BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 63

Felsefeyi hiçbir devlet öğretemez
Çünkü felsefeye göre o devletin de yıkılması gerekir
Çünkü şu an hiçbir devlet doğru devlet değil
Felsefeyi hiçbir din(inanç) öğretemez
Çünkü felsefenin o dini de yıkması gerekir
Çünkü şu an hiçbir din doğru din değil
Felsefe diye öğretilen şeyler serçelerin önlerine atılan ekmek kırıntıları gibidir
Zaten devletler, ülkeler, toplumlar, halklar, milletler felsefeyi bilselerdi
Başlarına hiçbirşeyden anlamayan siyasetçileri değil
Düşünürleri(Filozofları), alimleri, bilgeleri geçirirlerdi
Demokrasi diye siyaset değil felsefe, bilim isterlerdi
Gerçek ki dünyada ne doğru demokrasi biliniyor ne doğru din
Ne doğru devlet ne doğru ülke ne doğru felsefe
Herşey kurulu işe gelen ezbere
Sokrat, Platon, Voltaire, Goethe, Hegel, Engels, Marx, Nietzsche
Okudun diye öğrendiğini ya da anladığını mı sanıyorsun felsefeyi
Güzel, doğru sözler öğrendin diye öğrendiğini ya da anladığını sanıyorsun felsefeyi
Sence tıp Hipokrat'ın kitapları ve sözleri midir
Fizik Galile'nin, Newton'un, Einstein'ın kitapları ve sözleri mi
Resim sanatı ressamların resimleri mi
Müzik sanatı bestecilerin besteleri mi
Edebiyat yazarların romanları, öyküleri, şiirleri mi
Sizce insanlık yalnızca bir ülkedeki insanlar mıdır
Ne acı üstelik de Batı felsefe mazisini ezberlediiler diye felsefeyi bildiklerini sananlara
Öğren artık ey insanlık felsefe mazi değil, kişiler değil, kitaplar değil
Sözler değil bilimdir,
Yazmaktan amacım yalnızca düşünülmesini ve öğrenilmesini sağlamak değil
Yazılmasını da sağlamaktır
Olmaktan amacım yalnızca olmak değil olunmasını da sağlamaktır
'Gerçek, doğru, iyi, kötü, güzel herkese göre değişir' diyorlar
Bu bile mutlak gerçek üretmektir
Ancak onlar nesnel, bilimsel ve herkese göre gerçek, doğru, iyi, kötü, güzel olan
Gerçeği, doğruyu, iyiyi, kötüyü, güzeli bilmiyor olmalılar
Onlar hem keyfi hem göreli olan gerçekten, doğrudan, iyiden, kötüden, güzelden başka
Gerçek, doğru, iyi, kötü, güzel yok sanıyorlar
Çünkü onlara felsefe diye felsefe bilimi değil felsefe mazisi öğretiyorlar
Çünkü felsefe geçmişleri, şimdileri
Ve gelecekleri yanlış, kötü üzerine kurulu olanlar için olumsuzdur
Onlara derim ki süt herkes için de süt değil midir
Ekmek herkes için de ekmek değil midir
Şeker herkes için de şeker değil midir
Kanser herkes için de kanser değil midir
Gece herkes için de gece değil midir
Güneş herkes için de güneş değil midir
Ölüm herkes için de ölüm değil midir
Matematik herkes için de matematik değil midir
Kimya herkes için de kimya değil midir
Fizik herkes için de fizik değil midir
Tıp herkes için de tıp değil midir
5X5 herkes için de 25 değil midir
Ayağa çivi batması herkese acı vermez mi
Havasız kalan herkes ölmez mi
Kalbi alınmış herkes kalpsiz kalmaz mı
Herkesin içinde iskelet yok mu
Kuduz virüsü aşısız herkesi öldürmez mi
10 bin volt önlemsiz herkesi çarpmaz mı
Gecenin ve gündüzün olması güneşe bağlıdır, güneşe görelidir
Ancak gece herkes için gece, gündüz herkes için de gündüz değil mi
Su hidrojenden ve oksijenden oluşur yani varlığı onlara bağlıdır, görelidir
Ancak su herkes için de hidrojen ve oksijen değil mi
Herkese göre değişen muhallebi herkes için de muhallebi değil midir
Herkese göre değişen gün herkes için de gün değil midir
Herkese göre değişen vergiler herkes için de vergi değil midir
Herkese göre değişen mutluluk herkes için de mutluluk değil midir
Herkesin gözyaşı bilim için de gözyaşı değil midir
Herkesin kanı bilim için de kan değil midir
Hastalıklar herkes için de kötü değil mi
Gelirsizlik herkes için de kötü değil mi
Evsizlik herkes için de kötü değil mi
Zulüm herkes için de kötü değil mi
Gürültü herkes için de kötü değil mi
Adaletsizlik herkes içinde yanlış değil mi
