DİN VE AZAB

Onlar din adına ne tuhaf sözlerdir ki dinin kendilerine inanmayanlara
Azab ve gazab, zulüm ve eziyet yapılacağını söylerler
Onlar ki dinin bilim, ahlak, vicdan, merhamet ve nefssizlik olduğunu bilmeyenlerdir
Din bir bilim, ahlak, vicdan, merhamet ve nefssizlik okuludur
Bir okul kendisine değil başka okula giden öğrencilere
Nasıl azab ve gazab, zulüm ve eziyet yapar
Br öğretmen öğrenciler başka bir öğretmene gidiyor diye onlara
Nasıl azab ve gazab, zulüm ve eziyet yapar
Bir öğretmen notu kırık öğrencilere nasıl azab ve gazab, zulüm ve eziyet yapar
Kim ki din diye azab gazab öğretiyorsa din öğretmiyordur
Kim ki din diye zevk, haz, nefs öğretiyorsa din öğretmiyordur
Kim ki din diye bilimdışı şeyler öğretiyorsa din öğretmiyordur,
Din bilimdir, okuldur
Bilim ve okul insanlara eğitim diye nasıl azab, gazab öğretir
Din bilimdir, okuldur
Bilim ve okul insanlara eğitim diye nasıl nefs öğretir
Kaldı ki din bilimlerin bilimi olan bir bilimdendir
Din nasıl bedeni aşmayı değil de bedene esirliği öğretir,
Abraham(İbrahim) putlar için insanlara azaba karşı çıkmadı mı
Mose(Mose) putlar için halkına azaba karşı çıkmadı mı
Jesus(İsa) ilah için insanlara azaba karşı çıkmadı mı
Muhammed putlar için kız çocuklarına azaba karşı çıkmadı mı
Josef'e(Yusuf'a) yapılan azabtan gazabtan ders almadınız mı
Öyle iken insanlara din diye neden azab gazab öğretirsiniz,
Din bilimdir, bilim yoksa din de yoktur dedi Din hadisileri
Öyleyse çocuklarınıza ve kendinize din diye neden bilimselliği öğretmiyorsunuz
Din vicdandır dedi Din hadisileri
Öyleyse çocuklarınıza ve kendinize neden vicdan öğretmiyorsunuz
Din nefssizliktir dedi Din hadisileri
Öyleyse çocuklarınıza ve kendinize neden nefssizlik öğretmiyorsunuz
Din inanmak zorunluluğu değil herşeyden önce inanmama hakkıdır
Eğer din yanlış şeylere inanmama hakkı olmasaydı peygamberler(dinderler) olmazdı
Peki öyleyse sizi yanlış bulup size inanmayanlara
Aynen putlara inananlar gibi neden azab ve gazab peşindesiniz
Öyleyse onlardan ne farkınız kalır
Öyleyse size karşı da bir peygamber ve din gelse neden şaşarsınız
Gerçek ki azab ve gazab da nefs de dinle birlikte değildir
Ve onlar dinin en sevmediği şeylerdendir
Ve güçlü olanın güçsüz olana azabı, gazabı
Akıllı olanın akılsız olana nefsi akıldışı, vicdandışı ve dinle ilgisiz şeylerdendir
Din sizden bilimsel, ahlaklı, vicdanlı, merhametli, nefssiz, dostça olmanızı istiyor
Bilimdışı, ahlakdışı, vicdansız, merhametsiz, nefse esir 
Ve birbirinize düşman olmanızı değil
Kuşkusuz ki dün puta tapanların size yaptıklarını
Bugün siz size inanmayanlara yapacak olanlarsınız
Öyleyse puta tapanlara neden başkaldırdınız
Ve onların size öfkelerini anlamadınız
Ve onların size öfkelerine hak vermediniz
Azab, gazab ve nefsle mi insana ve insanlığa örnek olacaksınız
Azab ve gazab içindeki ve nefse batmış bir çocukla
Çocuklarının oynamasını, arkadaşlık etmesini kim ister
Çölde olmakla istediğiniz nedir, daha çok çöl olması mı
Bataklıkta olmakla istediğiniz nedir, daha çok bataklık olması mı
Açlıkta olmakla istediğiniz nedir, daha çok hastalık olması mı
Hastalıkta olmakla istediğiniz nedir, daha çok hastalık olması mı
Cehalette olmakla istediğiniz nedir, daha çok cehalet olması mı
Ayıpta olmakla istediğiniz nedir, daha çok ayıp olması mı
Zulümde olmakla istediğiniz nedir, daha çok zulüm olması mı
Öyleyse neden istenilmeyenlerden olmak için çırpınıyorsunuz
Ve bir de buna din diyorsunuz
Su bulanıksa başından bulanır
Öyleyse neden suyun başına bakmıyorsunuz da balıkları suçluyorsunuz
Ateş olmayan yerden duman çıkmaz
Öyleyse neden ateşin nedenine bakmıyorsunuz da dumanı suçluyorsunuz
Tatlı su ile tuzlu su birbirine karışmıyor diye gidip neden denizi cezalandırmıyorsunuz
Güneş ile gece aynı anda olmuyor diye neden zamanı cezalandırmıyorsunuz
Kış ile bahar aynı anda olmuyor diye neden mevsimi cezalandırmıyorsunuz
Gökten altın yağmıyor diye neden göğü cezalandırmıyorsunuz
Yoksa puta tapıcılığın cehaletine ve zorbalığına karşı çıkmak yerine
Zulümüne, zalimliğine mi özendiniz
Kuşkusuz ki din düşünenler, vicdanlılar ve nefssizler içindir
Kuşkusuz ki din düşünmek, vicdan ve nefssizlik içindir
Kuşkusuz ki gerçekleri ve doğruları bilenle bilmeyen bir olmaz
Din gardiyanlık, cellatlık, işkencecilik değil bilimdir
Doktor sizi tedavi etmek yerine size işkence etse boyun eğer misiniz
Öğretmen çocuklarınıza öğretmek yerine işkence etse rıza gösterir misiniz
Avukatınız sizi savunmak yerine size ihanet etse ister misiniz
Öyleyse dinde neden azab ve gazab arıyorsunuz, istiyorsunuz
Kuşkusuz ki din doktor, öğretmen ve avukatlık gibidir
Kuşkusuz ki balık kokarsa baştan kokar
Öyleyse balık koktu diye işiniz gücünüz neden kuyrukla.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 21.9.17/15.20

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
Güzel Filistinim.. Şiir 16.05.2021
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.