BÖYLE SÖYLEDİ DİN- 13

Ahlakdışı, akıldışı
İnsanlığa zararlı, kötü, yanlış örnek sözde sanatçıları milletlerin
Toplumların, halklarına başlarına sanatçı diye geçiriyorlar
Sonra da dinden, laiklikten ve demokrasiden söz ediyorlar
Onlar bilmiyorlar mı ki din, laiklik ve demokrasi akıl işidir
Ve akıla ahlak da dahildir, ahlaka akıl da
Ve din de akıl ve ahlaktır,
'Bir hırsız duvar delerek bir eve girmişse, o deliğin önünde ölümle cezalandırılır ve gömülür
Bir evde yangın çıkar ve oraya yangını söndürmeye gelen bir kimse 
Evin sahibinin malında göz gezdirip evin sahibinin malını alırsa, kendisi de aynı ateşe atılır
Adam kendisine bir çocuk veren karısından ya da kendisine bir çocuk veren kadından
Ayrılmak isterse karısına çeyizini geri verir 
Ve çocuklarına baksın diye tarlanın, bahçenin ve malların bir kısmının kullanım hakkını verir
Çocuklarını büyüttüğü zaman çocuklara verilenlerden bir parça
Oğlanınkine eşit olan bir parça da ona verilir
Ondan sonra kalbinin erkeği ile evlenebilir
Bir adam bir kadın alır da bu kadın ona bir kadın hizmetçi verirse ve çocuklarına bakarsa
Ancak buna rağmen adam başka bir kadın almak isterse ona izin verilmez
Bu adam ikinci bir kadın alamaz
Bir adam bir çocuğu evlatlık alır ve oğlu olarak ona ismini verirse ve onu besleyip büyütürse
Büyümüş bu çocuk bir daha geri istenemez
Bir adam başka bir kişinin özgürlüğünü kısıtlayacak hareket ederse aynı ceza ona verilir.
Bir kişi hırsızlık yapsa eli kesilir, tecavüz etse ölüm cezası ya da erkeklikten men edilir
Bir kişi kendisiyle aynı sınıftaki bir kişinin dişine zarar verirse onun da dişi çekilir
Bir kişi kendinden daha alt sınıftaki bir kişinin dişine zarar verirse 166 Gr gümüş öder
Babasını döven evladın iki eli kesilir
Bir adamın gözünü çıkaranın gözü çıkarılır
Birisini suçlayan ispata mecburdur, ispat edemezse ölüm cezasına çarptırılır
Bir tapınakta veya hükümdar hazinesinde hırsızlık yapan ölümle cezalandırılır'
Bu sözler Hammurabi'ye aittir ki Mezopotamya'da yaşamış bir kıraldır(kraldır)
Peki bu sözleri söyleyen inançlar nasıl din olabilirler
Çünkü din Din hadisileri'nin de dediği gibi bilim, ahlak, vicdan, merhamet
Nefssizlik, medeniliktir
İnançlara bakın ve söyleyin Hammurabi'nin bu sözleri ya da 
Bu sözlerin benzerleri hangisinde yok
Hammurabi ilah ya da peygamber(dinder) miydi ki inançların kutsal kitaplarında
Onun emirleri var
Öyleyse ilk din Hammurabi kanunları ve ilk peygamber Hammurabi olmalı değil mi
Yoksa ilahları Hammurabi'den mi esinlendi
Hammurabi'ye mi özendi
Hammurabi'yi mi kendisine örnek aldı,
Yani bir inanç düşünün ki Hammurabi ile aynı sözleri söylüyor
Bu durumda o inanç 'Din bilimdir, ahlaktır, vicdandır, merhamettir
Medeniliktir, nefssizliktir' diyen Din hadisileri'ne göre din olabilir mi
Yani din öyle birşey olmalı ki din tanımının içindeki özelliklere
Sahip olmayan hiçkimse din üzerinde etkin, etkili olamasın öyle değil mi
Yani bu durumda inanç ya da din denilenler Hammurabi kanunları olmuyor mu
Ve Hammurabi bir peygamber midir
Ve Hammurabi kanunları ilk din midir
Ancak Din hadisileri diyor ki doğru olarak
'Din bilimdir, ahlaktır, vicdandır, merhamettir, medeniliktir, nefssizliktir' 
Yani bu durumda ya Hammurabi peygamber değildir
Ya da din denilenler din değildir
Hammurabi kanunlarına din demek nasıl bir dindir
Çünkü görülmektedir ki din denilenler Hammurabi kanunları ile 
Hemen hemen aynı şeylerdir
Ve bunun da Din hadisileri ile yani gerçek, doğru din ile hiçbir ilgisi yoktur
Yani şeriate din demek dine aykırıdır
