BÖYLE SÖYLEDİ DİN- 1

Kıral(Kral) Hammurabi yani kısasa kısas onların dini oldu
Oysa dahi Muhammed 'Din bilimdir' dedi
Ve put kırallara ya da kıral putlara 
Erkek çocuklara kız çocukları kısasa kısaslığını önledi
Ve o 'Din bilimdir, kırallık değil' dedi
Ve kırallarla(sultanlarla, padişahlarla, şahlarla) düşüp kalkan alimleri bile kötüledi
Çünkü onlar dünya çıkarları için dinin hırsızı idiler
Ve öyleyse ölüm ilahların emiri değil
Toprağın, dünyanın, evrenin verdiği hayata, cana karşılık kısas idi
Ve din bilimdir ve hangi bilim 'Değnek yılan olur' der
Ve din bilimdir ve hangi bilim 'Sana yardım edebilmem için evladını öldür' der
Ve kuşkusuz ki dahi Muhammed'in dediği gibi din bilimdir
O öyle demeseydi kuşkusuz din bilim olmazdı, cehalet olurdu
Ve Hammurabi alim değildi
Ve kendisini bir de 'Kıralların ilahı' ilan etmişti
Ve o gerçekte nefsin ilahı idi,
Hiçlikten gelip hiçliğe gideceksiniz herşey gibi
Ve hiçbir ilah sizi bundan alıkoyamaz
Hiçbir ilah size hiçlikten başka bir varlık veremez
Çünkü herşeyi yaratan rastlantıdır
Bu sizi niye korkutsun
Çünkü hiç olmak da var olmaktır
Var olduktan sonra,
Nimet diye ekmeğe basmayıp
Asıl nimet olan havaya tükürmek niye
Kuşkusuz ki hava olmasaydı ekmek de olmazdı sizde
Ve kuşkusuz ki din bilimdir, bilimselliktir
Bu yüzden dini tarihte ilk kez bilim olarak tanımlayan
Din hadisileri dedi ki 'Din bilimdir, bilim yoksa din de yoktur'
Bilim size ilah mı getirdi
Bilim size öğrenin mi dedi tapının mı dedi
Ve bu evren için asıl nimet olan insana neden kötüsünüz,
Kuşkusuz ki insanlar peygamberler(dinderler) kadar zeki olsalardı
Bugün dünyada hiçbir dinli kalmazdı
Çünkü peygamberler herşeyi ve hep inceleyici, araştırıcı
Düşünen ve sorgulayıcı idiler
Gerçek ki din varlığını insanların peygamberler kadar zeki olmamalarına borçludur
Kuşkusuz ki peygamberler felsefeye ilah sokmuş kişilerdir,
Gerçek ki din bilim, bilimsellik olmasına karşın
Kendinize ilahlar ve tapınmaklar edindiniz
İlahlar size bilim, bilimsellik mi öğretiyorlar yoksa korku, tehdit, nefs ve zulüm mü
Ve din bilim, bilimsellik olmasına karşın kendinize din diye
Cehaletler, bilimdışılıklar, akıldışılıklar edindiniz
Yoksa ilahlarınız size bilim, bilimsellik değil de bunları mı buyuruyor
Oysa din bilim, bilimselliktir, İslamiyet'in dinderinin dediği gibi
Ve din diye kendinize nefsler edindiniz
Oysa nefs dinin, insanın ve insanlığın en büyük düşmanıdır
Çünkü nefs her kötülüğün nedenidir ve her kötülük nefsle başlar
Ve nefs içindir
Yoksa ilahlarınız bir bilim olan dini değil de
Nefsi mi size öğütlüyorlar
Kuşkusuz ki Mose(Musa) arkasını döner dönmez
Kendine altın buzağından ilah yapan Musa'nın kavimi gibisiniz
Ve sizin altın buzağınız nefstir,
Bu ne kibir, bu ne caka, bu ne fiyaka, bu ne moda, bu ne hava ey insanlar
