlerdir
Ve istedikleri düzen hayvanların dünyası ve kölelerin dünyası gibi bir dünyadır
'Gölge etme başka ihsan istemem' diyen iki Diyojen vardır
Biri herkesin olabileceği yani yalnızca kendisi için 'Güneş' isteyen
Biri de herkes, tüm insanlık için 'Güneş' isteyen
Gerçek ki ortalık ilk Diyojen dolu
İşte felsefe ikincisidir
Bu yüzden felsefe basit insan işi değildir
İnsanlığın 'Büyük olmak'tan istediği şimdilik yalnızca nefs olaraktır
Düşünce olarak değil
Gerçek ki akıldışı, ahlakdışı, insanlıkdışı sanatçılar
Çıkar için yalnızca kendilerini özgürleştirmek isteyen
Toplumu, insanlığı köleleştirmek isteyen köle sahipleri gibidirler
Sanat gıdaya da benzer, korunmazsa bozulur
Kuşkusuz ki toplumlar ve insanlık hem doğru sanata ve doğru sanatçıyı korumak
Hem de akıldışı, ahlakdışı, insanlıkdışı sanata ve sanatçılara karşı savaşmak zorundadır
Yanlış sanat insanlığın değil ticaretin ve siyasetin kardeşidir
Sanatçı olmak felsefel, bilimsel ve Din hadisileri açılarından
Doğru ve iyi insan olmadıktan sonra yanlış, kötü, zararlı, anlamsız, gereksiz birşeydir
Sanatçının sanatına değil kişiliğine bakmak gerek önce
Ey 'Din halkın afyonudur' diyenler
Uyuşturucunun mabedlerin çevrelerinde değil de
Bilim öğreten okulların çevrelerinde satılıyor olması tuhaf değil mi
Bilim ve teknoloji Mars'a gider de
Ahlak bir arpa boyu yol gidemiyor bu dünyada
Çünkü 'Felsefe yapma' demek 'Ahlak yapma' da demektir
'Kitap karın doyurmaz' demek 'Ahlak karın doyurmaz' da demektir
Ne yazık mideden başka yere çalışmayan bilime, teknolojiye ve insanlığa.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 15.11.17/09.26


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Güzel Filistinim.. Şiir 16.05.2021
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.