Nankörlük herkes için de yanlış değil mi
Şerefsizlik herkes için de yanlış değil mi
Aşk, sağlık, gelir, dostluk, huzur, güven herkes için güzel değil mi
Tıppın hastalıklar hakkındaki doğru bilgileri mutlak değil mi
Tıppın hastalıklar karşısındaki başarıları mutlak değil mi
Yoksa çamaşır makinaları gerçekte çamaşırları yıkamıyor da size mi öyle geliyor
Yoksa buzdolabıları gerçekte ısıtıyor da size mi soğutuyor geliyor
Gerçekte ateş yemekleri pişirmiyor da size mi öyle geliyor
Demek ki herkese göre değişmeyen, herkes için aynı olan
Gerçekler, doğrular, iyiler, kötüler, güzeller vardır
Felsefe, bilim ve din işte onlarla ilgilenir, onlarla uğraşır
Yalnızca kendi gerçekleri, kendi doğruları, kendi iyileri, kendi kötüleri, kendi güzellikleri
İle uğraşanlar yani yalnızca kendi öznesi ile ilgilenenler bencilleşir, sorumsuzlaşır
İncir çekirdeği bir dünyaya
İncir çekirdeği bir ruha, incir çekirdeği bir beyine, incir çekirdeği bir kişiliğe sahip olurlar
Ve herşeyi incir çekirdeği içinde sanmaya başlarlar
İşte bu yüzden felsefe hem öğretir hem de akıl ve ruh sağlığını korur
Öğrenilmemesinin ve akıl ruh sağlığının bozulması felsefeden yani bilimden değil
Kişinin kendi özelliklerindedir
Su testisini kıran şey dünyada suyun var olması değil kişidir
Yalnızca kendi gerçekleri, kendi doğruları, kendi iyileri, kendi kötüleri, kendi güzellikleri
İle dünya, hayat, kişilik, ruh, beyin kurmuşlara gerçekten de çok acı
Nedir su damlasını görüp de yağmuru görmemek
Nedir balığı görüp de denizi görmemek
Nedir dağın önünü görüp de arkasını görmemek,
Karşı cinse hediye vermeye gelmez
Çünkü bayın bayana verdiği hediye
'Ben bayan olsaydım bunu severdim' 
Bayanın baya verdiği hediye de
'Ben bay olsaydım bunu severdim' anlamına da gelir,
İnsanlar mezara gitmek için ev satın alırlar
Her ev bir mezardır gerçekte
Öyleyse devletçi ülke en güzeli değil mi
Herşey devletten olsun
İnsan olmak insandan,
İnsanlık elinde oyuncaklar gibi cep telefonları, bilgisayarlar, silahlar, kıredi(kredi) kartları
Ve bedeni ile dev bir çocuğa benziyor
Oyuncaklarından başka hiçbirşey umurunda olmayan
Ve insanı ruhsal açıdan insanca yapan hiçbirşey girmemiş henüz dünyasına,
Yüreğinin götürdüğü yere gitme
Felsefenin, bilimin ve dini tanımlayan Din hadisileri'nin götürdüğü yere git
Çünkü yürek denilen şey
Kendini bile bir yere götüremeyen et,
Küçük şeylerle mutlu olmalı diyorlar
Bence en doğrusu hiç mutlu olmamak
Çünkü nasılsa mutluluk küçük ve etten birşey
Etsiz gerçekler ve etsiz doğrular karşısında
Ve bir ülkede arabalar çoğaldıkça kazalar çoğalıyorsa
Arabalar medenilik değil barbarlık içindir
Ah ne acı birşey
Dün 'Ülke şirket gibi yönetilmeli' diyenlerin
Bugün belediye gibi yönetmeleri
Ve acaba ne zamandır şirketler için ölmek şehitlik
Gerçek ki siyaset
Cehalet ve nefs karışımı bir gevezelik
Bundandır kuşkusuz
Ülkede çok okulun, okullarda az bilimselliğin olması
Kimi para kovalar kimi karga
Para kovalayanlardan değil de
Karga kovalayanlardan çıkabilir Mustafa Kemal,
Komünızımın(Komünizmin) simgesi orak çekiç yerine
Kalem kitap olsaydı belki bugün yaşıyor olurdu
Ve yıkılacak Din hadisileri gereği bayrağında kalem kitap yerine
Kılıç taşıyan Suudi Arabistan
Çin bayrapına bir yıldır koymuş
Yahu ondan Amerikan bayrağında onlarca var
Bence üniversiteye giriş sınavı kalkmalı da
Sınav yapılacaksa da Kül kedisi, Pamuk pırenses(prenses), Polyanna, Kibritçi kız
Keloğlan gibi masallardan olmalı
Hiç değilse insanlığa en gerekli şeylerden olan 
Vicdansal mantık açısından iyi bir başlangıç olur,
Ölüm korkusu geçmişe yöneliktir
Bu nedenle ölüm korkusu olan toplumlarda kültür, bilim ve teknoloji ileri olur
Kültürün, bilimin, teknolojinin Afrika'dan Avrupa'ya doğru güçlenişi bu yüzdendir
Bakın ölümden korkmayan Spartalılar'a ne oldu
