BÖYLE SÖYLEDİ DİN- 7

Eskiden cehalet mutlu ediyordu herkesi ve ahlaksızlık çok azdı, denizde bir bardak su kadar
Yani eskiden mutluluk somut, nicel, tikel ve özeldi
Şimdi ise cehaletten ve ahlaksızlıktan oluşan soyut, nitel, tümel, genel bir mutsuzluk var
Yani şu an nitel mutsuzluk nicel mutluluktan çok daha üstün
Toplumlar Din hadisileri yerine cehalete ve nefse sarıldıkça Sodom ve Gomora'laşırlar
Pompei'leşirler
Bu durumda olmakta olan ve olacak budur
Yani eskiden haksız, yanlış, kötü mutluluk vardı; şimdi ise haklı, doğru, iyi mutsuzluk
Sanıyor musunuz ki peygamberler(dinderler) ve dinler 
Sizi bir ilaha secde ettirmek, boyun eğdirmek, taptırmak için geldiler
Kuşkusuz ki onlar insanı, insanlığı ve hayatı mantıklı
Yani bilimsel ve insanca yapmak için geldiler
Ancak anlayan kim
Sanılıyor ki hala din bir ilaha odaklanmak
Bilim, ahlak, vicdan, medenilik ve nefssizlik yerine
İşte bu yüzden ki dünya, insanlık 21. yüzyılda bile
Bunca bilimsel, teknolojik ve olanaksal gelişime karşın
Hala ilk çağ kafası ve hayatı taşımakta,
İnsanların yakınlarını öldürseler hemen hesap sorarlar
Ya da bir kişi bir kişiyi öldürse ya da bir kişi bir kişinin kolunu tırnağıyla çizse
Şikayet halinde hukuk hemen hesap sorar
Peki neden insanlar yakınlarını
Ve hukuk neden insanları sürekli öldürdüğü ileri sürülen ilahlardan hesap sormuyor,
Genelde insanlığın özelde dinlilerin temel sorunu hem dini bilmeyip
Hem de dine sarılmalarıdır
Onlar dini hala binlerce yıl önceki puta tapıcılar gibi algılıyorlar
Yani ilahlar ve tapanlar
Oysa din 1400 yıldır dini tarihte ilk kez bilim olarak algılayan
Ve bilim olarak tanımlayan Din hadisileri'ne göre bilimdir
Kuşkusuz ki dini kurataran da Din hadisileri'nin 'Din bilimdir' demesidir
Yoksa vay dinin haline idi,
Dini paranoya yani anlamsız kuşku yani evham üzerine 
Yani 'Ya Öteki dünya varsa?' üzerine kurmak dinin hala bilim olarak anlaşılamadığının
Yani Din hadisileri'nin yani dinin bilinmemesidir
Onlara deyin ki 'Din korku ya da inanmak değil bilimdir'
Kuşkusuz ki bu durumda onların bir de 'Ya yoksa?' diye düşünmeleri gerekir
Ki bilimsel olsunlar
Kuşkusuz ki siyaset ve siyasetçiler alim insanlar değil
Kendilerine körü körüne inanan insanlar ve toplumlar isterler
Bu yüzden onlar dini de körü körüne inanmak olarak insanlara
Ve toplumlara öğretirler
Oysa din bilimdir ve bilim de inanmak değil araştırmaktır
Ne acı hala dini puta tapıcılar gibi düşünenlere ve isteyenlere
Kuşkusuz ki onların dinle ilgileri yoktur
Ve onlar inandıklarını yani keyiflerini yani inançlarını din sanmaktadırlar
Ve din yapmaktadırlar
Oysa din bilimdir ve bilim de önce mantık ister,
Dini puta tapıcılık gibi düşünenler derler ki
'Bakın herşeyi bir yaratan var, masayı marangoz, kapıyı demirci yapıyor
Öyleyse insanı, dünyayı ve bu evreni de bir yaratan olmalı
Ancak onlar 'Peki öyleyse herşeyi yaratan birşey varsa onu yaratan nedr?'
