15 TEKASUR SURESİ (1-8)

1 Elhâkumut tekâsur.

1.            elhâ-kum: sizi oyaladı

2.            et tekâsuru: çoklukla (mal, mülk, evlât ile) övünme, çoğaltmak için ihtirasla çırpınma

“Sizi oyaladı çokluk.”

Açıklama: Yani “açgözlülük saplantısı içindesiniz. Siz mal, mülk, makam, mevki gibi vasıtalarla daha çok zengin olma, daha çok yükselme hırsına kapılmışsınız.”

2 Hattâ zurtumul mekâbir.

1.            hattâ: hatta, öyle ki

2.            zurtum: ziyaret ettiniz

3.            el mekâbira: kabirler, mezarlar

“Hatta kabirleri ziyaret ettiniz.”

Açıklama: Yani “mezarlarınıza girinceye dek süren.” Yani “ölüp mezarları ziyaret edinceye kadar”, yani “ömür boyu süren bir hırs içindesiniz.” Yani “çoklukla oyalanırken gün geldi defnettiniz, defnoldunuz…”

3 Kellâ sevfe ta’lemûn.

1.            kellâ: hayır

2.            sevfe: yakında

3.            ta’lemûne: siz bileceksiniz

“Hayır, yakında bileceksiniz.”

Açıklama: Yani “ama zamanı geldiğinde anlayacaksınız…” ‘Yakında’ çünkü hayat en uzun ömürlüler için bile çok kısadır.

4 Summe kellâ sevfe ta’lemûn.

1.            summe: sonra, sonradan, ve bir kez daha, bunun üzerine, ve

2.            kellâ: hayır

3.            sevfe: yakında

4.            ta’lemûne: siz bileceksiniz

“Ve bir kez daha hayır, yakında bileceksiniz.”

Açıklama: Yani “ve bir kez daha hayır, zamanı geldiğinde anlayacaksınız.” ‘Summe’ burada tekrar vurgusudur.

5 Kellâ lev ta’lemûne ilmel yakîn.

1.            kellâ: hayır

2.            lev ta’lemûne: keşke siz bilseydiniz

3.            ilme el yakîni: ilm’el yakîn, kesin bilgi

“Hayır, keşke bilseydiniz yakîn ilmi.”

Açıklama: Yani “hayır onu tartışılmaz bir kesinlikle anlasaydınız…”

6 Le teravunnel cahîm.

1.            le: elbette, mutlaka

2.            teravunne: göreceksiniz

3.            el cahîme: alevli ateş

“Mutlaka görürdünüz cahîm’i.”

Açıklama: Yani “cehennemin yakıcı ateşini mutlaka görürdünüz.” Burada içinde bulundukları cehennem hayatı söz konusudur. Basiretle göremiyorlar çünkü cahillik ve zalimliklerinden dolayı yaşadıkları cehennemden rahatsız değiller. ‘Görürsünüz’ ifadesi bir önceki ayet nedeniyle ‘görürdünüz’ olarak çevrildi.

7 Summe le teravunnehâ aynel yakîn.

1.            summe: sonra, sonradan, ve bir kez daha, bunun üzerine, ve

2.            le: mutlaka

3.            teravunne-hâ: onu göreceksiniz

4.            ayne el yakîni: ayn’el yakîn, göz ile

“Sonra mutlaka ona revan olacaksınız yakîn aynasıyla.”

Açıklama: Yani “sonunda ahireti keskin bir gözle mutlaka göreceksiniz.” Yani “yakından tanık olacaksınız. Çünkü öteki dünyada herkesin gözü açılacak, her gerçek ayan beyan olacak ve cehennem sunulacak. Çünkü azabı doğrudan ve bizzat tadacak.”

8 Summe le tus’elunne yevmeizin anin naîm.

1.            summe: sonra

2.            le: mutlaka

3.            tus’elunne: sorgulanacaksınız, sual olunacaksınız

4.            yevme izin: o gün, izin günü

5.            an en naîmi: nimetlerden

“Sonra mutlaka sual olunacaksınız izin günü nimetlerden.”

Açıklama: Yani “ve kurtuluşun Allah’ın iznine bağlı olduğu o hesap günü size verilen hayatın nimetlerini nasıl harcadığınız hususunda mutlaka sorguya çekileceksiniz.”

ALINAN MESAJ: Açgözlülük ölünceye kadar sürebilen bir hastalıktır ve bunun yeryüzünde yarattığı cehennemi açgözlü cahil ve zalimler göremezler. Ama öbür dünyadaki cehennemi çok iyi görecekler. O gün dünyada bize verilen o çok sevip çoğalttığımız nimetlerden dolayı hesaba çekileceğiz. Öyleyse aç gözlü olmamalıyız. Garibanlara tasadduk etmeli; hırslı değil, cömert olmalıyız.

Mayıs 2017

Not: Buradan itibaren iniş sıralamasına göre olan numaralandırmayı Cafer es Sadık rivayetine gör yapalım.


Başlık Kategori Yayın Tarihi
CANLI BOMBA NASIL ANLAŞILIR? Genel 10.06.2021
İSLAM NEYİNİZE YETMEDİ DE TASAVVUF İMDADINIZA YETİŞTİ? Genel 26.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (2) Genel 15.05.2021
DİN HALİNE GELEN TASAVVUF (1) Genel 14.05.2021
‘VAHY-İ GAYR-İ METLUV’ DEYİP DE ŞİRKE GİRME Genel 11.05.2021
Başlık Kategori Yayın Tarihi
Toplumsal Histeri Genel 28.05.2021
İNSANIN KENDİSİNE YABANCILAŞMASI Genel 23.05.2021
DAĞILMIŞ MİLLETLER Genel 22.05.2021
Varlığımızı Anlamlandırmak Genel 20.05.2021
DI-RIŞ! Genel 15.05.2021