Çünkü bu durumda ilk din Hammurabi kanunları
İlk peygamber de Hammurabi olmuş olur
Ve ne Hammurabi ne Hammurabi kanunları bilim, ahlak, vicdan, merhamet
Medenilik, nefssizlik' yani dini tanımlayan Din hadisileri değildir
Öyle iken ey insanlar din diye Din hadisileri'nin peşine takılmak yerine
Neden Hammurabi'nin, Hammurabi kanunları'nın peşine takılmaktsınız
Ve bir de buna din demektesiniz
Kuşkusuz ki siz dini yani Din hadisileri'ni bilmeyenlerdensiniz
Gerçek ki Din hadisileri'ni değil şeriatı din yapmak
Hammurabi kanunları'nı din, Hammurabi'yi de ilk peygamber yapmaktır
Kuşkusuz ki gerçek, doğru din yani Din hadisileri'nin tanımladığı din
Şeri şeriatle değil bilimle, bilimsellikle
Yani eğitim, tedavi ve kişilerin sorunlarını çözmekle atar
Ne kolay değil mi sorunları çözmek yerine kesip atmak
İnsanları eğitmek yerine öldürmek
Gerçek ki size, tüm insanlığa Din hadisileri'nin tanımladığı
Gerçek, doğru din gelecektir
Kuşkusuz ki din insanları, insanlığı ve dünyauyı barbarlığa, vahşete, caniliğe
Canavarlığa değil
Bilimselliğe, ahlaka, vicdana, merhamete, medeniliğe, nefssizliğe götürendir
Öyle iken hala kendinize nasıl 'dinli' diyebilirsiniz
Takılmışsınız Hammurabi'nin, Hammurabi kanunları'nın peşine 
Kendinize dinli diyorsunuz öyle mi
Kuşkusuz ki öyleyse siz dini bilmeyenlersiniz
Bilin ki artık nerede cehalet, bilimdışılık, ahlakdışılık, vicdansızlık, merhametsizlik
Barbarlık, vahşet, nefs varsa orada din yoktur
Kuşkusuz ki 'Din bilimdir, ahlaktır, vicdandır, merhamettir, medeniliktir, nefssizliktir' 
Diyen Din hadisileri doğru söyledi
Öyleyse Din hadisileri değil
Dini cehalet, nefs, şeriat, zulüm, barbarlık, vicdansızlık, merhametsizlik
Bilimdışılık, düşmanlık, zulüm, eziyet sanan sizler din değilsiniz
Ne mutlu ki size tarihte ilk kez dini doğru olarak tanımlayan Din hadisileri'ne
Ve Din hadisileri'ne uyanlara
Kuşkusuz ki siyasetçiler, diktatörler, zalimler, barbarlar, cahiller, nefs esirleri sizi
Din diye Din hadisileri'ne değil Hammurabi kanunları'na götürürler
Hammurabi kanunları'na birşeyler ekleyip
Hammurabi kanunları'ndan birşeyler eksiltip önünüze din diye koyarlar
Buzun güneşten korktuğu gibi neden Din hadisileri'nden korkuyorsunuz
Ve Din hadisileri'ni öğrenmek istemiyorsunuz da
Barbarlığınıza, nefsinize ve cehaletinize daha uygun ve daha yakın gelen
Hammurabi kanunları'na din diye sarılıyorsunuz
Ne mutlu ki size gerçek, doğru dini öğreten, anlatan, açıklayan, tanımlayan
Din hadisileri'ne
Size her kim 'Dinliyim' diye gelirse ona Din hadisileri'ni sorun
Din hadisileri'nden haberi yoksa gerçekten dinsizdir de kendisini dinli sanmaktadır
Ne acı hem Hammurabi kanunları'nı savunup hem de kendilerine din ve dinli diyenlere
Kuşkusuz ki onlar gerçek, doğru dinin tanımlandığı, açıklandığı, öğretildiği
Din hadisileri'ni bilmeyenlerdir
Kuşkusuz ki zalimlere bile zulüm edenler de zalimdirler
Kuşkusuz ki yanlışa yanlışla, kötülüğe kötülükle karşılık vermek din değildir
Çünkü Din hadisileri'nin de dediği gibi 'Din bilimdir, ahlaktır, vicdandır, merhamettir 
Medeniliktir, nefssizliktir'
Onurunuz, gururunuz, inancınız, dinini, hayatınız, ruhunuz
Adınız, namınız, ününüz Din hadisileri ile olsun.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 11.11.17/13.09


Başlık Kategori Yayın Tarihi
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
NORMAL OLUNMADAN NORMALLEŞME OLMAZ Felsefe 09.05.2021
TÜRKÇEDE '-NA' EKİ MANTIKSIZLIĞI SAVIM Felsefe 07.05.2021
AL BAYRAK (ŞİİR) Şiir 06.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.