Kur’an açık mıdır? (1)

İstediği zaman her şeyi anladığı halde din konusunda bazıları işine geldiği gibi anlamaya yahut işine gelen bir âlime havale etmeye meylediyor. “Tilavet” sözcüğünü “okumak” olarak anlarsanız (1) Resuller Allah’ın apaçık indirdiği şeyleri nakleden elçilerdirler; ama “açıklamak” olarak çevirirseniz sanki Allah kapalı demiş de Resul onu açıklamış gibi anlaşılır. Biz Resule apaçık indiğini ve Resulün kendinden bir şey katmadığını (2) iddia ediyoruz. Bu sefer bize diyorlar ki, “Ne yani Peygamber postacı mıydı?” Biz de diyoruz ki: Kardeşim postacı zarfta olanın içini de bilmez. Biz postacı demiyoruz; resul, nebi, elçi diyoruz. Resul mesajı çok iyi biliyor çünkü ayetler apaçık. Asıl ayetlerin açıklamasını peygambere bırakanlar onu postacı yerine koymuş gibi oluyorlar; çünkü adeta zarfla kapalı kabul ediyorlar. Allah bazı ayetlerinde neden “açıkla” değil de “yalanlayanları bana bırak” (3) buyuruyor? Meallere bodoslama bakarak peygamberi kapalı bir mektubu açıklayan bir postacı yapmaktan Allah’a sığının; siz orijinal metne bakın. Zaten Allah, “Artık zikret (hatırlat), sen sadece zikredicisin (hatırlatıcısın)” (4); “…eğer yüz çevirirlerse, o zaman sana düşen sadece tebliğdir” (5); “…sadece bir uyarıcısın…” (6); “…senin üzerine düşen, sadece tebliğdir…” (7) buyruluyor. Bu ayetlerde “innemâ” geçiyor; yani “ancak, sadece” demek; başka bir şeyle değil. Hatta şu ayet hala anlamamaya hiç imkân bırakmıyor: “…De ki: Ben, sizi sadece vahiy ile uyarıyorum” (8). Sadece vahiyle uyarması hiç içtihad ya da rivayet katmamak demektir.

Musa Resul kavmine Allah’ın bir inek kesme emrini iletince kavmi elçinin onlarla alay ettiğini sanmış fakat elçi böyle bir cahillikten Allah’a sığındığını söylemişti (9). Kavmi ciddiyetin farkına varınca ineğin ne vasıfta olduğunu sordu; elçi de ne genç ne de yaşlı ikisinin ortası yaşta bir inek olduğunu iletti (10). Şu insanoğlunun haline bakın ki sanki hala anlaşılamamış gibi bu sefer de kesecekleri ineğin renginin nasıl olması gerektiğini sordular; Musa Resul de görenlerin hoşuna gidecek parlak sarı renkte bir inek olduğunu söyledi (11). Bununla da yetinmediler ve ineğin diğerlerine benzediğini bahane ederek sanki hala anlaşılamamış gibi hala açıklama istediler (12). Fakat bu defa Allah boyunduruk altına alınmamış, toprağı sürmeyen, ekin sulamayan, salma, alacasız bir inek olduğunu söyleyerek detayları artırdı ve kavim nihayet tatmin olarak böyle bir inek bulup kestiler; fakat ayetin sonu “az kalsın bunu yapmayacaklardı” (13) şeklinde bittiği için ne niyetle sorduklarını Allah biliyordu. İlerleyen ayetlerde de buyrulacağı üzere Allah gizlenen ve açıklanan şeyleri iyi biliyordu (14). Ama bunların derdi anlamakla ilgili değildi; dert kalplerindeki emri yerine getirmek istememe hastalığıydı. Yani anlamak işlerine gelmemişti…

Nitekim Allah elçisi Musa’ya beyineler yani apaçık ayetler verdiği halde kavmi ineği ilah edinerek zalim olmuşlardı (15). Allah elçisi İsa’ya da apaçık ayetler verdiğini hatırlatıyor; fakat inanmak kavimlerin işine gelmemiş kibirlenerek yalanlamış ve hatta katil olmuşlardı (16). Allah ilerleyen ayetlerde Muhammed Resul’e de apaçık ayetler indirdiğini buyuruyor; fakat elbette bu fasıkların işine gelmeyecektir (17). Allah hem de ehl-i kitab olanların çoğu için “hak kendilerine apaçık beyan olduktan sonra, nefslerindeki hasetten yani kıskançlıktan dolayı, iman ettikten sonra küfre dönmeyi” istediklerini söylüyor (18). Dikkat edin, apaçık beyan olduktan sonra bile…

Bütün bunlara rağmen hala beyyinelerden yani apaçık olan vahiy olarak indirilenleri ve hidayetin ne olduğunu Kitapta insanlara açıkladıktan sonra gizleyenlere Allah Kur’an’da en sert şekilde hitab ederek diyor ki: “…Allah lânet eder ve lânet ediciler de onlara lânet ederler…” (19). Ama pişmanlıkla tövbe eder, düzelerek ıslah olur ve artık açıklamaları gizlemezlerse onları affedeceğini de buyuruyor (20).

İlerleyen ayetlerde tekrar Kur’an’ın “beyyine” yani apaçık olma ve “furkan” yani hakkı batıldan ayırıcı olma özelliği vurgulanıyor (21). Nitekim beyyine ve furkan ifadeleri birbirini tamamlayıcıdır; çünkü kapalı bir sır kitabı olsaydı hak ile batılı kesin olarak ayırma imkânı olamazdı. İşte o zaman âlimlerimiz farklı farklı mesajlar aldıkları halde hepsi kendini isabetli sanarak belki şımarabilirlerdi. Fakat Kur’an’ın apaçık olması herkese anlama kolaylığı sağlayacağından kimseye en ufak bir böbürlenme fırsatı vermez. Hatta bu ayetin sonunda “Allah sizin için kolaylık diler, zorluk dilemez” ifadesi bile geçmektedir. Bu kolaylık sadece oruçla sınırlı değildir. Allah irşad yolunun gayy yolundan ayrılıp açıkça ortaya çıktığını söylüyor (22). Böylece insan kendi iradesiyle tagutu inkâr ve Allah’a iman edip kendini sağlama alıyor. Allah kendilerine beyyineler geldiği halde hala fırkalara ayrılıp ihtilafa düşülmesini istemiyor (23).

DİPNOTLAR:

1. Bakara, 151

2. Hakka, 44

3. Kalem, 44; Müzemmil, 11; hatta Müddesir, 11

4. Gaşiye, 21

5. Al-i İmran, 20

6. Ra’d, 7; Hac, 49; Neml, 92; Ankebut, 50; Sebe, 46; Yasin, 11; Sad, 65; Mülk, 26

7. Ra’d, 40; Nahl, 82; Nur,54; Tegabun, 12

8. Enbiya, 45

9. Bakara, 67

10. Bakara, 68

11. Bakara, 69

12. Bakara, 70

13. Bakara, 71

14. Bakara, 77

15. Bakara, 92

16. Bakara, 87; hatta Al-i İmran, 184

17. Bakara, 99

18. Bakara, 109

19. Bakara, 159

20. Bakara, 160

21. Bakara, 185

22. Bakara, 256

23. Al-i İmran, 105

09 Eylül 2017  http://www.bizimyaka.com/yazar-78113-Kuran-acik-midir-1


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021