BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 58

Ölüme karşı savaşanlar felsefel, düşünsel, derinlik yaratamazlar
Çünkü dikkatlerinin en fazlasını bedenlerine, sağlıklarına
Bedensel varoluşlarına, beden kütlelerine verirler
Onlar bilimde, teknolojide ileri, üstün olabilirler
Ancak felsefede, bilimsel ruhta ve dinde en ileri ve en üstün olamazlar
İnsanlar ve toplumlar akıllarına en çok takılı olanlardır
Bu yüzden vatanları ölümü en çok göze alanlar kurtarabilir
Ancak felsefede, kişilikte bilimsellikte ve dinde onlar önde, ileri, üstün olamazlar
Çünkü ortaya koydukları şey felsefe, bilimsel ruh değil
Bedenleri, canları, kütleleridir
Bu yüzden beden, beden sağlığı, bedensel güçlülük olarak 
En güçlü, en sağlıklı erkeklerle en iyi, en üstün, en ileri yeni nesil sağlamaya çalışanlar 
Toplumlarının yok olmasına neden olurlar
Çünkü dişiler öyle olmadıkları için yeni nesil de erkekler ile dişilerin ortalaması olur
Ve her nesil bir yandan bedensel güç olarak yerinde sayarken
Bir yandan da düşünsel derinlikten uzaklaşır
Ve sonunda toplum kendi kütle gücü ile kendini yok eden bir kütleye dönüşür
Spartalılar'ı yok eden işte budur
Doğada hayvanların en güçlü erkekleri kalır
Ancak yavruları yalnızca erkekler yapmaz
Ve sonuçta hayvanlar beden olarak güçlü 
Ancak yine de hayvan olarak kalırlar
Kuşkusuz ki maymunun iki ayak üstünde yaşamaya başlayıp
İnsanı yaratması
İnsanın hayat karşısında daha az güç kullanmasını da sağladı
Ve insan beyini daha güçlenmeye başladı
Gerçek ki maymunun iki ayak üstüne kalması
Yalnızca insanın başlangıcı değil medeniyetin ve medeniliğin de başlangıcıdır
Bu yüzden beden gücüne fazla kapılmayın
Beden güçlendikçe beyin, ruh zayıflar çünkü
Çünkü beyin ve beden birbirleri olmadan var olamasalar da
Birbirlerine zıttırlar
Tıpkı tahteravallinin iki ucu gibi
Bu yüzden sömüren ülkeler ve sömüren sınıflar
Sömürdükleri ülkelerde felsefeye, bilime, düşünmeye değil
Bedene, sıpora(spora), bedeni baştacı yapmaya yönlendirirler sömürülenleri
Ve vahşi, barbar, ilkel toplumlarda beden ve bedensel gösteri hep baştacıdır
Bu nedenle insanlar ve toplumlar var oluşlarını
Bir ucunda felsefe, bilim, düşünce, beyin, kitaplar olan
Bir ucunda beden olan bir tahterevalli gibi düşünmelidirler
Kendilerini ve hayatlarını
Bu yüzden herkes iki elinde beden, beden sağlığı, sıpor(spor) aleti olan değil
Bir elinde beden, beden sağlığı, sıpor aleti
Bir elinde de felsefe, bilim, kültür, kitaplar olan olarak düşünmelidir, sunmalıdır
Ve felsefeyi, bilimi, düşünceyi, beyini, kitabı öne
Bedeni, sıporu sona koymalıdır
Ve istemelidir kendisini kendisine ve hayata
Unutulmamalı ki iki elinde kılıç olanlar hükümdar
İki elinde de kitap olanlar alim olurlar
Sıradan ya da olağan insan ikisinin arasında olmalıdır
Kuşkusuz ki sıradan, olağan insanlar hükümdarlar gibi büyük bir koruma
Ve korunma 
Alimler kadar tehlikeden, sorunlardan uzak bir dünya, hayat altında, içinde değillerdir,
İnsanlar saç uzatmak yerine akıl uzatmalı
Takından dövmeye
Saç modasından süse
Moda ilkellik kültürüdür
Mükemmelliğe göre geriliktir
Doğruya göre yanlıştır
Akıla göre aptallıktır
İnsanlar vücutlarını göstereceklerine erdemlerini göstermeli
Farklılık moda ile değil
