FELSEFEYE BİLİME AHLAKA EDEBE GEL

Ne sağ ne sol
Ne milliyetçi ne komünist
Ne dinli ne dinsiz
Felsefede, bilimde, ahlakta ve edebte birlik olmak tek yol,
Ne siyaset ne ticaret
Ne devlet ne eyalet
Nefstir insanlığın başına en büyük illet
Mutluluk istiyorsan
Felsefede, bilimde, ahlakta ve edebte birlik olmak tek yol,
Güneşi nasıl paylaşırsınız
Ve dünyayı
Yağmurları nasıl paylaşırsınız
Ve havayı
Ve bilim nasıl herkese yardım eder
Özgürlük istiyorsan
Felsefede, bilimde, ahlakta, edebte birlik tek yol,
Sürüden ayrılanı kurt kapar
Felsefede, bilimde, ahlakta, edebte kalmaktır tek koruyan
İnsan insanın kurdu olur
Felsefeden, bilimden, ahlaktan, edebten ayrılan,
Nefse esir olma felsefeye gel
Cehalete esir olma bilime gel
Hayvanlığa esir olma ahlaka gel
Dünyaya esir olma edebe gel
Adalet istiyorsan
Felsefedir, bilimdir, ahlaktır, edebtir tek yol,
Siyaset böler, ticaret iki yüzlüdür
Bedenin çıplağı giyiniğinden kötüdür
Hormonlara yenilmiş insanlık hayvanlığın bir türüdür
Felsefe, bilim, ahlak, edebtir tek çözüm
Kalkınma istiyorsan
Felsefeye, bilime, ahlaka, edebe gel
Felsefe, bilim, ahlak, edeb tek yol,
Binlerce yıl geçmiş hala birbirinize düşmansınız neden
Binlerce alim gelip geçmiş hala birbirinize düşmansınız neden
Siyaset ve ticarettir en büyük bölen
İnsancalık istiyorsan
Birleştiren felsefeye, bilime, ahlaka, edebe gel
Felsefe, bilim, ahlak, edebtir tek yol,
Bildiğini okuma kitap oku, gerçeği oku, doğruyu oku
Bildiğini okuma felsefe, bilim, ahlak, edeb oku
İnsanlığa felsefe, bilim, ahlak, edebtir en güzel doku
Felsefeye, bilime, ahlaka, edebe gel
Demokrasi istiyorsan
Felsefeye, bilime, ahlaka, edebe gelmek tek yol
Felsefeye, bilime, ahlaka, edebe gel,
Kırk diliniz de olsa insansınız
Kırk vatanınız olsa da insansınız
Kırk inancınız olsa da insansınız
Güven, huzur, dostluk, barış, gelecek, umut istiyorsan
Kırktan bir yapan felsefeye, bilime, ahlaka, edebe gel
Felsefe, bilim, ahlak, edebtir tek yol,
Alimler, peygamberler, evliyalar, dervişler olmasaydı insanca olmazdı dünya
Doğru yolda gidenlere gerek duyar insanlık ve dünya
Hükümdarlar, şahlar, kırallar(krallar), sultanlar zorbalığın güneşi
İnsanca bir insanlık ve dünya istiyorsan
Felsefeye, bilime, ahlaka, vicdana gel,
Cahil böler, alim birleştirir
Cehalet parçalar, ilim kaynaştırır
Dünyayı ancak felsefe, bilim, ahlak, eden doğru paylaştırır
İnsanca pay almak istiyorsan felsefeye, bilime, ahlaka, edebe gel,
Bir incir çekirdeğinde hiç kötülük yoktur, bir yarar da
Kötü yılanın zehirinden ise panzehir yapılır
Arı üretir ancak sokar da
Karınca çalışır ancak çalar da
Kimseye zarar vermek istemiyorsan felsefeye, bilime, ahlaka, edebe gel
Kimseye kötülük yapmak istemiyorsan felsefeye, bilime, ahlaka edebe gel
Kimseye çirkinlik yapmak istemiyorsan
Onurla, saygınlıkla, kişiliklice, aşağılanmadan bakabilmek için dünyaya
En doğru mirası bırakabilmek için insanlığa
Esir olmamak için yalana, nankörlüğe, aldanışa, nefse, bedene
Dünyaya, hayata, hayasızlığa, vefasızlığa
Felsefe, bilim, ahlak, edebtir tek yol
Felsefeye, bilime, ahlaka, edebe gel.

Necdet Gürçiftçi
İnternette yayınlandığı zaman: 8.8.17/05.52


Başlık Kategori Yayın Tarihi
AHLAKSIZLIK (ŞİİR) Şiir 14.05.2021
DİNSİZ AŞK İSTEME (ŞARKI SÖZÜ) Şiir 13.05.2021
TÜRKİYE'NİN VE DÜNYANIN RABİA İŞARETİ YERİNE HAMSE İŞARETİNE GEREKSİNİMİ VAR SAVIM Felsefe 12.05.2021
KORONA VE KÖYLER Sağlık 11.05.2021
KORONA MARKETLER VE PARA Sağlık 10.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Suç Şiir 30.04.2021
Ulan Truman Şiir 26.04.2021
Hiçbir Sartre! Şiir 04.04.2021
Deli'ce Şiirler-Bedelsiz Soru? Şiir 29.03.2021
Gardaşım Şiir 06.03.2021

Bu yazıya ilk yorumu siz yazın.