17 KAFİRUN SURESİ (1-6)

1 kul yâ eyyuhel kâfirûn.

1.            Kul: de ki

2.            yâ eyyuha: ve ey

3.            l kâfirûne: inkârcılar

 “De ki: Ey inkârcılar!”

Açıklama: Yani “size getirilen dini inkâr edenlere de ki…”

2 Lâ a’budu mâ ta’budûn.

1.            lâ a’budu: kulluk etmem

2.            mâ: şey(ler)e, ki o

3.            ta’budûne: kulluk ettikleriniz

“Kulluk etmem kulluk ettiğiniz şeye.”

Açıklama: Yani “kulluk etmem kulluk ettiğiniz mahlûka.”

3 Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.

1.            ve lâ: ve değil(siniz)

2.            entum: siz de

3.            âbidûne: kulluğu, kulluk

4.            mâ a’budu: kulluk ettiğime

“Ve siz de değilsiniz kulluk ettiğime kulluk edecek.”

Açıklama: Yani “sizin de zaten benim ilahıma kulluk edeceğiniz yok.”

4 Ve lâ ene âbidun mâ abedtum.

1.            ve lâ: ve değil(im)

2.            ena: ben

3.            âbidûn: kulluk eden

4.            abedtum: kulluk ettiklerinize

 “Ve ben kulluk edecek değilim kulluk ettiklerinize.”

Açıklama: Yani “mademki benim sizin putlarınıza kulluk etmem mümkün değil…”

5 Ve lâ entum âbidûne mâ a’bud.

1.            ve lâ: ve değil(siniz)

2.            entum: siz de

3.            âbidûne: kulluğu, kulluk

4.            mâ a’budu: kulluk ettiğime

 “Ve siz de değilsiniz kulluk ettiğime kulluk edecek.”

Açıklama: Yani “ve madem ki sizin de benim ilahıma kulluk etmeniz hakikati inkârda ısrarcı olduğunuz için mümkün değildir…”

6 Lekum dînukum ve liye dîn.

1.            dînukum: sizindir

2.            hum: sizin dininiz

3.            ve liye: ve benimdir

4.            dîni: benim dinim

“Sizindir sizin dininiz ve benimdir benim dinim.”

Açıklama: Yani “o halde herkes kendi seçiminin sorumluluğunu yüklensin. Sizin dininiz sizin olsun ben dinimden memnunum…”

ALINAN MESAJ: Allah’ın bize terbiye olmamız için getirdiği dini inkâr edenlerle tartışma yapmak yerine onlara demeliyiz ki: Benim sizin kulluk ettiğinize kulluk etmem mümkün değil. Eğer sizin benim ilahıma kulluk etmeniz mümkün değilse uzatmaya gerek yok. Sizin dininiz sizin olsun, benim dinim de benim olsun.

Haziran 2017


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021