BÖYLE SÖYLEDİ DİN- 10

Önyargılar yoz, yanlış, kötü, ilkel beyinlerin ve ruhların
Güneşi gibidirler
Onlara yanlış, kötü, zararlı bir ışık, aydınlık verir
Ve onlar bununla mutlu olurlar ve kendilerini doğru, haklı sanırlar
Bu beyinler ve ruhlar önyargıları olmadığı zaman sudan çıkmış balığa benzerler
Uçurumun ortasında kalmış ve ne yapacağını bilmeyen insana benzerler
Çünkü onlar felsefe, bilimsel ve dinsel doğru düşünmeyi bilmezler
Ve onların önyargılardan doğan mutlulukları
Onların gerçeklere ve doğrulara ulaşmasını önler
Ve yapabilecekleri tek şey alay etmek, küsmek ya da saldırganlaşmak gibi şeyler olur
Ve kendilerine de, savundukları şeylere eleştirileri hakaret, küfür, saygısızlık, kötüleme
Aşağılamak gibi şeyler sayarlar ve sanırlar,
Onlar hem dini tanımlayan Din hadisileri'ni bilmezler
Hem de tuhaf ki kendilerini dinli
Kendilerine inanmayanları da dinsiz sanırlar
Ve onlar ilahlarına inanmayanları kibirli olmakla suçlarlar, kötülerler
Oysa anlamıyorlar ki ilahları gerçekte onların kendi büyük, engin, sonsuz, sınırsız kibirleridir
O yüzden ki dini tanımlayan Din hadisileri 'Din bilimdir, bilim yoksa din de yoktur'
Demesine karşın bilime değil dualara sarılırlar
Gerçek ki o dualar ilahlara yalvarış değil üstü örtülü, dolaylı emirlerdir
Onlar öyleyken ilahları kendilerinin yarattığını değil
İlahlarının onları yarattığını söylerler
Ancak bir bilim olan din onlara gülüp geçer
Ve ki beddualar zaten ilahlara doğrudan emirlerdir
Bu yüzden bakın dünyanın batısı ahlaksızlığa boğulu iken
Doğrusu vahşete boğuludur
Öyleyse onların farklı farklı ilahları var
Ancak din bilimdir ve birdir
Ve dinde ahlaksızlık da vahşilik de olmaz
Öyle iken bu dünyada kim dinli
Onlar sanıyorlar mı ki herşeye gücü yeten koskoca ilahlar olsaydı
Küçücük insanlarla uğraşırlardı
Ve ruhsal pisliğe batmış Sodom, Gomora ve Pompei ile
Ey insanlar eğer ilahlar olsalardı sizinle işleri olmazdı
Sizin onların sizinle işleri olmalarını istemeniz
Sizin cehaletinizden, kibirinizden, nefsinizden başka şey değildir
Siz peygamberlerin ne dediklerini anladınız mı da kendinize ilahlar arıyorsunuz
Siz gidin önce dini tanımlayan, öğreten Din hadisileri'ni öğrenin
Hükümdarlar kimin ayakkabısını tamir ederki(eder ki)
Ve bir de gömüyor musunuz ki hem kendinize ilahlar arıyorsunuz
Hem de siyasetçilerin peşlerine takılıyorsunuz
İlahlar olsalardı bunu görmezler miydi sanıyorsunuz
Ve o zaman kaderinizin Sodom'dan, Gomora'dan, Pompei'den ne farkı kalırdı
Gerek ki sizler 'Ne şiş yansın ne kebap' diyenlersiniz
Din isteyen dini arar, ilah değil
Çünkü sizi düzeltecek olan dindir
Ve o da size Din hadisileri ile anlatılmıştır
Kuşkusuz ki örsten kaçan demiri çekiç düzeltemez
Size Din hadisileri verilmişken ilah arayışlarınız niye
Yoksa siz dini değil de kendinize ilahlık mı arıyorsunuz
Yani düşünün ayakkabınızı tamirci tamir etmişken 
Siz 'İlle de hükümdar tamir edecek' mi dersiniz
Önce elinize bilim kitapları alın ki 
Din de desin 'Bunlar beni arıyor'
Çünkü size 'Din bilimdir, bilim yoksa din de yoktur' denildi açıkça
Yoksa siz doğru sözleri duymayanlar, doğru yazıları görmeyenler misiniz
Ya da işlerini işlerine geldiği gibi yapanlar,
Ey Müslümanlar sizlere 'Hıristiyanlara(Hristiyanlara) ve Yahudilere benzemeyin' 
Denilmedi mi
Denildi
Peki öyleyse siz Yahudilerin de sünnet olduklarını 
Putatapıcıların da secde ettiklerini bilmeyenler misiniz
Ve ne de çok bayılıyorsunuz Yahudi icadı kaşara
Ve dövmeye, takıya
Ancak din başkalarına benzemek ya da benzememek değil bilimdir
Ve yalnızca bilime benzemektir
Kuşkusuz ki bilime benzemeyince neye benzediğinizin
Ya da benzemediğinizin hiç önemi yoktur
Ancak bakın siyasetçiler ve onlara yörüngeli din görevlileri ne de çok korkuyorlar sizlerin
Din hadisileri'ni ve gerçekleri, doğruları öğrenmenizden
Ve istiyorlar ki din diye ya başlarınız hep yerde 
Ya boş elleriniz hep havada olsun
Oysa size 'Din bilimdir, bilimin olmadığı yerde din de olmaz' denildi idi
Ey insanlar biraz eğri oturun doğru konuşun
Biraz dürüst olun, biraz düşünün
Eğer siz dinli olsaydınız, dini gerçekten bilseydiniz
Dünya, insanlık 21. yüzyılda bile hala barbarlık, vahşet, cehalet
Adaletsizlik, vicdansızlık, merhametsizlik, savaş, kavga içinde mi olurdu
Yoksa bilimsellik, barış, huzur, güven, dostluk, medenilik içinde mi
Bakın dinliler kendi dinlilerine bile saldırıyorlar
Kuşkusuz sizi bu hala getiren cehalet, nefs ve siyasettir
Demek ki sizler dini bilmiyorsunuz
Çünkü Din hadisileri'ni bilmiyorsunuz
Ancak siyasetçiler size derler ki
'Sen oyunu bize ver, senden iyisi yok'
Siyasetçilere mi inanıyorsunuz yoksa dini tanımlayan Din hadisileri'ne mi
Ve emin olun ilahlar olsaydılar 
Siz onlara inanmasanız bile eğer doğru insanlar iseniz mutlulukla şöyle düşünürlerdi
'İnsanlar bana inanmıyorlar ancak doğru yoldalar'
Kuşkusuz ki ilahlar olsalardı size asla benzemezlerdi
Sizin gibi asla düşünmezlerdi 
Çünkü siz gerçekleri ve doğruları bilmeyenler
Yalnızca kendi çıkarlarını bilenlersiniz
İyi, doğru bir hükümdar bile ülkede durumun doğru ve iyi olmasını mı ister
Yoksa herkesin ne olursa olsun hergün gelip kendisine secde etmesini mi.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 25.10.17/16.12

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Güzel Filistinim.. Şiir 16.05.2021
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.