Kuşkusuz ki Sodomlular, Gomoralılar ve Pompeililer de ölümden korkmayanlardı
Demek ki ölümden korkmamak kötü birşey,
Kuran'ı ve ezanı neden gazel gibi okuyorlar
Din bilimdir, müzik değilki(değil ki)
Müzik eğlence demektir
Ve din bilimdir, eğlence değil,
Türkiye'ye beş kötülük pomlanıyor ısrarla ve sinsice
Biri çıplaklık, biri kaslılık, biri dövme, biri pirsing, biri moda
Ve bu beşli toplanmada barbarlıkta yani utanmazlıkta
Sonra bu ülkeden boşuna hayır bekle
Tuz bile çürüdükten sonra beklemek boşuna
Diktatörlüğün özelliği yalnızca emir(emr) etmek değil
Bilimdışı, vicdandışı, akıldışı, insanlıkdışı, yanlış, kötü, zararlı, çirkin şeyleri emir etmektir de
Yani diktatör ve diktatörlük 'Hergün bir bardak süt için' demek değil
'Asla süt içmeyin' demektir
Yani diktatörlük özgürlük vermek değil özgürlüğü yok etmektir
Kimse doğru, iyi, güzel, bilimsel, insanca şeylere diktatör, diktatörlük diyemez
Felsefel, bilimsel açılardan
Yani diktatörlük tanımı da keyfi, kişiye göre değildir
Yani herkes için diktatörlük olmayan diktatörlük yanında
Bir de herkes için de diktatörlük olan diktatörlük vardır da herkes bunu anlamayabilir
Balık deniz içindedir de denizi bilmez örneği
Öyleyse diktatörü ve diktatörlüğü anlamak için de
Diktatöre ve diktatörlüğe karşı savaş için de akıl gerekli
Ah ne acı çivili yataklara yatıp 'Bakın ben acı duymuyorum' diyenler gibi
Bazı şeyleri gösterip 'Bakın ben diktatör değilim, bakın bu ülkede diktatörlük yok' diyenlere
Kuşkusuz ki onlar felsefeyi, bilimi ve dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmeyenlerdir
Demek ki bilmek kadar bilmemek de güçtür
Ah bayan(kadın) oldukları için herşeyi yapmayı kendilerine hak ve özgürlük gören bayanlar
Ve baylar yapıyorlar diye herşeyi yapmaya kalkan bayanlar
Bay(Erkek) oldukları için herşeyi yapmayı kendilerine hak ve özgürlük gören
İlkel, barbar baylara benzerler
Ve onlar 'Biz bayanız' diye yaptıklarının onları bayanlıktan uzaklaştırıp
Baylaştırdığını anlamazlar bile
Sanki bayan olmanın amacı, görevi, nedeni bay olmaktır, baya dönüşmektir
Felsefeye, bilime, Din hadisileri'ne, insanlığa değil de
Birbirlerine bakıp yapanlara, düşünenlere, isteyenlere gerçekten çok acı
Gerçek ki onlar deniz içinde yaşayıp denizi bilmeyen balıklara benzerler
Korkulur ki onlar 'Baylar bırakıyor' diye bıyık, sakal bırakmaya 
Ve ayakta çiş yapmaya da başlarlar
Oysa felsefel, bilimsel, dinsel insan olmak mutlak doğrusu, mutlak iyisi, mutlak güzeli
Felsefeden, bilimden, dinden uzaklaşmak aptallaştırır, ilkelleştirir
Barbarlaştırır ve gülünçleştirir kişileri
Ve bilmiyorlar mi onlar özgürlük deyip soyunduklarında ortalığa
Sonuçta yine baylar, bay egemenliği için soyunmaktalar
Bilmezler ki kabuğu yumurta için özgürlüktür
Kabuksuzluk değilken
Demek ki bay bay olmalı, bayan bayan olmalı
Ancak bunu aşıp bir de felsefel, bilimsel, dinsel insan olmalı
Yani incir çekirdeği içinde kalınmamalı
Ne yazık özgürlüğü, mutluluğu bedenlerinde yani nefste aramak, istemek
Felsefel, bilimsel, dinsel insan olmakta aramayanlara, istemeyenlere
Onlar ki sonunda insan mezarlığına gömülmekle köpek mezarlığına gömülmek 
Giyiniklikle çıplaklık 
Ahlak ile ahlaksızlık
Vicdan ile vicdansızlık
Doğrular ve yanlışlar arasında
Bile fark göremez olurlar
Ne acı farksızlık yanında bir de farklılığı, farkları göremeyenlere, anlayamayanlara
Onlar sonunda ya barbar olurlar ya ahlaksız ya deli ya gülünç.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 10.11.17/07.16

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
AHLAKSIZLIK (ŞİİR) Şiir 14.05.2021
DİNSİZ AŞK İSTEME (ŞARKI SÖZÜ) Şiir 13.05.2021
TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN RABİA İŞARETİ YERİNE HAMSE İŞARETİNE GEREKSİNİMİ VAR SAVIM Felsefe 12.05.2021
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.