BÖYLE SÖYLEDİ TÜRK BİLGESİ- 35

Şöyle söyledi Türk bilgesi
Lut'un kaviminde baylar(erkekler) bayanları(kadınları) bırakıp baylarla cinsel ilişkideydiler
Çünkü putları onlara diyorlardı ki bayanla cinsel ilişkiden sonra yıkanın
Ve baylar konusunda böyle bir emirleri yoktur
Ve hem su kıtlığı hem de ikide bir yıkanmak onlara zor geliyordu
Ve putlarının 'Bayanlarla ilişkiden sonra yıkanın' emirini etkisizleştirmek için
Kendi cinsleriyle ilişkiye başladılar çünkü putlarının ne eşcinsellik üzerine ne de
Eşcinsel ilişkiden sonra yıkanmak üzerine bir emirleri yoktu
Ve onlar Lut için bu yüzden şöyle dediler: 'Bu adam ne çok temizlik taslıyor böyle?'
Ve eşcinselliğin temeli temizlikten kaçmak ve aldatmak oldu
Ve putlara ve Lut'a karşı yapılan bu tutum siyasetin de temellerinden biri oldu
Ve görün hukukların, kanunların boşluklarından yararlanıyorlar
Ve 'Siz ne çok demokrasi taslıyorsunuz, demokrasi ve adalet istiyorsunuz böyle?' diyorlar
Kuşkusuz ki demokrasi ve adalet temizleyicidir
İnsanları ve toplumları felsefenin, bilimin, dinin, beyinin, ruhun ve insanlığın en büyük düşmanı
Nefse alıştırırlar ki nefs bir uyuşturucu etkisi yaptığından akılı baştan gönderir
Ve insanları toplumları dünyayı yanlış, kötü, zararlı, çirkin amaçlar için
Yönetmek daha kolay olur
Bu yüzden doğru felsefe, eğitim, bilim, din, toplum, insanlık, dünya 
Önce nefse düşmanlık ile başlar
Nefsten kaçmayan insan doğru felefeyi, doğru eğitimi, doğru bilimi, doğru dini
Doğru toplumu, doğru insanlığı, doğru dünyayı, doğru yönetimi bulamaz
Nefs daha en baştan gözleri bağlamaktır, kulakları tıkamaktır, öyle iken gerçekleri ve doğruları
Nasıl öğreneceksiniz
Nefs girmiş felsefeden, bilimden, dinden, toplumdan, insanlıktan, dünyadan hayır gelmez
Dünyanın Batısı ahlakdışılığa Doğusu ise vahşiliğe hevesli
Hani nerede gerçeğe doğruya heves
Ekonomilerin yarıları bile fuhuş, zina, sapkınlık ve bilimdışılık üzerine kurulu oldu
Nerede dünyada onbinlerce(on binlerce) yıldır biriken akıl
Kuşkusuz ki bunun nedeni özel sektör ve yandaşı olan siyasettir
Özel sektör asla gerçeği, doğruyu, ahlakı, vicdanı, insancayı heves etmez
Çünkü bu heves kendisini yok eden bir ihanet,
Felsefecilerin hayatları yani felsefe genel kültürü değil
Fizik, kimya, tıp gibi bilim olarak felsefe yani felsefe bilimi
Bilmez misiniz ki din gibi felsefe de bilimdir
Tarih ve genel kültür değil 
Size felsefe diye felsefe tarihi, felsefecilerin savları, felsefecilerin hayatları
Anlatılmaya başlandığında
'Burada felsefe öğretilmiyor, göz boyayıcı masal anlatılıyor deyip orayı terk edin 
Kuşkusuz ki onlar size felsefe tarihini gösterip felsefe öğrettiklerini sanırlar
Oysa felsefe tarih değil bilimdir de bilmezler
Kuşkusuz ki onlar Pamuk pırenses'e(prenses'e) elma veren cadı gibidirler
Onların güçleri makamlarından ve nefs sunmalarından gelir
Yoksa felsefe önünde zerre önemleri yoktur
Ve din diye size din bilimi bilimi değil de
Korku, tehdit, barbarlık, vahşet, bilimdışılık, ahlakdışılık, insanlıkdışılık
Öğretilmeye kalkışıldığında
'Burada din öğretilmiyor, vahşi barbar bir masal anlatılıyor' deyip orayı terk edin
Kuşkusuz ki onlar size anyalamadıkları evreni, dünyayı, doğayı gösterip
Din öğrettiklerini sanırlar oysa din bilimdışılık değil bilimdir de bilmezler
