20 NAS SURESİ (1-6)

1 Kul eûzu bi rabbin nâs.

1.            kul: de ki

2.            eûzu: sığınırım ben

3.            bi rabbi: Rabbe

4.            n-nâsi: insanların

 “De ki: Sığınırım ben Rabbine insanların...”

Açıklama: Yani “De ki: Sığınırım ben insanların Rabbine…” Yani “din ile terbiye edicisine…”

2 Melikin nâs.

1.            meliki: melikine

2.            n-nâsi: insanların

“Melikine insanların…”

Açıklama: Yani “insanların Hâkimine sığınırım… İnsanlar uysun diye kanun koyana sığınırım…”

3 İlâhin nâs.

1.            ilâhi: ilahına

2.            n-nâsi: insanların

 “İlahına insanların...”

Açıklama: Yani “insanların İlahına sığınırım… Kulluk yapacağı tek mercie sığınırım…

4 Min şerril vesvâsil hannâs.

1.            min şerri: şerrinden

2.            l-vesvâsi: vesvesecinin

3.            l-hannâsi: sinsi

“Şerrinden sinsi vesvesecinin...”

Açıklama: Yani “şeytan tarafı galip olanların kalplerinde yaptıkları sinsi planlardan ve aldıkları o şer kararlardan insanların Rabbi, Meliki, İlahı olana sığınırım…”

5 Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs.

1.            ellezî: o ki

2.            yuvesvisu: vesvese yapar

3.            fî sudûri: sadırlarına, göğüslerine, kalplerine

4.            n-nâs: insanların

“O ki vesvese yapar sadrlarına insanların...”

Açıklama: Yani “kalbinden kötü şeyler geçer böyle insanların…”

6 Minel cinneti ven nâs.

1.            mine: …den

2.            l-cinneti: cinler…

3.            ven nâsi: ve insanlar(dan)

“Cinlerden ve insanlardan…”

Açıklama: Yani “yakınınızdaki-uzağınızdaki, tanıdığınız-tanımadığınız, gizli-açık tüm güçlerin ve Âdemoğlunun yani herkesin ayartmalarından insanların Rabbi, Meliki, İlahı olana sığınırım…”

ALINAN MESAJ: Şeytan tarafı galip olan tüm Âdemoğlunun kalplerindeki kötülüklerin bize zarar vermesinden insanların Rabbi, Meliki, İlahı olan Allah’a sığınmalıyız.

Haziran 2017


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021