25 ŞEMS SURESİ (1-15)

1 Veş şemsi ve duhâhâ.

1.            ve: andolsun

2.            eş şemsi: güneş

3.            ve: ve

4.            duhâ-hâ: onun duha vaktini, onun aydınlatmasını

“Düşün güneşi ve onun aydınlatmasını…”

Açıklama: Yani “düşün yaratılan güneşi ve onun nasıl aydınlattığını…”

2 Vel kameri izâ telâhâ.

1.            ve: ve

2.            el kameri: ay

3.            izâ: olduğu zaman

4.            telâ-hâ: ona tâbî oldu, onu takip etti

“Ve ay onu takip ettiği zamanı...”

Açıklama: Yani “düşün ay onu bir disiplinle nasıl takip ediyor…”

3 Ven nehâri izâ cellâhâ.

1.            ve: ve

2.            en nehâri: gündüz

3.            izâ: olduğu zaman

4.            cellâ-hâ: onu açığa çıkardı, izhar etti

“Ve onu gündüz kıldığı zamanı...”

Açıklama: Yani “böylece dünyada disiplinli bir biçimde nasıl gündüz olduğunu…”

4 Vel leyli izâ yagşâhâ.

1.            ve: ve

2.            el leyli: gece

3.            izâ: olduğu zaman

4.            yagşâ-hâ: onu kapladı, sardı

“Ve onu gece sardığı zamanı...”

Açıklama: Yani “disiplinli bir şekilde nasıl gece olduğunu da düşün…”

5 Ves semâi ve mâ benâhâ.

1.            ve es semâi: ve sema, gökyüzü

2.            ve mâ: ve şey

3.            benâ-hâ: onu bina etti

“Ve semayı ve onu bina ettiği şeyi…”

Açıklama: Yani “göğü düşün ve onun muhteşem yapısını, ulaşılmaz derinliğini düşün…”

6 Vel ardı ve mâ tahâhâ.

1.            ve: ve

2.            el ardı: arz, yeryüzü

3.            ve: ve

4.            mâ: şey

5.            tahâ-hâ: onu yayıp döşedi, yaşanır hale getirdi

“Ve arzı ve onu yayıp döşediği şeyi…”

Açıklama: Yani “yeri ve onun bizim için genişletilerek nasıl döşendiğini düşün…”

7 Ve nefsin ve mâ sevvâhâ.

1.            ve nefsin: ve nefs

2.            ve: ve

3.            mâ: şey

4.            sevvâ-hâ: onu sevva etti, onu dizayn etti, düzenledi, dümdüz, düz

“Ve nefsi ve onu dizayn ettiği şeyi…”

Açıklama: Yani “düşün nefsi ve onun sınavımız için nasıl konumlandırıldığını, yaratılış amacına uygun nasıl şekillendirildiğini, iyi ve kötü tarafımızın onu nasıl kullandığını…”

8 Fe elhemehâ fucûrahâ ve takvâhâ.

1.            fe: sonra

2.            elheme-hâ: ona ilham etti

3.            fucûre-hâ: onun fücuru

4.            ve: ve

5.            takvâ-hâ: onun takvası

“Sonra ona ilham etti fücurunu ve takvasını.”

Açıklama: “O nefis ki kötüye de iyiye de gidebilir halde donatıldı…”

9 Kad efleha men zekkâhâ.

1.            kad: olmuştur

2.            efleha: felâha erdi

3.            men: kim, kimse

4.            zekkâ-hâ: onu tezkiye etti

“Felâha ermiştir onu tezkiye eden kimse.”

Açıklama: Yani “onu kontrol altında tutup arınan kurtulacaktır.”

10 Ve kad hâbe men dessâhâ.

1.            ve kad: ve olmuştur

2.            hâbe: heba oldu, hüsrana uğradı

3.            men: kim, kimse

4.            dessâ-hâ: onu örten, gömen, alçaltan, gizleyen

“Ve heba olmuştur onu alçaltan kimse.”