Felsefeye, bilime, dine uygun insan olmakla olur
Farklılık hayvanlıktan insanlığa 
İlkellikten, barbarlıktan medeniliğe, bilimselliğe doğru gitmekle olur,
Ticarette satıcının kazanması alıcının zararı ile oluyorsa
O ticaret dine aykırıdır,
Evliliğe, evlilik yüzüğüne 'Halkalı kölelik' diyenler anlamıyorlar mı
Bayana(Kadına) kölelik cinsel güzellik olarak sundukları kendi uzun saçları
Ve cinsel sunumlu giyimleridir asıl
Gerçek ki bayanları baylara(erkeklere) kölelik içine sokan asıl şey
Bayanların kendilerini baylar için cinsellik, güzellik içine sokmalarıdır
Hele ki bayların yanlarında adına bikini, mayo dedikleri sütyen-külot
Bayanları özgür yapmak yerine kuşkusuz ki baylar için daha çok köle yapıyor
Yoksa onlar kölelik dedikleri evlilik yüzüğü ve evlilik yerine 
Bedenleriyle, utanmazlıkla ve genel bay bakışlarına
Genel bay nefsine mi köle olmak istiyorlar
Ya da onlar bir çift göze kölelik yerine sayısız göze 
Bir nefse köle olmak yerine sayısız nefse köle olmayı mı özgürlük sayıyorlar,
'Halka inelim, halka gidelim' diyen siyasetçiler oluyor
Beceriksizler halka inerler ya da giderler ki onlar felsefe, bilimsellik bilmeyenlerdir
Becerikliler ise felsefe ve bilim ile halkı ilerletirler, yükseltirler
Ne acı demokrasiyi felsefe ve bilim yerine halk sananlara
Onlar ki felsefeyi, bilimi değil halkı çoban
Ve kendilerini sürü sanırlar
Öğretmenler bilimsel gerçekleri ve bilimsel doğruları öğrenmek ya da kanıtlamak için
Öğrencilerine mi giderler, öğrencilerini mi tanık ya da delil ya da hakem yaparlar
Kuşkusuz ki cehalet ve nefs içindeki toplumlarda karar verici olarak
Felsefeye, bilime, düşünürlere, alimlere, bilgelere değil de halka gitmez
Zaten büyük bir yalnızlığın, büyük bir cehaletin
Büyük bir nefsin ve büyük bir yanlışın itirafıdır
Onlar bilmiyorlar ki doğru karar da doğru halk olmak da
Felsefeye ve bilime gitmektir
Ve onlara dini tanımlayan Din hadisileri
'Din bilimdir, bilim yoksa din de yoktur'
Atatürk de 'Hayatta en doğru yol gösterici bilimdir' dedi
Bakın hiçbiri de 'Halktır, halkın beğendikleridir, halkın gelenekleridir
Halk iradesidir' dememiş
Öyleyken neden bu demokrasi diye halka gitmeler, halka sormalar
Halk alim mi olmuş
Ve siyasetçiler cahil
Yani hangi matematik akademisyenleri bir matematik sorununu
'Şunu bir de halka soralım, halk daha iyi bilir' der
İşte böyle felsefeden, bilimden anlamayan siyasetçiler ülke yönetirlerse
Gidecekleri yer felsefe ve bilim bilmeyen halktan başka yer olmayacaktır
Ne yazık o seçim sandıklarına
Halk ve seçim sandıkları bir araya gelince gerçekler ve doğrular
Açığa mı çıkıyor acaba
Öyleyse neden tüm dinderler(peygamberler)
Halklarının geleneklerine göreneklerine zıt kimselerdi
Yani hem halklarına zıt dinderleri savunup
Hem de siyaset, demokrasi, özgürlük diye halka gitmek niye
Yoksa siyasetçiler dinderler kadar bilgili, akıllı, zeki ve cesur olmaktan mı korkuyorlar
Yoksa korkuları koltukları mı
Dinderlerin koltukları yoktu da,
Terörün iyisi kötüsü, 'Benim terörüm iyi, senin terörün kötü olmaz' diyorlar
Devletler ve siyasi partiler
Peki felsefe, bilim ve ahlak karşısında
Hangi devlet ve hangi siyasi parti terör değilki(değil ki),
Bence patronların simgesi Nasrettin hoca olmalı
Çünkü hem 'Ya tutarsa'sı hem 'Peşin para'sı onun büyük ticari işler peşinde 