Ne çirkin yüzler taşıdığınızı ölüm ortaya çıkaracak birgün
Ve hiçbir ilah sizi bundan kurtaramayacak
Ve kurtaramıyor görmüyor musunuz
Öyleyken bilimi aramak yerine neden kendinize ilahlar arıyorsunuz
Bu ne kibir, bu ne caka, bu ne fiyaka, bu ne moda, bu ne hava ey insanlar
Ne çirkin bedenler taşıdığınızı ölüm ortaya çıkaracak birgün
Ve hiçbir ilah sizi bundan kurtaramayacak
Ve kurtaramıyor görüyorsunuz
Öyleyken bilime sarılmak yerine neden kendinize ilahlar arıyorsunuz
Yapamadıklarınızdan ve size gelmeyenlerden hala bir sonuç çıkaramadınız mı
Oturmaktasın nefsten bir altın tahta ey insan
İçin bağırsak bok
Oturmaktasın nefsten bir altın tahtta  ey insan
Altın lav kor
Ve hiçbir ilah bunu değiştiremez
Ve değiştiremiyor görmüyor musunuz
Kuşkusuz ki sevdiğinden ayrılık üzerine 'Herşeyi bırakıp giderim' deyip
Yükte hafif pahada ağır şeyleri götüren aşık gibisiniz
Nefs sizde iken bıraktığınız nedir ki dine gelmek diye
Bilin ki zevksel, hazsal, nefssel güzellik yalnızca sanıdır ve yanılsamadır
Kuşkusuz ki asıl güzellik felsefede, bilimde, dinde, beyinde ve ruhtadır
Sizi bırakıp gidecek şeylere güzel demeye ne de meraklsınız böyle
Ve hep sizde kalacak güzelliklerden kaçmaya
Ve Lut'un karısının geriye dönüp baktığında gördüğü güzellik yalan dünya idi
Kuşkusuz ki din bilimdir diyen din karşısında Lut'un karısı gibisiniz
Ne acı ki dini bilim, bilimsellik, ahlak, edeb, vicdan, merhamet, nefssizlik
Medenilik, insanlık olarak değil de ilah, ibadet, nefs ve zulüm olarak bilenlere
Öğretenlere, öğrenenlere ve yayanlara
Josef'i(Yusuf'u) kurtaran akıllı insan gibidir din
Akıl ve mantık üzerine kurulu
Yoksa Josef'in hali nice olurdu
İşte din diye öğrenmeniz gereken ilahlar ve tapmaklar değil budur
Kuşkusuz ki din bilimdir, bilimselliktir
Eğer ilahlar sizi yok olmaktan koruyacak diye bekliyorsanız
Bekleyiniz boşunadır
Bakın bir zamanlar da Zeus'a inanmayanlara dinsiz diyorlardı
Zeus'a inanmaya da din, dinlilik, dindarlık
Hal böyle iken hala ibret almaz mısınız
Kuşkusuz ki dine akılı, mantığı getirenlere
Önce dinsiz, dinsizlik denildi
Ve Arabi Muhiddin 
'Sizin taptığınız benim ayaklarımın altında' dedi
Ve o masum Sokrat'ın haline yazık oldu
Din bilimdir, bilim yoksa din de yoktur diyen din
Ne yazık ki yine bilim, bilimsellik düşmanlarının eline geçti
Kuşkusuz ki zalimler önce kahramanlar sonra gelir
Cahiller önce alimler sonra gelir
Ve son sözü her zaman gerçekler ve doğrular yazar
Ve Jesus(İsa) geçmiş gerçekleşsin diye at yerine eşeğe bindirildi
Ve dinler, peygamberler size akıl mantık, merhamet vicdan 
Medenilik öğretmeye gelmediler mi
Kuşkusuz ki herkes ve her millet kendisine yakışanı seçer
Kuşkusuz ki alim insana ve alim millete bilim yakışır.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 24.9.17/23.29

 Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.