Açıklama: Yani şu anlaşılıyor: “Fakat nefsini zapt etmek yerine bahanelerle onun yaptıklarını haklı çıkarmaya kalkan perişan olacaktır.”

11 Kezzebet semûdu bi tagvâhâ.

1.            kezzebet: yalanladı

2.            semûdu: Semud (kavmi)

3.            bi: sebebiyle

4.            tagvâ-hâ: kendi azgınlığı

“Yalanladı Semud kendi azgınlığı sebebiyle.”

Açıklama: Yani diyor ki: “Hatta içlerinde en azgın olan müdahale edince…”

12 İzinbease eşkâhâ.

1.            iz(i): olduğu zaman, olunca

2.            inbaase: işe girişti, ortaya atıldı

3.            eşkâ-hâ: onun en çok şâkî olanı

“İşe giriştiği zamanı onun en şâkî olanı...”

Açıklama: Yani “hatta içlerindeki en azgın olan müdahale edince…”

13 Fe kâle lehum resûlullâhi nâkatallâhi ve sukyâhâ.

1.            fe: o zaman

2.            kâle: dedi

3.            lehum: onlara

4.            resûlu allâhi: Allah'ın Resûl’ü

5.            nâkate allâhi: Allah'ın Devesi

6.            ve: ve

7.            sukyâ-hâ: onu sulayınız

“O zaman dedi onlara Allah’ın Resulü: “O, Allah’ın devesidir ve onu sulayınız.”

Açıklama: Yani “Demişti ki Allah’ın Resulü: “Bu Allah’ın devesidir; suyunu içsin, susuzluğunu gidersin…”

14 Fe kezzebûhu fe akarûhâ fe demdeme aleyhim rabbuhum bi zenbihim fe sevvâhâ.

1.            fe: fakat

2.            kezzebû-hu: onu yalanladılar

3.            fe: sonra

4.            akarû-hâ: onu ayaklarını bağlayarak devirip kestiler

5.            fe: böylece, nihayet, peşinden

6.            demdeme: üzerini kapladı

7.            aleyhim: onların

8.            rabbu-hum: onların Rableri

9.            bi: ile (sebebiyle)

10.          zenbi-him: onların günahları

11.          fe: sonra

12.          sevvâ-hâ: onu dümdüz yaptı, yerle bir etti

“Fakat onu tekzip ettiler, sonra onu kestiler; böylece onların üzerlerini kapladı onların Rabbi günahları sebebiyle, sonra onu dümdüz etti.”

Açıklama: Yani deniliyor ki: “Fakat ona bakmak yerine onu öldürdüler; böylece Allah’ın belası onların üzerlerine öyle bir çöktü ki yerle bir oldular.”

15 Ve lâ yehâfu ukbâhâ.

1.            ve: ve

2.            lâ yehâfu: korkmaz, korkacak değil

3.            ukbâ-hâ: onun ukbasından, akıbetinden, bunun sonucundan

“Ve korkmazdı onun akıbetinden.”

Açıklama: Yani “bu kötü gidişin sonunun iyi olmayacağından endişe duymuyorlardı.”

ALINAN MESAJ: Güneşi, ayı, gündüzü, geceyi, semayı, arzı ve bütün bu mahlûkatın nasıl bir terbiye ve disiplinle hareket ettiklerini, nefsimizi ve onun nasıl iyiye ve kötüye meyyal olduğunu tefekkür etmeliyiz. Belli ki sınavdayız ve iyiyi de kötüyü de seçme imkânımız var. İyiyi seçersek kurtuluruz; kötüyü seçersek heba oluruz. Sonunda başına belanın gelmesinden kokmayıp kötüyü seçen daha önceki kavimler helak olmuşlardı. Öyleyse onların ibretlik hallerinden ders almalıyız.

Temmuz 2017


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021