Kuşkusuz ki onların güçleri sayılarından ve barbarlık sunmalarından gelir
Yoksa din önünde zerre önemleri yoktur
Kuşkusuz ki sizi gerçeğe ve doğruya ancak felsefe götürür
Çünkü onun ana işi gerçek ve doğrudur
İlkokuldan üniversite sona kadar felsefe öğretin
İnsanlığın bilimsel çalışmalardan çok felsefel çalışmalara gereksinimi var artık
Heryer bilimci, akademisyen doldu
Bilimdışı şeylere inanan ve ahlakdışılık içinde
Felsefesiz bilim cinayettir, katliamdır
Bilim atom bombası yaptırır insanların üzerilerine attırabilir
Felsefe ise doğrunun ve iyinin yoludur
Felsefenin her adımı her adımı sorgular, inceler, araştırır, yorumlar
Hitler'in bile bilimcileri vardı
Esir insanlar üzerinde vahşi, cani deneyler yapan
Felsefe geminin pusulası gibidir
Karanlıktaki ışık
Eleyen elek
Süzen süzgeç
Felsefe öğretilmeyen biryerde bilim eksik öğretiliyor demektir
Felsefenin bir yani bilim bir yanı insanlık yani ahlak ve vicdandır
Rüya cehaletin ve nefsin avuntusudur
Gündüzün devamıdır
İnsan gündüz ne üzerine ise gece rüyası da o üzeredir
Alimler gece gündüz bilimi ve insanlığı düşündüklerinden
Rüyaları da cehalete ve nefse yuvalanmışlarınkinden farklıdır
Alim için olan alim olmayanlar için olmaz
Onlara de ki alim olmak istemeyenin bilimde işi olmaz
Din de bilimdir öyleyse alim olmak istemiyorsanız dinde işiniz ne
Bilimde iş alim olmaktır, alim olmak istemiyorsanız bilimde işiniz ne
Dinde ise en azından peygamber gibi insan olmak istemiyorsanız işiniz ne
Kuşkusuz ki Din hadisileri'nin de dediği gibi gençlik geçici bir akıl hastalığıdır
Öyleyse gençleri yönetici yapmak
Seçen ve seçilen yapmak niye
Yoksa akıllılarla, bilimle, alimlerle işiniz mi yok
Kuşkusuz ki sizler felsefenin ve bilimin yolunda değil
Ve dinin yolunda değil
Cehaletin ve nefsin yani felsefenin, bilimin ve dinin en nefret ettiği
Şeylerin yolundasınız
İşte bu yüzden ki bunca medeniyetin olduğu 21. yüzyılda bile dünyada
Bilimsellik, ahlak, vicdan, insanlık, barış, adalet, özgürlük, medenilik yok
Ve bir kilo pirinç değeri bile verilmeyen bu sözlerimle
Felsefeye, bilime, dine, insanlığa görevimi yaptım
Oysa meyhaneler, birahaneler, pavyonlar, gazinolar, gece kulüpleri
Konser salonları, diskotekler, pılajlar(plajlar), genelevler, fahişe koyunları
Lokantalar, köfteciler, kebabçılar, pideciler
Pizzacılar, hamburgerciler, mağazalar ne çok dolu
Kuşkusuz ki zerrenin bile insan hayatında da etkisi, sonucu vardır
Güzel dünyanın altı ne de çok lavla korla dolu değil mi
Kuşkusuz ki felsefedışı, bilimdışı, ahlakdışı, akıldışı, insanlıkdışı
Size güzel, hoş, zevk gelen şeyierin bir de size hak olarak gelecek çirkin yönleri vardır
Ve onların bir de sizin yüzünüzden toplumun ve insanlığın başına da geceleceğini düşünün
Demokrasi toplumun ve insanlığın başına yanlış, kötü, zararlı, çirkin
İnsanlıkdışı, ahlakdışı, bilimdışı, akıldışı şeyler getirmek midir.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 24.9.17/10.45


Başlık Kategori Yayın Tarihi
AHLAKSIZLIK (ŞİİR) Şiir 14.05.2021
DİNSİZ AŞK İSTEME (ŞARKI SÖZÜ) Şiir 13.05.2021
TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN RABİA İŞARETİ YERİNE HAMSE İŞARETİNE GEREKSİNİMİ VAR SAVIM Felsefe 12.05.2021
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.