Olduğunu ve gıda sanayisi ile dokuma sanayisine büyük ilgisi olduğunu gösteriyor
Yani koca göl yoğurt tutarsa şirket kurup yoğurt satacaktı sanırım,
Ve bilin ki insan maymundan gelmişse
Ya da en üstün maymun ise de
Maymunu yaratan, var eden de doğadaki her canlı
Ve evrendeki her cansızdır
Ve bilin ki normal(insanca) bir cinsel ilişki ve aşk yoktur insan dünyasında
Bu yüzden insancalık için gidilebilecek tek yer
Felsefe, bilim ve dini tanımlayan Din hadisiler'li dindir
Vay ki kendilerini bir halt sanan o hükümdarlara, siyasetçilere
Tüccarlara, sanatçılara ve zenginlere
Kuşkusuz ki felsefe, bilim ve din önünde onlardan yoksulu, onlardan hiçi yoktur
Olması gerekene ulaşabilme olanakları açısından
Çünkü kitapları onlar okumayacak da
Felsefe, bilim ve derin düşünmek ile onlar ilgilenmeyecek de
Fakirlikten, yoksulluktan, yokluktan, olanaksızlıktan 
Yalnızca geçim savaşına, ekmek kavgasına esir edilmiş
Fakirler, yoksullar mı yapacak
Ve felsefe, bilim, din bu yüzden hep şunu soracak:
'Doğruları yapmaya olanağın varken neden yapmadın?'
Neden acaba dünyanın batısından doğusuna gidildikçe
İnsanda güzellik, duygu ve mantık azalır
Neden acaba felsefede, bilimde, teknolojide, sanatta, edebiyatta
Dünyanın en güzelleri hep Batıdadır
Belli ki Batılı olmak yalnızca batıda olmak
Doğulu olmak yalnızca doğuda olmak değildir
Belli ki evrimde ilerleme, ilerlemede de evrim vardır
Belli ki Batıyı Batı yapan ne yalnızca batı
Doğuyu Doğu yapan da yalnızca doğudur
Dünyanın dönüşünün var olan yönü bile bir ilerleme, evrimdir
'Yat, kalk, sürün, şınav çek, mekik çek' değil
Felsefe, bilim, teknoloji, Din hadisileri öğren
Kitap oku, düşün, araştır, incele, öğren, yaz, aydınlat' olmalı
İnsan, toplumlar ve insanlık
Yoksa örnek, amaç olunan dünya
Hayvanların ve barbarların düşünce, duygu, ruh, davranış, hayat biçimi olacaktır
Gerçek ki ölülerin bedenleri var ancak ruhları yoktur
Ne acı yalnızca bedensel işlerle, bedensel etkinliklerle, bedensel zevklerle yaşayanlara
Bilinmeli insan ve insanlık kitaplara yaklaştıkça aydınlanır
Kitaplardan uzaklaştıkça kararır
Onlara de ki 'Eğer evreni, dünyayı ve insanı bir ilah yaratmışsa
Neden kaplumbağayı en değer verdiği insandan 200 milyon yıl önce yaratmıştır
İnsanın kaplumbağayı yemesi için mi yoksa üstüne binmesi için mi
Ve sivrisineği neden insandan 100 milyon yıl önce 
Ve maymunu insandan milyonlarca yıl önce yaratmış
Ortada sokabileceği insan da yoktu
Kuşkusuz ki evrime karşı çıkmak, evime inanmamak
Bilimsellik ve mantık değil ya cehalet ya keyif işidir
Ancak bilim de din de cehalet ve keyif üstünü kurulmaz
Bir siyasetçi ya da bir inanç istedi diye gerçekler, doğrular, bilim yasaklanamaz, yok olmaz
Onlar bir zamanlar 'Dünya dönüyor' demeyi bile yasaklamışlardı
Ve dünya hala dönüyor
Yoksa ilahları insanı bir rastlantı sonucu mu yaratmış.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 5.11.17/12.20


Başlık Kategori Yayın Tarihi
AHLAKSIZLIK (ŞİİR) Şiir 14.05.2021
DİNSİZ AŞK İSTEME (ŞARKI SÖZÜ) Şiir 13.05.2021
TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN RABİA İŞARETİ YERİNE HAMSE İŞARETİNE GEREKSİNİMİ VAR SAVIM Felsefe 12.05.2021
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.