21 İHLÂS SURESİ (1-4)

1 Kul huvallâhu ehad.

1.            kul: de ki

2.            huve: O

3.            l’lahu: Allah

4.            n- ehadun: birdir

 “De ki: O Allah birdir.”

Açıklama: Yani “Allah’ın tek olduğunu bildir. Ondan başka ilah yoktur.”

2 Allâhus samed.

1.            Allahu: Allah

2.            s-samedu: sameddir

“Allah samed’dir.”

Açıklama: Yani “Allah’ın evvel ve ahir olduğunu, böylece her şeyin sebebinin Allah olduğunu bil ve duyur.”

3 Lem yelid ve lem yûled.

1.            lem yelid: doğurmamıştır

2.            ve lem: ve

3.            yûled: doğurulmamıştır

“Doğurmamıştır ve doğurulmamıştır.”

Açıklama: Yani “Allah yarattığı mahlûklar gibi değildir; insana, canlıya, cansıza, anneye, babaya, evlada, hiçbir şeye benzemez. O bizler gibi bir varlık değildir.”

4 Ve lem yekûn lehu kufuven ehad.

1.            ve lem: ve

2.            yekûn: olmamıştır

3.            lehu: Onun

4.            kufuven: dengi

5.            ehadun: hiçbir şey

“Ve olmamıştır Onun dengi hiçbir şey.”

Açıklama: Yani “O sonsuz yüceliğiyle her şeyin üstündedir; her şeyi O yaratmış olup yarattıkları Onunla kıyas edilemez.”

ALINAN MESAJ: Allah’ın bir olduğunu, ezeli ve ebedi olduğunu, mahlûkatı gibi olmadığını, hiçbir şeye bezemediğini, hayal ya da tasavvur edilemeyeceğini, nasıl bir şekilde hayal estik hepsinin dışında olduğunu ve her şeyden sonsuz olarak yüce olup hiçbir şeyin Ona denk olamayacağını bilmeliyiz.

Haziran 2017


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021
DI-RIŞ! Genel 15.05.2021