Sorusunu asla sormazlar
Çünkü onların ki din değil inançtır yani keyiftir
Bu yüzden de yalnızca cehalete, bilimdışılığa değil nefse de batıktırlar
Deyin ki din bilimdir ve bilime aykırı herşey dine de aykırıdır
Onlar kutsal kitaplarında verilen örneklerin laf olsun diye mi verildiklerini sanıyorlar
Kuşkusuz ki o örnekler dinin bilim olduğunun habercileri ve belirtileridir
Öyleyken dinlilerde bilimsellik nerede
Bu yüzden bakın görmüyor musunuz hem Sodom'u, Gomora'yı, Pompei'yi
Örnek veriyorlar
Hem de Sodom'laşıyorlar, Gomora'laşıyorlar, Pompei'leşiyorlar
Onlara deyin ki Sodom'da, Gomora'da, Pompei' de olup da
Şimdi sizde olmayan ve var da kendinizi dinli, doğru yolda sanıyorsunuz
Kuşkusuz ki onlar inançlarını yani keyiflerini din sananlardır
Ancak bilmezler ki din inanç yani keyif değil artık bilimdir
Öyleyken hani bilimsellikle ilgileri nerede
Kuşkusuz ki onlar dinli değiller
Onlar 'Ya varsa?' deyip 'Ya ondadır, ya bundadır' oynayanlara benzerler
Bilmiyorlar mı birşey varsa bilim onu kanıtlar
Ve din bilimdir
Ve bilime aykırı herşey dine de aykırıdır
Görmüyor musunuz onların bazıları hem dinli olduklarını söyleyip
'Ya varsa?' deyip hem de ortalıkta bikini, mayo yani sütyen külot dolaşıyorlar
Görmüyor musunuz onların bazıları da hem dinli olduklarını söyleyip
Hem de ellerine kitap bile almıyorlar
Çünkü onlar henüz bilmiyorlar ki din bilimdir, din mantıktır, din tutarlılıktır
Artık dinin dini Din hadisileri olarak görmeyenleri, anlamayanları kendisinden 
Silkeleme, atma, dışlama zamanı geldi
Gerçek ki dini tanımlayan Din hadisileri artık ak ile karayı ayıracak
Bakın onlar nasıl dinin temeli olan bilime, bilimselliğe değil de
Çıkarların merkezi olan ticarete, siyasete ve nefse koşuyorlar
Kuşkusuz ki din onlar için 'Ya varsa?' demeyecek
Çünkü din bilimdir
Ve bilim herşeyi mutlaka bilir
Onlar inanç kılıfı arkasına saklanıp dinden yani bilimden kaçabileceklerini
Asla sanmasınlar, asla düşünmesinler
Çünkü bilim 'Ya varsa?' dese de 'Ya yoksa?' dese de araştırandır,
Bakın onlar öğretmenleri çocuklarına bir tokat bile atsa hesap sorarlarken
Yargıya koşarlarken
1400 yıldır 'Din bilimdir, bilim yoksa din de yoktur
Bilime aykırı şeyler dine de aykırıdır' diye bağıran Din hadisileri'ne hiç kulak asmıyorlar
Ve çocuklarına bir tokat atan öğretmenlere bile katlanamıyorlarken
Çocuklarını öldüren ilahlara tapıyorlar
Onlara de ki 'Bu nedir?'
Kuşkusuz ki din bu değildir
Çünkü din bilim, akıl, mantık, tutarlılıktır
Ve inançlar sırf bunu anlatabilmek için insanlığa, dünyaya geldiler
Yoksa insanları Öte dünya'larda zevk, haz, keyif içinde yaşatmak için değil
Ancak kuşkusuz ki peygamberler de her bildiklerini, her düşündüklerini söyleyemediler
Çünkü uzun vadeli doğrular kısa vadeli yanlışlardan üstündür
Kuşkusuz ki insanlar gerçekten dini bilselerdi dünya bugün savaş, terör
Barbarlık, adaletsizlik, mantıksızlık içinde olmazdı
İnsanca olurdu
Demek ki bilmiyorlar
Onlar değil mi ustayı sözünden değil işinden anlayanlar
Demek ki dinde usta değiller
Ve acemiliklerini ve keyiflerini din sanıyorlar
Onlara deyin ki eğer dini biliyorlarsalar
Bilim, alim ve kitap yerine bilim düşmanı siyasetin, siyasetçinin 
Ve seçim sandıklarının peşinde ne işleri var
Onlara de ki 'Hepiniz alim mi oldunuz da sizin inancınız din
Ve üstelik de son din olsun
Çünkü din bilimdir ve dinin amacı herkesi alim yapmaktır
Ancak siz cebiniz ve nefsiniz dolduğunda din sanıyorsunuz
Ve puta tapıcıların bir zamanlar size dediklerini şimdi siz 
Size inanmayanlara diyorsunuz
Puta tapıcıların bir zamanlar size yaptıklarını şimdi siz
Size inanmayanlara yapmaya kalkıyorsunuz
Kuşkusuz siz yalnızca dini bilmeyenler değil
Tarihten de ders almayanlarsınız
Madem ki dinliyseniz çıplaklığı, cinsel tahrikli giyinmeyi, sigarayı, içkiyi
Fuhuşu, zinayı, eşcinselliği, falı, büyüyü, üfürükçülüğü, takıyı, dövmeyi
Bilimdışı ve ahlakdışı şeyleri neden yasaklamıyorsunuz
Kuşkusuz ki sizin dinden anladığınız Din hadisileri değil
Cebiniz ve nefsiniz yani çıkarlarınızdır
Putatapıcılar da öyle değiller miydi
Gerçek ki siz din diye çıkarlarını tabu, töre, gelenek yapanlarsınız
Ancak andolsun ki din ve bilim herşeyi bilir
Çünkü din bilimdir ve bilim de dinin direği
Din sizin inandıklarınız değil bilimin ve bilimselliğin dedikleridir'.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 20.1.17/08.21

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Güzel Filistinim.. Şiir 16.05.2021
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.