16 MAUN SURESİ (1-7)

1 E raeytellezî yukezzibu bid dîn.

1.            eraeyte: gördün mü?

2.            ellezî: kimseyi

3.            yukezzibu: yalanlayan

4.            bid dîn: dini

“Gördün mü dini yalanlayan kimseyi?”

Açıklama: Yani “sana gönderilen dini yalanlayanın şu ibretlik haline bir baksana.” Dikkat edilecek olursa burada dinin yalanlanmasından ziyade asıl vurgunun yalanlayanların ibretlik vicdansızlıkları ve terbiyesizlikleridir. Hesap günü yalanlayan şeklindeki görüşleri bağlamdan kopuk bulduğum için tercih etmedim.

2 Fe zâlikellezî yedu’ul yetîm.

1.            fe zâlike: işte o

2.            ellezî: kimseyi

3.            yedu’u: iter, iter kakar

4.            l-yetîme: yetimi

“İşte o, iter yetim kimseyi.”

Açıklama: Yani “o dini yalanlayan yetimi de itip kakıyor.”

3 Ve lâ yahuddu alâ taâmil miskîn.

1.            ve: ve

2.            lâ yehuddu: teşvik etmez

3.            alâ taâmi: doyurmaya

4.            l-miskîni: miskini, yoksulu

“Ve teşvik etmez doyurmaya miskini.”

Açıklama: Yani “yoksulları doyurmak için ne niyeti var ne gayreti. Yalanladığı o dinin terbiyesinden nasibi yok.”

4 Fe veylun lil musallîn.

1.            fe veylun: vay haline

2.            lil musallîne: salli yapanların

“Veyl olsun salli yapanlara.”

Açıklama: Yani “yazıklar olsun o yardım edenlere ki... “

5 Ellezîne hum an salâtihim sâhûn.

1.            ellezîne: ki

2.            hum: onlar

3.            an: …ndan, …nda

4.            salâtihim: yardımları

5.            sâhûne: gaflet ederler, samimiyetsizler

“Onlar ki yardımlarında samimiyetsizler.”

Açıklama: Yani “onlar ki kalben samimi değiller…”

6 Ellezîne hum yurâûn.

1.            ellezîne: ki

2.            hum: onlar

3.            yurâûn: gösteriş yaparlar

“Onlar ki gösteriş yaparlar.”

Açıklama: Yani “onlar yardımı gösteriş için yaparlar.” Namaz olarak çevirmedim çünkü bunlar dini yalanlayanların devamında olup belirlilik takısı bile olmamış salât kelimesi yetimin, yoksulun, yardımın söz konusu olduğu bir yerde elbette yardım anlamı kazanacaktır. Bu yardım namaz ve dua gibi Allah içinmiş gibi görünen bir destektir.

7 Ve yemneûnel mâûn.

1.            ve yemneûne: ve esirgerler

2.            l-mâûne: en ufak bir yardımı

 “Ve esirgerler en ufak bir yardımı.”

Açıklama: Yani “yahut en ufak bir yardım bile yapmazlar.” Maun insanların sıklıkla ihtiyaç duydukları gelip geçici küçük yardımlar; zorluk anlamındaki destektir.

ALINAN MESAJ: Dini yalanlayanlar yetimi itip kakan, yoksulu doyurmaya niyeti bile olmayan, hiç yardım etmeyen, edecek olsa bile onu da gösteriş için yapan kimselerdir ve onlar dinin verdiği terbiyeden nasibi olmayan merhametsizlerdir.

Haziran 2017


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Su Sıçratmak Kaza Sebebidir Genel 17.06.2021
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021