19 FELAK SURESİ (1-5)

1 Kul eûzu bi rabbil felak.

1.            kul: de ki

2.            eûzu: sığınırım ben

3.            bi rabbi: Rabbe

4.            l-felaki: felekin, yükselen şafağın, karanlıktan çıkan sabahın

 “De ki: Sığınırım ben feleğin Rabbine.”

Açıklama: Yani buyruluyor ki “De ki: Sığınırım ben şafağı yükselten Rabbe.” Felak şafağın aydınlığı ya da yükselten şafak demek olup burada kastedilen muallâk bir durumdan sonra hakikatin ortaya çıkmasıdır. Hakikatin idrakinin kaynağına yani Rabbe sığınılması ise doğaldır.

2 Min şerri mâ halak.

1.            min: …nden

2.            şerri: şerri…

3.            ma: şeylerin

4.            haleka: yarattığı

 “Şerrinden yarattığı şeylerin…”

Açıklama: Yani “Onun yarattıklarının şerrinden Ona sığınırım… Kötülerin bize zarar vermelerinden Rabbe sığınırım.”

3 Ve min şerri gâsikın izâ vekab.

1.            ve min şerri: ve şerrinden

2.            gâsikın: karanlığın

3.            izâ: zaman

4.            vekab: karanlığı (ya da karanlık) çöktüğü

“Ve şerrinden karanlığın karanlık çöktüğü zaman...”

Açıklama: Yani “bizi ümitsizlik karanlığına düşürmesinden yahut ölümün yaklaşmasından Rabbe sığınırım.”

4 Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad.

1.            ve min şerri: ve şerrinden

2.            neffâsâti: nefesleyenlerin, üfleyenlerin

3.            fîl ukadi: düğümlere

“Ve şerrinden üfleyenlerin düğümlere...”

Açıklama: Yani “hurafelerden Rabbe sığınırım… Büyücülerin, üfürükçülerin, sihir yapanların ortamlarından ve bunların etkilerine inanmaktan Rabbe sığınırım.” Düğümlere üfleme İslam öncesi Araplarda yaygın bir hurafe idi. Bu hurafecilerin zararı sihirle olmasa bile şöyle olabilmekteydi: Gaybı bildiği iddiasıyla kendisine inanan birine falanca sana zarar verecek deyip onun zararından kurtulmak için daha erken davranma kaygısıyla hedef gösterdiği insana zarar verdirebiliyordu.

5 Ve min şerri hâsidin izâ hased.

1.            ve min şerri: ve şerrinden

2.            hâsidin: hasedcinin

3.            izâ: zaman

4.            hasede: hasedlendiği, hased ettiği

“Ve şerrinden hasedcinin hasedlendiği zaman.”

Açıklama: Yani “kıskançlık duyduğunda kıskancın şerrinden Rabbe sığınırım… Rab bize yardım ettiğinde iyi halimize bakıp da buna dayanamayanların kıskançlığından…”

ALINAN MESAJ: Kötülerden, kötülüklerden, umutsuzluktan, hurafecilerden ve kıskançlardan feleği ortaya çıkardığı gibi hakikati de ortaya çıkaran Rabbimize sığınmalıyız. Yani hakikati ortaya çıkararak neyin kötü, neyin kurtuluş, neyin hurafe, neyin gerçek olduğunu anlatan ve sığınılacak tek merci olan Rabbimize sığınmalıyız.

Haziran 2017

 

 


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Ameno Genel 20.06.2021
İnsanlığın Distopyası Genel 19.06.2021
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021